Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Bạn đang xem:
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Các cụm động từ tiếng Anh giúp bạn áp dụng và sử dụng trong các tình huống giao tiếp hàng ngày rất hữu ích. Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có thể nói đúng một câu. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể nói đúng hàng trăm câu. share24.com xin gửi đến các bạn tổng hợp các cụm động từ tiếng Anh thông dụng. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn bổ sung thêm vốn từ vựng cũng như kiến ​​thức tiếng Anh giao tiếp.

Tổng hợp các cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh

Một

 • tài khoản cho: lấy, giải thích
 • cho phép: tính đến
 • hỏi sau: hỏi thăm sức khỏe
 • ask for: xin ai cái gì
 • ask sb in/out : cho ai vào/ra
 • tiến vào: tấn tới
 • tiến lên: hiển thị trước tới: tiến lên
 • đồng ý về một cái gì đó: đồng ý với một cái gì đó
 • đồng ý với: đồng ý với, đồng ý với, tốt cho
 • trả lời cho: phù hợp với
 • trả lời cho: chịu trách nhiệm về
 • tham gia vào (khi): phục vụ

GỠ BỎ

 • to be over: kết thúc rồi
 • to be up to sb to V: ai đó chịu trách nhiệm về việc phải làm
 • to bear up= xác nhận: xác nhận chịu hết: chịu đựng
 • to blow out: thổi tắt
 • thổi xuống: thổi xuống
 • thổi qua: thổi qua
 • to break away = to run away: trốn chạy
 • down: suy sụp, suy sụp, vỡ òa break in(to+ O): chen vào, cắt ngang
 • break up: chia tay, tan rã
 • break off: chia tay một mối quan hệ
 • mang về: mang lại (= dẫn đến)
 • brinn down = hạ cánh: đi xuống
 • bring out: xuất bản
 • bring up: nuôi nấng (danh từ là nuôi nấng)
 • bring off: thành công, nhận giải thưởng
 • to burn away: tàn lụi burn out: cháy hết
 • sao lưu: hỗ trợ, hỗ trợ
 • chịu trên: ảnh hưởng, liên hệ
 • trở thành của: xảy ra với
 • bắt đầu với: bắt đầu với
 • bắt đầu tại: bắt đầu từ
 • tin vào: tin tưởng, tin có
 • thuộc về: thuộc về
 • đặt cược vào: đặt cược vào
 • tham dự: chú ý

Xem thêm: Văn nghị luận về hiện tượng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (Dàn bài + 4 bài văn mẫu)

 • call for: mời, yêu cầu
 • call up: gọi nhập ngũ, gọi điện thoại, nhớ lại kỉ niệm
 • call on/ call in at sb’s house: ghé thăm nhà ai đó call off = put off = hủy bỏ
 • chăm sóc cho: thích, chăm sóc
 • đuổi kịp: bắt kịp
 • Chance Upon: tình cờ gặp nhau
 • đóng với: đến gần
 • đóng về: bao vây
 • đến: lên đến
 • ủy thác cho: ủy thác cho
 • khóc cho: khóc cho
 • khóc cho một cái gì đó: khóc cho một cái gì đó
 • khóc cho mặt trăng: yêu cầu điều không thể
 • khóc với niềm vui: khóc vì sung sướng
 • cắt một cái gì đó thành: cắt một cái gì đó thành
 • cut into: nói vào, xen vào
 • Call in/on at sb ‘ house: thăm nhà ai đó
 • tôi gọi tại: ghé thăm
 • Call up: gọi nhập ngũ, gọi điện thoại, nhớ lại kỉ niệm
 • Call off = put off =cacel: hủy bỏ
 • Call for: yêu cầu, mời
 • Care about: quan tâm, để ý đến
 • Care for: muốn, thích (= muốn), quan tâm (= chăm sóc)
 • Mang đi: mang đi, phân phối
 • Carry on = go on: tiếp tục
 • Carry out: thực hiện, thực hiện
 • Carry off = bring off: đoạt giải
 • Catch on: trở nên phổ biến, bắt kịp
 • Catch up with = theo kịp = keep pace with: theo kịp ai, cái gì
 • Chew over = think over: suy nghĩ kỹ
 • Check in/out: nhận/trả phòng
 • Check up: Kiểm tra sức khỏe sạch sẽ

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 – (433 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Hình Ảnh về:
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Video về:
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh

Wiki về
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh


Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Các cụm động từ tiếng Anh giúp bạn áp dụng và sử dụng trong các tình huống giao tiếp hàng ngày rất hữu ích. Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có thể nói đúng một câu. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể nói đúng hàng trăm câu. share24.com xin gửi đến các bạn tổng hợp các cụm động từ tiếng Anh thông dụng. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn bổ sung thêm vốn từ vựng cũng như kiến ​​thức tiếng Anh giao tiếp.

Tổng hợp các cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh

Một

 • tài khoản cho: lấy, giải thích
 • cho phép: tính đến
 • hỏi sau: hỏi thăm sức khỏe
 • ask for: xin ai cái gì
 • ask sb in/out : cho ai vào/ra
 • tiến vào: tấn tới
 • tiến lên: hiển thị trước tới: tiến lên
 • đồng ý về một cái gì đó: đồng ý với một cái gì đó
 • đồng ý với: đồng ý với, đồng ý với, tốt cho
 • trả lời cho: phù hợp với
 • trả lời cho: chịu trách nhiệm về
 • tham gia vào (khi): phục vụ

GỠ BỎ

 • to be over: kết thúc rồi
 • to be up to sb to V: ai đó chịu trách nhiệm về việc phải làm
 • to bear up= xác nhận: xác nhận chịu hết: chịu đựng
 • to blow out: thổi tắt
 • thổi xuống: thổi xuống
 • thổi qua: thổi qua
 • to break away = to run away: trốn chạy
 • down: suy sụp, suy sụp, vỡ òa break in(to+ O): chen vào, cắt ngang
 • break up: chia tay, tan rã
 • break off: chia tay một mối quan hệ
 • mang về: mang lại (= dẫn đến)
 • brinn down = hạ cánh: đi xuống
 • bring out: xuất bản
 • bring up: nuôi nấng (danh từ là nuôi nấng)
 • bring off: thành công, nhận giải thưởng
 • to burn away: tàn lụi burn out: cháy hết
 • sao lưu: hỗ trợ, hỗ trợ
 • chịu trên: ảnh hưởng, liên hệ
 • trở thành của: xảy ra với
 • bắt đầu với: bắt đầu với
 • bắt đầu tại: bắt đầu từ
 • tin vào: tin tưởng, tin có
 • thuộc về: thuộc về
 • đặt cược vào: đặt cược vào
 • tham dự: chú ý

Xem thêm: Văn nghị luận về hiện tượng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (Dàn bài + 4 bài văn mẫu)

 • call for: mời, yêu cầu
 • call up: gọi nhập ngũ, gọi điện thoại, nhớ lại kỉ niệm
 • call on/ call in at sb's house: ghé thăm nhà ai đó call off = put off = hủy bỏ
 • chăm sóc cho: thích, chăm sóc
 • đuổi kịp: bắt kịp
 • Chance Upon: tình cờ gặp nhau
 • đóng với: đến gần
 • đóng về: bao vây
 • đến: lên đến
 • ủy thác cho: ủy thác cho
 • khóc cho: khóc cho
 • khóc cho một cái gì đó: khóc cho một cái gì đó
 • khóc cho mặt trăng: yêu cầu điều không thể
 • khóc với niềm vui: khóc vì sung sướng
 • cắt một cái gì đó thành: cắt một cái gì đó thành
 • cut into: nói vào, xen vào
 • Call in/on at sb ' house: thăm nhà ai đó
 • tôi gọi tại: ghé thăm
 • Call up: gọi nhập ngũ, gọi điện thoại, nhớ lại kỉ niệm
 • Call off = put off =cacel: hủy bỏ
 • Call for: yêu cầu, mời
 • Care about: quan tâm, để ý đến
 • Care for: muốn, thích (= muốn), quan tâm (= chăm sóc)
 • Mang đi: mang đi, phân phối
 • Carry on = go on: tiếp tục
 • Carry out: thực hiện, thực hiện
 • Carry off = bring off: đoạt giải
 • Catch on: trở nên phổ biến, bắt kịp
 • Catch up with = theo kịp = keep pace with: theo kịp ai, cái gì
 • Chew over = think over: suy nghĩ kỹ
 • Check in/out: nhận/trả phòng
 • Check up: Kiểm tra sức khỏe sạch sẽ

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 - (433 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng AnhABCRelated posts:

Những cụm động từ tiếng Anh giúp các bạn vận dụng và sử dụng trong các tình huống giao tiếp hằng ngày rất hữu ích. Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói một câu đúng. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể làm đúng hàng trăm câu. chiase24.com xin gửi đến các bạn tổng hợp những cụm động từ tiếng Anh thường gặp. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn bổ sung thêm vốn từ và kiến thức tiếng Anh giao tiếp.
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh
A
account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến
ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out : cho ai vào/ ra
advance in: tấn tới
advance on: trình bày advance to : tiến đến
agree on something: đồng ý với điều gì
agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
answer to: hợp với
answer for: chịu trách nhiệm về
attend on(upon): hầu hạ
B
to be over: qua rồi
to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì
to bear up= to confirm: xác nhận to bear out: chịu đựng
to blow out: thổi tắt
blow down: thổi đổ
blow over: thổi qua
to break away = to run away: chạy trốn break
down: hỏng hóc, suy nhược, òa khóc break in(to+ O): đột nhập, cắt ngang
break up: chia tay , giải tán
break off: tan vỡ một mối quan hệ
to bring about: mang đến, mang lại (= result in)
brinn down = to land: hạ xuống
bring out: xuất bản
bring up: nuôi dưỡng (danh từ là up bringing)
bring off: thành công, ẵm giải
to burn away: tắt dần burn out: cháy trụi
back up: ủng hộ, nâng đỡ
bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới
become of: xảy ra cho
begin with: bắt đầu bằng
begin at: khởi sự từ
believe in: tin cẩn, tin có
belong to: thuộc về
bet on: đánh cuộc vào
attend to: chú ý
.ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71:active, .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận Hiện tượng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (Dàn ý + 4 mẫu)C
call for: mời gọi, yêu cầu
call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
call on/ call in at sb’s house: ghé thăm nhà ai call off = put off = cancel
care for: thích, săn sóc
catch up with: bắt kịp
chance upon: tình cờ gặp
close with: tới gần
close about: vây lấy
come to: lên tới
consign to: giao phó cho
cry for: khóc đòi
cry for something: kêu đói
cry for the moon: đòi cái ko thể
cry with joy: khóc vì vui
cut something into: cắt vật gì thành
cut into: nói vào, xen vào
Call in/on at sb ‘ house: ghé thăm nhà ai
i Call at: ghé thăm
Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
Call off = put off =cacel: huỷ bỏ
Call for: yêu cầu, mời gọi
Care about: quan tâm, để ý tới
Care for: muốn, thích (= would like), quan tâm chăm sóc (= take care of)
Carry away: mang đi, phân phát
Carry on = go on: tiếp tục
Carry out: tiến hành, thực hiện
Carry off = bring off: ẵm giải
Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
Catch up with = keep up with = keep pace with: theo kịp ai , cái gì
Chew over = think over: nghĩ kĩ
Check in / out: làm thủ tục ra / vào
Check up: kiểm tra sức khoẻ Clean
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (433 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh
Tổng hợp giới từ đi với động từ thông dụng trong tiếng Anh
Cụm động từ tiếng Anh với Go – Tổng hợp các phrasal verb với go
Tổng hợp Cấu trúc V-ing trong tiếng Anh – Các cấu trúc dạng động từ V-ing
.u193e79582e7b378086a120649e08222d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d:active, .u193e79582e7b378086a120649e08222d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc đọc sách (7 mẫu)

#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng AnhABCRelated posts:

Những cụm động từ tiếng Anh giúp các bạn vận dụng và sử dụng trong các tình huống giao tiếp hằng ngày rất hữu ích. Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói một câu đúng. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể làm đúng hàng trăm câu. chiase24.com xin gửi đến các bạn tổng hợp những cụm động từ tiếng Anh thường gặp. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn bổ sung thêm vốn từ và kiến thức tiếng Anh giao tiếp.
Tổng hợp những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh
A
account for: chiếm, giải thích
allow for: tính đến, xem xét đến
ask after: hỏi thăm sức khỏe
ask for: hỏi xin ai cái gì
ask sb in/ out : cho ai vào/ ra
advance in: tấn tới
advance on: trình bày advance to : tiến đến
agree on something: đồng ý với điều gì
agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
answer to: hợp với
answer for: chịu trách nhiệm về
attend on(upon): hầu hạ
B
to be over: qua rồi
to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì
to bear up= to confirm: xác nhận to bear out: chịu đựng
to blow out: thổi tắt
blow down: thổi đổ
blow over: thổi qua
to break away = to run away: chạy trốn break
down: hỏng hóc, suy nhược, òa khóc break in(to+ O): đột nhập, cắt ngang
break up: chia tay , giải tán
break off: tan vỡ một mối quan hệ
to bring about: mang đến, mang lại (= result in)
brinn down = to land: hạ xuống
bring out: xuất bản
bring up: nuôi dưỡng (danh từ là up bringing)
bring off: thành công, ẵm giải
to burn away: tắt dần burn out: cháy trụi
back up: ủng hộ, nâng đỡ
bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới
become of: xảy ra cho
begin with: bắt đầu bằng
begin at: khởi sự từ
believe in: tin cẩn, tin có
belong to: thuộc về
bet on: đánh cuộc vào
attend to: chú ý
.ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71:active, .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufe709d70fceeb757e8c0ec5460e64e71:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận Hiện tượng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (Dàn ý + 4 mẫu)C
call for: mời gọi, yêu cầu
call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
call on/ call in at sb’s house: ghé thăm nhà ai call off = put off = cancel
care for: thích, săn sóc
catch up with: bắt kịp
chance upon: tình cờ gặp
close with: tới gần
close about: vây lấy
come to: lên tới
consign to: giao phó cho
cry for: khóc đòi
cry for something: kêu đói
cry for the moon: đòi cái ko thể
cry with joy: khóc vì vui
cut something into: cắt vật gì thành
cut into: nói vào, xen vào
Call in/on at sb ‘ house: ghé thăm nhà ai
i Call at: ghé thăm
Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
Call off = put off =cacel: huỷ bỏ
Call for: yêu cầu, mời gọi
Care about: quan tâm, để ý tới
Care for: muốn, thích (= would like), quan tâm chăm sóc (= take care of)
Carry away: mang đi, phân phát
Carry on = go on: tiếp tục
Carry out: tiến hành, thực hiện
Carry off = bring off: ẵm giải
Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
Catch up with = keep up with = keep pace with: theo kịp ai , cái gì
Chew over = think over: nghĩ kĩ
Check in / out: làm thủ tục ra / vào
Check up: kiểm tra sức khoẻ Clean
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (433 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh
Tổng hợp giới từ đi với động từ thông dụng trong tiếng Anh
Cụm động từ tiếng Anh với Go – Tổng hợp các phrasal verb với go
Tổng hợp Cấu trúc V-ing trong tiếng Anh – Các cấu trúc dạng động từ V-ing
.u193e79582e7b378086a120649e08222d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d:active, .u193e79582e7b378086a120649e08222d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u193e79582e7b378086a120649e08222d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc đọc sách (7 mẫu)

Chuyên mục: Giáo dục
#Tổng #hợp #những #cụm #động #từ #thường #gặp #trong #tiếng #Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button