Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Bạn đang xem:
Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Để làm tốt bài thi Toán tiếng Anh Violympic, các em cần nắm vững từ vựng, cũng như các thuật ngữ tiếng Anh để đọc hiểu nhanh. Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh này giúp các em học sinh tiểu học và THCS rèn luyện tốt vốn từ vựng Tiếng Anh. Mời các bạn xem chi tiết:

Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 4

Một số thuật ngữ Toán Violympic Tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS

Giải thích một số từ tiếng Anh điển hình trong Toán học

STT

từ/cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

Đầu tiên

cộng

Thêm

2

Diện tích

Diện tích

3

Trung bình

Vừa phải

4

Khối

Đơn vị

5

tính toán

Tính toán

6

liên tiếp

liên tiếp

7

Sự khác biệt

Sự khác biệt

số 8

chữ số

Con số

9

Riêng biệt

Khác biệt / Khác nhau

mười

Chia

Chia

11

chia hết

chia hết

thứ mười hai

Bình đẳng

Đơn giản

13

Thậm chí

Thậm chí

14

Một cách chính xác

Một cách chính xác

15

Thể hiện

Mô tả

16

Biểu hiện

Biểu hiện

17

Nhân vật

Hình ảnh

18

phân số

Phân số, phần

19

lớn hơn

To hơn

20

Vĩ đại nhất

To nhất

21

Một nửa

Một nửa

22

Internet

số nguyên

23

chiều dài

kéo dài

24

thiếu số

thiếu số

25

nhân

Cốt lõi

26

Phủ định

Dấu trừ

27

Số lẻ

Số lẻ

28

nguyên bản

Ban đầu

29

Đôi

Cặp số)

30

Họa tiết

Mô hình

31

chu vi

Chu vi

32

Tích cực

Tích cực

33

Pao

*đơn vị khối lượng*

34

Sản phẩm

phân tích số

35

hình chữ nhật

hình chữ nhật

36

Kết quả

Kết quả

37

thỏa mãn điều kiện

thỏa mãn điều kiện

38

Trình tự/ trình tự sau

Chuỗi/dãy số sau

39

bóng mờ

Làm tối, đánh bóng

40

nhỏ hơn

Ít hơn

41

nhỏ nhất

nhỏ nhất

42

Quảng trường

Quảng trường

43

trừ đi

Dấu trừ

44

Tổng

toàn bộ

45

Kỳ hạn

Thứ hạng

46

Tổng cộng

toàn bộ

47

Hai lần

2 lần

48

Giá trị

Giá trị

49

Trọng lượng

Trọng lượng

50

Bề rộng

Bề rộng

Xem thêm: Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về một gia đình lớn (4 mẫu)

Từ Vựng Toán Học Tiếng Anh

STT

từ/cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

Đầu tiên

Tương đương

Tương đương

2

tỉ lệ

Tỉ lệ

3

nhân vật

Hình ảnh

4

Tương tự

Như nhau

5

giá trị có thể

giá trị có thể

6

Nói lại

Nói lại

7

số nhất định

số đã cho

số 8

Giảm bớt

Giảm

9

Tăng

Được tăng lương

mười

Một lần

Một lần

11

số khác không

Số khác 0

thứ mười hai

tối thiểu

nhỏ nhất

13

tối đa

To nhất

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 4

 • Đơn vị: Đơn vị
 • Hàng chục: Hàng chục
 • Hàng trăm: Hàng trăm
 • Hàng ngàn: Hàng ngàn
 • Địa điểm: Vị trí, hàng
 • Số: Số
 • Chữ số: Chữ số
 • Số có một chữ số: Số có một chữ số
 • Số có 2 chữ số: Số có 2 chữ số
 • So sánh: So sánh
 • Dãy số: Dãy số
 • Số tự nhiên: Số tự nhiên
 • Tấn: Tấn
 • Kilôgam: Kilôgam
 • Thứ hai: Giây
 • Phút: Phút
 • Thế kỷ: Thế kỷ
 • Trung bình: Trung bình
 • Sơ đồ/Biểu đồ: Biểu đồ
 • Bổ sung: Bổ sung
 • Thêm: Thêm vào, thêm vào
 • Tam giác: Tam giác
 • Chu vi: Chu vi
 • Khu vực: Khu vực
 • Chia hết cho…: Chia hết cho…
 • Phân số: Phân số
 • Mẫu số: Mẫu số
 • Tổng: Tổng cộng
 • Phép trừ: Phép trừ
 • Trừ: Trừ, trừ
 • Sự khác biệt: Sự khác biệt
 • Phép nhân: Phép nhân
 • Nhân: Nhân lên
 • Sản phẩm: Tích
 • Bộ phận: Bộ phận
 • Chia: Chia
 • Danh ngôn: Tình yêu
 • Góc: Góc
 • Góc nhọn: Góc nhọn
 • góc tù: góc tù
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Góc thẳng: Góc phẳng
 • Đường kẻ: Đường thẳng
 • Đoạn đường: Đoạn đường
 • Các đường vuông góc: Các đường vuông góc
 • Đường song song: Đường song song
 • hình vuông: hình vuông
 • Hình chữ nhật: Hình chữ nhật
 • Tử số: Tử số
 • Mẫu số chung: Mẫu số chung
 • Hình thoi: Hình thoi
 • Hình bình hành: Hình bình hành
 • Tỷ lệ: Điểm

Xem thêm: Tác phẩm Ca Huế trên sông Hương – Báo Người Hà Nội, Hà Anh Minh

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 5

 • chiều dài [leηθ]: Dài
 • Cao [hait]: Chiều cao
 • Bề rộng [widθ]: Bề rộng
 • Chu vi [pə’rimitə(r)]: chu vi
 • Thiên thần [‘æηgl]: Góc
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Hàng [lain]: Đường phố
 • Đường thẳng: Đường thẳng
 • Đường cong [kə:v]: Đường cong
 • Song song [‘pærəlel]: Song song
 • Đường tiếp tuyến [‘tændʒənt]: Đường tiếp tuyến
 • Âm lượng [‘vɔlju:m]: Âm lượng
 • Thêm [plʌs]: Tích cực
 • Dấu trừ [‘mainəs]: Dấu trừ
 • Lần hoặc nhân với: Lần
 • bình phương [skweə]: Quảng trường
 • Cubed: Sức mạnh của ba, sức mạnh của ba
 • Căn bậc hai: Căn bậc hai
 • Bình đẳng [‘i:kwəl]: Đơn giản
 • Để thêm: Thêm
 • Để trừ hoặc lấy đi: Subtract
 • Để nhân lên: Nhân lên
 • Để chia: Chia
 • Để tính toán: Tính toán
 • Phép cộng [ə’di∫n]: Tổng kết
 • phép trừ [səb’træk∫n]: Phép trừ
 • Phép nhân [,mʌltipli’kei∫n]: Phép nhân
 • Phân công [di’viʒn]: Phân công
 • Tổng cộng [‘toutl]: Tổng cộng
 • Môn số học [ə’riθmətik]: Chữ số
 • Đại số học [‘ældʒibrə]: Đại số học

Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

1. value (n): giá trị

19. cube (n): khối lập phương, khối lập phương

2. phương trình (n): phương trình

20. axis axis (n): trục tọa độ

3. inequation (n): bất phương trình

21. speed (n): tốc độ, vận tốc

4. solution/root (n): giải pháp

22. average (adj/n): trung bình

5. tham số (n): thông số

23. base (n): cạnh đáy

6. product (n): sản phẩm

24. kim tự tháp (n): kim tự tháp

7. area (n): diện tích

25. solid (n): khối lập phương

8. total surface area (n): tổng diện tích

26. gain (v): gia tăng

9. prism (n): lăng kính

27. giảm (v): giảm

10. isosceles (adj): trọng lượng

Tam giác cân: tam giác cân

Hình thang cân: hình thang cân

11. square root (n): căn bậc hai

28. distance (n): khoảng cách

12. height (n): độ cao

29. thương (n): thương số

13. đa giác (n): đa giác

30. rest (n): số dư

14. internal angle (n): góc bên trong

31. Perimeter (n): chu vi

15. crossover (v): cắt nhau

32. volume (n): khối lượng

16. hình bình hành (n): hình bình hành

33. liên tiếp (adj): liên tiếp

17. crossover (n): đường chéo

34. tử số (n): tử số

18. circle (n): hình tròn, hình tròn

35. denominator (n): mẫu số

Xem thêm: GDCD 8 bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

5/5 – (436 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Hình Ảnh về:
Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Video về:
Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Wiki về
Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở


Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Để làm tốt bài thi Toán tiếng Anh Violympic, các em cần nắm vững từ vựng, cũng như các thuật ngữ tiếng Anh để đọc hiểu nhanh. Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh này giúp các em học sinh tiểu học và THCS rèn luyện tốt vốn từ vựng Tiếng Anh. Mời các bạn xem chi tiết:

Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 4

Một số thuật ngữ Toán Violympic Tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS

Giải thích một số từ tiếng Anh điển hình trong Toán học

STT

từ/cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

Đầu tiên

cộng

Thêm

2

Diện tích

Diện tích

3

Trung bình

Vừa phải

4

Khối

Đơn vị

5

tính toán

Tính toán

6

liên tiếp

liên tiếp

7

Sự khác biệt

Sự khác biệt

số 8

chữ số

Con số

9

Riêng biệt

Khác biệt / Khác nhau

mười

Chia

Chia

11

chia hết

chia hết

thứ mười hai

Bình đẳng

Đơn giản

13

Thậm chí

Thậm chí

14

Một cách chính xác

Một cách chính xác

15

Thể hiện

Mô tả

16

Biểu hiện

Biểu hiện

17

Nhân vật

Hình ảnh

18

phân số

Phân số, phần

19

lớn hơn

To hơn

20

Vĩ đại nhất

To nhất

21

Một nửa

Một nửa

22

Internet

số nguyên

23

chiều dài

kéo dài

24

thiếu số

thiếu số

25

nhân

Cốt lõi

26

Phủ định

Dấu trừ

27

Số lẻ

Số lẻ

28

nguyên bản

Ban đầu

29

Đôi

Cặp số)

30

Họa tiết

Mô hình

31

chu vi

Chu vi

32

Tích cực

Tích cực

33

Pao

*đơn vị khối lượng*

34

Sản phẩm

phân tích số

35

hình chữ nhật

hình chữ nhật

36

Kết quả

Kết quả

37

thỏa mãn điều kiện

thỏa mãn điều kiện

38

Trình tự/ trình tự sau

Chuỗi/dãy số sau

39

bóng mờ

Làm tối, đánh bóng

40

nhỏ hơn

Ít hơn

41

nhỏ nhất

nhỏ nhất

42

Quảng trường

Quảng trường

43

trừ đi

Dấu trừ

44

Tổng

toàn bộ

45

Kỳ hạn

Thứ hạng

46

Tổng cộng

toàn bộ

47

Hai lần

2 lần

48

Giá trị

Giá trị

49

Trọng lượng

Trọng lượng

50

Bề rộng

Bề rộng

Xem thêm: Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh về một gia đình lớn (4 mẫu)

Từ Vựng Toán Học Tiếng Anh

STT

từ/cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

Đầu tiên

Tương đương

Tương đương

2

tỉ lệ

Tỉ lệ

3

nhân vật

Hình ảnh

4

Tương tự

Như nhau

5

giá trị có thể

giá trị có thể

6

Nói lại

Nói lại

7

số nhất định

số đã cho

số 8

Giảm bớt

Giảm

9

Tăng

Được tăng lương

mười

Một lần

Một lần

11

số khác không

Số khác 0

thứ mười hai

tối thiểu

nhỏ nhất

13

tối đa

To nhất

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 4

 • Đơn vị: Đơn vị
 • Hàng chục: Hàng chục
 • Hàng trăm: Hàng trăm
 • Hàng ngàn: Hàng ngàn
 • Địa điểm: Vị trí, hàng
 • Số: Số
 • Chữ số: Chữ số
 • Số có một chữ số: Số có một chữ số
 • Số có 2 chữ số: Số có 2 chữ số
 • So sánh: So sánh
 • Dãy số: Dãy số
 • Số tự nhiên: Số tự nhiên
 • Tấn: Tấn
 • Kilôgam: Kilôgam
 • Thứ hai: Giây
 • Phút: Phút
 • Thế kỷ: Thế kỷ
 • Trung bình: Trung bình
 • Sơ đồ/Biểu đồ: Biểu đồ
 • Bổ sung: Bổ sung
 • Thêm: Thêm vào, thêm vào
 • Tam giác: Tam giác
 • Chu vi: Chu vi
 • Khu vực: Khu vực
 • Chia hết cho…: Chia hết cho…
 • Phân số: Phân số
 • Mẫu số: Mẫu số
 • Tổng: Tổng cộng
 • Phép trừ: Phép trừ
 • Trừ: Trừ, trừ
 • Sự khác biệt: Sự khác biệt
 • Phép nhân: Phép nhân
 • Nhân: Nhân lên
 • Sản phẩm: Tích
 • Bộ phận: Bộ phận
 • Chia: Chia
 • Danh ngôn: Tình yêu
 • Góc: Góc
 • Góc nhọn: Góc nhọn
 • góc tù: góc tù
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Góc thẳng: Góc phẳng
 • Đường kẻ: Đường thẳng
 • Đoạn đường: Đoạn đường
 • Các đường vuông góc: Các đường vuông góc
 • Đường song song: Đường song song
 • hình vuông: hình vuông
 • Hình chữ nhật: Hình chữ nhật
 • Tử số: Tử số
 • Mẫu số chung: Mẫu số chung
 • Hình thoi: Hình thoi
 • Hình bình hành: Hình bình hành
 • Tỷ lệ: Điểm

Xem thêm: Tác phẩm Ca Huế trên sông Hương - Báo Người Hà Nội, Hà Anh Minh

Từ vựng luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 5

 • chiều dài [leηθ]: Dài
 • Cao [hait]: Chiều cao
 • Bề rộng [widθ]: Bề rộng
 • Chu vi [pə’rimitə(r)]: chu vi
 • Thiên thần [‘æηgl]: Góc
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Hàng [lain]: Đường phố
 • Đường thẳng: Đường thẳng
 • Đường cong [kə:v]: Đường cong
 • Song song [‘pærəlel]: Song song
 • Đường tiếp tuyến [‘tændʒənt]: Đường tiếp tuyến
 • Âm lượng [‘vɔlju:m]: Âm lượng
 • Thêm [plʌs]: Tích cực
 • Dấu trừ [‘mainəs]: Dấu trừ
 • Lần hoặc nhân với: Lần
 • bình phương [skweə]: Quảng trường
 • Cubed: Sức mạnh của ba, sức mạnh của ba
 • Căn bậc hai: Căn bậc hai
 • Bình đẳng [‘i:kwəl]: Đơn giản
 • Để thêm: Thêm
 • Để trừ hoặc lấy đi: Subtract
 • Để nhân lên: Nhân lên
 • Để chia: Chia
 • Để tính toán: Tính toán
 • Phép cộng [ə’di∫n]: Tổng kết
 • phép trừ [səb’træk∫n]: Phép trừ
 • Phép nhân [,mʌltipli’kei∫n]: Phép nhân
 • Phân công [di’viʒn]: Phân công
 • Tổng cộng [‘toutl]: Tổng cộng
 • Môn số học [ə’riθmətik]: Chữ số
 • Đại số học [‘ældʒibrə]: Đại số học

Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

1. value (n): giá trị

19. cube (n): khối lập phương, khối lập phương

2. phương trình (n): phương trình

20. axis axis (n): trục tọa độ

3. inequation (n): bất phương trình

21. speed (n): tốc độ, vận tốc

4. solution/root (n): giải pháp

22. average (adj/n): trung bình

5. tham số (n): thông số

23. base (n): cạnh đáy

6. product (n): sản phẩm

24. kim tự tháp (n): kim tự tháp

7. area (n): diện tích

25. solid (n): khối lập phương

8. total surface area (n): tổng diện tích

26. gain (v): gia tăng

9. prism (n): lăng kính

27. giảm (v): giảm

10. isosceles (adj): trọng lượng

Tam giác cân: tam giác cân

Hình thang cân: hình thang cân

11. square root (n): căn bậc hai

28. distance (n): khoảng cách

12. height (n): độ cao

29. thương (n): thương số

13. đa giác (n): đa giác

30. rest (n): số dư

14. internal angle (n): góc bên trong

31. Perimeter (n): chu vi

15. crossover (v): cắt nhau

32. volume (n): khối lượng

16. hình bình hành (n): hình bình hành

33. liên tiếp (adj): liên tiếp

17. crossover (n): đường chéo

34. tử số (n): tử số

18. circle (n): hình tròn, hình tròn

35. denominator (n): mẫu số

Xem thêm: GDCD 8 bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

5/5 - (436 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

: Dài
 • Cao [hait]: Chiều cao
 • Bề rộng [widθ]: Bề rộng
 • Chu vi [pə’rimitə(r)]: chu vi
 • Thiên thần [‘æηgl]: Góc
 • Góc bên phải: Góc bên phải
 • Hàng [lain]: Đường phố
 • Đường thẳng: Đường thẳng
 • Đường cong [kə:v]: Đường cong
 • Song song [‘pærəlel]: Song song
 • Đường tiếp tuyến [‘tændʒənt]: Đường tiếp tuyến
 • Âm lượng [‘vɔlju:m]: Âm lượng
 • Thêm [plʌs]: Tích cực
 • Dấu trừ [‘mainəs]: Dấu trừ
 • Lần hoặc nhân với: Lần
 • bình phương [skweə]: Quảng trường
 • Cubed: Sức mạnh của ba, sức mạnh của ba
 • Căn bậc hai: Căn bậc hai
 • Bình đẳng [‘i:kwəl]: Đơn giản
 • Để thêm: Thêm
 • Để trừ hoặc lấy đi: Subtract
 • Để nhân lên: Nhân lên
 • Để chia: Chia
 • Để tính toán: Tính toán
 • Phép cộng [ə’di∫n]: Tổng kết
 • phép trừ [səb’træk∫n]: Phép trừ
 • Phép nhân [,mʌltipli’kei∫n]: Phép nhân
 • Phân công [di’viʒn]: Phân công
 • Tổng cộng [‘toutl]: Tổng cộng
 • Môn số học [ə’riθmətik]: Chữ số
 • Đại số học [‘ældʒibrə]: Đại số học
 • Từ vựng luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

  1. value (n): giá trị

  19. cube (n): khối lập phương, khối lập phương

  2. phương trình (n): phương trình

  20. axis axis (n): trục tọa độ

  3. inequation (n): bất phương trình

  21. speed (n): tốc độ, vận tốc

  4. solution/root (n): giải pháp

  22. average (adj/n): trung bình

  5. tham số (n): thông số

  23. base (n): cạnh đáy

  6. product (n): sản phẩm

  24. kim tự tháp (n): kim tự tháp

  7. area (n): diện tích

  25. solid (n): khối lập phương

  8. total surface area (n): tổng diện tích

  26. gain (v): gia tăng

  9. prism (n): lăng kính

  27. giảm (v): giảm

  10. isosceles (adj): trọng lượng

  Tam giác cân: tam giác cân

  Hình thang cân: hình thang cân

  11. square root (n): căn bậc hai

  28. distance (n): khoảng cách

  12. height (n): độ cao

  29. thương (n): thương số

  13. đa giác (n): đa giác

  30. rest (n): số dư

  14. internal angle (n): góc bên trong

  31. Perimeter (n): chu vi

  15. crossover (v): cắt nhau

  32. volume (n): khối lượng

  16. hình bình hành (n): hình bình hành

  33. liên tiếp (adj): liên tiếp

  17. crossover (n): đường chéo

  34. tử số (n): tử số

  18. circle (n): hình tròn, hình tròn

  35. denominator (n): mẫu số

  Xem thêm: GDCD 8 bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

  5/5 – (436 phiếu)

  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  [rule_3_plain]

  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

  1 tháng ago

  Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

  1 tháng ago

  Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

  1 tháng ago

  Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

  1 tháng ago

  Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

  1 tháng ago

  Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

  1 tháng ago

  Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

  1 tháng ago

  Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

  1 tháng ago

  Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

  1 tháng ago

  Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

  1 tháng ago

  Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

  1 tháng ago

  Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

  1 tháng ago

  Danh mục bài viết

  Một số thuật ngữ Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, THCSGiải nghĩa một số từ tiếng Anh tiêu biểu trong Toán họcTừ vựng Toán tiếng AnhTừ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8Related posts:

  Để làm bài thi Violympic Toán Tiếng Anh thật tốt các em cần nắm vững từ vựng, cũng như những thuật ngữ Tiếng Anh để đọc hiểu thật nhanh. Bộ thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh này giúp các em học sinh cấp 1 và cấp 2 ôn luyện thật tốt vốn từ vựng Tiếng Anh của mình. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8
  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

  Một số thuật ngữ Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS
  Giải nghĩa một số từ tiếng Anh tiêu biểu trong Toán học

  STT

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Từ/cụm từ tiếng Anh

  Nghĩa tiếng Việt (toán học)

  1

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Add

  Cộng/ thêm

  2

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Area

  Diện tích

  3

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Average

  Trung bình

  4

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Block

  Khối

  5

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Caculate

  Tính

  6

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Consecutive

  Liên tiếp

  7

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Difference

  Hiệu số

  8

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Digit

  Chữ số

  9

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Distinct

  Phân biệt/ khác nhau

  10

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Divide

  Chia

  11

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Divisible

  Có thể chia hết

  12

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Equal

  Bằng

  13

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Even

  Chẵn

  14

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Exactly

  Chính xác

  15

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Express

  Diễn tả

  16

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Expression

  Biểu thức

  17

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Figure

  Hình

  18

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  fraction

  Phân số, phần

  19

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Greater

  Lớn hơn

  20

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Greatest

  Lớn nhất

  21

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Half

  Một nửa

  22

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Integer

  Số nguyên

  23

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Length

  Chiều dài

  24

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Missing number

  Số còn thiếu

  25

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Multiply

  Nhân

  26

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Negative

  Âm

  27

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Odd

  Lẻ

  28

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Originally

  Ban đầu

  29

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Pair

  Cặp (số)

  30

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Pattern

  Mô hình

  31

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  perimeter

  Chu vi

  32

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Positive

  Dương

  33

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Pound

  *đơn vị đo khối lượng*

  34

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Product

  Tích số

  35

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Rectangle

  Hình chữ nhật

  36

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Result

  Kết quả

  37

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Satisfy the condition

  Thỏa mãn điều kiện

  38

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Sequence/ following sequence

  Dãy/ dãy số sau đây

  39

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  shaded

  Làm tối, đánh bóng

  40

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Smaller

  Nhỏ hơn

  41

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Smallest

  Nhỏ nhất

  42

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Square

  Hình vuông

  43

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Subtract

  Trừ đi

  44

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Sum

  Tổng số

  45

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Term

  Số hạng

  46

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Total

  Tổng số

  47

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Twice

  2 lần

  48

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Value

  Giá trị

  49

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Weight

  Cân nặng

  50

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Width

  Chiều rộng

  .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05:active, .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về gia đình đông con (4 mẫu)Từ vựng Toán tiếng Anh

  STT

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Từ/ cụm từ tiếng Anh

  Nghĩa tiếng Việt (toán học)

  1

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Equivalent

  Tương đương

  2

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  ratio

  Tỉ lệ

  3

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  figure

  Hình

  4

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Similar

  Giống nhau

  5

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Possible value

  Giá trị có thể có

  6

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Repeat

  Lặp lại

  7

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Certain number

  Số đã cho

  8

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Decrease

  Giảm

  9

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Increase

  Tăng

  10

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Once

  Một lần

  11

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Non-zero number

  Số khác 0

  12

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Minimum

  Nhỏ nhất

  13

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Maximum

  Lớn nhất

  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Ones: Hàng đơn vị
  Tens: Hàng chục
  Hundreds: Hàng trăm
  Thousands: Hàng nghìn
  Place: Vị trí, hàng
  Number: Số
  Digit: Chữ số
  One-digit number: Số có 1 chữ số
  Two-digit number: Số có 2 chữ số
  Compare: So sánh
  Sequence numbers: Dãy số
  Natural number: Số tự nhiên
  Ton: Tấn
  Kilogram: Ki-lô-gam
  Second: Giây
  Minute: Phút
  Century: Thế kỉ
  Average: Trung bình cộng
  Diagram/ Chart: Biểu đồ
  Addition: Phép tính cộng
  Add: Cộng, thêm vào
  Triangle: Hình tam giác
  Perimeter: Chu vi
  Area: Diện tích
  Divisible by …: Chia hết cho …
  Fraction: Phân số
  Denominator: Mẫu số

  Sum: Tổng
  Subtraction: Phép tính trừ
  Subtract: Trừ, bớt đi
  Difference: Hiệu
  Multiplication: Phép tính nhân
  Multiply: Nhân
  Product: Tích
  Division: Phép tính chia
  Divide: Chia
  Quotient: Thương
  Angle: Góc
  Acute angle: Góc nhọn
  Obtuse angle: Góc tù
  Right angle: Góc vuông
  Straight angle: Góc bẹt
  Line: Đường thẳng
  Line segment: Đoạn thẳng
  Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
  Parallel lines: Đường thẳng song song
  Square: Hình vuông
  Rectangle: Hình chữ nhật
  Numerator: Tử số
  Common denominator: Mẫu số chung
  Rhombus: Hình thoi
  Parallelogram: Hình bình hành
  Ratio: Tỉ số

  .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3:active, .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tác phẩm Ca Huế trên sông Hương – Báo Người Hà Nội, Hà Ánh MinhTừ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
  Length [leηθ]: Chiều dài
  Height [hait]: Chiều cao
  Width [widθ]: Chiều rộng
  Perimeter [pə’rimitə(r)]: Chu vi
  Angle [‘æηgl]: Góc
  Right angle: Góc vuông
  Line [lain]: Đường
  Straight line: Đường thẳng
  Curve [kə:v]: Đường cong
  Parallel [‘pærəlel]: Song song
  Tangent [‘tændʒənt]: Tiếp tuyến
  Volume [‘vɔlju:m]: Thể tích
  Plus [plʌs]: Dương
  Minus [‘mainəs]: Âm
  Times hoặc multiplied by: Lần
  Squared [skweə]: Bình phương
  Cubed: Mũ ba, lũy thừa ba
  Square root: Căn bình phương
  Equal [‘i:kwəl]: Bằng
  To add: Cộng
  To subtract hoặc to take away: Trừ
  To multiply: Nhân
  To divide: Chia
  To calculate: Tính
  Addition [ə’di∫n]: Phép cộng
  Subtraction [səb’træk∫n]: Phép trừ
  Multiplication [,mʌltipli’kei∫n]: Phép nhân
  Division [di’viʒn]: Phép chia
  Total [‘toutl]: Tổng
  Arithmetic [ə’riθmətik]: Số học
  Algebra [‘ældʒibrə]: Đại số
  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

  1. value (n): giá trị

  19. cube (n): hình lập phương, hình khối

  2. equation (n): phương trình

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  20. coordinate axis (n): trục tọa độ

  3. inequation (n): bất phương trình

  21. speed (n): tốc độ, vận tốc

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  4. solution / root (n): nghiệm

  22. average (adj/ n): trung bình

  5. parameter (n): tham số

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  23. base (n): cạnh đáy

  6. product (n): tích

  24. pyramid (n): hình chóp

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  7. area (n): diện tích

  25. solid (n): hình khối

  8. total surface area (n): diện tích toàn phần

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  26. increase (v): tăng lên

  9. prism (n): hình lăng trụ

  27. decrease (v): giảm đi

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  10. isosceles (adj): cân
  Isosceles triangle: tam giác cân
  Isosceles trapezoid: hình thang cân

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  11. square root (n): căn bậc hai

  28. distance (n): khoảng cách

  12. altitude (n): đường cao

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  29. quotient (n): số thương

  13. polygon (n): đa giác

  30. remainder (n): số dư

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  14. interior angle (n): góc trong

  31. perimeter (n): chu vi

  15. intersect (v): cắt nhau

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  32. volume (n): thể tích

  16. parallelogram (n): hình bình hành

  33. consecutive (adj): liên tiếp

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  17. diagonal (n): đường chéo

  34. numerator (n): tử số

  18. circle (n): đường tròn, hình tròn

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  35. denominator (n): mẫu số

  .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4:active, .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  GDCD 8 Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

  5/5 – (436 bình chọn)

  Related posts:Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
  Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 – Đề 1 (Có đáp án)
  Bộ câu hỏi môn Toán cấp Trung học cơ sở – Đề ôn tập môn Toán từ lớp 6 đến lớp 9
  Bộ câu hỏi ôn thi Rung chuông vàng Cấp Trung học cơ sở

  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  [rule_2_plain]

  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  [rule_2_plain]

  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  [rule_3_plain]

  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

  1 tháng ago

  Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

  1 tháng ago

  Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

  1 tháng ago

  Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

  1 tháng ago

  Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

  1 tháng ago

  Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

  1 tháng ago

  Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

  1 tháng ago

  Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

  1 tháng ago

  Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

  1 tháng ago

  Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

  1 tháng ago

  Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

  1 tháng ago

  Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

  1 tháng ago

  Danh mục bài viết

  Một số thuật ngữ Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, THCSGiải nghĩa một số từ tiếng Anh tiêu biểu trong Toán họcTừ vựng Toán tiếng AnhTừ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8Related posts:

  Để làm bài thi Violympic Toán Tiếng Anh thật tốt các em cần nắm vững từ vựng, cũng như những thuật ngữ Tiếng Anh để đọc hiểu thật nhanh. Bộ thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh này giúp các em học sinh cấp 1 và cấp 2 ôn luyện thật tốt vốn từ vựng Tiếng Anh của mình. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8
  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

  Một số thuật ngữ Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS
  Giải nghĩa một số từ tiếng Anh tiêu biểu trong Toán học

  STT

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Từ/cụm từ tiếng Anh

  Nghĩa tiếng Việt (toán học)

  1

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Add

  Cộng/ thêm

  2

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Area

  Diện tích

  3

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Average

  Trung bình

  4

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Block

  Khối

  5

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Caculate

  Tính

  6

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Consecutive

  Liên tiếp

  7

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Difference

  Hiệu số

  8

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Digit

  Chữ số

  9

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Distinct

  Phân biệt/ khác nhau

  10

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Divide

  Chia

  11

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Divisible

  Có thể chia hết

  12

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Equal

  Bằng

  13

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Even

  Chẵn

  14

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Exactly

  Chính xác

  15

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Express

  Diễn tả

  16

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Expression

  Biểu thức

  17

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Figure

  Hình

  18

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  fraction

  Phân số, phần

  19

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Greater

  Lớn hơn

  20

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Greatest

  Lớn nhất

  21

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Half

  Một nửa

  22

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Integer

  Số nguyên

  23

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Length

  Chiều dài

  24

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Missing number

  Số còn thiếu

  25

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Multiply

  Nhân

  26

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Negative

  Âm

  27

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Odd

  Lẻ

  28

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Originally

  Ban đầu

  29

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Pair

  Cặp (số)

  30

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Pattern

  Mô hình

  31

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  perimeter

  Chu vi

  32

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Positive

  Dương

  33

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Pound

  *đơn vị đo khối lượng*

  34

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Product

  Tích số

  35

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Rectangle

  Hình chữ nhật

  36

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Result

  Kết quả

  37

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Satisfy the condition

  Thỏa mãn điều kiện

  38

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Sequence/ following sequence

  Dãy/ dãy số sau đây

  39

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  shaded

  Làm tối, đánh bóng

  40

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Smaller

  Nhỏ hơn

  41

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Smallest

  Nhỏ nhất

  42

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Square

  Hình vuông

  43

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Subtract

  Trừ đi

  44

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Sum

  Tổng số

  45

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Term

  Số hạng

  46

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Total

  Tổng số

  47

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Twice

  2 lần

  48

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Value

  Giá trị

  49

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Weight

  Cân nặng

  50

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Width

  Chiều rộng

  .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05:active, .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u49992b3152ebfac67ce84eed9af68d05:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về gia đình đông con (4 mẫu)Từ vựng Toán tiếng Anh

  STT

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Từ/ cụm từ tiếng Anh

  Nghĩa tiếng Việt (toán học)

  1

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Equivalent

  Tương đương

  2

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  ratio

  Tỉ lệ

  3

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  figure

  Hình

  4

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Similar

  Giống nhau

  5

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Possible value

  Giá trị có thể có

  6

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Repeat

  Lặp lại

  7

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Certain number

  Số đã cho

  8

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Decrease

  Giảm

  9

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Increase

  Tăng

  10

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Once

  Một lần

  11

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Non-zero number

  Số khác 0

  12

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Minimum

  Nhỏ nhất

  13

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Maximum

  Lớn nhất

  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  Ones: Hàng đơn vị
  Tens: Hàng chục
  Hundreds: Hàng trăm
  Thousands: Hàng nghìn
  Place: Vị trí, hàng
  Number: Số
  Digit: Chữ số
  One-digit number: Số có 1 chữ số
  Two-digit number: Số có 2 chữ số
  Compare: So sánh
  Sequence numbers: Dãy số
  Natural number: Số tự nhiên
  Ton: Tấn
  Kilogram: Ki-lô-gam
  Second: Giây
  Minute: Phút
  Century: Thế kỉ
  Average: Trung bình cộng
  Diagram/ Chart: Biểu đồ
  Addition: Phép tính cộng
  Add: Cộng, thêm vào
  Triangle: Hình tam giác
  Perimeter: Chu vi
  Area: Diện tích
  Divisible by …: Chia hết cho …
  Fraction: Phân số
  Denominator: Mẫu số

  Sum: Tổng
  Subtraction: Phép tính trừ
  Subtract: Trừ, bớt đi
  Difference: Hiệu
  Multiplication: Phép tính nhân
  Multiply: Nhân
  Product: Tích
  Division: Phép tính chia
  Divide: Chia
  Quotient: Thương
  Angle: Góc
  Acute angle: Góc nhọn
  Obtuse angle: Góc tù
  Right angle: Góc vuông
  Straight angle: Góc bẹt
  Line: Đường thẳng
  Line segment: Đoạn thẳng
  Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
  Parallel lines: Đường thẳng song song
  Square: Hình vuông
  Rectangle: Hình chữ nhật
  Numerator: Tử số
  Common denominator: Mẫu số chung
  Rhombus: Hình thoi
  Parallelogram: Hình bình hành
  Ratio: Tỉ số

  .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3:active, .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue0d155f8687f4ad3ba99531bc1e1b1b3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tác phẩm Ca Huế trên sông Hương – Báo Người Hà Nội, Hà Ánh MinhTừ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
  Length [leηθ]: Chiều dài
  Height [hait]: Chiều cao
  Width [widθ]: Chiều rộng
  Perimeter [pə’rimitə(r)]: Chu vi
  Angle [‘æηgl]: Góc
  Right angle: Góc vuông
  Line [lain]: Đường
  Straight line: Đường thẳng
  Curve [kə:v]: Đường cong
  Parallel [‘pærəlel]: Song song
  Tangent [‘tændʒənt]: Tiếp tuyến
  Volume [‘vɔlju:m]: Thể tích
  Plus [plʌs]: Dương
  Minus [‘mainəs]: Âm
  Times hoặc multiplied by: Lần
  Squared [skweə]: Bình phương
  Cubed: Mũ ba, lũy thừa ba
  Square root: Căn bình phương
  Equal [‘i:kwəl]: Bằng
  To add: Cộng
  To subtract hoặc to take away: Trừ
  To multiply: Nhân
  To divide: Chia
  To calculate: Tính
  Addition [ə’di∫n]: Phép cộng
  Subtraction [səb’træk∫n]: Phép trừ
  Multiplication [,mʌltipli’kei∫n]: Phép nhân
  Division [di’viʒn]: Phép chia
  Total [‘toutl]: Tổng
  Arithmetic [ə’riθmətik]: Số học
  Algebra [‘ældʒibrə]: Đại số
  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

  1. value (n): giá trị

  19. cube (n): hình lập phương, hình khối

  2. equation (n): phương trình

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  20. coordinate axis (n): trục tọa độ

  3. inequation (n): bất phương trình

  21. speed (n): tốc độ, vận tốc

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  4. solution / root (n): nghiệm

  22. average (adj/ n): trung bình

  5. parameter (n): tham số

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  23. base (n): cạnh đáy

  6. product (n): tích

  24. pyramid (n): hình chóp

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  7. area (n): diện tích

  25. solid (n): hình khối

  8. total surface area (n): diện tích toàn phần

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  26. increase (v): tăng lên

  9. prism (n): hình lăng trụ

  27. decrease (v): giảm đi

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  10. isosceles (adj): cân
  Isosceles triangle: tam giác cân
  Isosceles trapezoid: hình thang cân

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  11. square root (n): căn bậc hai

  28. distance (n): khoảng cách

  12. altitude (n): đường cao

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  29. quotient (n): số thương

  13. polygon (n): đa giác

  30. remainder (n): số dư

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  14. interior angle (n): góc trong

  31. perimeter (n): chu vi

  15. intersect (v): cắt nhau

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  32. volume (n): thể tích

  16. parallelogram (n): hình bình hành

  33. consecutive (adj): liên tiếp

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  17. diagonal (n): đường chéo

  34. numerator (n): tử số

  18. circle (n): đường tròn, hình tròn

  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

  35. denominator (n): mẫu số

  .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4:active, .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6f92e3ac7c8c1e9aae7f8d58736299c4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  GDCD 8 Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

  5/5 – (436 bình chọn)

  Related posts:Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5
  Đề luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 – Đề 1 (Có đáp án)
  Bộ câu hỏi môn Toán cấp Trung học cơ sở – Đề ôn tập môn Toán từ lớp 6 đến lớp 9
  Bộ câu hỏi ôn thi Rung chuông vàng Cấp Trung học cơ sở

  Chuyên mục: Giáo dục
  #Thuật #ngữ #thi #Violympic #Toán #Tiếng #Anh #cấp #Tiểu #học #Trung #học #cơ #sở

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button