Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Bạn đang xem:
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

quá trình giảng dạy tập viết, chính tả Lớp 1 là một hướng dẫn từng bước để giảng dạy tập viết và viết chính tả đối với học sinh lớp 1, từ việc kiểm tra bài cũ đến học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Tiến trình dạy học ở tiểu học

Quy trình dạy vần và đọc cho lớp 1

Quy trình dạy tập viết lớp 1

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

 • Cô giáo chấm vở ở nhà một số em. Bình luận.
 • Học sinh viết lên bảng một số từ theo yêu cầu của giáo viên.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

– Giáo viên giới thiệu: Trong tiết luyện viết hôm nay, các em sẽ luyện điền các chữ hoa … và luyện viết các vần … từ ứng dụng ….

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tô màu chữ in hoa

 • GV treo bảng viết chữ hoa … và hỏi: Chữ hoa … gồm những nét gì?
 • Giáo viên chỉ vào chữ hoa… và nói cấu tạo của chữ hoa… Sau đó giáo viên hướng dẫn quy trình viết chữ hoa… cho học sinh. Cô giáo viết chữ in hoa….
 • Học sinh viết chữ in hoa… trong không khí.
 • Học sinh viết lên bảng. GV theo dõi, sửa sai.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần và từ ứng dụng

 • Giáo viên treo bảng viết sẵn vần và từ ứng dụng.
 • HS đọc vần, tiếng ứng dụng trên bảng (cá nhân, cả lớp).
 • Học sinh phân tích tiếng….
 • GV nhắc lại cách nối các chữ, cách đặt bút.
 • Học sinh viết lên bảng. GV theo dõi, sửa sai.

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển trường – Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho sinh viên

Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện viết vào vở

 • Giáo viên gọi 1 học sinh nhắc lại tư thế ngồi viết.
 • Học sinh viết vào vở.
 • Giáo viên theo dõi, nhắc nhở, sửa sai.
 • GV thu vở chấm, sửa một số bài. Khen những em viết hay, có tiến bộ.

III. HỢP NHẤT:

GV cho HS tìm tiếng có vần ….

IV. LỜI KHUYÊN:

Về nhà tập viết phần B vào vở. Giáo viên nhận xét giờ học.

Quy trình dạy chính tả lớp 1

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

Giáo viên chấm điểm vở của một số học sinh về nhà viết lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét, cho điểm HS.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

– GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

 • Nếu chính tả nghe viết: Giáo viên đọc cho học sinh đoạn văn sẽ viết.
 • Nếu chép chính tả: Giáo viên treo bảng phụ hoặc chép chính tả lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép

 • Giáo viên treo bảng phụ có viết sẵn nội dung khổ thơ 1 và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
 • 3-5 HS đọc lại đoạn văn.
 • HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó viết bảng con (GV kẻ bảng phụ).
 • 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng. Giáo viên quan sát em nào viết sai yêu cầu đọc thuộc lòng, đánh vần, viết lại.
 • HS chép chính tả vào vở. Giáo viên quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai. Nhắc HS viết hoa chữ đầu dòng.
 • GV đọc lại cho HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở sửa bài. Giáo viên đọc chậm cho học sinh soát lỗi, đến đoạn nào khó viết giáo viên đánh vần từng chữ.
 • HS theo dõi và ghi số lỗi vào lề. HS nhận vở, soi lỗi và ghi tổng số lỗi vào lề vở. Giáo viên thu thập một số giấy tờ.

Xem thêm: Viết thư tiếng Anh theo chủ đề (16 mẫu)

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài chính tả

 • Giáo viên treo bảng ghi sẵn bài tập.
 • HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
 • Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập.
 • HS cả lớp làm bài bằng bút chì trong vở bài tập TV1/2.
 • Học sinh đọc lại tác phẩm đã hoàn thành. Học sinh và giáo viên nhận xét bài làm của từng học sinh.
 • Cả lớp sửa bài vào vở.

III. HỢP NHẤT:

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

IV. LỜI KHUYÊN:

 • Bạn nào chép sai nhiều, chép chưa kĩ thì nhớ chép lại bài.
 • Học thuộc quy tắc chính tả. Giáo viên nhận xét giờ học.

5/5 – (301 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Hình Ảnh về:
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Video về:
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1

Wiki về
Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1


Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 – Quy trình dạy tập viết lớp 1 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

quá trình giảng dạy tập viết, chính tả Lớp 1 là một hướng dẫn từng bước để giảng dạy tập viết và viết chính tả đối với học sinh lớp 1, từ việc kiểm tra bài cũ đến học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho quý thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Tiến trình dạy học ở tiểu học

Quy trình dạy vần và đọc cho lớp 1

Quy trình dạy tập viết lớp 1

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

 • Cô giáo chấm vở ở nhà một số em. Bình luận.
 • Học sinh viết lên bảng một số từ theo yêu cầu của giáo viên.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

– Giáo viên giới thiệu: Trong tiết luyện viết hôm nay, các em sẽ luyện điền các chữ hoa ... và luyện viết các vần ... từ ứng dụng ....

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tô màu chữ in hoa

 • GV treo bảng viết chữ hoa … và hỏi: Chữ hoa … gồm những nét gì?
 • Giáo viên chỉ vào chữ hoa… và nói cấu tạo của chữ hoa… Sau đó giáo viên hướng dẫn quy trình viết chữ hoa… cho học sinh. Cô giáo viết chữ in hoa….
 • Học sinh viết chữ in hoa… trong không khí.
 • Học sinh viết lên bảng. GV theo dõi, sửa sai.

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần và từ ứng dụng

 • Giáo viên treo bảng viết sẵn vần và từ ứng dụng.
 • HS đọc vần, tiếng ứng dụng trên bảng (cá nhân, cả lớp).
 • Học sinh phân tích tiếng….
 • GV nhắc lại cách nối các chữ, cách đặt bút.
 • Học sinh viết lên bảng. GV theo dõi, sửa sai.

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển trường - Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho sinh viên

Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện viết vào vở

 • Giáo viên gọi 1 học sinh nhắc lại tư thế ngồi viết.
 • Học sinh viết vào vở.
 • Giáo viên theo dõi, nhắc nhở, sửa sai.
 • GV thu vở chấm, sửa một số bài. Khen những em viết hay, có tiến bộ.

III. HỢP NHẤT:

GV cho HS tìm tiếng có vần ….

IV. LỜI KHUYÊN:

Về nhà tập viết phần B vào vở. Giáo viên nhận xét giờ học.

Quy trình dạy chính tả lớp 1

I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

Giáo viên chấm điểm vở của một số học sinh về nhà viết lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét, cho điểm HS.

II. DẠY BÀI MỚI:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

 • Nếu chính tả nghe viết: Giáo viên đọc cho học sinh đoạn văn sẽ viết.
 • Nếu chép chính tả: Giáo viên treo bảng phụ hoặc chép chính tả lên bảng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép

 • Giáo viên treo bảng phụ có viết sẵn nội dung khổ thơ 1 và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
 • 3-5 HS đọc lại đoạn văn.
 • HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó viết bảng con (GV kẻ bảng phụ).
 • 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng. Giáo viên quan sát em nào viết sai yêu cầu đọc thuộc lòng, đánh vần, viết lại.
 • HS chép chính tả vào vở. Giáo viên quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai. Nhắc HS viết hoa chữ đầu dòng.
 • GV đọc lại cho HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở sửa bài. Giáo viên đọc chậm cho học sinh soát lỗi, đến đoạn nào khó viết giáo viên đánh vần từng chữ.
 • HS theo dõi và ghi số lỗi vào lề. HS nhận vở, soi lỗi và ghi tổng số lỗi vào lề vở. Giáo viên thu thập một số giấy tờ.

Xem thêm: Viết thư tiếng Anh theo chủ đề (16 mẫu)

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài chính tả

 • Giáo viên treo bảng ghi sẵn bài tập.
 • HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
 • Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập.
 • HS cả lớp làm bài bằng bút chì trong vở bài tập TV1/2.
 • Học sinh đọc lại tác phẩm đã hoàn thành. Học sinh và giáo viên nhận xét bài làm của từng học sinh.
 • Cả lớp sửa bài vào vở.

III. HỢP NHẤT:

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.

IV. LỜI KHUYÊN:

 • Bạn nào chép sai nhiều, chép chưa kĩ thì nhớ chép lại bài.
 • Học thuộc quy tắc chính tả. Giáo viên nhận xét giờ học.

5/5 - (301 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_3_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Quy trình dạy tập viết lớp 1Quy trình dạy chính tả lớp 1Related posts:

Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 là bản quy trình các bước để dạy tập viết và chính tả cho học sinh lớp 1, từ việc kiểm tra bài cũ cho tới học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Quy trình dạy học cấp Tiểu học
Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1

Quy trình dạy tập viết lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.
HS viết bảng con một số từ theo yêu cầu của GV.
II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu: Giờ tập viết hôm nay các em sẽ tập tô chữ hoa … và tập viết các vần … từ ngữ ứng dụng ….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tô chữ hoa
GV treo bảng có viết chữ hoa … và hỏi: Chữ hoa … gồm những nét nào?
GV chỉ lên chữ hoa … và nói cấu tạo của chữ hoa … Sau đó GV hướng dẫn quy trình viết chữ hoa … cho HS. GV viết mẫu chữ hoa ….
HS viết chữ hoa … lên không trung.
HS viết vào bảng con . GV theo dõi, chỉnh sửa.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần và từ ngữ ứng dụng
GV treo bảng viết sẵn các vần và từ ngữ ứng dụng.
HS đọc các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng phụ (cá nhân, cả lớp).
HS phân tích tiếng ….
GV nhắc lại cách nối giữa các con chữ, cách đưa bút.
HS viết vào bảng con. GV theo dõi, chỉnh sửa.
.ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775:active, .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viênHoạt động 4: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
HS viết vào vở tập viết.
GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.
GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
III. CỦNG CỐ:
GV cho HS tìm những tiếng có vần ….
IV. DẶN DÒ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Về nhà luyện viết phần B trong vở tập viết. GV nhận xét giờ học.
Quy trình dạy chính tả lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét, cho điểm HS.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu chính tả nghe viết: GV đọc cho HS nghe đoạn cần viết.
Nếu chính tả tập chép: GV treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép
GV treo bảng phụ có viết sẵn nội dung khổ thơ 1và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
3 – 5 HS đọc lại đoạn viết.
HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó và viết bảng con (GV cất bảng phụ).
2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. GV quan sát xem em nào viết sai yêu cầu nhẩm, đánh vần, viết lại.
HS chép bài chính tả vào vở. GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai. Nhắc HS chữ cái đầu dòng phải viết hoa.
GV đọc lại để HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài. GV đọc thong thả cho HS soát lỗi, đến chỗ khó viết GV đánh vần từng tiếng một.
HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.
.ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d:active, .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề (16 mẫu)Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
GV treo bảng viết sẵn các bài tập.
HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
GV hướng dẫn HS làm bài tập.
HS cả lớp làm bài bằng bút chì vào vở bài tập TV 1/ 2.
HS đọc lại bài đã hoàn thành. HS và GV nhận xét bài làm của từng bạn.
Cả lớp chữa lại bài trong vở.
III. CỦNG CỐ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
IV. DẶN DÒ:
Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp về nhà nhớ chép lại bài .
Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

5/5 – (301 bình chọn)

Related posts:Cẩm nang tiếng Anh khi đi du lịch – Những mẫu câu tiếng Anh khi đi du lịch cần biết
Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 – Chương 4
Bài tập Toán nâng cao lớp 5 (Có đáp án) – Ôn tập Toán lớp 5

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_2_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_2_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

[rule_3_plain]

#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Quy trình dạy tập viết lớp 1Quy trình dạy chính tả lớp 1Related posts:

Quy trình dạy tập viết, chính tả lớp 1 là bản quy trình các bước để dạy tập viết và chính tả cho học sinh lớp 1, từ việc kiểm tra bài cũ cho tới học bài mới, kết thúc bài học. Đây sẽ là tài liệu vô cùng hữu ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy:

Quy trình dạy học cấp Tiểu học
Quy trình dạy học vần, tập đọc lớp 1

Quy trình dạy tập viết lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GV chấm vở ở nhà của một số em. Nhận xét.
HS viết bảng con một số từ theo yêu cầu của GV.
II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu: Giờ tập viết hôm nay các em sẽ tập tô chữ hoa … và tập viết các vần … từ ngữ ứng dụng ….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tô chữ hoa
GV treo bảng có viết chữ hoa … và hỏi: Chữ hoa … gồm những nét nào?
GV chỉ lên chữ hoa … và nói cấu tạo của chữ hoa … Sau đó GV hướng dẫn quy trình viết chữ hoa … cho HS. GV viết mẫu chữ hoa ….
HS viết chữ hoa … lên không trung.
HS viết vào bảng con . GV theo dõi, chỉnh sửa.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vần và từ ngữ ứng dụng
GV treo bảng viết sẵn các vần và từ ngữ ứng dụng.
HS đọc các vần và từ ngữ ứng dụng trên bảng phụ (cá nhân, cả lớp).
HS phân tích tiếng ….
GV nhắc lại cách nối giữa các con chữ, cách đưa bút.
HS viết vào bảng con. GV theo dõi, chỉnh sửa.
.ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775:active, .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud1c337a8b57a7144072d3199cc77e775:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viênHoạt động 4: Hướng dẫn HS tập viết vào vở

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GV gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
HS viết vào vở tập viết.
GV theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn.
GV thu vở chấm và chữa một số bài. Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
III. CỦNG CỐ:
GV cho HS tìm những tiếng có vần ….
IV. DẶN DÒ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Về nhà luyện viết phần B trong vở tập viết. GV nhận xét giờ học.
Quy trình dạy chính tả lớp 1
I. KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV chấm vở một số HS về nhà viết lại bài ở tiết trước.
GV nhận xét, cho điểm HS.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. DẠY HỌC BÀI MỚI:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
– GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu chính tả nghe viết: GV đọc cho HS nghe đoạn cần viết.
Nếu chính tả tập chép: GV treo bảng phụ hoặc chép bài chính tả lên bảng.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tập chép
GV treo bảng phụ có viết sẵn nội dung khổ thơ 1và yêu cầu cả lớp đọc thầm.
3 – 5 HS đọc lại đoạn viết.
HS: Tìm tiếng khó viết. HS phân tích tiếng khó và viết bảng con (GV cất bảng phụ).
2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. GV quan sát xem em nào viết sai yêu cầu nhẩm, đánh vần, viết lại.
HS chép bài chính tả vào vở. GV quan sát, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút của một số em còn sai. Nhắc HS chữ cái đầu dòng phải viết hoa.
GV đọc lại để HS soát lỗi: GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để chữa bài. GV đọc thong thả cho HS soát lỗi, đến chỗ khó viết GV đánh vần từng tiếng một.
HS theo dõi và ghi số lỗi ra lề. HS nhận lại vở, xem các lỗi và ghi tổng số lỗi ra lề vở. GV thu chấm một số bài.
.ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d:active, .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua7f6837d2c8f385c6cea8e34ebb8178d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề (16 mẫu)Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
GV treo bảng viết sẵn các bài tập.
HS đọc yêu cầu bài tập trên bảng phụ.
GV hướng dẫn HS làm bài tập.
HS cả lớp làm bài bằng bút chì vào vở bài tập TV 1/ 2.
HS đọc lại bài đã hoàn thành. HS và GV nhận xét bài làm của từng bạn.
Cả lớp chữa lại bài trong vở.
III. CỦNG CỐ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GV: Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
IV. DẶN DÒ:
Những em nào sai nhiều lỗi, chép chưa đẹp về nhà nhớ chép lại bài .
Học thuộc lòng quy tắc chính tả. GV nhận xét giờ học.

5/5 – (301 bình chọn)

Related posts:Cẩm nang tiếng Anh khi đi du lịch – Những mẫu câu tiếng Anh khi đi du lịch cần biết
Đơn xin chuyển trường Đại học – Mẫu xin chuyển trường dành cho sinh viên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 – Chương 4
Bài tập Toán nâng cao lớp 5 (Có đáp án) – Ôn tập Toán lớp 5

Chuyên mục: Giáo dục
#Quy #trình #dạy #tập #viết #chính #tả #lớp #Quy #trình #dạy #tập #viết #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button