Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai…một năm đẻ 3 đứa

Bạn đang xem: Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai…một năm đẻ 3 đứa tại tranquoctoan.edu.vn

Sau khi sinh con được 6 tuần, một bà mẹ trẻ ở bang Utah (Mỹ) lại mang thai đôi. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, cô đã sinh 3 người con.

Theo Mirror, danh tính Mẹ sinh 3 con trong 1 năm được xác định là Shaylee Bush, 31 tuổi đến từ Saint Georges, Wyoming (Mỹ).

Shaylee sinh ba đứa con trong vòng một năm. Ảnh: Mirror.
“Chúng tôi rất hạnh phúc khi Haisley chào đời. Không lâu sau tôi nhận ra mình có dấu hiệu mang thaivà 12 tuần sau khi Haisley sinh con, tôi biết chắc mình đã mang thai lần nữa.
Khi thai nhi được 11 tuần tuổi, chúng tôi được thông báo rằng đó là một sinh đôi. Tôi không thể tin được”, cô Shaylee nhớ lại.
Haisley, hiện 3 tuổi, chào đời ở tuần thứ 37 vào tháng 11 năm 2018. Cặp song sinh Harlow và Oakly của Shaylee, hiện 2 tuổi, chào đời vào tháng 10 năm 2019.

Tổng cộng, Shaylee đã mang thai gần 18 tháng với khoảng cách chỉ sáu tuần.
Tuy nhiên, quá trình mang thai liên tục đã ảnh hưởng đến cơ thể của Shaylee và cô đang chờ phẫu thuật để chỉnh sửa cơ bụng.

xem thêm thông tin chi tiết về Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai...một năm đẻ 3 đứa

Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai…một năm đẻ 3 đứa

Hình Ảnh về: Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai…một năm đẻ 3 đứa

Video về: Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai…một năm đẻ 3 đứa

Wiki về Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai…một năm đẻ 3 đứa

Vừa sinh con 6 tuần, bà mẹ lại mang thai...một năm đẻ 3 đứa -

Sau khi sinh con được 6 tuần, một bà mẹ trẻ ở bang Utah (Mỹ) lại mang thai đôi. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, cô đã sinh 3 người con.

Theo Mirror, danh tính Mẹ sinh 3 con trong 1 năm được xác định là Shaylee Bush, 31 tuổi đến từ Saint Georges, Wyoming (Mỹ).

Vua sinh con 6 thang tuoi, cha me mang thai... mot nam de 3 dua
Shaylee sinh ba đứa con trong vòng một năm. Ảnh: Mirror.
"Chúng tôi rất hạnh phúc khi Haisley chào đời. Không lâu sau tôi nhận ra mình có dấu hiệu mang thaivà 12 tuần sau khi Haisley sinh con, tôi biết chắc mình đã mang thai lần nữa.
Khi thai nhi được 11 tuần tuổi, chúng tôi được thông báo rằng đó là một sinh đôi. Tôi không thể tin được", cô Shaylee nhớ lại.
Haisley, hiện 3 tuổi, chào đời ở tuần thứ 37 vào tháng 11 năm 2018. Cặp song sinh Harlow và Oakly của Shaylee, hiện 2 tuổi, chào đời vào tháng 10 năm 2019.

Tổng cộng, Shaylee đã mang thai gần 18 tháng với khoảng cách chỉ sáu tuần.
Tuy nhiên, quá trình mang thai liên tục đã ảnh hưởng đến cơ thể của Shaylee và cô đang chờ phẫu thuật để chỉnh sửa cơ bụng.

[rule_{ruleNumber}]

Sau khi sinh con được 6 tuần, một bà mẹ trẻ ở bang Utah (Mỹ) lại mang thai đôi. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, cô đã sinh 3 người con.

Theo Mirror, danh tính Mẹ sinh 3 con trong 1 năm được xác định là Shaylee Bush, 31 tuổi đến từ Saint Georges, Wyoming (Mỹ).

Vua sinh con 6 thang tuoi, cha me mang thai... mot nam de 3 dua
Shaylee sinh ba đứa con trong vòng một năm. Ảnh: Mirror.
“Chúng tôi rất hạnh phúc khi Haisley chào đời. Không lâu sau tôi nhận ra mình có dấu hiệu mang thaivà 12 tuần sau khi Haisley sinh con, tôi biết chắc mình đã mang thai lần nữa.
Khi thai nhi được 11 tuần tuổi, chúng tôi được thông báo rằng đó là một sinh đôi. Tôi không thể tin được”, cô Shaylee nhớ lại.
Haisley, hiện 3 tuổi, chào đời ở tuần thứ 37 vào tháng 11 năm 2018. Cặp song sinh Harlow và Oakly của Shaylee, hiện 2 tuổi, chào đời vào tháng 10 năm 2019.

Tổng cộng, Shaylee đã mang thai gần 18 tháng với khoảng cách chỉ sáu tuần.
Tuy nhiên, quá trình mang thai liên tục đã ảnh hưởng đến cơ thể của Shaylee và cô đang chờ phẫu thuật để chỉnh sửa cơ bụng.

#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

[rule_3_plain]

#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

Sau khi sinh con được 6 tuần, bà mẹ trẻ ở Utah (Mỹ) lại mang thai đôi. Như vậy, trong vòng 1 năm, cô hạ sinh 3 đứa con.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Theo Mirror, danh tính bà mẹ sinh 3 con trong 1 năm được xác định là Shaylee Bush, 31 tuổi ở Saint Georges, bang Utah (Mỹ).

Cô Shaylee sinh 3 con trong vòng 1 năm. Ảnh: Mirror.  

“Chúng tôi rất vui khi Haisley chào đời. Không lâu sau, tôi nhận thấy mình có dấu hiệu mang thai, và 12 tuần sau khi sinh Haisley, tôi biết chắc rằng tôi lại mang bầu.
Khi thai nhi được 11 tuần tuổi, chúng tôi được thông báo đó là một cặp song sinh. Tôi không thể tin được”, cô Shaylee nhớ lại.
Haisley, hiện 3 tuổi, được sinh ra ở tuần thứ 37 vào tháng 11/2018. Cặp song sinh của Shaylee là Harlow và Oakly, hiện 2 tuổi, chào đời vào tháng 10/2019.Tổng cộng, Shaylee đã mang thai gần 18 tháng với khoảng cách giữa hai lần chỉ là sáu tuần.
Tuy nhiên, việc mang thai liên tục đã khiến cơ thể của Shaylee bị ảnh hưởng và cô đang chờ làm phẫu thuật để chỉnh lại cơ bụng.

showvideo(‘video8537618’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/94ec4450b6aacf8adedcb6f935923de3/63844050/2021_10_01/hongngan/thuc_pham_can_tranh_khi_mang_thai.mp4’);
Mời độc giả xem thêm video: Thực phẩm cần tránh khi mang thai (Nguồn video: Vinmec)

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

[rule_2_plain]

#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

[rule_2_plain]

#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

[rule_3_plain]

#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

Sau khi sinh con được 6 tuần, bà mẹ trẻ ở Utah (Mỹ) lại mang thai đôi. Như vậy, trong vòng 1 năm, cô hạ sinh 3 đứa con.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Theo Mirror, danh tính bà mẹ sinh 3 con trong 1 năm được xác định là Shaylee Bush, 31 tuổi ở Saint Georges, bang Utah (Mỹ).

Cô Shaylee sinh 3 con trong vòng 1 năm. Ảnh: Mirror.  

“Chúng tôi rất vui khi Haisley chào đời. Không lâu sau, tôi nhận thấy mình có dấu hiệu mang thai, và 12 tuần sau khi sinh Haisley, tôi biết chắc rằng tôi lại mang bầu.
Khi thai nhi được 11 tuần tuổi, chúng tôi được thông báo đó là một cặp song sinh. Tôi không thể tin được”, cô Shaylee nhớ lại.
Haisley, hiện 3 tuổi, được sinh ra ở tuần thứ 37 vào tháng 11/2018. Cặp song sinh của Shaylee là Harlow và Oakly, hiện 2 tuổi, chào đời vào tháng 10/2019.Tổng cộng, Shaylee đã mang thai gần 18 tháng với khoảng cách giữa hai lần chỉ là sáu tuần.
Tuy nhiên, việc mang thai liên tục đã khiến cơ thể của Shaylee bị ảnh hưởng và cô đang chờ làm phẫu thuật để chỉnh lại cơ bụng.

showvideo(‘video8537618’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/94ec4450b6aacf8adedcb6f935923de3/63844050/2021_10_01/hongngan/thuc_pham_can_tranh_khi_mang_thai.mp4’);
Mời độc giả xem thêm video: Thực phẩm cần tránh khi mang thai (Nguồn video: Vinmec)

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Mẹ & Bé
#Vừa #sinh #con #tuần #bà #mẹ #lại #mang #thaimột #năm #đẻ #đứa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button