Thuỷ tinh chống đục mờ

Bạn đang xem: Thuỷ tinh chống đục mờ tại tranquoctoan.edu.vn

Chọn một chiếc cốc sạch, khô, rắc đều vào giữa cốc một lớp bột giặt, úp mặt có lớp bột giặt xuống dưới, úp lên miệng phích đựng nước nóng. Sau vài giây, hãy nhấc kính lên và xem. , bạn sẽ thấy: Ly không dính chất tẩy rửa có đầy những giọt nước rất nhỏ, đục: Ly có dính chất tẩy rửa không có những giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.

(Hình kính đục)

Hơi nước lạnh sẽ ngưng tụ trên kính thành nhiều hạt nước rất nhỏ. Những giọt nước đó do ảnh hưởng của sức căng bề mặt nên co lại thành hình cầu hoặc hình bán cầu làm cho ánh sáng chiếu vào nó bị tán xạ nên ta thấy nó có màu trong suốt.

Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước khiến hơi nước không thể ngưng tụ thành giọt nhỏ mà chỉ bám vào kính tạo thành một lớp nước mỏng đều nên vẫn trong suốt.

(Kính bị mờ do hơi nước)

Hiện nay trên thị trường bán kính chống sương mù (kính….) đều dựa trên nguyên lý này để chế tạo. Nếu tròng kính được phủ chất chống mờ đó thì mùa đông mình đeo kính đi dạo, kính sẽ không bị mờ vì lạnh.

xem thêm thông tin chi tiết về Thuỷ tinh chống đục mờ

Thuỷ tinh chống đục mờ

Hình Ảnh về: Thuỷ tinh chống đục mờ

Video về: Thuỷ tinh chống đục mờ

Wiki về Thuỷ tinh chống đục mờ

Thuỷ tinh chống đục mờ -

Chọn một chiếc cốc sạch, khô, rắc đều vào giữa cốc một lớp bột giặt, úp mặt có lớp bột giặt xuống dưới, úp lên miệng phích đựng nước nóng. Sau vài giây, hãy nhấc kính lên và xem. , bạn sẽ thấy: Ly không dính chất tẩy rửa có đầy những giọt nước rất nhỏ, đục: Ly có dính chất tẩy rửa không có những giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.

(Hình kính đục)

Hơi nước lạnh sẽ ngưng tụ trên kính thành nhiều hạt nước rất nhỏ. Những giọt nước đó do ảnh hưởng của sức căng bề mặt nên co lại thành hình cầu hoặc hình bán cầu làm cho ánh sáng chiếu vào nó bị tán xạ nên ta thấy nó có màu trong suốt.

Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước khiến hơi nước không thể ngưng tụ thành giọt nhỏ mà chỉ bám vào kính tạo thành một lớp nước mỏng đều nên vẫn trong suốt.

(Kính bị mờ do hơi nước)

Hiện nay trên thị trường bán kính chống sương mù (kính....) đều dựa trên nguyên lý này để chế tạo. Nếu tròng kính được phủ chất chống mờ đó thì mùa đông mình đeo kính đi dạo, kính sẽ không bị mờ vì lạnh.

[rule_{ruleNumber}]

Chọn một chiếc cốc sạch, khô, rắc đều vào giữa cốc một lớp bột giặt, úp mặt có lớp bột giặt xuống dưới, úp lên miệng phích đựng nước nóng. Sau vài giây, hãy nhấc kính lên và xem. , bạn sẽ thấy: Ly không dính chất tẩy rửa có đầy những giọt nước rất nhỏ, đục: Ly có dính chất tẩy rửa không có những giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.

(Hình kính đục)

Hơi nước lạnh sẽ ngưng tụ trên kính thành nhiều hạt nước rất nhỏ. Những giọt nước đó do ảnh hưởng của sức căng bề mặt nên co lại thành hình cầu hoặc hình bán cầu làm cho ánh sáng chiếu vào nó bị tán xạ nên ta thấy nó có màu trong suốt.

Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước khiến hơi nước không thể ngưng tụ thành giọt nhỏ mà chỉ bám vào kính tạo thành một lớp nước mỏng đều nên vẫn trong suốt.

(Kính bị mờ do hơi nước)

Hiện nay trên thị trường bán kính chống sương mù (kính….) đều dựa trên nguyên lý này để chế tạo. Nếu tròng kính được phủ chất chống mờ đó thì mùa đông mình đeo kính đi dạo, kính sẽ không bị mờ vì lạnh.

#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

[rule_3_plain]

#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

Chọn một miếng kinh khô, sạch , rắc đều vào giữa nó một lớp chất tẩy rửa, và lật mặt có dính chất tẩy rửa hướng xuống phía dưới , để hơ trên miệng chiếc phích chứa nước nóng .Mấy giây sau cầm miếng kính lên xem , bạn sẽ thấy : Phần kính không dính chất tẩy rửa thì bám đầy những giọt nước rất nhỏ,đục mờ :còn phần kính có dính chất tẩy rửa thì không có giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.
 

(Hình vẽ minh họa thủy tinh bị đục mờ)
Hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng lại trên mặt kính rất nhiều những giọt nước rất nhỏ. Những giọt nước đó, do ảnh hưởng của sức căng bề mặt mà co lại thành dạng cầu hoặc bán cầu , làm cho ánh sáng chiếu tới nó phải tán xạ, nên chúng ta nhìn thấy đục mờ.
Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước , làm cho hơi nước không thể ngưng kết thành giọt nước nhỏ , mà chỉ dính chặt lên kính, hình thành một lớp nước mỏng đều , nên nhìn vào vẫn thấy trong suốt .

(Thủy tinh bị mờ do hơi nước)
Hiện nay trên thị trường có bán chất chống làm mờ thuỷ tinh (kính….) là căn cứ vào nguyên lý này để chế tạo nên. Nếu mắt kính được quét lên chất làm chống mờ đó thì mùa đông , chúng ta đeo kính đi dạo thì kính sẽ không bị mờ đục bởi hơi lạnh giá.

#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

[rule_2_plain]

#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

[rule_2_plain]

#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

[rule_3_plain]

#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

Chọn một miếng kinh khô, sạch , rắc đều vào giữa nó một lớp chất tẩy rửa, và lật mặt có dính chất tẩy rửa hướng xuống phía dưới , để hơ trên miệng chiếc phích chứa nước nóng .Mấy giây sau cầm miếng kính lên xem , bạn sẽ thấy : Phần kính không dính chất tẩy rửa thì bám đầy những giọt nước rất nhỏ,đục mờ :còn phần kính có dính chất tẩy rửa thì không có giọt nước nhỏ, vẫn trong suốt.
 

(Hình vẽ minh họa thủy tinh bị đục mờ)
Hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng lại trên mặt kính rất nhiều những giọt nước rất nhỏ. Những giọt nước đó, do ảnh hưởng của sức căng bề mặt mà co lại thành dạng cầu hoặc bán cầu , làm cho ánh sáng chiếu tới nó phải tán xạ, nên chúng ta nhìn thấy đục mờ.
Chất tẩy rửa có thể làm giảm sức căng bề mặt của nước , làm cho hơi nước không thể ngưng kết thành giọt nước nhỏ , mà chỉ dính chặt lên kính, hình thành một lớp nước mỏng đều , nên nhìn vào vẫn thấy trong suốt .

(Thủy tinh bị mờ do hơi nước)
Hiện nay trên thị trường có bán chất chống làm mờ thuỷ tinh (kính….) là căn cứ vào nguyên lý này để chế tạo nên. Nếu mắt kính được quét lên chất làm chống mờ đó thì mùa đông , chúng ta đeo kính đi dạo thì kính sẽ không bị mờ đục bởi hơi lạnh giá.

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Thuỷ #tinh #chống #đục #mờ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button