Top 9 thói quen của người thành công

Bạn đang xem:
Top 9 thói quen của người thành công
tại tranquoctoan.edu.vn
Thành công không chỉ là sự nghiệp, một việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà bạn làm tốt hơn ngày hôm qua cũng là một thành công. Thành công nhỏ tạo nên thành công lớn 👍

Thói quen 1: Quản lý tiền của bạn

Làm thế nào để bắt đầu?

Đọc những cuốn sách kinh điển về quản lý tài chính như “Cha giàu, cha nghèo” của Robert T.Kiyosaki, “Tốc độ triệu phú” của MJ Demarco.

9 thói quen hàng đầu của người thành công - combo 13 cuon 3

Thói quen 2: Ưu tiên

Làm thế nào để bắt đầu?

Chỉ tìm một điều quan trọng với bạn ngày hôm nay và thực hiện nó ngay lập tức. Và đừng quên đặt giới hạn thời gian cho những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi. Những hạn chế sẽ nhắc bạn hành động nhanh chóng để hoàn thiện chúng.

Thói quen 3: Đọc nhanh

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy bắt đầu luyện tập với 15 trang sách mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi nhanh chóng.

Thói quen 4: Tưởng tượng

Làm thế nào để bắt đầu?

Đọc những cuốn sách như “Kiểm soát tâm lý” của Maxwell Malts, “Nghĩ giàu và làm giàu” của Napoleon Hill và “Khi mọi người suy nghĩ” của James Allen.

9 thói quen hàng đầu của những người thành công

Thói quen 5: Dậy sớm

Làm thế nào để bắt đầu?

Thức dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày và bạn có 365 giờ trong một năm – tức là hơn 2 tuần.

Rồi sao, bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy chuyển sang chuông báo thức.

Thói quen 6: Đặt mục tiêu

Làm thế nào để bắt đầu?

Viết ra các mục tiêu của bạn. Viết tất cả chúng ra và làm theo chúng mỗi ngày. Những người viết ra mục tiêu thường sẽ kiếm được gấp đôi so với những người chỉ nghĩ trong đầu.

Thói quen 7: Tập thể dục & ăn kiêng

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy chắc chắn rằng bạn tập thể dục mỗi ngày và thực hiện vào buổi sáng là tốt nhất.

Thói quen 8: Kết nối

Làm thế nào để bắt đầu?

Kết giao với những người cùng chí hướng. Hãy đọc những cuốn sách về các kỹ năng xã hội cơ bản như cuốn “Nhận được tâm trí của con người” của Dale Carnegie và có được những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.

Thói quen 9: Đức hạnh

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy viết ra những quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân, thành công sẽ đến khi bạn tuân theo chúng.

Hãy đọc to những quy tắc này khi bạn thức dậy mỗi ngày và sống theo những lý tưởng này.

Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng số người nghiêm túc và kỷ luật rất ít, vì vậy số người thành công so với dân số là rất ít. Thành công không phải là điều gì to tát mà chỉ là những Thói quen Tích cực lặp đi lặp lại. Sức mạnh không nằm ở Kiến thức mà ở Năng lực hành động & Thói quen tích cực.

xem thêm thông tin chi tiết về
Top 9 thói quen của người thành công

Top 9 thói quen của người thành công

Hình Ảnh về:
Top 9 thói quen của người thành công

Video về:
Top 9 thói quen của người thành công

Wiki về
Top 9 thói quen của người thành công


Top 9 thói quen của người thành công -

Thành công không chỉ là sự nghiệp, một việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà bạn làm tốt hơn ngày hôm qua cũng là một thành công. 😊Thành công nhỏ tạo nên thành công lớn 👍

Thói quen 1: Quản lý tiền của bạn

Làm thế nào để bắt đầu?

Đọc những cuốn sách kinh điển về quản lý tài chính như “Cha giàu, cha nghèo” của Robert T.Kiyosaki, “Tốc độ triệu phú” của MJ Demarco.

9 thói quen hàng đầu của người thành công - combo 13 cuon 3

Thói quen 2: Ưu tiên

Làm thế nào để bắt đầu?

Chỉ tìm một điều quan trọng với bạn ngày hôm nay và thực hiện nó ngay lập tức. Và đừng quên đặt giới hạn thời gian cho những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi. Những hạn chế sẽ nhắc bạn hành động nhanh chóng để hoàn thiện chúng.

Thói quen 3: Đọc nhanh

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy bắt đầu luyện tập với 15 trang sách mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi nhanh chóng.

Thói quen 4: Tưởng tượng

Làm thế nào để bắt đầu?

Đọc những cuốn sách như “Kiểm soát tâm lý” của Maxwell Malts, “Nghĩ giàu và làm giàu” của Napoleon Hill và “Khi mọi người suy nghĩ” của James Allen.

9 thói quen hàng đầu của những người thành công

Thói quen 5: Dậy sớm

Làm thế nào để bắt đầu?

Thức dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày và bạn có 365 giờ trong một năm – tức là hơn 2 tuần.

Rồi sao, bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy chuyển sang chuông báo thức.

Thói quen 6: Đặt mục tiêu

Làm thế nào để bắt đầu?

Viết ra các mục tiêu của bạn. Viết tất cả chúng ra và làm theo chúng mỗi ngày. Những người viết ra mục tiêu thường sẽ kiếm được gấp đôi so với những người chỉ nghĩ trong đầu.

Thói quen 7: Tập thể dục & ăn kiêng

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy chắc chắn rằng bạn tập thể dục mỗi ngày và thực hiện vào buổi sáng là tốt nhất.

Thói quen 8: Kết nối

Làm thế nào để bắt đầu?

Kết giao với những người cùng chí hướng. Hãy đọc những cuốn sách về các kỹ năng xã hội cơ bản như cuốn "Nhận được tâm trí của con người" của Dale Carnegie và có được những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.

Thói quen 9: Đức hạnh

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy viết ra những quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân, thành công sẽ đến khi bạn tuân theo chúng.

Hãy đọc to những quy tắc này khi bạn thức dậy mỗi ngày và sống theo những lý tưởng này.

Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng số người nghiêm túc và kỷ luật rất ít, vì vậy số người thành công so với dân số là rất ít. Thành công không phải là điều gì to tát mà chỉ là những Thói quen Tích cực lặp đi lặp lại. Sức mạnh không nằm ở Kiến thức mà ở Năng lực hành động & Thói quen tích cực.

[rule_{ruleNumber}]

Thành công không chỉ là sự nghiệp, một việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà bạn làm tốt hơn ngày hôm qua cũng là một thành công. 😊Thành công nhỏ tạo nên thành công lớn 👍

Thói quen 1: Quản lý tiền của bạn

Làm thế nào để bắt đầu?

Đọc những cuốn sách kinh điển về quản lý tài chính như “Cha giàu, cha nghèo” của Robert T.Kiyosaki, “Tốc độ triệu phú” của MJ Demarco.

9 thói quen hàng đầu của người thành công - combo 13 cuon 3

Thói quen 2: Ưu tiên

Làm thế nào để bắt đầu?

Chỉ tìm một điều quan trọng với bạn ngày hôm nay và thực hiện nó ngay lập tức. Và đừng quên đặt giới hạn thời gian cho những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi. Những hạn chế sẽ nhắc bạn hành động nhanh chóng để hoàn thiện chúng.

Thói quen 3: Đọc nhanh

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy bắt đầu luyện tập với 15 trang sách mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi nhanh chóng.

Thói quen 4: Tưởng tượng

Làm thế nào để bắt đầu?

Đọc những cuốn sách như “Kiểm soát tâm lý” của Maxwell Malts, “Nghĩ giàu và làm giàu” của Napoleon Hill và “Khi mọi người suy nghĩ” của James Allen.

9 thói quen hàng đầu của những người thành công

Thói quen 5: Dậy sớm

Làm thế nào để bắt đầu?

Thức dậy sớm hơn 1 giờ mỗi ngày và bạn có 365 giờ trong một năm – tức là hơn 2 tuần.

Rồi sao, bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy chuyển sang chuông báo thức.

Thói quen 6: Đặt mục tiêu

Làm thế nào để bắt đầu?

Viết ra các mục tiêu của bạn. Viết tất cả chúng ra và làm theo chúng mỗi ngày. Những người viết ra mục tiêu thường sẽ kiếm được gấp đôi so với những người chỉ nghĩ trong đầu.

Thói quen 7: Tập thể dục & ăn kiêng

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy chắc chắn rằng bạn tập thể dục mỗi ngày và thực hiện vào buổi sáng là tốt nhất.

Thói quen 8: Kết nối

Làm thế nào để bắt đầu?

Kết giao với những người cùng chí hướng. Hãy đọc những cuốn sách về các kỹ năng xã hội cơ bản như cuốn “Nhận được tâm trí của con người” của Dale Carnegie và có được những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.

Thói quen 9: Đức hạnh

Làm thế nào để bắt đầu?

Hãy viết ra những quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân, thành công sẽ đến khi bạn tuân theo chúng.

Hãy đọc to những quy tắc này khi bạn thức dậy mỗi ngày và sống theo những lý tưởng này.

Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng số người nghiêm túc và kỷ luật rất ít, vì vậy số người thành công so với dân số là rất ít. Thành công không phải là điều gì to tát mà chỉ là những Thói quen Tích cực lặp đi lặp lại. Sức mạnh không nằm ở Kiến thức mà ở Năng lực hành động & Thói quen tích cực.

#Top #thói #quen #của #người #thành #công

[rule_3_plain]

#Top #thói #quen #của #người #thành #công

[rule_1_plain]

#Top #thói #quen #của #người #thành #công

[rule_2_plain]

#Top #thói #quen #của #người #thành #công

[rule_2_plain]

#Top #thói #quen #của #người #thành #công

[rule_3_plain]

#Top #thói #quen #của #người #thành #công

[rule_1_plain]

Chuyên mục: Kỹ Năng Phát Triển Bản Thân
#Top #thói #quen #của #người #thành #công

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button