Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Bạn đang xem: Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại tranquoctoan.edu.vn

xem thêm thông tin chi tiết về Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Hình Ảnh về: Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Video về: Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Wiki về Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Quan lộ ông Phạm Văn Thành vừa thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh -

[rule_{ruleNumber}]

#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

[rule_3_plain]

#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyện vọng cá nhân.Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.Ông Phạm Văn Thành 44 tuổi, trình độ thạc sỹ. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành là Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).Ngày 18/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 26/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (hiện nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) bằng hình thức Cảnh cáo.Ông Thành có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Ông Phạm Văn Thành 44 tuổi, trình độ thạc sỹ. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành là Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 18/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 26/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (hiện nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Thành có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.

showvideo(‘galleryvideo9’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/4f2c0a53b2faaeea05ed48f699cbca3d/63829a70/2021_01_06/giadat/5_nam_qua_hon_2_500_dang_vien_bi_ky_luat_do_tham_nhung_vtv24.mp4’);

>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

[rule_2_plain]

#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

[rule_2_plain]

#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

[rule_3_plain]

#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyện vọng cá nhân.Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.Ông Phạm Văn Thành 44 tuổi, trình độ thạc sỹ. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành là Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).Ngày 18/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 26/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (hiện nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) bằng hình thức Cảnh cáo.Ông Thành có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Ông Phạm Văn Thành 44 tuổi, trình độ thạc sỹ. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành là Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Ngày 18/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 26/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (hiện nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh) bằng hình thức Cảnh cáo.

Ông Thành có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg ngày 20/9/2022 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.

showvideo(‘galleryvideo9’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/4f2c0a53b2faaeea05ed48f699cbca3d/63829a70/2021_01_06/giadat/5_nam_qua_hon_2_500_dang_vien_bi_ky_luat_do_tham_nhung_vtv24.mp4’);

>>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Chuyên mục: Mẹ & Bé
#Quan #lộ #ông #Phạm #Văn #Thành #vừa #thôi #chức #Phó #Chủ #tịch #UBND #tỉnh #Quảng #Ninh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button