Mừng chúa thắng trận

Chúa Trịnh sau khi tuần du một vùng biên ải miền tây, trở về kinh sư huênh hoang khoe rằng “Quân nó” vừa thua to, và bị quân nhà chúa nửa đêm bất thần phá lũy đánh tốc vào…

Phụ họa với nhà chúa, bọn quan nội và lũ nịnh thần đua nhau dâng biểu chúc tụng. Nhân cơ hội này, Quỳnh cũng làm một bài thơ gửi mừng chúa. Thơ rằng:


Nửa đêm giờ tí trống canh ba

Thoắt tiến lên thành phá lũy ra.

Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

Hai quân đứng núp chực bên hà

Quân ta đổ lộn cùng quân nó

Nước nó giao hoà với nước ta


Đánh đoạn rút về lau khí giới

Tìm nơi vũ khố để can qua.

Nghe nói mới đọc qua lần đầu, chúa đắc ý. Nhưng xem kỹ lại, ngẫm nghĩ, nhà chúa bỗng nhăn mặt nói với thị thần: “Trạng lại dùng “Cái ấy” để lõm ta rồi, thế mà tụi bây không đánh hơi thấy à? “.


Xem thêm:  Lê Như Hổ

Nguồn bài viết: Mừng chúa thắng trận – Tại – Tranquoctoan.edu.vn

Chuyên Mục: Truyện Dân Gian

Xem Thêm:   Sự tích hoa Trinh Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *