Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Bạn đang xem:
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Để cuộc thi giải toán qua mạng đạt kết quả cao, học sinh cần nắm vững vốn từ vựng trước khi bước vào kỳ thi. Vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản, thông dụng về môn Toán lớp 4 cho các em luyện tập và ôn tập thật tốt.

Đề thi Toán Violympic lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016

Đề thi Toán Violympic lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 4

 • Đơn vị: Đơn vị
 • Hàng chục: Hàng chục
 • Hàng trăm: Hàng trăm
 • Hàng ngàn: Hàng ngàn
 • Địa điểm: Vị trí, hàng
 • Số: Số
 • Chữ số: Chữ số
 • Số có một chữ số: Số có một chữ số
 • Số có 2 chữ số: Số có 2 chữ số
 • So sánh: So sánh
 • Dãy số: Dãy số
 • Số tự nhiên: Số tự nhiên
 • Tấn: Tấn
 • Kilôgam: Kilôgam
 • Thứ hai: Giây
 • Phút: Phút
 • Thế kỷ: Thế kỷ
 • Trung bình: Trung bình
 • Sơ đồ/Biểu đồ: Biểu đồ
 • Bổ sung: Bổ sung
 • Thêm: Thêm vào, thêm vào
 • Tam giác: Tam giác
 • Chu vi: Chu vi
 • Khu vực: Khu vực
 • Chia hết cho…: Chia hết cho…
 • Phân số: Phân số
 • Mẫu số: Mẫu số
 • Tổng: Tổng cộng
 • Phép trừ: Phép trừ
 • Trừ: Trừ, trừ
 • Sự khác biệt: Sự khác biệt
 • Phép nhân: Phép nhân
 • Nhân: Nhân lên
 • Sản phẩm: Tích
 • Bộ phận: Bộ phận
 • Chia: Chia
 • Danh ngôn: Tình yêu
 • Góc: Góc
 • Góc nhọn: Góc nhọn
 • góc tù: góc tù
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Góc thẳng: Góc phẳng
 • Đường kẻ: Đường thẳng
 • Đoạn đường: Đoạn đường
 • Các đường vuông góc: Các đường vuông góc
 • Đường song song: Đường song song
 • hình vuông: hình vuông
 • Hình chữ nhật: Hình chữ nhật
 • Tử số: Tử số
 • Mẫu số chung: Mẫu số chung
 • Hình thoi: Hình thoi
 • Hình bình hành: Hình bình hành
 • Tỷ lệ: Điểm

Xem thêm: Quy chế chi tiêu sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia trong tiếng Anh

1. Bổ sung (bổ sung)

vấn đề bổ sung [ 8 + 4 = 12] Có nhiều cách nói trong tiếng Anh:

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám cộng bốn bằng mười hai. (Ngôn ngữ toán học)

2. Phép trừ (phép trừ)

bài toán trừ [30 – 7 = 23] Có hai cách nói trong tiếng Anh:

• Bảy từ ba mươi là hai mươi ba.

• Ba mươi trừ bảy bằng hai mươi ba. (Ngôn ngữ toán học)

3. Phép nhân

bài toán nhân [5 x 6 = 30] Có ba cách để nói bằng tiếng Anh:

• Năm sáu là ba mươi.

• Năm nhân sáu là/bằng ba mươi.

• Năm nhân sáu bằng ba mươi. (Ngôn ngữ toán học)

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] Có hai cách nói trong tiếng Anh:

• Bốn thành hai mươi đi năm (lần).

• Hai mươi chia bốn bằng năm. (Ngôn ngữ toán học)

Nếu kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] sau đó bạn sẽ nói:

Ba trăm sáu mươi chia năm mươi bằng bảy phẩy hai.

Các bạn chú ý cách viết dấu chia trong tiếng Anh ( ÷ ).

5/5 – (730 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Hình Ảnh về:
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Video về:
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Wiki về
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4


Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Để cuộc thi giải toán qua mạng đạt kết quả cao, học sinh cần nắm vững vốn từ vựng trước khi bước vào kỳ thi. Vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản, thông dụng về môn Toán lớp 4 cho các em luyện tập và ôn tập thật tốt.

Đề thi Toán Violympic lớp 4 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Toán Violympic lớp 4 vòng 13 năm 2016 - 2017

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 4

 • Đơn vị: Đơn vị
 • Hàng chục: Hàng chục
 • Hàng trăm: Hàng trăm
 • Hàng ngàn: Hàng ngàn
 • Địa điểm: Vị trí, hàng
 • Số: Số
 • Chữ số: Chữ số
 • Số có một chữ số: Số có một chữ số
 • Số có 2 chữ số: Số có 2 chữ số
 • So sánh: So sánh
 • Dãy số: Dãy số
 • Số tự nhiên: Số tự nhiên
 • Tấn: Tấn
 • Kilôgam: Kilôgam
 • Thứ hai: Giây
 • Phút: Phút
 • Thế kỷ: Thế kỷ
 • Trung bình: Trung bình
 • Sơ đồ/Biểu đồ: Biểu đồ
 • Bổ sung: Bổ sung
 • Thêm: Thêm vào, thêm vào
 • Tam giác: Tam giác
 • Chu vi: Chu vi
 • Khu vực: Khu vực
 • Chia hết cho…: Chia hết cho…
 • Phân số: Phân số
 • Mẫu số: Mẫu số
 • Tổng: Tổng cộng
 • Phép trừ: Phép trừ
 • Trừ: Trừ, trừ
 • Sự khác biệt: Sự khác biệt
 • Phép nhân: Phép nhân
 • Nhân: Nhân lên
 • Sản phẩm: Tích
 • Bộ phận: Bộ phận
 • Chia: Chia
 • Danh ngôn: Tình yêu
 • Góc: Góc
 • Góc nhọn: Góc nhọn
 • góc tù: góc tù
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Góc thẳng: Góc phẳng
 • Đường kẻ: Đường thẳng
 • Đoạn đường: Đoạn đường
 • Các đường vuông góc: Các đường vuông góc
 • Đường song song: Đường song song
 • hình vuông: hình vuông
 • Hình chữ nhật: Hình chữ nhật
 • Tử số: Tử số
 • Mẫu số chung: Mẫu số chung
 • Hình thoi: Hình thoi
 • Hình bình hành: Hình bình hành
 • Tỷ lệ: Điểm

Xem thêm: Quy chế chi tiêu sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia trong tiếng Anh

1. Bổ sung (bổ sung)

vấn đề bổ sung [ 8 + 4 = 12] Có nhiều cách nói trong tiếng Anh:

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám cộng bốn bằng mười hai. (Ngôn ngữ toán học)

2. Phép trừ (phép trừ)

bài toán trừ [30 – 7 = 23] Có hai cách nói trong tiếng Anh:

• Bảy từ ba mươi là hai mươi ba.

• Ba mươi trừ bảy bằng hai mươi ba. (Ngôn ngữ toán học)

3. Phép nhân

bài toán nhân [5 x 6 = 30] Có ba cách để nói bằng tiếng Anh:

• Năm sáu là ba mươi.

• Năm nhân sáu là/bằng ba mươi.

• Năm nhân sáu bằng ba mươi. (Ngôn ngữ toán học)

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] Có hai cách nói trong tiếng Anh:

• Bốn thành hai mươi đi năm (lần).

• Hai mươi chia bốn bằng năm. (Ngôn ngữ toán học)

Nếu kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] sau đó bạn sẽ nói:

Ba trăm sáu mươi chia năm mươi bằng bảy phẩy hai.

Các bạn chú ý cách viết dấu chia trong tiếng Anh ( ÷ ).

5/5 - (730 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

Có nhiều cách nói trong tiếng Anh:

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám và bốn là mười hai.

• Tám cộng bốn bằng mười hai. (Ngôn ngữ toán học)

2. Phép trừ (phép trừ)

bài toán trừ [30 – 7 = 23] Có hai cách nói trong tiếng Anh:

• Bảy từ ba mươi là hai mươi ba.

• Ba mươi trừ bảy bằng hai mươi ba. (Ngôn ngữ toán học)

3. Phép nhân

bài toán nhân [5 x 6 = 30] Có ba cách để nói bằng tiếng Anh:

• Năm sáu là ba mươi.

• Năm nhân sáu là/bằng ba mươi.

• Năm nhân sáu bằng ba mươi. (Ngôn ngữ toán học)

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] Có hai cách nói trong tiếng Anh:

• Bốn thành hai mươi đi năm (lần).

• Hai mươi chia bốn bằng năm. (Ngôn ngữ toán học)

Nếu kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] sau đó bạn sẽ nói:

Ba trăm sáu mươi chia năm mươi bằng bảy phẩy hai.

Các bạn chú ý cách viết dấu chia trong tiếng Anh ( ÷ ).

5/5 – (730 phiếu bầu)

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4Phép cộng trừ nhân chia trong Tiếng AnhRelated posts:

Để cuộc thi giải toán trên mạng đạt kết quả cao, các em cần nắm thật vững từ vựng trước khi bước vào kỳ thi. Chính vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản, thông dụng về Toán học lớp 4 để các em rèn luyện, ôn tập thật tốt.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016
Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Ones: Hàng đơn vị
Tens: Hàng chục
Hundreds: Hàng trăm
Thousands: Hàng nghìn
Place: Vị trí, hàng
Number: Số
Digit: Chữ số
One-digit number: Số có 1 chữ số
Two-digit number: Số có 2 chữ số
Compare: So sánh
Sequence numbers: Dãy số
Natural number: Số tự nhiên
Ton: Tấn
Kilogram: Ki-lô-gam
Second: Giây
Minute: Phút
Century: Thế kỉ
Average: Trung bình cộng
Diagram/ Chart: Biểu đồ
Addition: Phép tính cộng
Add: Cộng, thêm vào
Triangle: Hình tam giác
Perimeter: Chu vi
Area: Diện tích
Divisible by …: Chia hết cho …
Fraction: Phân số
Denominator: Mẫu số

Sum: Tổng
Subtraction: Phép tính trừ
Subtract: Trừ, bớt đi
Difference: Hiệu
Multiplication: Phép tính nhân
Multiply: Nhân
Product: Tích
Division: Phép tính chia
Divide: Chia
Quotient: Thương
Angle: Góc
Acute angle: Góc nhọn
Obtuse angle: Góc tù
Right angle: Góc vuông
Straight angle: Góc bẹt
Line: Đường thẳng
Line segment: Đoạn thẳng
Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
Parallel lines: Đường thẳng song song
Square: Hình vuông
Rectangle: Hình chữ nhật
Numerator: Tử số
Common denominator: Mẫu số chung
Rhombus: Hình thoi
Parallelogram: Hình bình hành
Ratio: Tỉ số

.u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac:active, .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Quy định chi quỹ sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinhPhép cộng trừ nhân chia trong Tiếng Anh
1. Addition (phép cộng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán cộng [ 8 + 4 = 12] – trong tiếng Anh có nhiều cách nói:
• Eight and four is twelve.
• Eight and four’s twelve.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

• Eight and four are twelve.
• Eight and four makes twelve.
• Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Subtraction (phép trừ)
Bài toán trừ [30 – 7 = 23] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Seven from thirty is twenty-three.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

• Thirty minus seven equals twenty-three. (Ngôn ngữ toán học)
3. Multiplication (phép nhân)
Bài toán nhân [5 x 6 = 30] – trong tiếng Anh có ba cách nói:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

• Five sixes are thirty.
• Five times six is/equals thirty.
• Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Four into twenty goes five (times).
• Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu như kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì các bạn sẽ nói:
Three hundred and sixty divided by fifty equals seven point two.
Xin các bạn lưu ý tới cách viết dấu chia ở trong tiếng Anh ( ÷ ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (730 bình chọn)

Related posts:Từ vựng Toán tiếng Anh lớp 4 thi Violympic
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường
.u967fb6494f056f471972ac29cf26725a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a:active, .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bưu thiếp trang 61 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 7

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4Phép cộng trừ nhân chia trong Tiếng AnhRelated posts:

Để cuộc thi giải toán trên mạng đạt kết quả cao, các em cần nắm thật vững từ vựng trước khi bước vào kỳ thi. Chính vì vậy, chiase24.com tổng hợp một số từ vựng cơ bản, thông dụng về Toán học lớp 4 để các em rèn luyện, ôn tập thật tốt.

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016
Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017

Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Ones: Hàng đơn vị
Tens: Hàng chục
Hundreds: Hàng trăm
Thousands: Hàng nghìn
Place: Vị trí, hàng
Number: Số
Digit: Chữ số
One-digit number: Số có 1 chữ số
Two-digit number: Số có 2 chữ số
Compare: So sánh
Sequence numbers: Dãy số
Natural number: Số tự nhiên
Ton: Tấn
Kilogram: Ki-lô-gam
Second: Giây
Minute: Phút
Century: Thế kỉ
Average: Trung bình cộng
Diagram/ Chart: Biểu đồ
Addition: Phép tính cộng
Add: Cộng, thêm vào
Triangle: Hình tam giác
Perimeter: Chu vi
Area: Diện tích
Divisible by …: Chia hết cho …
Fraction: Phân số
Denominator: Mẫu số

Sum: Tổng
Subtraction: Phép tính trừ
Subtract: Trừ, bớt đi
Difference: Hiệu
Multiplication: Phép tính nhân
Multiply: Nhân
Product: Tích
Division: Phép tính chia
Divide: Chia
Quotient: Thương
Angle: Góc
Acute angle: Góc nhọn
Obtuse angle: Góc tù
Right angle: Góc vuông
Straight angle: Góc bẹt
Line: Đường thẳng
Line segment: Đoạn thẳng
Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
Parallel lines: Đường thẳng song song
Square: Hình vuông
Rectangle: Hình chữ nhật
Numerator: Tử số
Common denominator: Mẫu số chung
Rhombus: Hình thoi
Parallelogram: Hình bình hành
Ratio: Tỉ số

.u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac:active, .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u557e96b56c785fe0941df6160eacb5ac:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Quy định chi quỹ sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinhPhép cộng trừ nhân chia trong Tiếng Anh
1. Addition (phép cộng)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán cộng [ 8 + 4 = 12] – trong tiếng Anh có nhiều cách nói:
• Eight and four is twelve.
• Eight and four’s twelve.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

• Eight and four are twelve.
• Eight and four makes twelve.
• Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Subtraction (phép trừ)
Bài toán trừ [30 – 7 = 23] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Seven from thirty is twenty-three.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

• Thirty minus seven equals twenty-three. (Ngôn ngữ toán học)
3. Multiplication (phép nhân)
Bài toán nhân [5 x 6 = 30] – trong tiếng Anh có ba cách nói:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

• Five sixes are thirty.
• Five times six is/equals thirty.
• Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Bài toán chia [20 ÷ 4 = 5] – trong tiếng Anh có hai cách nói:
• Four into twenty goes five (times).
• Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu như kết quả của bài toán là số thập phân như trong phép tính: [360 ÷ 50 = 7,2] thì các bạn sẽ nói:
Three hundred and sixty divided by fifty equals seven point two.
Xin các bạn lưu ý tới cách viết dấu chia ở trong tiếng Anh ( ÷ ).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (730 bình chọn)

Related posts:Từ vựng Toán tiếng Anh lớp 4 thi Violympic
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường
.u967fb6494f056f471972ac29cf26725a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a:active, .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u967fb6494f056f471972ac29cf26725a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Bưu thiếp trang 61 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 7

Chuyên mục: Giáo dục
#Từ #vựng #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button