Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học

Bạn đang xem:
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Từ vựng tiếng Anh về Toán học rất hữu ích cho những bạn đang tham gia cuộc thi giải toán qua mạng Violympic, giao tiếp với bạn bè nước ngoài hay chuẩn bị đi du học. Tài liệu được chia thành ba phần: thuật ngữ, cách đọc giải tích và khối hình học. Mời các bạn theo dõi bài viết:

Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ Toán học

Từchính tảCó nghĩa
Phép cộng/ə’dɪʃn/tổng kết
phép trừ/səb’trækʃən/phép trừ
Phép nhân/¸mʌltipli’keiʃən/Phép nhân
Phân công/dɪ’vɪʒn/Phân công
cộng/æd/cộng
trừ/səb’trækt/Ngoại trừ
nhân/’mʌltiplai/Cốt lõi
Chia/di’vaid/Chia
Tính toán/’kælkjuleit/Tính toán
Tổng cộng/’təʊtl/Tổng cộng
Môn số học/ə’riθmətik/chữ số
Đại số học/’ældʤibrə/Đại số học
hình học/ʤi’ɔmitri/hình học
giải tích/’kælkjuləs/Phép tính
Số liệu thống kê/stə´tistiks/thống kê
Internet/´intidʒə/số nguyên
Số chẵn/’i:vn´nʌmbə/Số chẵn
Số lẻ/ɔd´nʌmb/Số lẻ
số nguyên tố/khen´nʌmb/Xuất sắc
phân số/’frækʃən/phân số
Số thập phân/’desiməl/Số thập phân
Điểm thập phân/’desiməl pɔint/Dấu thập phân
Phần trăm/pəˈđã gửi/Phần trăm
tỷ lệ phần trăm/pə´sentidʒ/tỷ lệ phần trăm
định lý/’θiərəm/định lý
Bằng chứng/pru:f/Bằng chứng chứng minh
Vấn đề/’prɔbləm/Vấn đề
Dung dịch/sə’lu:ʃn/Câu trả lời
Công thức/’fɔ:mjulə/Công thức
phương trình/i’kweiʃn/phương trình
đồ thị/gra:f/Đồ thị
trục/´æksis/trục
Trung bình/ˈævərɪdʒ/Vừa phải
tương quan/¸kɔri´leiʃən/tương quan
xác suất/ˌprɒbəˈbɪlɪti/xác suất
kích thước/də.ˈmɛnt.ʃən/Buổi chiều
Diện tích/’eəriə/Diện tích
Đường tròn/sə:’kʌmfərəns/chu vi của vòng tròn
Đường kính/dai’æmitə/Đường kính
bán kính/’reidiəs/bán kính
chiều dài/leɳθ/kéo dài
Cao/hai T/Chiều cao
Bề rộng/wɪtθ/Bề rộng
Chu vi/pə´rimitə/Chu vi
Thiên thần/’æɳgl/Góc
Góc phải/rait ‘æɳgl/Góc phải
Hàng/lain/Đường phố
Đường thẳng/căng thẳng/Đường thẳng
Đường cong/kə:v/Đường cong
Song song/’pærəlel/Song song
Đường tiếp tuyến/’tændʒənt/Đường tiếp tuyến
Âm lượng/´vɔlju:m/Âm lượng

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

Từ vựng tiếng anh về cách đọc phép tính

Từchính tảCó nghĩa
Thêm/plʌs/Tích cực
Dấu trừ/’chínhəs/Dấu trừ
lần/taims/Thời gian
Bình phương/skweəd/Quảng trường
khối lập phương/kju:b/Nhân ba/Sức mạnh của ba
Căn bậc hai/skweə ru:t/Căn bậc hai
Bình đẳng/’i:kwəl/Đơn giản

Từ vựng tiếng anh về hình dạng trong toán học

Từ chính tảCó nghĩa
Vòng tròn/’sə:kl/Vòng tròn
Tam giác/’traiæηgl/Tam giác
Quảng trường/skweə/Quảng trường
hình chữ nhật/’rek¸tæηgl/hình chữ nhật
Hình năm góc/’pentə¸gɔn/Lầu Năm Góc
Hình lục giác/’heksəgən/Hình lục giác
hình bát giác/´ɔktəgən/hình bát giác
hình trái xoan/ouvl/hình elip
Ngôi sao/stɑ:/Ngôi sao
đa giác/´pɔligən/đa giác
hình nón/koun/hình nón
khối lập phương/kju:b/Khối lập phương/Lập phương
Hình trụ/’silind/Hình trụ
Kim tự tháp/’pirəmid/Kim tự tháp
Quả cầu/sfiə/hình cầu

Tài liệu này vô cùng hữu ích, giúp các em dễ dàng ôn tập và nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh.

5/5 – (604 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học

Hình Ảnh về:
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học

Video về:
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học

Wiki về
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học


Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học – Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Từ vựng tiếng Anh về Toán học rất hữu ích cho những bạn đang tham gia cuộc thi giải toán qua mạng Violympic, giao tiếp với bạn bè nước ngoài hay chuẩn bị đi du học. Tài liệu được chia thành ba phần: thuật ngữ, cách đọc giải tích và khối hình học. Mời các bạn theo dõi bài viết:

Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ Toán học

Từchính tảCó nghĩa
Phép cộng/ə'dɪʃn/tổng kết
phép trừ/səb'trækʃən/phép trừ
Phép nhân/¸mʌltipli'keiʃən/Phép nhân
Phân công/dɪ'vɪʒn/Phân công
cộng/æd/cộng
trừ/səb'trækt/Ngoại trừ
nhân/'mʌltiplai/Cốt lõi
Chia/di'vaid/Chia
Tính toán/'kælkjuleit/Tính toán
Tổng cộng/'təʊtl/Tổng cộng
Môn số học/ə'riθmətik/chữ số
Đại số học/'ældʤibrə/Đại số học
hình học/ʤi'ɔmitri/hình học
giải tích/'kælkjuləs/Phép tính
Số liệu thống kê/stə´tistiks/thống kê
Internet/´intidʒə/số nguyên
Số chẵn/'i:vn´nʌmbə/Số chẵn
Số lẻ/ɔd´nʌmb/Số lẻ
số nguyên tố/khen´nʌmb/Xuất sắc
phân số/'frækʃən/phân số
Số thập phân/'desiməl/Số thập phân
Điểm thập phân/'desiməl pɔint/Dấu thập phân
Phần trăm/pəˈđã gửi/Phần trăm
tỷ lệ phần trăm/pə´sentidʒ/tỷ lệ phần trăm
định lý/'θiərəm/định lý
Bằng chứng/pru:f/Bằng chứng chứng minh
Vấn đề/'prɔbləm/Vấn đề
Dung dịch/sə'lu:ʃn/Câu trả lời
Công thức/'fɔ:mjulə/Công thức
phương trình/i'kweiʃn/phương trình
đồ thị/gra:f/Đồ thị
trục/´æksis/trục
Trung bình/ˈævərɪdʒ/Vừa phải
tương quan/¸kɔri´leiʃən/tương quan
xác suất/ˌprɒbəˈbɪlɪti/xác suất
kích thước/də.ˈmɛnt.ʃən/Buổi chiều
Diện tích/'eəriə/Diện tích
Đường tròn/sə:'kʌmfərəns/chu vi của vòng tròn
Đường kính/dai'æmitə/Đường kính
bán kính/'reidiəs/bán kính
chiều dài/leɳθ/kéo dài
Cao/hai T/Chiều cao
Bề rộng/wɪtθ/Bề rộng
Chu vi/pə´rimitə/Chu vi
Thiên thần/'æɳgl/Góc
Góc phải/rait 'æɳgl/Góc phải
Hàng/lain/Đường phố
Đường thẳng/căng thẳng/Đường thẳng
Đường cong/kə:v/Đường cong
Song song/'pærəlel/Song song
Đường tiếp tuyến/'tændʒənt/Đường tiếp tuyến
Âm lượng/´vɔlju:m/Âm lượng

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

Từ vựng tiếng anh về cách đọc phép tính

Từchính tảCó nghĩa
Thêm/plʌs/Tích cực
Dấu trừ/'chínhəs/Dấu trừ
lần/taims/Thời gian
Bình phương/skweəd/Quảng trường
khối lập phương/kju:b/Nhân ba/Sức mạnh của ba
Căn bậc hai/skweə ru:t/Căn bậc hai
Bình đẳng/'i:kwəl/Đơn giản

Từ vựng tiếng anh về hình dạng trong toán học

Từ chính tảCó nghĩa
Vòng tròn/'sə:kl/Vòng tròn
Tam giác/'traiæηgl/Tam giác
Quảng trường/skweə/Quảng trường
hình chữ nhật/'rek¸tæηgl/hình chữ nhật
Hình năm góc/'pentə¸gɔn/Lầu Năm Góc
Hình lục giác/'heksəgən/Hình lục giác
hình bát giác/´ɔktəgən/hình bát giác
hình trái xoan/ouvl/hình elip
Ngôi sao/stɑ:/Ngôi sao
đa giác/´pɔligən/đa giác
hình nón/koun/hình nón
khối lập phương/kju:b/Khối lập phương/Lập phương
Hình trụ/'silind/Hình trụ
Kim tự tháp/'pirəmid/Kim tự tháp
Quả cầu/sfiə/hình cầu

Tài liệu này vô cùng hữu ích, giúp các em dễ dàng ôn tập và nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh.

5/5 - (604 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ Toán họcTừ vựng tiếng Anh về cách đọc phép tínhTừ vựng tiếng Anh về hình khối trong toán họcRelated posts:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học rất hữu ích với những em đang tham gia cuộc thi giải toán qua mạng Violympic, giao tiếp với bạn bè nước ngoài hay chuẩn bị đi du học nước ngoài. Tài liệu được chia thành 3 phần thuật ngữ, cách đọc phép tính và các khối hình học. Mời các em cùng theo dõi bài viết:
Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ Toán học
Từ
Phiên âm
Nghĩa
Addition
/ə’dɪʃn/
Phép cộng
Subtraction
/səb’trækʃən/
Phép trừ
Multiplication
/¸mʌltipli’keiʃən/
Phép nhân
Division
/dɪ’vɪʒn/
Phép chia
Add
/æd/
Cộng
Subtract
/səb’trækt/
Trừ
Multiply
/’mʌltiplai/
Nhân
Divide
/di’vaid/
Chia
Calculate
/’kælkjuleit/
Tính
Total
/’təʊtl/
Tổng
Arithmetic
/ə’riθmətik/
Số học
Algebra
/’ældʤibrə/
Đại số
Geometry
/ʤi’ɔmitri/
Hình học
Calculus
/’kælkjuləs/
Phép tính
Statistics
/stə´tistiks/
Thống kê
Integer
/´intidʒə/
Số nguyên
Even number
/’i:vn´nʌmbə/
Số chẵn
Odd number
/ɔd´nʌmb/
Số lẻ
Prime number
/praim´nʌmb/
Số nguyên tố
Fraction
/’frækʃən/
Phân số
Decimal
/’desiməl/
Thập phân
Decimal point
/’desiməl pɔint/
Dấu thập phân
Percent
/pəˈsent/
Phần trăm
Percentage
/pə´sentidʒ/
Tỷ lệ phần trăm
Theorem
/’θiərəm/
Định lý
Proof
/pru:f/
Bằng chứng chứng minh
Problem
/’prɔbləm/
Bài toán
Solution
/sə’lu:ʃn/
Lời giải
Formula
/’fɔ:mjulə/
Công thức
Equation
/i’kweiʃn/
Phương trình
Graph
/gra:f/
Biểu đồ
Axis
/´æksis/
Trục
Average
/ ˈævərɪdʒ /
Trung bình
Correlation
/¸kɔri´leiʃən/
Sự tương quan
Probability
/ˌprɒbəˈbɪlɪti/
Xác suất
Dimensions
/də.ˈmɛnt.ʃən/
Chiều
Area
/’eəriə/
Diện tích
Circumference
/sə:’kʌmfərəns/
Chu vi đường tròn
Diameter
/dai’æmitə/
Đường kính
Radius
/’reidiəs/
Bán kính
Length
/leɳθ/
Chiều dài
Height
/hait/
Chiều cao
Width
/wɪtθ/
Chiều rộng
Perimeter
/pə´rimitə/
Chu vi
Angle
/’æɳgl/
Góc
Right angle
/rait ‘æɳgl/
Góc vuông
Line
/lain/
Đường
Straight line
/streɪt lain/
Đường thẳng
Curve
/kə:v/
Đường cong
Parallel
/’pærəlel/
Song song
Tangent
/’tændʒənt/
Tiếp tuyến
Volume
/´vɔlju:m/
Thể tích
.u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e:active, .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích nhân vật Anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongTừ vựng tiếng Anh về cách đọc phép tính
Từ
Phiên âm
Nghĩa
Plus
/plʌs/
Dương
Minus
/’mainəs/
Âm
Times
/taims/
Lần
Squared
/skweəd/
Bình phương
Cubed
/kju:b/
Mũ ba/Lũy thừa ba
Square root
/skweə ru:t/
Căn bình phương
Equal
/’i:kwəl/
Bằng
Từ vựng tiếng Anh về hình khối trong toán học
Từ
Phiên âm
Nghĩa
Circle
/’sə:kl/
Hình tròn
Triangle
/’traiæηgl/
Hình tam giác
Square
/skweə/
Hình vuông
Rectangle
/’rek¸tæηgl/
Hình chữ nhật
Pentagon
/’pentə¸gɔn/
Hình ngũ giác
Hexagon
/’heksəgən/
Hình lục giác
Octagon
/´ɔktəgən/
Hình bát giác
Oval
/ouvl/
Hình bầu dục
Star
/stɑ:/
Hình sao
Polygon
/´pɔligən/
Hình đa giác
Cone
/koun/
Hình nón
Cube
/kju:b/
Hình lập phương/Hình khối
Cylinder
/’silində/
Hình trụ
Pyramid
/’pirəmid/
Hình chóp
Sphere
/sfiə/
Hình cầu
Tài liệu này vô cùng hữu ích, giúp các em dễ dàng ôn luyện, nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (604 bình chọn)

Related posts:Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc – Từ vựng ngành May
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế – Ngoại thương
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn – Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ Toán họcTừ vựng tiếng Anh về cách đọc phép tínhTừ vựng tiếng Anh về hình khối trong toán họcRelated posts:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán học rất hữu ích với những em đang tham gia cuộc thi giải toán qua mạng Violympic, giao tiếp với bạn bè nước ngoài hay chuẩn bị đi du học nước ngoài. Tài liệu được chia thành 3 phần thuật ngữ, cách đọc phép tính và các khối hình học. Mời các em cùng theo dõi bài viết:
Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ Toán học
Từ
Phiên âm
Nghĩa
Addition
/ə’dɪʃn/
Phép cộng
Subtraction
/səb’trækʃən/
Phép trừ
Multiplication
/¸mʌltipli’keiʃən/
Phép nhân
Division
/dɪ’vɪʒn/
Phép chia
Add
/æd/
Cộng
Subtract
/səb’trækt/
Trừ
Multiply
/’mʌltiplai/
Nhân
Divide
/di’vaid/
Chia
Calculate
/’kælkjuleit/
Tính
Total
/’təʊtl/
Tổng
Arithmetic
/ə’riθmətik/
Số học
Algebra
/’ældʤibrə/
Đại số
Geometry
/ʤi’ɔmitri/
Hình học
Calculus
/’kælkjuləs/
Phép tính
Statistics
/stə´tistiks/
Thống kê
Integer
/´intidʒə/
Số nguyên
Even number
/’i:vn´nʌmbə/
Số chẵn
Odd number
/ɔd´nʌmb/
Số lẻ
Prime number
/praim´nʌmb/
Số nguyên tố
Fraction
/’frækʃən/
Phân số
Decimal
/’desiməl/
Thập phân
Decimal point
/’desiməl pɔint/
Dấu thập phân
Percent
/pəˈsent/
Phần trăm
Percentage
/pə´sentidʒ/
Tỷ lệ phần trăm
Theorem
/’θiərəm/
Định lý
Proof
/pru:f/
Bằng chứng chứng minh
Problem
/’prɔbləm/
Bài toán
Solution
/sə’lu:ʃn/
Lời giải
Formula
/’fɔ:mjulə/
Công thức
Equation
/i’kweiʃn/
Phương trình
Graph
/gra:f/
Biểu đồ
Axis
/´æksis/
Trục
Average
/ ˈævərɪdʒ /
Trung bình
Correlation
/¸kɔri´leiʃən/
Sự tương quan
Probability
/ˌprɒbəˈbɪlɪti/
Xác suất
Dimensions
/də.ˈmɛnt.ʃən/
Chiều
Area
/’eəriə/
Diện tích
Circumference
/sə:’kʌmfərəns/
Chu vi đường tròn
Diameter
/dai’æmitə/
Đường kính
Radius
/’reidiəs/
Bán kính
Length
/leɳθ/
Chiều dài
Height
/hait/
Chiều cao
Width
/wɪtθ/
Chiều rộng
Perimeter
/pə´rimitə/
Chu vi
Angle
/’æɳgl/
Góc
Right angle
/rait ‘æɳgl/
Góc vuông
Line
/lain/
Đường
Straight line
/streɪt lain/
Đường thẳng
Curve
/kə:v/
Đường cong
Parallel
/’pærəlel/
Song song
Tangent
/’tændʒənt/
Tiếp tuyến
Volume
/´vɔlju:m/
Thể tích
.u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e:active, .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u63172af7e654b866544b7948ad6acc9e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích nhân vật Anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongTừ vựng tiếng Anh về cách đọc phép tính
Từ
Phiên âm
Nghĩa
Plus
/plʌs/
Dương
Minus
/’mainəs/
Âm
Times
/taims/
Lần
Squared
/skweəd/
Bình phương
Cubed
/kju:b/
Mũ ba/Lũy thừa ba
Square root
/skweə ru:t/
Căn bình phương
Equal
/’i:kwəl/
Bằng
Từ vựng tiếng Anh về hình khối trong toán học
Từ
Phiên âm
Nghĩa
Circle
/’sə:kl/
Hình tròn
Triangle
/’traiæηgl/
Hình tam giác
Square
/skweə/
Hình vuông
Rectangle
/’rek¸tæηgl/
Hình chữ nhật
Pentagon
/’pentə¸gɔn/
Hình ngũ giác
Hexagon
/’heksəgən/
Hình lục giác
Octagon
/´ɔktəgən/
Hình bát giác
Oval
/ouvl/
Hình bầu dục
Star
/stɑ:/
Hình sao
Polygon
/´pɔligən/
Hình đa giác
Cone
/koun/
Hình nón
Cube
/kju:b/
Hình lập phương/Hình khối
Cylinder
/’silində/
Hình trụ
Pyramid
/’pirəmid/
Hình chóp
Sphere
/sfiə/
Hình cầu
Tài liệu này vô cùng hữu ích, giúp các em dễ dàng ôn luyện, nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (604 bình chọn)

Related posts:Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc – Từ vựng ngành May
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế – Ngoại thương
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn – Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn

Chuyên mục: Giáo dục
#Từ #vựng #tiếng #Anh #chuyên #ngành #Toán #học #Từ #vựng #tiếng #Anh #trong #lĩnh #vực #Toán #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button