Nhà nông – Nguyễn Quang Long

Bạn đang xem bài thơ: Nhà nông – Nguyễn Quang Long tại tranquoctoan.edu.vn

Bao năm vất vả với nghề nông
Cái lạnh cóng vẫn còn trên cánh đồng
Cố gắng nhanh chóng cho dịch vụ
Đã quá già để từ bỏ

Hoàn cảnh nghèo khó lên xuống
Chỉ cần nhìn vào hạt để mong
Trời xui cho bạc
Mất mùa, tất cả trở về con số không..


Xem thêm: Tuyển Tập Thơ Đi Qua Thương Mình (Nguyễn Phong Việt) Phần 3

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Nhà nông – Nguyễn Quang Long

Nhà nông – Nguyễn Quang Long

Chuyên mục: Thơ Hay Về Công Việc
#Nhà #nông #Nguyễn #Quang #Long

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button