Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1

Bạn đang xem:
Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Tuyển tập 51 bài toán có lời văn lớp 1 là những bài toán được chia sẻ24.com sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp quý phụ huynh và thầy cô hướng dẫn con học tập và tự học môn toán tốt hơn.

Vở bài tập Toán lớp 1 có lời bài hát là các bài toán đơn giản, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, giúp các em nắm vững những kiến ​​thức cơ bản của môn Toán lớp 1.

51 bài toán có lời văn lớp 1

Bài 1. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 2. Nhánh trên có 10 con, nhánh dưới có 5 con. Có tất cả bao nhiêu con chim?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 3. Lớp 1B có 33 học sinh, lớp 1C có 30 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 4. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Cả hai tháng Hà được bao nhiêu điểm 10?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 5. Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 6. Tú có chục quyển vở, Tú được thưởng thêm 5 quyển vở. Bạn có tất cả bao nhiêu cuốn sách?

Xem thêm: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân – Cánh Diều 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 7. Huệ có 2 chục chiếc bút chì, mẹ mua thêm cho cô 5 chiếc bút chì. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 8. Đội Một làm được 20 lá cờ, Đội Hai làm được 10 lá cờ. Cả hai đội có thể làm được tất cả bao nhiêu lá cờ?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng lấy thêm bạn 2 que tính. Hồng có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 10. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi vườn Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 11. Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 12. Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B có nhiều hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 13. Tùng có 36 quả bóng bay, Tùng nhiều hơn Toàn 5 quả bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu quả bóng bay?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 14. Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi. Số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 20 cây. Hỏi vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 15. Nhà An có 32 con gà, nhà An ít hơn nhà Từ 2 chục con gà. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con gà?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về mối quan hệ thầy trò (6 bài văn mẫu)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 16. Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thành 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 17. Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 18. Đàn gà có 45 con. Họ đã bán một số con gà, để lại 2 chục con gà. Hỏi đã bán bao nhiêu con gà?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 19. Hoàng năm nay 9 tuổi. Hoàng hơn Nam 2 tuổi. Nam năm nay bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 20. Năm nay tôi 13 tuổi, tôi kém mẹ tôi 25 tuổi. Mẹ bạn năm nay bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài học 21. Lan có 2 chục quyển vở, Lan có ít hơn Huệ 5 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 22. Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết tất cả 42 trang. Hỏi vở của Hà còn bao nhiêu trang?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài học 23. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 24. Tuấn có 3 chục viên bi, Toàn có ít hơn Tuấn 1 chục viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 25. Hoàng năm nay 9 tuổi. Hoàng hơn Nam 3 tuổi. Nam năm nay bao nhiêu tuổi?

Xem thêm: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh – Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem chi tiết

Các bậc phụ huynh và thầy cô có thể tham khảo các dạng bài Toán lớp 1 dưới đây để giúp con ôn tập môn Toán tốt hơn.

5/5 – (607 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1

Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1

Hình Ảnh về:
Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1

Video về:
Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1

Wiki về
Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1


Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 – Ôn tập Toán lớp 1 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Tuyển tập 51 bài toán có lời văn lớp 1 là những bài toán được chia sẻ24.com sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp quý phụ huynh và thầy cô hướng dẫn con học tập và tự học môn toán tốt hơn.

Vở bài tập Toán lớp 1 có lời bài hát là các bài toán đơn giản, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, giúp các em nắm vững những kiến ​​thức cơ bản của môn Toán lớp 1.

51 bài toán có lời văn lớp 1

Bài 1. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 2. Nhánh trên có 10 con, nhánh dưới có 5 con. Có tất cả bao nhiêu con chim?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 3. Lớp 1B có 33 học sinh, lớp 1C có 30 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 4. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Cả hai tháng Hà được bao nhiêu điểm 10?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 5. Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 6. Tú có chục quyển vở, Tú được thưởng thêm 5 quyển vở. Bạn có tất cả bao nhiêu cuốn sách?

Xem thêm: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân - Cánh Diều 6

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 7. Huệ có 2 chục chiếc bút chì, mẹ mua thêm cho cô 5 chiếc bút chì. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 8. Đội Một làm được 20 lá cờ, Đội Hai làm được 10 lá cờ. Cả hai đội có thể làm được tất cả bao nhiêu lá cờ?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng lấy thêm bạn 2 que tính. Hồng có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài 10. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi vườn Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 11. Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 12. Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B có nhiều hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 13. Tùng có 36 quả bóng bay, Tùng nhiều hơn Toàn 5 quả bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu quả bóng bay?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 14. Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi. Số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 20 cây. Hỏi vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 15. Nhà An có 32 con gà, nhà An ít hơn nhà Từ 2 chục con gà. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con gà?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về mối quan hệ thầy trò (6 bài văn mẫu)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 16. Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thành 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu quyển vở?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 17. Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 18. Đàn gà có 45 con. Họ đã bán một số con gà, để lại 2 chục con gà. Hỏi đã bán bao nhiêu con gà?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 19. Hoàng năm nay 9 tuổi. Hoàng hơn Nam 2 tuổi. Nam năm nay bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 20. Năm nay tôi 13 tuổi, tôi kém mẹ tôi 25 tuổi. Mẹ bạn năm nay bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài học 21. Lan có 2 chục quyển vở, Lan có ít hơn Huệ 5 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 22. Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết tất cả 42 trang. Hỏi vở của Hà còn bao nhiêu trang?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

bài học 23. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 24. Tuấn có 3 chục viên bi, Toàn có ít hơn Tuấn 1 chục viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 25. Hoàng năm nay 9 tuổi. Hoàng hơn Nam 3 tuổi. Nam năm nay bao nhiêu tuổi?

Xem thêm: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem chi tiết

Các bậc phụ huynh và thầy cô có thể tham khảo các dạng bài Toán lớp 1 dưới đây để giúp con ôn tập môn Toán tốt hơn.

5/5 - (607 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

51 bài Toán có lời văn lớp 1Related posts:

Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 là những bài toán được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc giúp các bậc phụ huynh và giáo viên hướng dẫn con em mình học tập, tự ôn luyện môn Toán tốt hơn.

Bài tập Toán lớp 1 có lời văn là những bài toán ở mức đơn giản, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, giúp các em nắm vững được những kiến thức cơ bản của môn Toán lớp 1.
51 bài Toán có lời văn lớp 1
Bài 1. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 2. Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 3. Lớp 1B có 33 bạn, lớp 1C có 30 bạn. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 4. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 5. Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 6. Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?
.ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba:active, .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân – Cánh Diều 6……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 7. Huệ có 2 chục bút chì, mẹ mua thêm cho Huệ 5 bút chì nữa. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu bút chì?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 8. Tổ Một làm được 20 lá cờ , tổ Hai làm được 1 chục lá cờ .Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 10. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 11. Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 12. Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 13. Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 14. Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 2 chục cây. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 15. Nhà An có 32 con gà, nhà An có ít hơn nhà Tú 2 chục con. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con gà?
.u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9:active, .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình thầy trò (6 mẫu)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 16. Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thanh 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu nhãn vở?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 17. Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 18. Đàn gà có 45 con gà. Người ta bán đi một số con gà thì còn lại 2 chục con gà. Hỏi người ta đã bán bao nhiêu con gà?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 19. Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 20. Năm nay con 13 tuổi, con kém mẹ 25 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 21. Bạn Lan có 2 chục quyển vở, bạn Lan có ít hơn bạn Huệ 5 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 22. Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 23. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 24. Bạn Tuấn có 3 chục viên bi, bạn Toàn có ít hơn bạn Tuấn 1 chục viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 25. Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 3 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?
.udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09:active, .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh – Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng Anh……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem chi tiết
Các bậc phụ huynh và quý thầy cô có thể tham khảo thêm các dạng Toán lớp 1 dưới đây để giúp con em mình ôn tập môn Toán tốt hơn.

5/5 – (607 bình chọn)

Related posts:Bài tập toán có lời văn lớp 1 – Bài tập toán lớp 1
Tổng hợp bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2
Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
120 bài toán chọn lọc lớp 1 – Bài tập ôn luyện lớp 1 môn Toán

#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

51 bài Toán có lời văn lớp 1Related posts:

Tổng hợp 51 bài Toán có lời văn lớp 1 là những bài toán được chiase24.com sưu tầm và chọn lọc giúp các bậc phụ huynh và giáo viên hướng dẫn con em mình học tập, tự ôn luyện môn Toán tốt hơn.

Bài tập Toán lớp 1 có lời văn là những bài toán ở mức đơn giản, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, giúp các em nắm vững được những kiến thức cơ bản của môn Toán lớp 1.
51 bài Toán có lời văn lớp 1
Bài 1. Hồng có 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 2. Cành trên có 10 con chim, cành dưới có 5 con chim. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 3. Lớp 1B có 33 bạn, lớp 1C có 30 bạn. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 4. Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 5. Hoa có 16 cái kẹo, Hà cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 6. Tú có 1 chục quyển vở, Tú được thưởng 5 quyển vở nữa. Hỏi tú có tất cả bao nhiêu quyển vở?
.ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba:active, .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua9bcd4577e4cd819299c955667bf9aba:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân – Cánh Diều 6……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 7. Huệ có 2 chục bút chì, mẹ mua thêm cho Huệ 5 bút chì nữa. Hỏi Huệ có tất cả bao nhiêu bút chì?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 8. Tổ Một làm được 20 lá cờ , tổ Hai làm được 1 chục lá cờ .Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 9. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 10. Trong vườn nhà Nam trồng 20 cây bưởi và 3 chục cây cam. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 11. Hải có 25 viên bi, Nam có nhiều hơn Hải 2 chục viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 12. Lớp 1B có 34 học sinh, lớp 1B hơn lớp 1A là 4 học sinh. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 13. Tùng có 36 bóng bay, Tùng có nhiều hơn Toàn 5 bóng bay. Hỏi Toàn có bao nhiêu bóng bay?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 14. Trong vườn nhà Nam trồng 28 cây bưởi, số cây bưởi nhiều hơn số cây cam là 2 chục cây. Hỏi trong vườn nhà Nam trồng bao nhiêu cây cam?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 15. Nhà An có 32 con gà, nhà An có ít hơn nhà Tú 2 chục con. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con gà?
.u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9:active, .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u031655a4ae66dee5251f0d9c02f2b4b9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình thầy trò (6 mẫu)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 16. Hoàng có 25 nhãn vở, Hoàng kém Thanh 2 chục nhãn vở. Hỏi Thanh có bao nhiêu nhãn vở?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 17. Lan có 42 que tính, Lan kém Hoa 2 chục que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 18. Đàn gà có 45 con gà. Người ta bán đi một số con gà thì còn lại 2 chục con gà. Hỏi người ta đã bán bao nhiêu con gà?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 19. Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 2 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 20. Năm nay con 13 tuổi, con kém mẹ 25 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 21. Bạn Lan có 2 chục quyển vở, bạn Lan có ít hơn bạn Huệ 5 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 22. Quyển vở của Hà có 96 trang. Hà đã viết hết 42 trang. Hỏi quyển vở của Hà còn lại bao nhiêu trang chưa viết?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 23. Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả 2 lớp có bao nhiêu học sinh?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 24. Bạn Tuấn có 3 chục viên bi, bạn Toàn có ít hơn bạn Tuấn 1 chục viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Bài 25. Năm nay Hoàng 9 tuổi. Hoàng nhiều hơn Nam 3 tuổi. Hỏi năm nay Nam mấy tuổi?
.udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09:active, .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udc4c74b53d205fdcb9e956140d323e09:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn tiếng Anh – Ôn tập thi vào lớp 10 môn tiếng Anh……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem chi tiết
Các bậc phụ huynh và quý thầy cô có thể tham khảo thêm các dạng Toán lớp 1 dưới đây để giúp con em mình ôn tập môn Toán tốt hơn.

5/5 – (607 bình chọn)

Related posts:Bài tập toán có lời văn lớp 1 – Bài tập toán lớp 1
Tổng hợp bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2
Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
120 bài toán chọn lọc lớp 1 – Bài tập ôn luyện lớp 1 môn Toán

Chuyên mục: Giáo dục
#Tổng #hợp #bài #Toán #có #lời #văn #lớp #Ôn #tập #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button