“Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng”

Bạn đang xem: “Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng” tại tranquoctoan.edu.vn

Cuốn sách “Tuỳ ​​theo hoàn cảnh” là một đóng góp quý báu của tác giả Brian Levy cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và các hoạt động xã hội.

Quản trị tốt là mục tiêu cuối cùng mà tất cả các quốc gia hướng tới trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, việc mô tả các quốc gia được quản lý tốt không biến chúng thành hiện thực ngay lập tức. Thực tiễn tốt nhất ngụ ý rằng tất cả các chính sách và thể chế có thể được chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Cuốn sách “Theo hoàn cảnh” cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ và những người khác đang bắt đầu hành trình cải cách một hướng dẫn thực tế, chuyên sâu – một cách tiếp cận “phù hợp tốt” với chính sách phát triển, một hướng đi khác với cách tiếp cận “một phương pháp tốt nhất phù hợp với tất cả” đến quá trình cải cách thể chế (và rộng hơn là quá trình lập kế hoạch). chính sách phát triển) đã thống trị các diễn ngôn chính trị về phát triển trong những thập kỷ gần đây.

Cuốn sách lồng ghép nhuần nhuyễn giữa thực tế hơn 40 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới chuyên về các chương trình viện trợ phát triển và cải cách thể chế cho các nước đang phát triển của tác giả Brian Levy với kiến ​​thức chuyên sâu. Kiến thức sâu rộng về lý thuyết Kinh tế học thể chế, Kinh tế học hành vi, Lý thuyết trò chơi và Điều khiển học… Vì vậy, đây là đóng góp quý báu cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và các hoạt động xã hội. Đối với các tổ chức quốc tế hỗ trợ các chương trình phát triển tại Việt Nam và các tổ chức quan tâm đến cải cách hành chính và thể chế, đây là một cẩm nang hữu ích.
“Theo hội” – Làm gì có chuyện “vạn năng”-Hinh-2

Theo thống kê, Ngân hàng Thế giới đã chi cho các chương trình phát triển và cải cách thể chế ở các nước nghèo nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra, hay nói chính xác hơn là chưa đạt được kỳ vọng. những kỳ vọng ban đầu để đạt được những cải cách.

Phân tích sâu về hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại nhiều quốc gia khắp các châu lục, tác giả Brian Levy đã chỉ ra “gót chân Asin” của gã khổng lồ Ngân hàng Thế giới và gợi ý cách tiếp cận phù hợp hơn. theo phương pháp “chọn gỗ, chọn thớ gỗ” trong cải cách quản trị và hoạch định chính sách phát triển. Cách tiếp cận này đưa ra một quan điểm mới về sự thay đổi trong các thuật ngữ tiến hóa hơn là thể chế, từ đó hướng sự chú ý ra khỏi việc tìm kiếm các chính sách “tối ưu” và hướng tới việc tạo ra và duy trì quán tính tăng trưởng.
Với tư duy hệ thống về điều khiển học kinh tế, tác giả đưa ra luận điểm xuất phát: “nền kinh tế, chính thể xã hội và các thể chế hỗ trợ của một quốc gia hoàn toàn bị bao trùm bởi một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau phức tạp. Cải cách để thành công không thể xây dựng lại từ đầu mà phải phù hợp đối với hoàn cảnh hiện tại, đổi mới phải phù hợp với động thái của một số nhân tố tác động đáng kể, nhằm đạt được trụ cột – điểm tựa trong quá trình chuyển đổi và sẵn sàng bảo vệ quá trình đổi mới trước sự phản kháng của những người được lợi từ cái cũ Mục tiêu là tạo ra một cú hích trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc, tìm kiếm những thành tựu, mặc dù hữu ích và thường có vẻ ngoài rất đơn giản, nhưng thường có thể tạo động lực cho một loạt các thay đổi có sức mạnh vì lợi ích lớn hơn”.

“Tùy duyên” xứng đáng dành thời gian và công sức của những ai quan tâm đến các vấn đề cải cách thể chế, hoạch định chính sách, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội.
“Theo hội” – Làm gì có chuyện “vạn năng”-Hinh-3
Chân dung tác giả cuốn sách – chuyên gia Brian Levy.

Tác giả Brian Levy, là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới với hàng chục năm kinh nghiệm thực tế tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Trong thế giới của Brian Levy, anh tận tâm, nhiệt huyết, cố gắng hết sức để giải một bài toán khó: Làm thế nào để các nước kém phát triển tăng trưởng? Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay các tổ chức quản lý tài chính khác được thành lập nhằm tạo ra một thị trường lành mạnh, bền vững và họ luôn cố gắng nỗ lực để giúp tất cả các Quốc gia Thành viên hoặc sắp trở thành Thành viên được chuẩn bị tốt nhất, bình đẳng lợi ích với tất cả các nước khác. Và Brian Levy đã không khoanh tay đứng nhìn bi kịch đó kéo dài.

Ông đã vận dụng tất cả kinh nghiệm hàng chục năm của mình với tư cách là chuyên gia cũng như lãnh đạo nhóm công tác của WB để đưa ra một hướng đi mới cho các chính sách hỗ trợ phát triển của ngân hàng: Thích ứng với hoàn cảnh. Cách tiếp cận theo ngữ cảnh là tìm hiểu kỹ lưỡng thực trạng của một quốc gia, trước khi đưa ra bất kỳ chính sách hỗ trợ nào. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách tiếp cận trước đây của Ngân hàng Thế giới: một kích thước phù hợp với tất cả. Trong nhiều thập kỷ, Ngân hàng Thế giới đã áp dụng một cách tiếp cận duy nhất, được cho là tốt nhất cho tất cả các quốc gia mà họ quyết định hỗ trợ. Và cái mà phương pháp chìa khóa vạn năng này mang lại chính là nạn tham nhũng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

xem thêm thông tin chi tiết về “Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng”

“Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng”

Hình Ảnh về: “Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng”

Video về: “Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng”

Wiki về “Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng”

“Thuận theo hoàn cảnh” – Không có một chiến lược phát triển “vạn năng” -

Cuốn sách "Tuỳ ​​theo hoàn cảnh" là một đóng góp quý báu của tác giả Brian Levy cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và các hoạt động xã hội.

Quản trị tốt là mục tiêu cuối cùng mà tất cả các quốc gia hướng tới trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, việc mô tả các quốc gia được quản lý tốt không biến chúng thành hiện thực ngay lập tức. Thực tiễn tốt nhất ngụ ý rằng tất cả các chính sách và thể chế có thể được chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

“Ăn theo lễ hội” – Không có chuyện phát triển “vạn năng”.

Cuốn sách "Theo hoàn cảnh" cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ và những người khác đang bắt đầu hành trình cải cách một hướng dẫn thực tế, chuyên sâu – một cách tiếp cận “phù hợp tốt” với chính sách phát triển, một hướng đi khác với cách tiếp cận “một phương pháp tốt nhất phù hợp với tất cả” đến quá trình cải cách thể chế (và rộng hơn là quá trình lập kế hoạch). chính sách phát triển) đã thống trị các diễn ngôn chính trị về phát triển trong những thập kỷ gần đây.

Cuốn sách lồng ghép nhuần nhuyễn giữa thực tế hơn 40 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới chuyên về các chương trình viện trợ phát triển và cải cách thể chế cho các nước đang phát triển của tác giả Brian Levy với kiến ​​thức chuyên sâu. Kiến thức sâu rộng về lý thuyết Kinh tế học thể chế, Kinh tế học hành vi, Lý thuyết trò chơi và Điều khiển học… Vì vậy, đây là đóng góp quý báu cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và các hoạt động xã hội. Đối với các tổ chức quốc tế hỗ trợ các chương trình phát triển tại Việt Nam và các tổ chức quan tâm đến cải cách hành chính và thể chế, đây là một cẩm nang hữu ích.
“Theo hội” – Làm gì có chuyện “vạn năng”-Hinh-2

Theo thống kê, Ngân hàng Thế giới đã chi cho các chương trình phát triển và cải cách thể chế ở các nước nghèo nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra, hay nói chính xác hơn là chưa đạt được kỳ vọng. những kỳ vọng ban đầu để đạt được những cải cách.

Phân tích sâu về hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại nhiều quốc gia khắp các châu lục, tác giả Brian Levy đã chỉ ra “gót chân Asin” của gã khổng lồ Ngân hàng Thế giới và gợi ý cách tiếp cận phù hợp hơn. theo phương pháp “chọn gỗ, chọn thớ gỗ” trong cải cách quản trị và hoạch định chính sách phát triển. Cách tiếp cận này đưa ra một quan điểm mới về sự thay đổi trong các thuật ngữ tiến hóa hơn là thể chế, từ đó hướng sự chú ý ra khỏi việc tìm kiếm các chính sách “tối ưu” và hướng tới việc tạo ra và duy trì quán tính tăng trưởng.
Với tư duy hệ thống về điều khiển học kinh tế, tác giả đưa ra luận điểm xuất phát: "nền kinh tế, chính thể xã hội và các thể chế hỗ trợ của một quốc gia hoàn toàn bị bao trùm bởi một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau phức tạp. Cải cách để thành công không thể xây dựng lại từ đầu mà phải phù hợp đối với hoàn cảnh hiện tại, đổi mới phải phù hợp với động thái của một số nhân tố tác động đáng kể, nhằm đạt được trụ cột - điểm tựa trong quá trình chuyển đổi và sẵn sàng bảo vệ quá trình đổi mới trước sự phản kháng của những người được lợi từ cái cũ Mục tiêu là tạo ra một cú hích trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc, tìm kiếm những thành tựu, mặc dù hữu ích và thường có vẻ ngoài rất đơn giản, nhưng thường có thể tạo động lực cho một loạt các thay đổi có sức mạnh vì lợi ích lớn hơn”.

“Tùy duyên” xứng đáng dành thời gian và công sức của những ai quan tâm đến các vấn đề cải cách thể chế, hoạch định chính sách, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội.
“Theo hội” – Làm gì có chuyện “vạn năng”-Hinh-3
Chân dung tác giả cuốn sách - chuyên gia Brian Levy.

Tác giả Brian Levy, là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới với hàng chục năm kinh nghiệm thực tế tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Trong thế giới của Brian Levy, anh tận tâm, nhiệt huyết, cố gắng hết sức để giải một bài toán khó: Làm thế nào để các nước kém phát triển tăng trưởng? Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay các tổ chức quản lý tài chính khác được thành lập nhằm tạo ra một thị trường lành mạnh, bền vững và họ luôn cố gắng nỗ lực để giúp tất cả các Quốc gia Thành viên hoặc sắp trở thành Thành viên được chuẩn bị tốt nhất, bình đẳng lợi ích với tất cả các nước khác. Và Brian Levy đã không khoanh tay đứng nhìn bi kịch đó kéo dài.

Ông đã vận dụng tất cả kinh nghiệm hàng chục năm của mình với tư cách là chuyên gia cũng như lãnh đạo nhóm công tác của WB để đưa ra một hướng đi mới cho các chính sách hỗ trợ phát triển của ngân hàng: Thích ứng với hoàn cảnh. Cách tiếp cận theo ngữ cảnh là tìm hiểu kỹ lưỡng thực trạng của một quốc gia, trước khi đưa ra bất kỳ chính sách hỗ trợ nào. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách tiếp cận trước đây của Ngân hàng Thế giới: một kích thước phù hợp với tất cả. Trong nhiều thập kỷ, Ngân hàng Thế giới đã áp dụng một cách tiếp cận duy nhất, được cho là tốt nhất cho tất cả các quốc gia mà họ quyết định hỗ trợ. Và cái mà phương pháp chìa khóa vạn năng này mang lại chính là nạn tham nhũng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

[rule_{ruleNumber}]

Cuốn sách “Tuỳ ​​theo hoàn cảnh” là một đóng góp quý báu của tác giả Brian Levy cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và các hoạt động xã hội.

Quản trị tốt là mục tiêu cuối cùng mà tất cả các quốc gia hướng tới trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, việc mô tả các quốc gia được quản lý tốt không biến chúng thành hiện thực ngay lập tức. Thực tiễn tốt nhất ngụ ý rằng tất cả các chính sách và thể chế có thể được chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

“Ăn theo lễ hội” – Không có chuyện phát triển “vạn năng”.

Cuốn sách “Theo hoàn cảnh” cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ và những người khác đang bắt đầu hành trình cải cách một hướng dẫn thực tế, chuyên sâu – một cách tiếp cận “phù hợp tốt” với chính sách phát triển, một hướng đi khác với cách tiếp cận “một phương pháp tốt nhất phù hợp với tất cả” đến quá trình cải cách thể chế (và rộng hơn là quá trình lập kế hoạch). chính sách phát triển) đã thống trị các diễn ngôn chính trị về phát triển trong những thập kỷ gần đây.

Cuốn sách lồng ghép nhuần nhuyễn giữa thực tế hơn 40 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới chuyên về các chương trình viện trợ phát triển và cải cách thể chế cho các nước đang phát triển của tác giả Brian Levy với kiến ​​thức chuyên sâu. Kiến thức sâu rộng về lý thuyết Kinh tế học thể chế, Kinh tế học hành vi, Lý thuyết trò chơi và Điều khiển học… Vì vậy, đây là đóng góp quý báu cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và các hoạt động xã hội. Đối với các tổ chức quốc tế hỗ trợ các chương trình phát triển tại Việt Nam và các tổ chức quan tâm đến cải cách hành chính và thể chế, đây là một cẩm nang hữu ích.
“Theo hội” – Làm gì có chuyện “vạn năng”-Hinh-2

Theo thống kê, Ngân hàng Thế giới đã chi cho các chương trình phát triển và cải cách thể chế ở các nước nghèo nhưng kết quả đạt được chưa tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra, hay nói chính xác hơn là chưa đạt được kỳ vọng. những kỳ vọng ban đầu để đạt được những cải cách.

Phân tích sâu về hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại nhiều quốc gia khắp các châu lục, tác giả Brian Levy đã chỉ ra “gót chân Asin” của gã khổng lồ Ngân hàng Thế giới và gợi ý cách tiếp cận phù hợp hơn. theo phương pháp “chọn gỗ, chọn thớ gỗ” trong cải cách quản trị và hoạch định chính sách phát triển. Cách tiếp cận này đưa ra một quan điểm mới về sự thay đổi trong các thuật ngữ tiến hóa hơn là thể chế, từ đó hướng sự chú ý ra khỏi việc tìm kiếm các chính sách “tối ưu” và hướng tới việc tạo ra và duy trì quán tính tăng trưởng.
Với tư duy hệ thống về điều khiển học kinh tế, tác giả đưa ra luận điểm xuất phát: “nền kinh tế, chính thể xã hội và các thể chế hỗ trợ của một quốc gia hoàn toàn bị bao trùm bởi một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau phức tạp. Cải cách để thành công không thể xây dựng lại từ đầu mà phải phù hợp đối với hoàn cảnh hiện tại, đổi mới phải phù hợp với động thái của một số nhân tố tác động đáng kể, nhằm đạt được trụ cột – điểm tựa trong quá trình chuyển đổi và sẵn sàng bảo vệ quá trình đổi mới trước sự phản kháng của những người được lợi từ cái cũ Mục tiêu là tạo ra một cú hích trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc, tìm kiếm những thành tựu, mặc dù hữu ích và thường có vẻ ngoài rất đơn giản, nhưng thường có thể tạo động lực cho một loạt các thay đổi có sức mạnh vì lợi ích lớn hơn”.

“Tùy duyên” xứng đáng dành thời gian và công sức của những ai quan tâm đến các vấn đề cải cách thể chế, hoạch định chính sách, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội.
“Theo hội” – Làm gì có chuyện “vạn năng”-Hinh-3
Chân dung tác giả cuốn sách – chuyên gia Brian Levy.

Tác giả Brian Levy, là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới với hàng chục năm kinh nghiệm thực tế tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Trong thế giới của Brian Levy, anh tận tâm, nhiệt huyết, cố gắng hết sức để giải một bài toán khó: Làm thế nào để các nước kém phát triển tăng trưởng? Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay các tổ chức quản lý tài chính khác được thành lập nhằm tạo ra một thị trường lành mạnh, bền vững và họ luôn cố gắng nỗ lực để giúp tất cả các Quốc gia Thành viên hoặc sắp trở thành Thành viên được chuẩn bị tốt nhất, bình đẳng lợi ích với tất cả các nước khác. Và Brian Levy đã không khoanh tay đứng nhìn bi kịch đó kéo dài.

Ông đã vận dụng tất cả kinh nghiệm hàng chục năm của mình với tư cách là chuyên gia cũng như lãnh đạo nhóm công tác của WB để đưa ra một hướng đi mới cho các chính sách hỗ trợ phát triển của ngân hàng: Thích ứng với hoàn cảnh. Cách tiếp cận theo ngữ cảnh là tìm hiểu kỹ lưỡng thực trạng của một quốc gia, trước khi đưa ra bất kỳ chính sách hỗ trợ nào. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách tiếp cận trước đây của Ngân hàng Thế giới: một kích thước phù hợp với tất cả. Trong nhiều thập kỷ, Ngân hàng Thế giới đã áp dụng một cách tiếp cận duy nhất, được cho là tốt nhất cho tất cả các quốc gia mà họ quyết định hỗ trợ. Và cái mà phương pháp chìa khóa vạn năng này mang lại chính là nạn tham nhũng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

[rule_3_plain]

#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

Cuốn sách “Thuận theo hoàn cảnh” là một đóng góp quý giá của tác giả Brian Levy cho những nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và hoạt động xã hội.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Quản trị tốt chính là mục tiêu tối hậu mà mọi quốc gia đều hướng tới trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, mô tả được các nhà nước quản trị tốt không hô biến chúng trở thành hiện thực trong nháy mắt. Những thực hành tốt nhất (best practices) ngầm định rằng tất cả các chính sách và thể chế đều có thể chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại phù hợp với từng hoàn cảnh đặc thù.

Cuốn sách “Thuận theo hoàn cảnh” cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách, những nhà tài trợ cũng như tất cả những ai đang dấn thân vào hành trình cải cách một hướng dẫn thực tiễn, chuyên sâu – một cách tiếp cận “vừa vặn” (good fit) đối với chính sách phát triển, một hướng đi khác với cách tiếp cận “chìa khóa vạn năng tốt nhất” (one-size-fits-all best practices)” đối với tiến trình cải cách thể chế (và rộng hơn là quá trình hoạch định chính sách phát triển) đã thống trị những diễn ngôn chính trị về phát triển trong những thập niên gần đây.

Cuốn sách tích hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế hơn 40 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới chuyên về các chương trình viện trợ phát triển, cải cách thể chế cho các quốc gia đang phát triển của tác giả Brian Levy với những kiến thức sâu rộng về lí thuyết Kinh tế thể chế, Kinh tế hành vi, Lí thuyết trò chơi và Điều khiển học… Do đó, đây là một đóng góp quý giá cho những nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và hoạt động xã hội. Với những tổ chức quốc tế hỗ trợ các chương trình phát triển ở Việt Nam và các tổ chức có quan tâm tới cải cách hành chính và thể chế thì đây chính là cuốn cẩm nang hữu ích.

Theo thống kê, Ngân hàng Thế giới đã chi cho các chương trình phát triển và cải cách thể chế ở các nước nghèo nhưng kết quả mang lại chưa tương xứng với nỗ lực bỏ ra, hay nói chính xác hơn là chưa đáp ứng được kì vọng ban đầu về những cải cách cần đạt được.

Đi sâu phân tích hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục, tác giả Brian Levy đã chỉ ra những “gót chân Asin” của chàng khổng lồ World Bank và đề nghị một cách tiếp cận phù hợp hơn theo lối “bổ củi phải lựa thớ gỗ” đối với cải cách quản trị và hoạch định chính sách phát triển. Cách tiếp cận này đưa ra quan điểm mới về thay đổi bằng các thuật ngữ mang tính tiến hóa chứ không mang tính thiết lập, do đó hướng sự chú ý ra ngoài nỗ lực tìm kiếm các chính sách “tối ưu” mà tới việc khởi tạo và duy trì quán tính phát triển.
Với tư duy phân tích hệ thống của Điều khiển học kinh tế, tác giả đặt ra luận đề mang tính xuất phát điểm là: “nền kinh tế, chính thể xã hội và thể chế hỗ trợ của một quốc gia được bao trùm hoàn toàn bởi một mạng lưới phức hợp của sự liên hệ phụ thuộc. Cải cách muốn thành công thì không thể xây lại từ đầu mà phải phù hợp với hoàn cảnh hiện có. Cải cách phải tương thích với động lực của một khối lượng đáng kể những nhân tố có sức ảnh hưởng, để đạt được một cột chống – một điểm tựa trong tiến trình chuyển đổi và sẵn sàng bảo vệ quá trình đổi mới trước sự đối kháng của những người hưởng lợi từ hoàn cảnh cũ. Mục tiêu là tạo ra cú hích cùng lúc trên nhiều lĩnh vực, tìm kiếm những thành tựu, tuy hữu ích và thường xuất hiện với vẻ ngoài rất giản dị, nhưng nhiều khi có thể tạo ra động lực cho một chuỗi thay đổi đầy xung năng vì những điều tốt đẹp hơn”.
“Thuận theo hoàn cảnh” đáng được những người quan tâm đến các vấn đề cải cách thể chế, hoạch định chính sách phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội dành thời gian và nỗ lực tham khảo.

 Chân dung tác giả cuốn sách – chuyên gia Brian Levy. 

Tác giả Brian Levy, là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới với hàng chục năm kinh nghiệm thực tế tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Ở thế giới của Brian Levy, ông tận tụy, nhiệt tình, cố gắng hết mình để giải quyết một bài toán khó: Làm sao để các quốc gia kém phát triển tăng trưởng? Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund – IMF) hay các tổ chức quản trị tài chính khác được thành lập nhằm tạo ra một thị trường lành mạnh, bền vững và họ luôn nỗ lực để giúp tất cả các quốc gia thành viên hoặc sắp trở thành thành viên có được sự chuẩn bị tốt nhất, có quyền lợi bình đẳng với tất cả các nước khác. Và Brian Levy đã không đứng nhìn thảm trạng đó kéo dài.

Ông đã dùng toàn bộ kinh nghiệm nhiều thập kỉ ở vai trò chuyên gia cũng như lãnh đạo nhóm làm việc của WB để đưa ra một hướng đi mới cho các chính sách hỗ trợ phát triển của ngân hàng này: Thuận theo hoàn cảnh. Cách tiếp cận thuận theo hoàn cảnh chính là phải hiểu cặn kẽ tình trạng của một quốc gia, trước khi đưa ra bất cứ chính sách hỗ trợ nào. Điều này đi ngược lại hoàn toàn lối tiếp cận trước đây của Ngân hàng Thế giới: chìa khóa vạn năng (one size fits all). Suốt nhiều thập kỉ, WB đã áp dụng một phương pháp duy nhất, được cho là tốt nhất, cho tất cả các quốc gia được ngân hàng này quyết định hỗ trợ. Và những gì phương pháp chìa khóa vạn năng này đem đến là tham nhũng và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

[rule_2_plain]

#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

[rule_2_plain]

#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

[rule_3_plain]

#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

Cuốn sách “Thuận theo hoàn cảnh” là một đóng góp quý giá của tác giả Brian Levy cho những nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và hoạt động xã hội.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Quản trị tốt chính là mục tiêu tối hậu mà mọi quốc gia đều hướng tới trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, mô tả được các nhà nước quản trị tốt không hô biến chúng trở thành hiện thực trong nháy mắt. Những thực hành tốt nhất (best practices) ngầm định rằng tất cả các chính sách và thể chế đều có thể chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại phù hợp với từng hoàn cảnh đặc thù.

Cuốn sách “Thuận theo hoàn cảnh” cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách, những nhà tài trợ cũng như tất cả những ai đang dấn thân vào hành trình cải cách một hướng dẫn thực tiễn, chuyên sâu – một cách tiếp cận “vừa vặn” (good fit) đối với chính sách phát triển, một hướng đi khác với cách tiếp cận “chìa khóa vạn năng tốt nhất” (one-size-fits-all best practices)” đối với tiến trình cải cách thể chế (và rộng hơn là quá trình hoạch định chính sách phát triển) đã thống trị những diễn ngôn chính trị về phát triển trong những thập niên gần đây.

Cuốn sách tích hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế hơn 40 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới chuyên về các chương trình viện trợ phát triển, cải cách thể chế cho các quốc gia đang phát triển của tác giả Brian Levy với những kiến thức sâu rộng về lí thuyết Kinh tế thể chế, Kinh tế hành vi, Lí thuyết trò chơi và Điều khiển học… Do đó, đây là một đóng góp quý giá cho những nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà nghiên cứu kinh tế phát triển và hoạt động xã hội. Với những tổ chức quốc tế hỗ trợ các chương trình phát triển ở Việt Nam và các tổ chức có quan tâm tới cải cách hành chính và thể chế thì đây chính là cuốn cẩm nang hữu ích.

Theo thống kê, Ngân hàng Thế giới đã chi cho các chương trình phát triển và cải cách thể chế ở các nước nghèo nhưng kết quả mang lại chưa tương xứng với nỗ lực bỏ ra, hay nói chính xác hơn là chưa đáp ứng được kì vọng ban đầu về những cải cách cần đạt được.

Đi sâu phân tích hoạt động của Ngân hàng Thế giới tại nhiều quốc gia trên khắp các châu lục, tác giả Brian Levy đã chỉ ra những “gót chân Asin” của chàng khổng lồ World Bank và đề nghị một cách tiếp cận phù hợp hơn theo lối “bổ củi phải lựa thớ gỗ” đối với cải cách quản trị và hoạch định chính sách phát triển. Cách tiếp cận này đưa ra quan điểm mới về thay đổi bằng các thuật ngữ mang tính tiến hóa chứ không mang tính thiết lập, do đó hướng sự chú ý ra ngoài nỗ lực tìm kiếm các chính sách “tối ưu” mà tới việc khởi tạo và duy trì quán tính phát triển.
Với tư duy phân tích hệ thống của Điều khiển học kinh tế, tác giả đặt ra luận đề mang tính xuất phát điểm là: “nền kinh tế, chính thể xã hội và thể chế hỗ trợ của một quốc gia được bao trùm hoàn toàn bởi một mạng lưới phức hợp của sự liên hệ phụ thuộc. Cải cách muốn thành công thì không thể xây lại từ đầu mà phải phù hợp với hoàn cảnh hiện có. Cải cách phải tương thích với động lực của một khối lượng đáng kể những nhân tố có sức ảnh hưởng, để đạt được một cột chống – một điểm tựa trong tiến trình chuyển đổi và sẵn sàng bảo vệ quá trình đổi mới trước sự đối kháng của những người hưởng lợi từ hoàn cảnh cũ. Mục tiêu là tạo ra cú hích cùng lúc trên nhiều lĩnh vực, tìm kiếm những thành tựu, tuy hữu ích và thường xuất hiện với vẻ ngoài rất giản dị, nhưng nhiều khi có thể tạo ra động lực cho một chuỗi thay đổi đầy xung năng vì những điều tốt đẹp hơn”.
“Thuận theo hoàn cảnh” đáng được những người quan tâm đến các vấn đề cải cách thể chế, hoạch định chính sách phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức xã hội dành thời gian và nỗ lực tham khảo.

 Chân dung tác giả cuốn sách – chuyên gia Brian Levy. 

Tác giả Brian Levy, là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới với hàng chục năm kinh nghiệm thực tế tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Ở thế giới của Brian Levy, ông tận tụy, nhiệt tình, cố gắng hết mình để giải quyết một bài toán khó: Làm sao để các quốc gia kém phát triển tăng trưởng? Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund – IMF) hay các tổ chức quản trị tài chính khác được thành lập nhằm tạo ra một thị trường lành mạnh, bền vững và họ luôn nỗ lực để giúp tất cả các quốc gia thành viên hoặc sắp trở thành thành viên có được sự chuẩn bị tốt nhất, có quyền lợi bình đẳng với tất cả các nước khác. Và Brian Levy đã không đứng nhìn thảm trạng đó kéo dài.

Ông đã dùng toàn bộ kinh nghiệm nhiều thập kỉ ở vai trò chuyên gia cũng như lãnh đạo nhóm làm việc của WB để đưa ra một hướng đi mới cho các chính sách hỗ trợ phát triển của ngân hàng này: Thuận theo hoàn cảnh. Cách tiếp cận thuận theo hoàn cảnh chính là phải hiểu cặn kẽ tình trạng của một quốc gia, trước khi đưa ra bất cứ chính sách hỗ trợ nào. Điều này đi ngược lại hoàn toàn lối tiếp cận trước đây của Ngân hàng Thế giới: chìa khóa vạn năng (one size fits all). Suốt nhiều thập kỉ, WB đã áp dụng một phương pháp duy nhất, được cho là tốt nhất, cho tất cả các quốc gia được ngân hàng này quyết định hỗ trợ. Và những gì phương pháp chìa khóa vạn năng này đem đến là tham nhũng và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Mẹ & Bé
#Thuận #theo #hoàn #cảnh #Không #có #một #chiến #lược #phát #triển #vạn #năng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button