Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống? 02-07-2021 12:24

Bạn đang xem: Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

tại tranquoctoan.edu.vn

Hai nhà khoa học Australia vừa đưa ra phỏng đoán trên sau khi sử dụng phương trình Drake để tính xác suất tồn tại sự sống trong vũ trụ. Theo đó, ở những hành tinh có điều kiện tương tự Trái đất, sự sống có thể đã hình thành và phát triển song song với chúng ta.
Charles Lineweaver và Tamara Davis, thuộc Đại học New South Wales ở Sydney (Úc) cho rằng quá trình tiến hóa nhanh chóng của các sinh vật trên Trái đất là yếu tố quan trọng gợi ý rằng các hành tinh khác cũng có thể tồn tại. trong một nền văn minh nhất định. Theo họ, mầm sống chỉ cần khoảng 0,5 tỷ năm để bén rễ vững chắc trên trái đất, trong khi điều kiện sinh thái ngày đó vẫn chưa được đảm bảo. Vì vậy, ở những hành tinh hơn 1 tỷ năm tuổi, có khí quyển, nước, oxy và carbon, có thể tồn tại và phát triển một loại sinh vật nào đó.
“Lineweaver và Davis đã sử dụng phương trình của nhà vũ trụ học Frank Drake (được phát minh vào năm 1961). Đây là công thức tổng hợp tất cả các yếu tố liên quan đến tín hiệu về sự tồn tại của các sinh vật thông minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hai người đàn ông chỉ áp dụng một trường hợp hẹp của phương trình Drake, phương trình này chỉ liên quan đến sự sống chứ không nhất thiết phải là một sinh vật có linh hồn.
Phương trình được hai nhà khoa học sử dụng có một số ẩn số, có thể làm sai lệch kết quả. Ví dụ, sự sống trên Trái đất đã tiến hóa rất nhanh để thích nghi với những biến động của môi trường, nhưng còn trên các hành tinh khác, nơi môi trường tương đối ổn định thì sao? Ngoài ra, các điều kiện trên Trái đất có thể đặc biệt hơn nhiều so với các hành tinh khác, mặc dù về mặt vĩ mô, chúng khá giống nhau.

Dù sao, xác suất 33% hành tinh giống Trái đất (hơn 1 tỷ năm tuổi) do hai nhà khoa học tính toán cũng mang lại hy vọng lớn cho nhân loại trên con đường tìm kiếm những “người anh em” trong vũ trụ.

xem thêm thông tin chi tiết về Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

Hình Ảnh về: Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

Video về: Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

Wiki về Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

Một phần ba hành tinh giống trái đất có sự sống?
02-07-2021 12:24

-

Hai nhà khoa học Australia vừa đưa ra phỏng đoán trên sau khi sử dụng phương trình Drake để tính xác suất tồn tại sự sống trong vũ trụ. Theo đó, ở những hành tinh có điều kiện tương tự Trái đất, sự sống có thể đã hình thành và phát triển song song với chúng ta.
Charles Lineweaver và Tamara Davis, thuộc Đại học New South Wales ở Sydney (Úc) cho rằng quá trình tiến hóa nhanh chóng của các sinh vật trên Trái đất là yếu tố quan trọng gợi ý rằng các hành tinh khác cũng có thể tồn tại. trong một nền văn minh nhất định. Theo họ, mầm sống chỉ cần khoảng 0,5 tỷ năm để bén rễ vững chắc trên trái đất, trong khi điều kiện sinh thái ngày đó vẫn chưa được đảm bảo. Vì vậy, ở những hành tinh hơn 1 tỷ năm tuổi, có khí quyển, nước, oxy và carbon, có thể tồn tại và phát triển một loại sinh vật nào đó.
“Lineweaver và Davis đã sử dụng phương trình của nhà vũ trụ học Frank Drake (được phát minh vào năm 1961). Đây là công thức tổng hợp tất cả các yếu tố liên quan đến tín hiệu về sự tồn tại của các sinh vật thông minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hai người đàn ông chỉ áp dụng một trường hợp hẹp của phương trình Drake, phương trình này chỉ liên quan đến sự sống chứ không nhất thiết phải là một sinh vật có linh hồn.
Phương trình được hai nhà khoa học sử dụng có một số ẩn số, có thể làm sai lệch kết quả. Ví dụ, sự sống trên Trái đất đã tiến hóa rất nhanh để thích nghi với những biến động của môi trường, nhưng còn trên các hành tinh khác, nơi môi trường tương đối ổn định thì sao? Ngoài ra, các điều kiện trên Trái đất có thể đặc biệt hơn nhiều so với các hành tinh khác, mặc dù về mặt vĩ mô, chúng khá giống nhau.

Dù sao, xác suất 33% hành tinh giống Trái đất (hơn 1 tỷ năm tuổi) do hai nhà khoa học tính toán cũng mang lại hy vọng lớn cho nhân loại trên con đường tìm kiếm những "người anh em" trong vũ trụ.

[rule_{ruleNumber}]

Hai nhà khoa học Australia vừa đưa ra phỏng đoán trên sau khi sử dụng phương trình Drake để tính xác suất tồn tại sự sống trong vũ trụ. Theo đó, ở những hành tinh có điều kiện tương tự Trái đất, sự sống có thể đã hình thành và phát triển song song với chúng ta.
Charles Lineweaver và Tamara Davis, thuộc Đại học New South Wales ở Sydney (Úc) cho rằng quá trình tiến hóa nhanh chóng của các sinh vật trên Trái đất là yếu tố quan trọng gợi ý rằng các hành tinh khác cũng có thể tồn tại. trong một nền văn minh nhất định. Theo họ, mầm sống chỉ cần khoảng 0,5 tỷ năm để bén rễ vững chắc trên trái đất, trong khi điều kiện sinh thái ngày đó vẫn chưa được đảm bảo. Vì vậy, ở những hành tinh hơn 1 tỷ năm tuổi, có khí quyển, nước, oxy và carbon, có thể tồn tại và phát triển một loại sinh vật nào đó.
“Lineweaver và Davis đã sử dụng phương trình của nhà vũ trụ học Frank Drake (được phát minh vào năm 1961). Đây là công thức tổng hợp tất cả các yếu tố liên quan đến tín hiệu về sự tồn tại của các sinh vật thông minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hai người đàn ông chỉ áp dụng một trường hợp hẹp của phương trình Drake, phương trình này chỉ liên quan đến sự sống chứ không nhất thiết phải là một sinh vật có linh hồn.
Phương trình được hai nhà khoa học sử dụng có một số ẩn số, có thể làm sai lệch kết quả. Ví dụ, sự sống trên Trái đất đã tiến hóa rất nhanh để thích nghi với những biến động của môi trường, nhưng còn trên các hành tinh khác, nơi môi trường tương đối ổn định thì sao? Ngoài ra, các điều kiện trên Trái đất có thể đặc biệt hơn nhiều so với các hành tinh khác, mặc dù về mặt vĩ mô, chúng khá giống nhau.

Dù sao, xác suất 33% hành tinh giống Trái đất (hơn 1 tỷ năm tuổi) do hai nhà khoa học tính toán cũng mang lại hy vọng lớn cho nhân loại trên con đường tìm kiếm những “người anh em” trong vũ trụ.

#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

[rule_3_plain]

#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

Hai nhà khoa học Australia mới đưa ra phỏng đoán trên sau khi dùng phương trình Drake để tính xác suất của sự sống trong vũ trụ. Theo đó, ở các hành tinh có điều kiện tương tự trái đất, sự sống có thể đã hình thành và đang phát triển song song với chúng ta.
Charles Lineweaver và Tamara Davis, Đại học New South Wales ở Sydney (Australia), cho rằng, tốc độ tiến hóa nhanh chóng của sinh vật trên trái đất là một yếu tố quan trọng cho thấy có thể ở các hành tinh khác cũng đang tồn tại một nền văn minh nào đó. Theo hai ông, những mầm sống chỉ cần khoảng 0,5 tỷ năm để cắm rễ vững chắc trên trái đất, trong khi điều kiện sinh thái ngày ấy vẫn còn chưa được bảo đảm. Cho nên, ở các hành tinh trên 1 tỷ tuổi, có khí quyển, nước, ôxy và carbon, hoàn toàn có thể đang tồn tại và phát triển một dạng sinh vật nào đó.
“Lineweaver và Davis đã sử dụng phương trình của nhà vũ trụ Frank Drake (được phát minh vào năm 1961). Đây là công thức tổng hợp tất cả các yếu tố liên quan đến tín hiệu về sự tồn tại của các sinh thể thông minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hai ông chỉ vận dụng một trường hợp hẹp của phương trình Drake, trong đó chỉ đề cập đến sự sống, chứ không nhất thiết phải là sinh thể có linh hồn.
Phương trình mà hai nhà khoa học sử dụng còn vài ẩn số, có thể làm sai lệch kết quả. Ví dụ, sự sống trên trái đất đã phát triển nhanh chóng như vậy là để thích nghi với biến động của môi trường, nhưng ở các hành tinh khác, môi trường tương đối ổn định, thì sao? Thêm nữa, điều kiện trên trái đất có thể đặc biệt hơn hẳn so với ở các hành tinh khác, mặc dù nếu so sánh về mặt vĩ mô thì chúng giống nhau khá nhiều.

Dù sao, xác suất 33% các hành tinh giống trái đất (trên 1 tỷ tuổi) mà hai nhà khoa học tính ra cũng đem lại hy vọng lớn cho loài người trên đường đi tìm những “người anh em” trong vũ trụ.

#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

[rule_2_plain]

#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

[rule_2_plain]

#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

[rule_3_plain]

#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

Hai nhà khoa học Australia mới đưa ra phỏng đoán trên sau khi dùng phương trình Drake để tính xác suất của sự sống trong vũ trụ. Theo đó, ở các hành tinh có điều kiện tương tự trái đất, sự sống có thể đã hình thành và đang phát triển song song với chúng ta.
Charles Lineweaver và Tamara Davis, Đại học New South Wales ở Sydney (Australia), cho rằng, tốc độ tiến hóa nhanh chóng của sinh vật trên trái đất là một yếu tố quan trọng cho thấy có thể ở các hành tinh khác cũng đang tồn tại một nền văn minh nào đó. Theo hai ông, những mầm sống chỉ cần khoảng 0,5 tỷ năm để cắm rễ vững chắc trên trái đất, trong khi điều kiện sinh thái ngày ấy vẫn còn chưa được bảo đảm. Cho nên, ở các hành tinh trên 1 tỷ tuổi, có khí quyển, nước, ôxy và carbon, hoàn toàn có thể đang tồn tại và phát triển một dạng sinh vật nào đó.
“Lineweaver và Davis đã sử dụng phương trình của nhà vũ trụ Frank Drake (được phát minh vào năm 1961). Đây là công thức tổng hợp tất cả các yếu tố liên quan đến tín hiệu về sự tồn tại của các sinh thể thông minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, hai ông chỉ vận dụng một trường hợp hẹp của phương trình Drake, trong đó chỉ đề cập đến sự sống, chứ không nhất thiết phải là sinh thể có linh hồn.
Phương trình mà hai nhà khoa học sử dụng còn vài ẩn số, có thể làm sai lệch kết quả. Ví dụ, sự sống trên trái đất đã phát triển nhanh chóng như vậy là để thích nghi với biến động của môi trường, nhưng ở các hành tinh khác, môi trường tương đối ổn định, thì sao? Thêm nữa, điều kiện trên trái đất có thể đặc biệt hơn hẳn so với ở các hành tinh khác, mặc dù nếu so sánh về mặt vĩ mô thì chúng giống nhau khá nhiều.

Dù sao, xác suất 33% các hành tinh giống trái đất (trên 1 tỷ tuổi) mà hai nhà khoa học tính ra cũng đem lại hy vọng lớn cho loài người trên đường đi tìm những “người anh em” trong vũ trụ.

Chuyên mục: Truyện Cười
#Một #phần #hành #tinh #giống #trái #đất #có #sự #sống02072021

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button