Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội

Bạn đang xem: Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội tại tranquoctoan.edu.vn

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, 5 khu đất dự án nhà ở xã hội cần bàn giao cho Nhà nước thuộc quy hoạch tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục 5 khu đất quy hoạch nhà ở xã hội một phần dự án nhà ở thương mại tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà nước quản lý.
Đó là các dự án: Nhà ở xã hội tại Khu dân cư dọc hai bên đường, dự án CSEDP tại Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư thương mại A-TM3, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội khu dân cư Đông Nam thôn Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đông Xuân, phường Bắc Sơn (TP Thanh Hóa).
Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng kiến ​​nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo bàn giao các khu đất nhà ở xã hội trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý, làm cơ sở triển khai đặt hàng. và thủ tục. tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Dự án Khu dân cư hai bên đường, Dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hóa). Ảnh: Internet.
Ở diễn biến liên quan, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ trì, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, bàn giao mặt bằng. nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư thương mại A-TM3 (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Đồng thời, UBND TP.Thanh Hóa, UBND TP.Sầm Sơn khẩn trương thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Đông Nam thôn Tân Thọ, xã Đông Tân và phường Phú Sơn. , Thành phố Thanh. Dự án Khu dân cư Hòa, Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ triển khai dự án, bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội để nhà nước quản lý theo quy định.
Được biết, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật. nghiêm túc thực hiện quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, Sở Xây dựng đã rà soát, có ý kiến ​​về việc điều chỉnh, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại 23 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị thương mại (tại TP.Thanh Hóa, TP.HCM). Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn) để đảm bảo bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

xem thêm thông tin chi tiết về Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội

Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội

Hình Ảnh về: Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội

Video về: Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội

Wiki về Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội

Thanh Hóa: 5 dự án phải bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội -

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, 5 khu đất dự án nhà ở xã hội cần bàn giao cho Nhà nước thuộc quy hoạch tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục 5 khu đất quy hoạch nhà ở xã hội một phần dự án nhà ở thương mại tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà nước quản lý.
Đó là các dự án: Nhà ở xã hội tại Khu dân cư dọc hai bên đường, dự án CSEDP tại Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư thương mại A-TM3, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội khu dân cư Đông Nam thôn Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đông Xuân, phường Bắc Sơn (TP Thanh Hóa).
Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng kiến ​​nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo bàn giao các khu đất nhà ở xã hội trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý, làm cơ sở triển khai đặt hàng. và thủ tục. tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Thanh Hóa: 5 người phải vào nhà cho kịp deadline
Dự án Khu dân cư hai bên đường, Dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hóa). Ảnh: Internet.
Ở diễn biến liên quan, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ trì, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, bàn giao mặt bằng. nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư thương mại A-TM3 (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Đồng thời, UBND TP.Thanh Hóa, UBND TP.Sầm Sơn khẩn trương thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Đông Nam thôn Tân Thọ, xã Đông Tân và phường Phú Sơn. , Thành phố Thanh. Dự án Khu dân cư Hòa, Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ triển khai dự án, bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội để nhà nước quản lý theo quy định.
Được biết, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật. nghiêm túc thực hiện quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, Sở Xây dựng đã rà soát, có ý kiến ​​về việc điều chỉnh, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại 23 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị thương mại (tại TP.Thanh Hóa, TP.HCM). Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn) để đảm bảo bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

[rule_{ruleNumber}]

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, 5 khu đất dự án nhà ở xã hội cần bàn giao cho Nhà nước thuộc quy hoạch tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục 5 khu đất quy hoạch nhà ở xã hội một phần dự án nhà ở thương mại tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà nước quản lý.
Đó là các dự án: Nhà ở xã hội tại Khu dân cư dọc hai bên đường, dự án CSEDP tại Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư thương mại A-TM3, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội khu dân cư Đông Nam thôn Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đông Xuân, phường Bắc Sơn (TP Thanh Hóa).
Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng kiến ​​nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo bàn giao các khu đất nhà ở xã hội trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý, làm cơ sở triển khai đặt hàng. và thủ tục. tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Thanh Hóa: 5 người phải vào nhà cho kịp deadline
Dự án Khu dân cư hai bên đường, Dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hóa). Ảnh: Internet.
Ở diễn biến liên quan, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa chủ trì, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, bàn giao mặt bằng. nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư thương mại A-TM3 (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Đồng thời, UBND TP.Thanh Hóa, UBND TP.Sầm Sơn khẩn trương thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Đông Nam thôn Tân Thọ, xã Đông Tân và phường Phú Sơn. , Thành phố Thanh. Dự án Khu dân cư Hòa, Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ triển khai dự án, bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội để nhà nước quản lý theo quy định.
Được biết, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật. nghiêm túc thực hiện quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, Sở Xây dựng đã rà soát, có ý kiến ​​về việc điều chỉnh, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại 23 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị thương mại (tại TP.Thanh Hóa, TP.HCM). Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn) để đảm bảo bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

[rule_3_plain]

#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

Theo Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá, 5 khu đất quy hoạch dự án nhà ở xã hội cần phải bàn giao lại cho Nhà nước đều thuộc quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách 5 khu đất quy hoạch nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP Thanh Hoá và TP Sầm Sơn mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà nước quản lý.
Đó là các dự án: Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư dọc 2 bên đường dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu thương mại và dân cư A-TM3, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn (TP Thanh Hoá).
Cùng đó, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc bàn giao các khu đất nhà ở xã hội trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá quản lý, làm cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án khu dân cư dọc 2 bên đường dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hoá). Ảnh: Internet. 

Ở diễn biến liên quan, UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá chủ trì, căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, tiếp nhận bàn giao phần diện tích nhà ở xã hội tại dự án Khu thương mại và dân cư A-TM3 (phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) để triển khai công việc tiếp theo theo quy định.Đồng thời, UBND TP Thanh Hoá, UBND TP Sầm Sơn khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân và phường phú Sơn, TP Thanh Hoá và dự án Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn để nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định; yêu cầu các chủ đầu tư các dự án tập trung nguồn lực để thực hiện việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội cho nhà nước quản lý theo quy định.
Được biết, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Theo đó, Sở Xây dựng đã thực hiện rà soát, tham gia ý kiến điều chỉnh, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại 23 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị (tại TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn) để đảm bảo việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

[rule_2_plain]

#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

[rule_2_plain]

#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

[rule_3_plain]

#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

Theo Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá, 5 khu đất quy hoạch dự án nhà ở xã hội cần phải bàn giao lại cho Nhà nước đều thuộc quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách 5 khu đất quy hoạch nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP Thanh Hoá và TP Sầm Sơn mà chủ đầu tư phải bàn giao cho Nhà nước quản lý.
Đó là các dự án: Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư dọc 2 bên đường dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu thương mại và dân cư A-TM3, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn (TP Thanh Hoá); nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn (TP Thanh Hoá).
Cùng đó, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc bàn giao các khu đất nhà ở xã hội trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá quản lý, làm cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án khu dân cư dọc 2 bên đường dự án CSEDP thuộc Khu đô thị Đông Sơn (TP Thanh Hoá). Ảnh: Internet. 

Ở diễn biến liên quan, UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá chủ trì, căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, tiếp nhận bàn giao phần diện tích nhà ở xã hội tại dự án Khu thương mại và dân cư A-TM3 (phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) để triển khai công việc tiếp theo theo quy định.Đồng thời, UBND TP Thanh Hoá, UBND TP Sầm Sơn khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân và phường phú Sơn, TP Thanh Hoá và dự án Khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn để nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định; yêu cầu các chủ đầu tư các dự án tập trung nguồn lực để thực hiện việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, bàn giao quỹ đất nhà ở xã hội cho nhà nước quản lý theo quy định.
Được biết, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Theo đó, Sở Xây dựng đã thực hiện rà soát, tham gia ý kiến điều chỉnh, bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội tại 23 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị (tại TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn) để đảm bảo việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Thanh #Hóa #dự #án #phải #bàn #giao #quỹ #đất #nhà #ở #xã #hội

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button