Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Bạn đang xem:
Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Các bài Toán trọng tâm luyện thi Toán Violympic lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp học sinh nắm được các dạng toán trọng tâm để luyện thi giải toán lớp 5 qua mạng đạt kết quả cao. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Đề thi Toán Violympic lớp 5 năm học 2016 – 2017

Các bài toán trọng tâm luyện thi Toán Violympic lớp 5

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

Bài 1: Tổng của hai số thập phân là 60,1. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang bên phải một chữ số rồi trừ cho số lớn ta được 219,52. Tìm hai trong số họ.

hướng dẫn giải

Dời dấu phẩy của số bé sang bên phải 1 chữ số gấp 10 lần số bé.

Vậy: 10 lần số bé – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số bé – 219,52

Nhắc lại: số lớn + số bé = 60,1

Vì vậy:

10 lần số bé – 219,52 + số bé = 60,1

11 lần số bé – 219,52 = 60,1

11 lần số bé = 60,1 + 219,52

11 lần số nhỏ = 279,62

Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42

Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

A/S: 25,42 và 34,68

Bài 2: Tìm số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số cần tìm.

Xem thêm: Bài tập tiếng Anh về used to, Be used to và Get used to

hướng dẫn giải

Viết thêm chữ số 2 vào bên trái số có 3 chữ số thì số đó lớn hơn 2000 đơn vị.

Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)

Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

A/S: 250

Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 2034,81 biết rằng nếu bỏ dấu thập phân ta được số mới kém số tự nhiên 34 đơn vị.

hướng dẫn giải

Một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân sau dấu phẩy có 2 chữ số nên khi bỏ dấu phẩy thì số thập phân đó nhân với 100.

Nếu bớt đi 34 đơn vị so với số tự nhiên thì được tổng mới là:

2034,81 – 34 = 2000,81

2000,81 lần số thập phân là:

100 + 1 = 101 (lần)

Số thập phân là:

2000,81 : 101 = 19,81

Số tự nhiên là:

2034,81 – 19,81 = 2015

A/S: 2015 và 19,81

Bài 4: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.

hướng dẫn giải

Toán luyện thi Violympic

100 xa + b = 60 xa + 6 xb

40 xa = 5 xb

8 xa = b

=> a = 1 và b = 8

Số cần tìm là: 18

Đáp số: 18

Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu dời chữ số đó lên trên thì ta được số mới có ba chữ số. Khi chia số mới cho số ban đầu thì được thương là 5 và dư là 25. Tìm số đó.

Xem thêm: Bài tập thể tích hình nón có một cạnh bên vuông góc với mặt đáy

hướng dẫn giải

Toán luyện thi Violympic

5/5 – (733 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Hình Ảnh về:
Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Video về:
Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Wiki về
Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia


Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Các bài Toán trọng tâm luyện thi Toán Violympic lớp 5 cấp Tỉnh/TP - Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp học sinh nắm được các dạng toán trọng tâm để luyện thi giải toán lớp 5 qua mạng đạt kết quả cao. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Đề thi Toán Violympic lớp 5 năm học 2016 - 2017

Các bài toán trọng tâm luyện thi Toán Violympic lớp 5

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

Bài 1: Tổng của hai số thập phân là 60,1. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang bên phải một chữ số rồi trừ cho số lớn ta được 219,52. Tìm hai trong số họ.

hướng dẫn giải

Dời dấu phẩy của số bé sang bên phải 1 chữ số gấp 10 lần số bé.

Vậy: 10 lần số bé – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số bé – 219,52

Nhắc lại: số lớn + số bé = 60,1

Vì vậy:

10 lần số bé – 219,52 + số bé = 60,1

11 lần số bé – 219,52 = 60,1

11 lần số bé = 60,1 + 219,52

11 lần số nhỏ = 279,62

Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42

Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

A/S: 25,42 và 34,68

Bài 2: Tìm số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số cần tìm.

Xem thêm: Bài tập tiếng Anh về used to, Be used to và Get used to

hướng dẫn giải

Viết thêm chữ số 2 vào bên trái số có 3 chữ số thì số đó lớn hơn 2000 đơn vị.

Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)

Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

A/S: 250

Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng là 2034,81 biết rằng nếu bỏ dấu thập phân ta được số mới kém số tự nhiên 34 đơn vị.

hướng dẫn giải

Một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân sau dấu phẩy có 2 chữ số nên khi bỏ dấu phẩy thì số thập phân đó nhân với 100.

Nếu bớt đi 34 đơn vị so với số tự nhiên thì được tổng mới là:

2034,81 – 34 = 2000,81

2000,81 lần số thập phân là:

100 + 1 = 101 (lần)

Số thập phân là:

2000,81 : 101 = 19,81

Số tự nhiên là:

2034,81 – 19,81 = 2015

A/S: 2015 và 19,81

Bài 4: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó thì ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.

hướng dẫn giải

Toán luyện thi Violympic
Toán luyện thi Violympic

100 xa + b = 60 xa + 6 xb

40 xa = 5 xb

8 xa = b

=> a = 1 và b = 8

Số cần tìm là: 18

Đáp số: 18

Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu dời chữ số đó lên trên thì ta được số mới có ba chữ số. Khi chia số mới cho số ban đầu thì được thương là 5 và dư là 25. Tìm số đó.

Xem thêm: Bài tập thể tích hình nón có một cạnh bên vuông góc với mặt đáy

hướng dẫn giải

Toán luyện thi Violympic

5/5 - (733 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

[rule_3_plain]

#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5Related posts:

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp các em học sinh nắm được các dạng Toán trọng tâm ôn thi cho các vòng thi giải Toán trên mạng lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5
CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1: Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ số rồi đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó.
Hướng dẫn giải
Dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải 1 chữ số tức là gấp số nhỏ lên 10 lần.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vậy: 10 lần số nhỏ – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số nhỏ – 219.52
Lại có: số lớn + số nhỏ = 60,1
Do đó:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

10 lần số nhỏ – 219,52 + số nhỏ = 60,1
11 lần số nhỏ – 219,52 = 60,1
11 lần số nhỏ = 60,1 + 219,52

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11 lần số nhỏ = 279,62
Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42
Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 25,42 và 34,68
Bài 2: Tìm một số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.
.u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022:active, .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập tiếng Anh về Used to, Be used to và Get used toHướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thêm chữ số 2 vào bên trái của số có 3 chữ số thì số đó lớn hơn thêm 2000 đơn vị.
Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)
Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 250
Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số tự nhiên phải tìm 34 đơn vị.
Hướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy, nên khi bỏ dấu phẩy đi số thập phân được gấp lên 100 lần.
Nếu giảm đi 34 đơn vị ở số tự nhiên thì tổng mới là:
2034,81 – 34 = 2000,81

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000,81 gấp số thập phân số lần là:
100 + 1 = 101 (lần)
Số thập phân là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000,81 : 101 = 19,81
Số tự nhiên là:
2034,81 – 19,81 = 2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 2015 và 19,81
Bài 4: Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.
Hướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Toán luyện thi Violympic
100 x a + b = 60 x a + 6 x b
40 x a = 5 x b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8 x a = b
=> a = 1 và b = 8
Số cần tìm là: 18

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 18
Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được một số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó.
.ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900:active, .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập thể tích khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáyHướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Toán luyện thi Violympic

5/5 – (733 bình chọn)

Related posts:120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 – Bộ đề luyện thi Violympic Toán
Hướng dẫn chuẩn bị kỳ thi Violympic cấp quốc gia
95 bài Toán ôn thi Violympic lớp 5 – Tài liệu luyện thi Violympic lớp 5
Tuyển tập bài toán Hóa hay và khó trong các kì thi THPT Quốc gia

#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

[rule_2_plain]

#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

[rule_2_plain]

#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

[rule_3_plain]

#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5Related posts:

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp các em học sinh nắm được các dạng Toán trọng tâm ôn thi cho các vòng thi giải Toán trên mạng lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5
CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1: Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ số rồi đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó.
Hướng dẫn giải
Dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải 1 chữ số tức là gấp số nhỏ lên 10 lần.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Vậy: 10 lần số nhỏ – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số nhỏ – 219.52
Lại có: số lớn + số nhỏ = 60,1
Do đó:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

10 lần số nhỏ – 219,52 + số nhỏ = 60,1
11 lần số nhỏ – 219,52 = 60,1
11 lần số nhỏ = 60,1 + 219,52

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11 lần số nhỏ = 279,62
Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42
Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 25,42 và 34,68
Bài 2: Tìm một số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.
.u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022:active, .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u648b9abc0a4d9d4747784acc443e4022:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập tiếng Anh về Used to, Be used to và Get used toHướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thêm chữ số 2 vào bên trái của số có 3 chữ số thì số đó lớn hơn thêm 2000 đơn vị.
Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)
Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 250
Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số tự nhiên phải tìm 34 đơn vị.
Hướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy, nên khi bỏ dấu phẩy đi số thập phân được gấp lên 100 lần.
Nếu giảm đi 34 đơn vị ở số tự nhiên thì tổng mới là:
2034,81 – 34 = 2000,81

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000,81 gấp số thập phân số lần là:
100 + 1 = 101 (lần)
Số thập phân là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000,81 : 101 = 19,81
Số tự nhiên là:
2034,81 – 19,81 = 2015

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 2015 và 19,81
Bài 4: Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.
Hướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Toán luyện thi Violympic
100 x a + b = 60 x a + 6 x b
40 x a = 5 x b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8 x a = b
=> a = 1 và b = 8
Số cần tìm là: 18

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đ/S: 18
Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được một số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó.
.ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900:active, .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua426765df304e3cf0089b8c465d63900:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập thể tích khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáyHướng dẫn giải

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Toán luyện thi Violympic

5/5 – (733 bình chọn)

Related posts:120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 – Bộ đề luyện thi Violympic Toán
Hướng dẫn chuẩn bị kỳ thi Violympic cấp quốc gia
95 bài Toán ôn thi Violympic lớp 5 – Tài liệu luyện thi Violympic lớp 5
Tuyển tập bài toán Hóa hay và khó trong các kì thi THPT Quốc gia

Chuyên mục: Giáo dục
#Những #bài #Toán #trọng #điểm #thi #Violympic #Toán #lớp #cấp #TỉnhTP #Quốc #gia

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button