Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Bạn đang xem:
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3
tại tranquoctoan.edu.vn

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

Danh mục bài viết

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu ôn tập và tham khảo hữu ích dành cho quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Những bài tập tiếng Anh trong bộ tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức của môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Phạm Văn Đồng

PRACTICE TEST – UNIT 11

Question 1. Write the sentences follow the model.

1. He/ ride a bike -> He can ride a bike.

1. She/ play tennis………………………………………………….

2. They/ swim…………………………………………………

3. I/ write English………………………………………………….

4. He/ ride a horse………………………………………………….

5. We/ play football………………………………………………….

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind

2. The book is n the teddy.

3. The teddy is o the bed.

4. The ball is u the chair.

5. The kite is b the chair.

6. The skateboard is in f the bed.

7. The toy box is b the bed and the chair.

Question 3. Read and complete the information.

Hi! My name is Ngan. I am nine years old. This is a picture of my family. My father is forty –one years old. My mother is thirty- nine years old. My brother is fifteen years old. And my younger sister is four years old.

(Tranh gia đình)

Members of the family Age

Ngan

Her father

Her mother

Her brother

Her younger sister

Question 4. Write about your family.

1. How old are you?

……………………………………………………………………………..

2. How old is your mother?

…………………………………………………………………………….

3. How old is your father?

…………………………………………………………………………….

4. How old is your brother/ sister?

…………………………………………………………………………….

5. How old is your grandfather/ grandmother?

…………………………………………………………………………….

PRACTICE TEST – UNIT 12

Question 1. Use “Some” or “Any” to complete the sentences.

1. I have………………………………………………. money.

2. There isn’t……………………………… water in the bottle.

3. Are there……………………………….. students in the class room?

4. Would you like…………………………. milk?

5. There is………………………………… rice in the bowl.

Question 2. Read and complete the text.

Hello! My name is Vinh. This is my (1)………………… There are thirty- five (2)………………….. , twenty-one girls and fourteen boys. There is a green (3)………………….. in front of the class, but there isn’t (4)………………… TV. There are two (5)…………………… and four windows. My class is small but (6)……………………..

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về cục tẩy – Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8

Question 3. Write about your class. Use “Yes, there is/ No, there isn’t” Or “Yes, there are/ No, there aren’t”

1. Is there a board?

2. Are there girls?

3. Is there a TV?

4. Are there trees?

5. Are there doctors?

6. Is your class big?

…………………………………………

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………

Question 4. Look at the picture and read this text. Choose a word from the box. Write the correct word next to the number 1-5. There is one example.

A garden

You can find me behind a………. house……….. There are a lots of beautiful (1)………….. here. On a nice day, children can bounce a (2)………… and play lots of games. Children love running and (3)……………. here or they like sitting under a tree and reading (4)…………….. Some people enjoy eating a (5)…………… here too.

What am I? I am a garden.

Ex: house (pic. of a house)

1. fruit (pic. of fruit)

2. ball (pic. of a ball)

3. jumping (pic. of jumping)

4. flowers (pic. of flowers)

5. meal (pic. of a meal)

6. holding (pic. of holding)

7. stories (pic. of stories)

Question 5. Write: This is/ These are

1………………………………………………. a new board.

2……………………………………………… chairs.

3……………………………………………… pencils.

4……………………………………………… triangles.

5……………………………………………… a car.

6……………………………………………… a square.

PRACTICE TEST – UNIT 13

Question 1: Change the short form to the long form.

1. I’m happy………………………………………………………

2. You’re cold………………………………………………………

3. He’s thirsty……………………………………………………….

4. She’s tired………………………………………………………

5. It’s hot………………………………………………………

6. We’re hungry………………………………………………………

7. You’re scared………………………………………………………

8. They’re brave………………………………………………………

Question 2. Use “Is/ Are” and write the questions.

1. he/ happy?…………………………………………………..

2. they/ brave?…………………………………………………..

3. she/ hungry?…………………………………………………..

4. you/ thirsty?…………………………………………………..

5. he/ angry?………………………………………………….

6. they/ scared?…………………………………………………..

Question 3. Order the words and correct the sentences.

1. tired/ This/ is/ boy.

……………………………………………………………………….

2. hungry/ girls/ are/ These.

………………………………………………………………………

3. angry/ Are/ they?

……………………………………………………………………….

4. cold/ aren’t/ boys/ These.

………………………………………………………………………

5. aren’t/ tired/ We.

………………………………………………………………………

PRACTICE TEST – UNIT 14

Question 1. Circle the word in each group which is different.

1. A. play B. Photo C. picture D. newspaper

2. A. fridge B. washing machine C. stereo D. cooker

3. A. behind B. Until C. near D. next to

4. A. third B. Second C. one D. first

5. A. weeding day B. Christmas Day C. birthday D. tomorrow

Question 2. Choose true, false or no information. Anna: Hello. My name’s Anna. Which grade are you in?

Xem Thêm:  Top 10+ món ăn ngon nổi tiếng nhất Châu Âu

Peter: Hi. I’m Peter. I’m in grade 3, class 3A. What about you?

Anna: I’m in grade 4, class 4B. Is you school in the country or in the city?

Peter: My school is in the country. And you?

Anna: My school is in the city.

Peter: Is it big or small?

Anna: It is big. And it’s beautiful, too.

Peter: How many floors does your school have?

Anna: My school has five floors.

Peter: Where is your classroom?

Anna: It’s on the second floor.

1. Peter’s school is in the country.

a. True b. False c. No information

2. Anna is a fourth grade student.

a. True b. False c. No information

3. Anna’s school isn’t big or beautiful.

a. True b. False c. No information

4. There are four floors in Anna’s school.

a. True b. False c. No information

5. Peter’s classroom is on the fourth floor.

a. True b. False c. No information

Question 3. Write the words in the correct box.

Question 4. Complete the sentences with one suitable preposition (on/ at/ in)

1. I am…………………………………………….. class 4A.

2. My school is……………………………………. the country.

3. His classroom is……………………………….. the third floor.

4. Her school is…………………………………… Nguyen Khyen street.

5. It’s…………………………………………….. 9. 00 now.

Question 5. Make sentences into positive

1. You haven’t got chicken. -> You’ve got chicken.

2. He hasn’t got a pizza.

……………………………………………………………………………

3. You haven’t got fries.

…………………………………………………………………………..

4. He hasn’t got a sandwich.

…………………………………………………………………………..

5. She hasn’t got salad.

…………………………………………………………………………..

6. He hasn’t got a milkshake.

………………………………………………………………………….

PRACTICE TEST – UNIT 15

Question 1. Circle the odd one out.

1 A. well B. old C. big D. small

2 A. garden B. tree C. cook D. flower

3 A. city B. country C. town D. house

4 A. car B. bus C. travel D. bike

5 A. start B. school C. get D. leave

Question 2. Read the dialogue and choose true, false or no information.

Ngan: I don’t have my timetable. What do we have today?

Ly: It’s on Tuesday. We have Math.

Ngan: When do we have Vietnamese?

Ly: We have it on Monday, Wednesday and Friday.

Ngan: When do we have English?

Ly: We have it on Tuesday and Thursday.

Ngan: Do we have homework today?

Ly: No, we don’t.

1. Ngan doesn’t have her timetable.

A. True B. False C. No information

2. Ngan and Ly have English and Math on Tuesday.

A. True B. False C. No information

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý 8 câu đầu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (3 mẫu)

3. They don’t have history.

A. True B. False C. No information

4. They have Vietnamese on Tuesday and Thursday.

A. True B. False C. No information

5. They have homework today.

A. True B. False C. No information

Question 3. Choose the correct answer (A, B, C or D)

1. What color is it? _ It’s……………….

A. green B. car C. pen D. book

2. What is this? _…………..

A. His name is Peter. B. It’s a ruler

C. It’s an ruler D. It’s Tom.

3. Mr. John is………… engineer.

A. a B. an C. the D. be

4. What’s the………….. ? _ Alice is sick.

A. matter’s B. matters C. the matter D. matter

5. Good morning, teacher! _…………

A. goodbye B. see you later C. Good morning D. fine, thanks

Question 4. Complete the questions using the correct form of “have”

1……. Does…. your Dad… have…. a car?

2……………… he……………….. breakfast every day?

3……………. you………………. a shower in the evening?

4……………. your family………………… dinner together?

5……………. they………………………. lots of friends?

6……………. Sally……………………… lots of toys?

Question 5. Write sentences about yourself: After school I………

1. Write emails -> After school I write emails.

1. Visit my grandma…………………………………………..

2. Watch TV…………………………………………..

3. Do my homework…………………………………………..

4. Read books…………………………………………..

5. Help my mum…………………………………………..

ĐÁP ÁN

PRACTICE TEST 11

Question 1. Write the sentences follow the model.

1. She can play tennis.

2. They can swim.

3. I can write English.

4. He can ride a horse.

5. We can play football.

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind

1. next to 2. on 3. under 4. behind

5. in front of 6. between

Question 3. Read and complete the information.

Members of the family Age

Ngan 9

Her father 41

Her mother 39

Her brother 15

Her younger sister 4

Question 4. Write about your family.

1. I’m ten years old.

2. She is forty years old.

3. He is thirty- eight years old.

4. He is sixteen years old.

5. She is seventy years old.

5/5 – (753 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Hình Ảnh về:
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Video về:
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Wiki về
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3


Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 -

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

Danh mục bài viết

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu ôn tập và tham khảo hữu ích dành cho quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Những bài tập tiếng Anh trong bộ tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức của môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Phạm Văn Đồng

PRACTICE TEST – UNIT 11

Question 1. Write the sentences follow the model.

1. He/ ride a bike -> He can ride a bike.

1. She/ play tennis………………………………………………….

2. They/ swim…………………………………………………

3. I/ write English………………………………………………….

4. He/ ride a horse………………………………………………….

5. We/ play football………………………………………………….

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind

2. The book is n the teddy.

3. The teddy is o the bed.

4. The ball is u the chair.

5. The kite is b the chair.

6. The skateboard is in f the bed.

7. The toy box is b the bed and the chair.

Question 3. Read and complete the information.

Hi! My name is Ngan. I am nine years old. This is a picture of my family. My father is forty –one years old. My mother is thirty- nine years old. My brother is fifteen years old. And my younger sister is four years old.

(Tranh gia đình)

Members of the family Age

Ngan

Her father

Her mother

Her brother

Her younger sister

Question 4. Write about your family.

1. How old are you?

……………………………………………………………………………..

2. How old is your mother?

…………………………………………………………………………….

3. How old is your father?

…………………………………………………………………………….

4. How old is your brother/ sister?

…………………………………………………………………………….

5. How old is your grandfather/ grandmother?

…………………………………………………………………………….

PRACTICE TEST – UNIT 12

Question 1. Use “Some” or “Any” to complete the sentences.

1. I have………………………………………………. money.

2. There isn’t……………………………… water in the bottle.

3. Are there……………………………….. students in the class room?

4. Would you like…………………………. milk?

5. There is………………………………… rice in the bowl.

Question 2. Read and complete the text.

Hello! My name is Vinh. This is my (1)………………… There are thirty- five (2)………………….. , twenty-one girls and fourteen boys. There is a green (3)………………….. in front of the class, but there isn’t (4)………………… TV. There are two (5)…………………… and four windows. My class is small but (6)……………………..

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về cục tẩy - Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8

Question 3. Write about your class. Use “Yes, there is/ No, there isn’t” Or “Yes, there are/ No, there aren’t”

1. Is there a board?

2. Are there girls?

3. Is there a TV?

4. Are there trees?

5. Are there doctors?

6. Is your class big?

…………………………………………

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………

Question 4. Look at the picture and read this text. Choose a word from the box. Write the correct word next to the number 1-5. There is one example.

A garden

You can find me behind a………. house……….. There are a lots of beautiful (1)………….. here. On a nice day, children can bounce a (2)………… and play lots of games. Children love running and (3)……………. here or they like sitting under a tree and reading (4)…………….. Some people enjoy eating a (5)…………… here too.

What am I? I am a garden.

Ex: house (pic. of a house)

1. fruit (pic. of fruit)

2. ball (pic. of a ball)

3. jumping (pic. of jumping)

4. flowers (pic. of flowers)

5. meal (pic. of a meal)

6. holding (pic. of holding)

7. stories (pic. of stories)

Question 5. Write: This is/ These are

1………………………………………………. a new board.

2……………………………………………… chairs.

3……………………………………………… pencils.

4……………………………………………… triangles.

5……………………………………………… a car.

6……………………………………………… a square.

PRACTICE TEST – UNIT 13

Question 1: Change the short form to the long form.

1. I’m happy………………………………………………………

2. You’re cold………………………………………………………

3. He’s thirsty……………………………………………………….

4. She’s tired………………………………………………………

5. It’s hot………………………………………………………

6. We’re hungry………………………………………………………

7. You’re scared………………………………………………………

8. They’re brave………………………………………………………

Question 2. Use “Is/ Are” and write the questions.

1. he/ happy?…………………………………………………..

2. they/ brave?…………………………………………………..

3. she/ hungry?…………………………………………………..

4. you/ thirsty?…………………………………………………..

5. he/ angry?………………………………………………….

6. they/ scared?…………………………………………………..

Question 3. Order the words and correct the sentences.

1. tired/ This/ is/ boy.

……………………………………………………………………….

2. hungry/ girls/ are/ These.

………………………………………………………………………

3. angry/ Are/ they?

……………………………………………………………………….

4. cold/ aren’t/ boys/ These.

………………………………………………………………………

5. aren’t/ tired/ We.

………………………………………………………………………

PRACTICE TEST – UNIT 14

Question 1. Circle the word in each group which is different.

1. A. play B. Photo C. picture D. newspaper

2. A. fridge B. washing machine C. stereo D. cooker

3. A. behind B. Until C. near D. next to

4. A. third B. Second C. one D. first

5. A. weeding day B. Christmas Day C. birthday D. tomorrow

Question 2. Choose true, false or no information. Anna: Hello. My name’s Anna. Which grade are you in?

Xem Thêm:  Top 10+ món ăn ngon nổi tiếng nhất Châu Âu

Peter: Hi. I’m Peter. I’m in grade 3, class 3A. What about you?

Anna: I’m in grade 4, class 4B. Is you school in the country or in the city?

Peter: My school is in the country. And you?

Anna: My school is in the city.

Peter: Is it big or small?

Anna: It is big. And it’s beautiful, too.

Peter: How many floors does your school have?

Anna: My school has five floors.

Peter: Where is your classroom?

Anna: It’s on the second floor.

1. Peter’s school is in the country.

a. True b. False c. No information

2. Anna is a fourth grade student.

a. True b. False c. No information

3. Anna’s school isn’t big or beautiful.

a. True b. False c. No information

4. There are four floors in Anna’s school.

a. True b. False c. No information

5. Peter’s classroom is on the fourth floor.

a. True b. False c. No information

Question 3. Write the words in the correct box.

Question 4. Complete the sentences with one suitable preposition (on/ at/ in)

1. I am…………………………………………….. class 4A.

2. My school is……………………………………. the country.

3. His classroom is……………………………….. the third floor.

4. Her school is…………………………………… Nguyen Khyen street.

5. It’s…………………………………………….. 9. 00 now.

Question 5. Make sentences into positive

1. You haven’t got chicken. -> You’ve got chicken.

2. He hasn’t got a pizza.

……………………………………………………………………………

3. You haven’t got fries.

…………………………………………………………………………..

4. He hasn’t got a sandwich.

…………………………………………………………………………..

5. She hasn’t got salad.

…………………………………………………………………………..

6. He hasn’t got a milkshake.

………………………………………………………………………….

PRACTICE TEST – UNIT 15

Question 1. Circle the odd one out.

1 A. well B. old C. big D. small

2 A. garden B. tree C. cook D. flower

3 A. city B. country C. town D. house

4 A. car B. bus C. travel D. bike

5 A. start B. school C. get D. leave

Question 2. Read the dialogue and choose true, false or no information.

Ngan: I don’t have my timetable. What do we have today?

Ly: It’s on Tuesday. We have Math.

Ngan: When do we have Vietnamese?

Ly: We have it on Monday, Wednesday and Friday.

Ngan: When do we have English?

Ly: We have it on Tuesday and Thursday.

Ngan: Do we have homework today?

Ly: No, we don’t.

1. Ngan doesn’t have her timetable.

A. True B. False C. No information

2. Ngan and Ly have English and Math on Tuesday.

A. True B. False C. No information

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý 8 câu đầu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (3 mẫu)

3. They don’t have history.

A. True B. False C. No information

4. They have Vietnamese on Tuesday and Thursday.

A. True B. False C. No information

5. They have homework today.

A. True B. False C. No information

Question 3. Choose the correct answer (A, B, C or D)

1. What color is it? _ It’s……………….

A. green B. car C. pen D. book

2. What is this? _…………..

A. His name is Peter. B. It’s a ruler

C. It’s an ruler D. It’s Tom.

3. Mr. John is………… engineer.

A. a B. an C. the D. be

4. What’s the………….. ? _ Alice is sick.

A. matter’s B. matters C. the matter D. matter

5. Good morning, teacher! _…………

A. goodbye B. see you later C. Good morning D. fine, thanks

Question 4. Complete the questions using the correct form of “have”

1……. Does…. your Dad… have…. a car?

2……………… he……………….. breakfast every day?

3……………. you………………. a shower in the evening?

4……………. your family………………… dinner together?

5……………. they………………………. lots of friends?

6……………. Sally……………………… lots of toys?

Question 5. Write sentences about yourself: After school I………

1. Write emails -> After school I write emails.

1. Visit my grandma…………………………………………..

2. Watch TV…………………………………………..

3. Do my homework…………………………………………..

4. Read books…………………………………………..

5. Help my mum…………………………………………..

ĐÁP ÁN

PRACTICE TEST 11

Question 1. Write the sentences follow the model.

1. She can play tennis.

2. They can swim.

3. I can write English.

4. He can ride a horse.

5. We can play football.

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind

1. next to 2. on 3. under 4. behind

5. in front of 6. between

Question 3. Read and complete the information.

Members of the family Age

Ngan 9

Her father 41

Her mother 39

Her brother 15

Her younger sister 4

Question 4. Write about your family.

1. I’m ten years old.

2. She is forty years old.

3. He is thirty- eight years old.

4. He is sixteen years old.

5. She is seventy years old.

5/5 - (753 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

Danh mục bài viết

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu ôn tập và tham khảo hữu ích dành cho quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Những bài tập tiếng Anh trong bộ tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức của môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Phạm Văn Đồng

PRACTICE TEST – UNIT 11

Question 1. Write the sentences follow the model.

1. He/ ride a bike -> He can ride a bike.

1. She/ play tennis………………………………………………….

2. They/ swim…………………………………………………

3. I/ write English………………………………………………….

4. He/ ride a horse………………………………………………….

5. We/ play football………………………………………………….

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind

2. The book is n the teddy.

3. The teddy is o the bed.

4. The ball is u the chair.

5. The kite is b the chair.

6. The skateboard is in f the bed.

7. The toy box is b the bed and the chair.

Question 3. Read and complete the information.

Hi! My name is Ngan. I am nine years old. This is a picture of my family. My father is forty –one years old. My mother is thirty- nine years old. My brother is fifteen years old. And my younger sister is four years old.

(Tranh gia đình)

Members of the family Age

Ngan

Her father

Her mother

Her brother

Her younger sister

Question 4. Write about your family.

1. How old are you?

……………………………………………………………………………..

2. How old is your mother?

…………………………………………………………………………….

3. How old is your father?

…………………………………………………………………………….

4. How old is your brother/ sister?

…………………………………………………………………………….

5. How old is your grandfather/ grandmother?

…………………………………………………………………………….

PRACTICE TEST – UNIT 12

Question 1. Use “Some” or “Any” to complete the sentences.

1. I have………………………………………………. money.

2. There isn’t……………………………… water in the bottle.

3. Are there……………………………….. students in the class room?

4. Would you like…………………………. milk?

5. There is………………………………… rice in the bowl.

Question 2. Read and complete the text.

Hello! My name is Vinh. This is my (1)………………… There are thirty- five (2)………………….. , twenty-one girls and fourteen boys. There is a green (3)………………….. in front of the class, but there isn’t (4)………………… TV. There are two (5)…………………… and four windows. My class is small but (6)……………………..

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về cục tẩy – Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8

Question 3. Write about your class. Use “Yes, there is/ No, there isn’t” Or “Yes, there are/ No, there aren’t”

1. Is there a board?

2. Are there girls?

3. Is there a TV?

4. Are there trees?

5. Are there doctors?

6. Is your class big?

…………………………………………

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………

Question 4. Look at the picture and read this text. Choose a word from the box. Write the correct word next to the number 1-5. There is one example.

A garden

You can find me behind a………. house……….. There are a lots of beautiful (1)………….. here. On a nice day, children can bounce a (2)………… and play lots of games. Children love running and (3)……………. here or they like sitting under a tree and reading (4)…………….. Some people enjoy eating a (5)…………… here too.

What am I? I am a garden.

Ex: house (pic. of a house)

1. fruit (pic. of fruit)

2. ball (pic. of a ball)

3. jumping (pic. of jumping)

4. flowers (pic. of flowers)

5. meal (pic. of a meal)

6. holding (pic. of holding)

7. stories (pic. of stories)

Question 5. Write: This is/ These are

1………………………………………………. a new board.

2……………………………………………… chairs.

3……………………………………………… pencils.

4……………………………………………… triangles.

5……………………………………………… a car.

6……………………………………………… a square.

PRACTICE TEST – UNIT 13

Question 1: Change the short form to the long form.

1. I’m happy………………………………………………………

2. You’re cold………………………………………………………

3. He’s thirsty……………………………………………………….

4. She’s tired………………………………………………………

5. It’s hot………………………………………………………

6. We’re hungry………………………………………………………

7. You’re scared………………………………………………………

8. They’re brave………………………………………………………

Question 2. Use “Is/ Are” and write the questions.

1. he/ happy?…………………………………………………..

2. they/ brave?…………………………………………………..

3. she/ hungry?…………………………………………………..

4. you/ thirsty?…………………………………………………..

5. he/ angry?………………………………………………….

6. they/ scared?…………………………………………………..

Question 3. Order the words and correct the sentences.

1. tired/ This/ is/ boy.

……………………………………………………………………….

2. hungry/ girls/ are/ These.

………………………………………………………………………

3. angry/ Are/ they?

……………………………………………………………………….

4. cold/ aren’t/ boys/ These.

………………………………………………………………………

5. aren’t/ tired/ We.

………………………………………………………………………

PRACTICE TEST – UNIT 14

Question 1. Circle the word in each group which is different.

1. A. play B. Photo C. picture D. newspaper

2. A. fridge B. washing machine C. stereo D. cooker

3. A. behind B. Until C. near D. next to

4. A. third B. Second C. one D. first

5. A. weeding day B. Christmas Day C. birthday D. tomorrow

Question 2. Choose true, false or no information. Anna: Hello. My name’s Anna. Which grade are you in?

Xem Thêm:  Top 10+ món ăn ngon nổi tiếng nhất Châu Âu

Peter: Hi. I’m Peter. I’m in grade 3, class 3A. What about you?

Anna: I’m in grade 4, class 4B. Is you school in the country or in the city?

Peter: My school is in the country. And you?

Anna: My school is in the city.

Peter: Is it big or small?

Anna: It is big. And it’s beautiful, too.

Peter: How many floors does your school have?

Anna: My school has five floors.

Peter: Where is your classroom?

Anna: It’s on the second floor.

1. Peter’s school is in the country.

a. True b. False c. No information

2. Anna is a fourth grade student.

a. True b. False c. No information

3. Anna’s school isn’t big or beautiful.

a. True b. False c. No information

4. There are four floors in Anna’s school.

a. True b. False c. No information

5. Peter’s classroom is on the fourth floor.

a. True b. False c. No information

Question 3. Write the words in the correct box.

Question 4. Complete the sentences with one suitable preposition (on/ at/ in)

1. I am…………………………………………….. class 4A.

2. My school is……………………………………. the country.

3. His classroom is……………………………….. the third floor.

4. Her school is…………………………………… Nguyen Khyen street.

5. It’s…………………………………………….. 9. 00 now.

Question 5. Make sentences into positive

1. You haven’t got chicken. -> You’ve got chicken.

2. He hasn’t got a pizza.

……………………………………………………………………………

3. You haven’t got fries.

…………………………………………………………………………..

4. He hasn’t got a sandwich.

…………………………………………………………………………..

5. She hasn’t got salad.

…………………………………………………………………………..

6. He hasn’t got a milkshake.

………………………………………………………………………….

PRACTICE TEST – UNIT 15

Question 1. Circle the odd one out.

1 A. well B. old C. big D. small

2 A. garden B. tree C. cook D. flower

3 A. city B. country C. town D. house

4 A. car B. bus C. travel D. bike

5 A. start B. school C. get D. leave

Question 2. Read the dialogue and choose true, false or no information.

Ngan: I don’t have my timetable. What do we have today?

Ly: It’s on Tuesday. We have Math.

Ngan: When do we have Vietnamese?

Ly: We have it on Monday, Wednesday and Friday.

Ngan: When do we have English?

Ly: We have it on Tuesday and Thursday.

Ngan: Do we have homework today?

Ly: No, we don’t.

1. Ngan doesn’t have her timetable.

A. True B. False C. No information

2. Ngan and Ly have English and Math on Tuesday.

A. True B. False C. No information

Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý 8 câu đầu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (3 mẫu)

3. They don’t have history.

A. True B. False C. No information

4. They have Vietnamese on Tuesday and Thursday.

A. True B. False C. No information

5. They have homework today.

A. True B. False C. No information

Question 3. Choose the correct answer (A, B, C or D)

1. What color is it? _ It’s……………….

A. green B. car C. pen D. book

2. What is this? _…………..

A. His name is Peter. B. It’s a ruler

C. It’s an ruler D. It’s Tom.

3. Mr. John is………… engineer.

A. a B. an C. the D. be

4. What’s the………….. ? _ Alice is sick.

A. matter’s B. matters C. the matter D. matter

5. Good morning, teacher! _…………

A. goodbye B. see you later C. Good morning D. fine, thanks

Question 4. Complete the questions using the correct form of “have”

1……. Does…. your Dad… have…. a car?

2……………… he……………….. breakfast every day?

3……………. you………………. a shower in the evening?

4……………. your family………………… dinner together?

5……………. they………………………. lots of friends?

6……………. Sally……………………… lots of toys?

Question 5. Write sentences about yourself: After school I………

1. Write emails -> After school I write emails.

1. Visit my grandma…………………………………………..

2. Watch TV…………………………………………..

3. Do my homework…………………………………………..

4. Read books…………………………………………..

5. Help my mum…………………………………………..

ĐÁP ÁN

PRACTICE TEST 11

Question 1. Write the sentences follow the model.

1. She can play tennis.

2. They can swim.

3. I can write English.

4. He can ride a horse.

5. We can play football.

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind

1. next to 2. on 3. under 4. behind

5. in front of 6. between

Question 3. Read and complete the information.

Members of the family Age

Ngan 9

Her father 41

Her mother 39

Her brother 15

Her younger sister 4

Question 4. Write about your family.

1. I’m ten years old.

2. She is forty years old.

3. He is thirty- eight years old.

4. He is sixteen years old.

5. She is seventy years old.

5/5 – (753 bình chọn)

#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp ánRelated posts:

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu ôn tập và tham khảo hữu ích dành cho quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Những bài tập tiếng Anh trong bộ tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức của môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Phạm Văn Đồng
PRACTICE TEST – UNIT 11

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 1. Write the sentences follow the model.
1. He/ ride a bike -> He can ride a bike.
1. She/ play tennis………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. They/ swim…………………………………………………
3. I/ write English………………………………………………….
4. He/ ride a horse………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. We/ play football………………………………………………….
Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind
2. The book is n the teddy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. The teddy is o the bed.
4. The ball is u the chair.
5. The kite is b the chair.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. The skateboard is in f the bed.
7. The toy box is b the bed and the chair.
Question 3. Read and complete the information.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hi! My name is Ngan. I am nine years old. This is a picture of my family. My father is forty –one years old. My mother is thirty- nine years old. My brother is fifteen years old. And my younger sister is four years old.
(Tranh gia đình)
Members of the family Age

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ngan
Her father
Her mother

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Her brother
Her younger sister
Question 4. Write about your family.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. How old are you?
……………………………………………………………………………..
2. How old is your mother?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………….
3. How old is your father?
…………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. How old is your brother/ sister?
…………………………………………………………………………….
5. How old is your grandfather/ grandmother?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………….
PRACTICE TEST – UNIT 12
Question 1. Use “Some” or “Any” to complete the sentences.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. I have………………………………………………. money.
2. There isn’t……………………………… water in the bottle.
3. Are there……………………………….. students in the class room?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Would you like…………………………. milk?
5. There is………………………………… rice in the bowl.
Question 2. Read and complete the text.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hello! My name is Vinh. This is my (1)………………… There are thirty- five (2)………………….. , twenty-one girls and fourteen boys. There is a green (3)………………….. in front of the class, but there isn’t (4)………………… TV. There are two (5)…………………… and four windows. My class is small but (6)……………………..
.uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b:active, .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về cục tẩy – Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8Question 3. Write about your class. Use “Yes, there is/ No, there isn’t” Or “Yes, there are/ No, there aren’t”
1. Is there a board?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Are there girls?
3. Is there a TV?
4. Are there trees?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Are there doctors?
6. Is your class big?
…………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………..
…………………………………………
Question 4. Look at the picture and read this text. Choose a word from the box. Write the correct word next to the number 1-5. There is one example.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A garden
You can find me behind a………. house……….. There are a lots of beautiful (1)………….. here. On a nice day, children can bounce a (2)………… and play lots of games. Children love running and (3)……………. here or they like sitting under a tree and reading (4)…………….. Some people enjoy eating a (5)…………… here too.
What am I? I am a garden.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ex: house (pic. of a house)
1. fruit (pic. of fruit)
2. ball (pic. of a ball)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. jumping (pic. of jumping)
4. flowers (pic. of flowers)
5. meal (pic. of a meal)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. holding (pic. of holding)
7. stories (pic. of stories)
Question 5. Write: This is/ These are

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1………………………………………………. a new board.
2……………………………………………… chairs.
3……………………………………………… pencils.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4……………………………………………… triangles.
5……………………………………………… a car.
6……………………………………………… a square.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

PRACTICE TEST – UNIT 13
Question 1: Change the short form to the long form.
1. I’m happy………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. You’re cold………………………………………………………
3. He’s thirsty……………………………………………………….
4. She’s tired………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. It’s hot………………………………………………………
6. We’re hungry………………………………………………………
7. You’re scared………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8. They’re brave………………………………………………………
Question 2. Use “Is/ Are” and write the questions.
1. he/ happy?…………………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. they/ brave?…………………………………………………..
3. she/ hungry?…………………………………………………..
4. you/ thirsty?…………………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. he/ angry?………………………………………………….
6. they/ scared?…………………………………………………..
Question 3. Order the words and correct the sentences.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. tired/ This/ is/ boy.
……………………………………………………………………….
2. hungry/ girls/ are/ These.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………
3. angry/ Are/ they?
……………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. cold/ aren’t/ boys/ These.
………………………………………………………………………
5. aren’t/ tired/ We.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………
PRACTICE TEST – UNIT 14
Question 1. Circle the word in each group which is different.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. A. play B. Photo C. picture D. newspaper
2. A. fridge B. washing machine C. stereo D. cooker
3. A. behind B. Until C. near D. next to

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. A. third B. Second C. one D. first
5. A. weeding day B. Christmas Day C. birthday D. tomorrow
Question 2. Choose true, false or no information. Anna: Hello. My name’s Anna. Which grade are you in?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b:active, .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ món ăn ngon nổi tiếng nhất Châu ÂuPeter: Hi. I’m Peter. I’m in grade 3, class 3A. What about you?
Anna: I’m in grade 4, class 4B. Is you school in the country or in the city?
Peter: My school is in the country. And you?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Anna: My school is in the city.
Peter: Is it big or small?
Anna: It is big. And it’s beautiful, too.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Peter: How many floors does your school have?
Anna: My school has five floors.
Peter: Where is your classroom?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Anna: It’s on the second floor.
1. Peter’s school is in the country.
a. True b. False c. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Anna is a fourth grade student.
a. True b. False c. No information
3. Anna’s school isn’t big or beautiful.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. True b. False c. No information
4. There are four floors in Anna’s school.
a. True b. False c. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Peter’s classroom is on the fourth floor.
a. True b. False c. No information
Question 3. Write the words in the correct box.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 4. Complete the sentences with one suitable preposition (on/ at/ in)
1. I am…………………………………………….. class 4A.
2. My school is……………………………………. the country.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. His classroom is……………………………….. the third floor.
4. Her school is…………………………………… Nguyen Khyen street.
5. It’s…………………………………………….. 9. 00 now.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 5. Make sentences into positive
1. You haven’t got chicken. -> You’ve got chicken.
2. He hasn’t got a pizza.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

……………………………………………………………………………
3. You haven’t got fries.
…………………………………………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. He hasn’t got a sandwich.
…………………………………………………………………………..
5. She hasn’t got salad.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………..
6. He hasn’t got a milkshake.
………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

PRACTICE TEST – UNIT 15
Question 1. Circle the odd one out.
1 A. well B. old C. big D. small

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 A. garden B. tree C. cook D. flower
3 A. city B. country C. town D. house
4 A. car B. bus C. travel D. bike

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 A. start B. school C. get D. leave
Question 2. Read the dialogue and choose true, false or no information.
Ngan: I don’t have my timetable. What do we have today?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ly: It’s on Tuesday. We have Math.
Ngan: When do we have Vietnamese?
Ly: We have it on Monday, Wednesday and Friday.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ngan: When do we have English?
Ly: We have it on Tuesday and Thursday.
Ngan: Do we have homework today?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ly: No, we don’t.
1. Ngan doesn’t have her timetable.
A. True B. False C. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Ngan and Ly have English and Math on Tuesday.
A. True B. False C. No information
.u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f:active, .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý 8 câu đầu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (3 mẫu)3. They don’t have history.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. True B. False C. No information
4. They have Vietnamese on Tuesday and Thursday.
A. True B. False C. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. They have homework today.
A. True B. False C. No information
Question 3. Choose the correct answer (A, B, C or D)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. What color is it? _ It’s……………….
A. green B. car C. pen D. book
2. What is this? _…………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. His name is Peter. B. It’s a ruler
C. It’s an ruler D. It’s Tom.
3. Mr. John is………… engineer.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. a B. an C. the D. be
4. What’s the………….. ? _ Alice is sick.
A. matter’s B. matters C. the matter D. matter

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Good morning, teacher! _…………
A. goodbye B. see you later C. Good morning D. fine, thanks
Question 4. Complete the questions using the correct form of “have”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1……. Does…. your Dad… have…. a car?
2……………… he……………….. breakfast every day?
3……………. you………………. a shower in the evening?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4……………. your family………………… dinner together?
5……………. they………………………. lots of friends?
6……………. Sally……………………… lots of toys?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 5. Write sentences about yourself: After school I………
1. Write emails -> After school I write emails.
1. Visit my grandma…………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Watch TV…………………………………………..
3. Do my homework…………………………………………..
4. Read books…………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Help my mum…………………………………………..
ĐÁP ÁN
PRACTICE TEST 11

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 1. Write the sentences follow the model.
1. She can play tennis.
2. They can swim.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. I can write English.
4. He can ride a horse.
5. We can play football.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind
1. next to 2. on 3. under 4. behind
5. in front of 6. between

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 3. Read and complete the information.
Members of the family Age
Ngan 9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Her father 41
Her mother 39
Her brother 15

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Her younger sister 4
Question 4. Write about your family.
1. I’m ten years old.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. She is forty years old.
3. He is thirty- eight years old.
4. He is sixteen years old.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. She is seventy years old.

5/5 – (753 bình chọn)

Related posts:Tài liệu ôn thi học kì 2 và ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh
Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 7 học kỳ 2 – Tài liêu ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7
15 đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp ánRelated posts:

Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án
Tài liệu ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 là tài liệu ôn tập và tham khảo hữu ích dành cho quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Những bài tập tiếng Anh trong bộ tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức của môn tiếng Anh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 theo Thông tư 22
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường tiểu học Phạm Văn Đồng
PRACTICE TEST – UNIT 11

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 1. Write the sentences follow the model.
1. He/ ride a bike -> He can ride a bike.
1. She/ play tennis………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. They/ swim…………………………………………………
3. I/ write English………………………………………………….
4. He/ ride a horse………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. We/ play football………………………………………………….
Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind
2. The book is n the teddy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. The teddy is o the bed.
4. The ball is u the chair.
5. The kite is b the chair.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. The skateboard is in f the bed.
7. The toy box is b the bed and the chair.
Question 3. Read and complete the information.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hi! My name is Ngan. I am nine years old. This is a picture of my family. My father is forty –one years old. My mother is thirty- nine years old. My brother is fifteen years old. And my younger sister is four years old.
(Tranh gia đình)
Members of the family Age

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ngan
Her father
Her mother

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Her brother
Her younger sister
Question 4. Write about your family.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. How old are you?
……………………………………………………………………………..
2. How old is your mother?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………….
3. How old is your father?
…………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. How old is your brother/ sister?
…………………………………………………………………………….
5. How old is your grandfather/ grandmother?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………….
PRACTICE TEST – UNIT 12
Question 1. Use “Some” or “Any” to complete the sentences.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. I have………………………………………………. money.
2. There isn’t……………………………… water in the bottle.
3. Are there……………………………….. students in the class room?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Would you like…………………………. milk?
5. There is………………………………… rice in the bowl.
Question 2. Read and complete the text.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hello! My name is Vinh. This is my (1)………………… There are thirty- five (2)………………….. , twenty-one girls and fourteen boys. There is a green (3)………………….. in front of the class, but there isn’t (4)………………… TV. There are two (5)…………………… and four windows. My class is small but (6)……………………..
.uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b:active, .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc4e4762f1167acab37bed5fbdce8bc0b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về cục tẩy – Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8Question 3. Write about your class. Use “Yes, there is/ No, there isn’t” Or “Yes, there are/ No, there aren’t”
1. Is there a board?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Are there girls?
3. Is there a TV?
4. Are there trees?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Are there doctors?
6. Is your class big?
…………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………..
…………………………………………
Question 4. Look at the picture and read this text. Choose a word from the box. Write the correct word next to the number 1-5. There is one example.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A garden
You can find me behind a………. house……….. There are a lots of beautiful (1)………….. here. On a nice day, children can bounce a (2)………… and play lots of games. Children love running and (3)……………. here or they like sitting under a tree and reading (4)…………….. Some people enjoy eating a (5)…………… here too.
What am I? I am a garden.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ex: house (pic. of a house)
1. fruit (pic. of fruit)
2. ball (pic. of a ball)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. jumping (pic. of jumping)
4. flowers (pic. of flowers)
5. meal (pic. of a meal)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. holding (pic. of holding)
7. stories (pic. of stories)
Question 5. Write: This is/ These are

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1………………………………………………. a new board.
2……………………………………………… chairs.
3……………………………………………… pencils.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4……………………………………………… triangles.
5……………………………………………… a car.
6……………………………………………… a square.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

PRACTICE TEST – UNIT 13
Question 1: Change the short form to the long form.
1. I’m happy………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. You’re cold………………………………………………………
3. He’s thirsty……………………………………………………….
4. She’s tired………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. It’s hot………………………………………………………
6. We’re hungry………………………………………………………
7. You’re scared………………………………………………………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8. They’re brave………………………………………………………
Question 2. Use “Is/ Are” and write the questions.
1. he/ happy?…………………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. they/ brave?…………………………………………………..
3. she/ hungry?…………………………………………………..
4. you/ thirsty?…………………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. he/ angry?………………………………………………….
6. they/ scared?…………………………………………………..
Question 3. Order the words and correct the sentences.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. tired/ This/ is/ boy.
……………………………………………………………………….
2. hungry/ girls/ are/ These.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………
3. angry/ Are/ they?
……………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. cold/ aren’t/ boys/ These.
………………………………………………………………………
5. aren’t/ tired/ We.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………
PRACTICE TEST – UNIT 14
Question 1. Circle the word in each group which is different.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. A. play B. Photo C. picture D. newspaper
2. A. fridge B. washing machine C. stereo D. cooker
3. A. behind B. Until C. near D. next to

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. A. third B. Second C. one D. first
5. A. weeding day B. Christmas Day C. birthday D. tomorrow
Question 2. Choose true, false or no information. Anna: Hello. My name’s Anna. Which grade are you in?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b:active, .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u29c9b31d8451f17a3c03a47a0863d03b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ món ăn ngon nổi tiếng nhất Châu ÂuPeter: Hi. I’m Peter. I’m in grade 3, class 3A. What about you?
Anna: I’m in grade 4, class 4B. Is you school in the country or in the city?
Peter: My school is in the country. And you?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Anna: My school is in the city.
Peter: Is it big or small?
Anna: It is big. And it’s beautiful, too.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Peter: How many floors does your school have?
Anna: My school has five floors.
Peter: Where is your classroom?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Anna: It’s on the second floor.
1. Peter’s school is in the country.
a. True b. False c. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Anna is a fourth grade student.
a. True b. False c. No information
3. Anna’s school isn’t big or beautiful.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. True b. False c. No information
4. There are four floors in Anna’s school.
a. True b. False c. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Peter’s classroom is on the fourth floor.
a. True b. False c. No information
Question 3. Write the words in the correct box.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 4. Complete the sentences with one suitable preposition (on/ at/ in)
1. I am…………………………………………….. class 4A.
2. My school is……………………………………. the country.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. His classroom is……………………………….. the third floor.
4. Her school is…………………………………… Nguyen Khyen street.
5. It’s…………………………………………….. 9. 00 now.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 5. Make sentences into positive
1. You haven’t got chicken. -> You’ve got chicken.
2. He hasn’t got a pizza.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

……………………………………………………………………………
3. You haven’t got fries.
…………………………………………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. He hasn’t got a sandwich.
…………………………………………………………………………..
5. She hasn’t got salad.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…………………………………………………………………………..
6. He hasn’t got a milkshake.
………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

PRACTICE TEST – UNIT 15
Question 1. Circle the odd one out.
1 A. well B. old C. big D. small

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 A. garden B. tree C. cook D. flower
3 A. city B. country C. town D. house
4 A. car B. bus C. travel D. bike

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 A. start B. school C. get D. leave
Question 2. Read the dialogue and choose true, false or no information.
Ngan: I don’t have my timetable. What do we have today?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ly: It’s on Tuesday. We have Math.
Ngan: When do we have Vietnamese?
Ly: We have it on Monday, Wednesday and Friday.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ngan: When do we have English?
Ly: We have it on Tuesday and Thursday.
Ngan: Do we have homework today?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ly: No, we don’t.
1. Ngan doesn’t have her timetable.
A. True B. False C. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Ngan and Ly have English and Math on Tuesday.
A. True B. False C. No information
.u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f:active, .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u320d77331a7dcb7fbeefe36293a6700f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý 8 câu đầu bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (3 mẫu)3. They don’t have history.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. True B. False C. No information
4. They have Vietnamese on Tuesday and Thursday.
A. True B. False C. No information

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. They have homework today.
A. True B. False C. No information
Question 3. Choose the correct answer (A, B, C or D)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. What color is it? _ It’s……………….
A. green B. car C. pen D. book
2. What is this? _…………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. His name is Peter. B. It’s a ruler
C. It’s an ruler D. It’s Tom.
3. Mr. John is………… engineer.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. a B. an C. the D. be
4. What’s the………….. ? _ Alice is sick.
A. matter’s B. matters C. the matter D. matter

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Good morning, teacher! _…………
A. goodbye B. see you later C. Good morning D. fine, thanks
Question 4. Complete the questions using the correct form of “have”

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1……. Does…. your Dad… have…. a car?
2……………… he……………….. breakfast every day?
3……………. you………………. a shower in the evening?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4……………. your family………………… dinner together?
5……………. they………………………. lots of friends?
6……………. Sally……………………… lots of toys?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 5. Write sentences about yourself: After school I………
1. Write emails -> After school I write emails.
1. Visit my grandma…………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Watch TV…………………………………………..
3. Do my homework…………………………………………..
4. Read books…………………………………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Help my mum…………………………………………..
ĐÁP ÁN
PRACTICE TEST 11

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 1. Write the sentences follow the model.
1. She can play tennis.
2. They can swim.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. I can write English.
4. He can ride a horse.
5. We can play football.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 2. Complete the sentences using: in front of/ under/ on/ next to/ between/ behind
1. next to 2. on 3. under 4. behind
5. in front of 6. between

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Question 3. Read and complete the information.
Members of the family Age
Ngan 9

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Her father 41
Her mother 39
Her brother 15

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Her younger sister 4
Question 4. Write about your family.
1. I’m ten years old.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. She is forty years old.
3. He is thirty- eight years old.
4. He is sixteen years old.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. She is seventy years old.

5/5 – (753 bình chọn)

Related posts:Tài liệu ôn thi học kì 2 và ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh
Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 7 học kỳ 2 – Tài liêu ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7
15 đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Chuyên mục: Học tập
#Tài #liệu #ôn #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button