Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10

Bạn đang xem:
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOÁN LỚP 10

BÀI TOÁN 1. BIỂU THỨC NGẮN CHỨA TỶ LỆ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Vấn đề 1.1 Cho biểu thức:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x khi P = 0

(Trích đề thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2011)

Câu trả lời:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý KHI RẮN:

* Kĩ năng cũng như cách giải tổng hợp các dạng toán như câu a

– Đặt điều kiện thích hợp, nếu bài toán đã nêu điều kiện xác định thì ta vẫn phải chỉ ra trong bài làm của mình như cách giải trên.

– Trong hầu hết các bài toán dạng này, ta thường có mẫu số giống nhau, sau đó tính để rút gọn tử số rồi xem tử số và mẫu số có thừa số chung nào không để rút gọn thêm.

– Ở bài toán trên ta không quy đồng mẫu số mà chỉ quy về biểu thức.

– Khi đưa ra kết quả cuối cùng, ta cũng kết luận như trên.

* Đối với dạng toán như câu b

– Cách làm trên là điển hình, không bị trừ điểm.

– Ngoài các câu hỏi tìm x như trên, có thể hỏi: Gọi x là một hằng số nào đó rút gọn P, giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tìm x để P có giá trị nguyên, chứng minh một bất đẳng thức. Nhưng thường mọi người sẽ hỏi như sau: tìm x để P có giá trị nào đó (như ví dụ trên), đặt x lấy giá trị cụ thể nào để tính P.

B. VẤN ĐỀ HIỂU

Bài 1: Cho biểu thức:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

a) Rút gọn P .

Xem thêm: Chính tả Một mái nhà trang 104 – Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – Tuần 30

b) Tìm giá trị của a để P < 1

Bài 2: Cho biểu thức:

Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

a) Rút gọn P .

b) Tìm giá trị của x để P < 0

Bài 3: Cho biểu thức:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10

a) Rút gọn P .

b) Tìm các giá trị của x để P = 6/5.

BÀI TOÁN 2. phương trình bậc hai MỘT NỮ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

* Xét phương trình ax2 + bx + c = 0 với a # 0, hiệu = b2 – 4ac

Hệ thức Viet cho phương trình bậc hai

– Nếu ac < 0 thì PT có 2 nghiệm phân biệt.

– PT có nghiệm Δ ≥ 0.

– PT có nghiệm kép Δ = 0

– PT có 2 nghiệm phân biệt > 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

* Từ tính chất quan trọng trên ta sẽ giải được một dạng toán về PT song song.

Xét phương trình: ax4 + bx2 + c = 0 (i) trong đó a khác 0. Cho t = x2 ≥ 0, ta có tại2 + bt + c = 0 (ii)

– PT (i) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 2 nghiệm dương phân biệt.

– PT (i) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 1 1 dương và 1 bằng 0.

– PT (i) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm dương.

– PT (i) có 1 nghiệm khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm bằng 0.

Sau đây chúng ta sẽ xem xét một số bài toán phổ biến với các tính chất điển hình.

NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT KHI RẮN

– Đối với các bài toán liên quan đến hệ thức Viet ta đặc biệt quan tâm đến điều kiện để phương trình có nghiệm, để tìm x ta phải so sánh điều kiện để PT có nghiệm.

– Ngoài các câu hỏi trên, ta còn có thể hỏi: tìm m thông qua giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

– Đối với bài toán mà hệ số của x2 không chứa tham số, ta có thể hỏi min max thông qua quan hệ Việt.

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 11: Dàn ý bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (9 Văn Mẫu)

5/5 – (482 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10

Hình Ảnh về:
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10

Video về:
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10

Wiki về
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10


Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOÁN LỚP 10

BÀI TOÁN 1. BIỂU THỨC NGẮN CHỨA TỶ LỆ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Vấn đề 1.1 Cho biểu thức:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x khi P = 0

(Trích đề thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2011)

Câu trả lời:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý KHI RẮN:

* Kĩ năng cũng như cách giải tổng hợp các dạng toán như câu a

– Đặt điều kiện thích hợp, nếu bài toán đã nêu điều kiện xác định thì ta vẫn phải chỉ ra trong bài làm của mình như cách giải trên.

– Trong hầu hết các bài toán dạng này, ta thường có mẫu số giống nhau, sau đó tính để rút gọn tử số rồi xem tử số và mẫu số có thừa số chung nào không để rút gọn thêm.

– Ở bài toán trên ta không quy đồng mẫu số mà chỉ quy về biểu thức.

– Khi đưa ra kết quả cuối cùng, ta cũng kết luận như trên.

* Đối với dạng toán như câu b

- Cách làm trên là điển hình, không bị trừ điểm.

– Ngoài các câu hỏi tìm x như trên, có thể hỏi: Gọi x là một hằng số nào đó rút gọn P, giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tìm x để P có giá trị nguyên, chứng minh một bất đẳng thức. Nhưng thường mọi người sẽ hỏi như sau: tìm x để P có giá trị nào đó (như ví dụ trên), đặt x lấy giá trị cụ thể nào để tính P.

B. VẤN ĐỀ HIỂU

Bài 1: Cho biểu thức:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

a) Rút gọn P .

Xem thêm: Chính tả Một mái nhà trang 104 - Tiếng Việt lớp 3 tập 2 - Tuần 30

b) Tìm giá trị của a để P < 1

Bài 2: Cho biểu thức:

Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

a) Rút gọn P .

b) Tìm giá trị của x để P < 0

Bài 3: Cho biểu thức:

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10

a) Rút gọn P .

b) Tìm các giá trị của x để P = 6/5.

BÀI TOÁN 2. phương trình bậc hai MỘT NỮ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

* Xét phương trình ax2 + bx + c = 0 với a # 0, hiệu = b2 – 4ac

Hệ thức Viet cho phương trình bậc hai

– Nếu ac < 0 thì PT có 2 nghiệm phân biệt.

– PT có nghiệm Δ ≥ 0.

– PT có nghiệm kép Δ = 0

– PT có 2 nghiệm phân biệt > 0

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán

* Từ tính chất quan trọng trên ta sẽ giải được một dạng toán về PT song song.

Xét phương trình: ax4 + bx2 + c = 0 (i) trong đó a khác 0. Cho t = x2 ≥ 0, ta có tại2 + bt + c = 0 (ii)

– PT (i) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 2 nghiệm dương phân biệt.

– PT (i) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 1 1 dương và 1 bằng 0.

– PT (i) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm dương.

– PT (i) có 1 nghiệm khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm bằng 0.

Sau đây chúng ta sẽ xem xét một số bài toán phổ biến với các tính chất điển hình.

NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT KHI RẮN

– Đối với các bài toán liên quan đến hệ thức Viet ta đặc biệt quan tâm đến điều kiện để phương trình có nghiệm, để tìm x ta phải so sánh điều kiện để PT có nghiệm.

– Ngoài các câu hỏi trên, ta còn có thể hỏi: tìm m thông qua giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

– Đối với bài toán mà hệ số của x2 không chứa tham số, ta có thể hỏi min max thông qua quan hệ Việt.

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 11: Dàn ý bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (9 Văn Mẫu)

5/5 - (482 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁNVẤN ĐỀ 1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂNA. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁNB. CÁC BÀI TOÁN RÈN LUYỆNVẤN ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨNA. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁNRelated posts:

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
VẤN ĐỀ 1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Bài toán 1.1 Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
a) Rút gọn biểu thức P

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Tìm x khi P = 0
(Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2011)
Lời giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Kĩ năng cũng như cách giải chung cho dạng toán như câu a
– Đặt điều kiện thích hợp, nếu đề bài đã nêu điều kiện xác định thì ta vẫn phải chỉ ra trong bài làm của mình như lời giải nêu trên.
– Đa phần các bài toán dạng này, chúng ta thường quy đồng mẫu, xong rồi tính toán rút gọn tử thức và sau đó xem tử thức và mẫu thức có thừa số chung nào hay không để rút gọn tiếp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Trong bài toán trên thì đã không quy đồng mẫu mà đơn giản biểu thức luôn.
– Khi làm ra kết quả cuối cùng, ta kết luận giống như trên.
* Đối với dạng toán như câu b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cách làm trên là điển hình, không bị trừ điểm.
– Ngoài câu hỏi tìm xnhư trên thì người ta có thể hỏi: cho xlà m ột hằng số nào đó bắt rút gọn P, giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, t ìm x để P có giá trị nguyên, chứng minh một bất đẳng thức. Nhưng thường thì người ta sẽ hỏi như sau: tìm xđể P có giá trị nào đó (như ví dụ nêu trên), cho x nhận một giá trị cụ thể để tính P.
B. CÁC BÀI TOÁN RÈN LUYỆN
Bài 1: Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Rút gọn P.
.u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088:active, .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 – Tuần 30b) Tìm giá trị của ađể P < 1
Bài 2: Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Rút gọn P.
b) Tìm giá trị của x để P < 0
Bài 3: Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị của x để P = 6/5.
VẤN ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
* Xét phương trình ax2 + bx + c = 0 với a # 0, biệt thức Δ = b2 – 4ac

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hệ thức Viet đối với phương trình bậc hai
– Nếu ac < 0 thì PT có 2 nghiệm phân biệt.
– PT có nghiệm ↔ Δ ≥ 0.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– PT có nghiệm kép ↔ Δ = 0
– PT có 2 nghiệm phân biệt ↔ Δ > 0
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán* Từ những tính chất quan trọng nêu trên, ta sẽ giải được một dạng toán về PT trùng phương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xét phương trình: ax4 + bx2 + c = 0 (i) với a khác 0. Đặt t = x2 ≥ 0, ta có at2 + bt + c = 0 (ii)
– PT (i) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 2 nghiệm dương phân biệt.
– PT (i) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 1 nghiệm dương và 1 nghiệm bằng 0.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– PT (i) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm dương.
– PT (i) có 1 nghiệm khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm là 0.
Sau đây chúng ta sẽ xét một số bài toán thường gặp mang tính chất điển hình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN
– Đối với những bài toán có liên quan đến hệ thức Viet, thì ta đặc biệt quan tâm đến điều kiện để phương trình có nghiệm, tìm ra được x, ta phải đối chiếu điều kiện để PT có nghiệm.
– Ngoài các câu hỏi như trên ta còn có thể hỏi: tìm m thông qua giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đối với bài toán mà hệ số của x2 không chứa tham số thì ta có thể hỏi min max thông qua hệ thức Viet.
Download tài liệu để xem chi tiết.
.u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b:active, .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Dàn ý bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (9 Mẫu)

5/5 – (482 bình chọn)

Related posts:Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán
Tổng hợp 7 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 – Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán theo chuyên đề
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 8
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn phần Tập làm văn

#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁNVẤN ĐỀ 1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂNA. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁNB. CÁC BÀI TOÁN RÈN LUYỆNVẤN ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨNA. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁNRelated posts:

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
VẤN ĐỀ 1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Bài toán 1.1 Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
a) Rút gọn biểu thức P

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Tìm x khi P = 0
(Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2011)
Lời giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán
NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Kĩ năng cũng như cách giải chung cho dạng toán như câu a
– Đặt điều kiện thích hợp, nếu đề bài đã nêu điều kiện xác định thì ta vẫn phải chỉ ra trong bài làm của mình như lời giải nêu trên.
– Đa phần các bài toán dạng này, chúng ta thường quy đồng mẫu, xong rồi tính toán rút gọn tử thức và sau đó xem tử thức và mẫu thức có thừa số chung nào hay không để rút gọn tiếp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Trong bài toán trên thì đã không quy đồng mẫu mà đơn giản biểu thức luôn.
– Khi làm ra kết quả cuối cùng, ta kết luận giống như trên.
* Đối với dạng toán như câu b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Cách làm trên là điển hình, không bị trừ điểm.
– Ngoài câu hỏi tìm xnhư trên thì người ta có thể hỏi: cho xlà m ột hằng số nào đó bắt rút gọn P, giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, t ìm x để P có giá trị nguyên, chứng minh một bất đẳng thức. Nhưng thường thì người ta sẽ hỏi như sau: tìm xđể P có giá trị nào đó (như ví dụ nêu trên), cho x nhận một giá trị cụ thể để tính P.
B. CÁC BÀI TOÁN RÈN LUYỆN
Bài 1: Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Rút gọn P.
.u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088:active, .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8fc8dc7bff9a94c84b3da5a0b8dbc088:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 – Tuần 30b) Tìm giá trị của ađể P < 1
Bài 2: Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Rút gọn P.
b) Tìm giá trị của x để P < 0
Bài 3: Cho biểu thức: Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị của x để P = 6/5.
VẤN ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
* Xét phương trình ax2 + bx + c = 0 với a # 0, biệt thức Δ = b2 – 4ac

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hệ thức Viet đối với phương trình bậc hai
– Nếu ac < 0 thì PT có 2 nghiệm phân biệt.
– PT có nghiệm ↔ Δ ≥ 0.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– PT có nghiệm kép ↔ Δ = 0
– PT có 2 nghiệm phân biệt ↔ Δ > 0
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán* Từ những tính chất quan trọng nêu trên, ta sẽ giải được một dạng toán về PT trùng phương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xét phương trình: ax4 + bx2 + c = 0 (i) với a khác 0. Đặt t = x2 ≥ 0, ta có at2 + bt + c = 0 (ii)
– PT (i) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 2 nghiệm dương phân biệt.
– PT (i) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có 1 nghiệm dương và 1 nghiệm bằng 0.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– PT (i) có 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm dương.
– PT (i) có 1 nghiệm khi và chỉ khi (ii) có duy nhất một nghiệm là 0.
Sau đây chúng ta sẽ xét một số bài toán thường gặp mang tính chất điển hình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN
– Đối với những bài toán có liên quan đến hệ thức Viet, thì ta đặc biệt quan tâm đến điều kiện để phương trình có nghiệm, tìm ra được x, ta phải đối chiếu điều kiện để PT có nghiệm.
– Ngoài các câu hỏi như trên ta còn có thể hỏi: tìm m thông qua giải bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đối với bài toán mà hệ số của x2 không chứa tham số thì ta có thể hỏi min max thông qua hệ thức Viet.
Download tài liệu để xem chi tiết.
.u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b:active, .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4755cc7827c295cb9a624a5d388c3d1b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Dàn ý bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử (9 Mẫu)

5/5 – (482 bình chọn)

Related posts:Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán
Tổng hợp 7 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 – Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán theo chuyên đề
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 8
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn phần Tập làm văn

Chuyên mục: Giáo dục
#Tài #liệu #ôn #thi #vào #lớp #môn #Toán #Tài #liệu #luyện #thi #vào

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button