Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu?

Bạn đang xem: Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu? tại tranquoctoan.edu.vn

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy dấu vết của lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và hài cốt của ông.

Thành Cát Tư Hãn là người đã thống nhất Mông Cổ và tạo nên một đế chế rộng lớn trải dài từ Thái Bình Dương đến Ukraine trước khi qua đời vào năm 1227. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra vị trí ngôi mộ của ông. Một khả năng là Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở tỉnh Khentii, miền đông Mông Cổ, nơi ông sinh ra. Nancy Steinhardt, giáo sư nghệ thuật Đông Á tại Bảo tàng Pennsylvania thuộc Đại học Pennsylvania, phỏng đoán ngôi mộ nằm ở vùng núi tỉnh Khentii.

Chân dung Thành Cát Tư Hãn

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên tạp chí PLOS One, không có hồ sơ lịch sử hay khảo cổ nào mô tả hình dạng của ngôi mộ. Các nhà khoa học đã sử dụng hình ảnh vệ tinh để tìm ra ngôi mộ. Kết quả khảo sát vệ tinh đã xác định được hàng loạt tàn tích, nhưng không có tàn tích nào chứa mộ Thành Cát Tư Hãn.

Bí sử Mông Cổ, tác phẩm cổ nhất còn sót lại của văn học Mông Cổ, không đề cập đến ngôi mộ của ông. Chỉ được viết vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn đã “lên thiên đường”. Tuy nhiên, văn bản nói rằng Thành Cát Tư Hãn rất chú ý đến Burkhan Khaldun, ngọn núi linh thiêng ở tỉnh Khentii. Thuở trẻ, ông thường dựa vào địa hình núi non để trốn tránh kẻ thù. Do đó, nhiều học giả nghi ngờ rằng ông được chôn cất ở đó, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của ngôi mộ.

Khi qua đời ở tuổi 67, Thành Cát Tư Hãn đang lãnh đạo quân đội trong trận chiến chống lại Tương Đảng ở khu vực ngày nay là tây bắc Trung Quốc. Theo nhà sử học Frank McLynn, rất khó để đưa thi hài của ông về Mông Cổ. Anh ta có thể cách biên giới Mông Cổ 500 km. Người Mông Cổ khi đó không biết kỹ thuật ướp xác và buộc phải chôn cất Thành Cát Tư Hãn ở nơi khác vì họ không có thời gian để mang xác về nhà trước khi nó bị phân hủy. Có thể, hài cốt của Thành Cát Tư Hãn và lăng mộ của ông nằm ở vùng Ordos phía tây bắc Trung Quốc.

Nhà thám hiểm Marco Polo (1254 – 1324) và sống 17 năm ở Trung Quốc, tiết lộ rằng 20.000 người biết vị trí của ngôi mộ đã bị giết để giữ bí mật trong cuốn sách “Marco Polo’s Travels” của ông. Tính chính xác của lời kể của Polo vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà sử học hiện đại.

Bạn cũng có thể tìm đọc qua cuốn sách: Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại để biết thêm về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn nhé!

xem thêm thông tin chi tiết về Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu?

Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu?

Hình Ảnh về: Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu?

Video về: Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu?

Wiki về Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu?

Mộ Thành Cát Tư Hãn nằm ở đâu? -

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy dấu vết của lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và hài cốt của ông.

Thành Cát Tư Hãn là người đã thống nhất Mông Cổ và tạo nên một đế chế rộng lớn trải dài từ Thái Bình Dương đến Ukraine trước khi qua đời vào năm 1227. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra vị trí ngôi mộ của ông. Một khả năng là Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở tỉnh Khentii, miền đông Mông Cổ, nơi ông sinh ra. Nancy Steinhardt, giáo sư nghệ thuật Đông Á tại Bảo tàng Pennsylvania thuộc Đại học Pennsylvania, phỏng đoán ngôi mộ nằm ở vùng núi tỉnh Khentii.

Chân dung Thành Cát Tư Hãn

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên tạp chí PLOS One, không có hồ sơ lịch sử hay khảo cổ nào mô tả hình dạng của ngôi mộ. Các nhà khoa học đã sử dụng hình ảnh vệ tinh để tìm ra ngôi mộ. Kết quả khảo sát vệ tinh đã xác định được hàng loạt tàn tích, nhưng không có tàn tích nào chứa mộ Thành Cát Tư Hãn.

Bí sử Mông Cổ, tác phẩm cổ nhất còn sót lại của văn học Mông Cổ, không đề cập đến ngôi mộ của ông. Chỉ được viết vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn đã "lên thiên đường". Tuy nhiên, văn bản nói rằng Thành Cát Tư Hãn rất chú ý đến Burkhan Khaldun, ngọn núi linh thiêng ở tỉnh Khentii. Thuở trẻ, ông thường dựa vào địa hình núi non để trốn tránh kẻ thù. Do đó, nhiều học giả nghi ngờ rằng ông được chôn cất ở đó, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của ngôi mộ.

Khi qua đời ở tuổi 67, Thành Cát Tư Hãn đang lãnh đạo quân đội trong trận chiến chống lại Tương Đảng ở khu vực ngày nay là tây bắc Trung Quốc. Theo nhà sử học Frank McLynn, rất khó để đưa thi hài của ông về Mông Cổ. Anh ta có thể cách biên giới Mông Cổ 500 km. Người Mông Cổ khi đó không biết kỹ thuật ướp xác và buộc phải chôn cất Thành Cát Tư Hãn ở nơi khác vì họ không có thời gian để mang xác về nhà trước khi nó bị phân hủy. Có thể, hài cốt của Thành Cát Tư Hãn và lăng mộ của ông nằm ở vùng Ordos phía tây bắc Trung Quốc.

Nhà thám hiểm Marco Polo (1254 - 1324) và sống 17 năm ở Trung Quốc, tiết lộ rằng 20.000 người biết vị trí của ngôi mộ đã bị giết để giữ bí mật trong cuốn sách "Marco Polo's Travels" của ông. Tính chính xác của lời kể của Polo vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà sử học hiện đại.

Bạn cũng có thể tìm đọc qua cuốn sách: Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại để biết thêm về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn nhé!

[rule_{ruleNumber}]

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy dấu vết của lăng mộ Thành Cát Tư Hãn và hài cốt của ông.

Thành Cát Tư Hãn là người đã thống nhất Mông Cổ và tạo nên một đế chế rộng lớn trải dài từ Thái Bình Dương đến Ukraine trước khi qua đời vào năm 1227. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra vị trí ngôi mộ của ông. Một khả năng là Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở tỉnh Khentii, miền đông Mông Cổ, nơi ông sinh ra. Nancy Steinhardt, giáo sư nghệ thuật Đông Á tại Bảo tàng Pennsylvania thuộc Đại học Pennsylvania, phỏng đoán ngôi mộ nằm ở vùng núi tỉnh Khentii.

Chân dung Thành Cát Tư Hãn

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên tạp chí PLOS One, không có hồ sơ lịch sử hay khảo cổ nào mô tả hình dạng của ngôi mộ. Các nhà khoa học đã sử dụng hình ảnh vệ tinh để tìm ra ngôi mộ. Kết quả khảo sát vệ tinh đã xác định được hàng loạt tàn tích, nhưng không có tàn tích nào chứa mộ Thành Cát Tư Hãn.

Bí sử Mông Cổ, tác phẩm cổ nhất còn sót lại của văn học Mông Cổ, không đề cập đến ngôi mộ của ông. Chỉ được viết vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn đã “lên thiên đường”. Tuy nhiên, văn bản nói rằng Thành Cát Tư Hãn rất chú ý đến Burkhan Khaldun, ngọn núi linh thiêng ở tỉnh Khentii. Thuở trẻ, ông thường dựa vào địa hình núi non để trốn tránh kẻ thù. Do đó, nhiều học giả nghi ngờ rằng ông được chôn cất ở đó, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của ngôi mộ.

Khi qua đời ở tuổi 67, Thành Cát Tư Hãn đang lãnh đạo quân đội trong trận chiến chống lại Tương Đảng ở khu vực ngày nay là tây bắc Trung Quốc. Theo nhà sử học Frank McLynn, rất khó để đưa thi hài của ông về Mông Cổ. Anh ta có thể cách biên giới Mông Cổ 500 km. Người Mông Cổ khi đó không biết kỹ thuật ướp xác và buộc phải chôn cất Thành Cát Tư Hãn ở nơi khác vì họ không có thời gian để mang xác về nhà trước khi nó bị phân hủy. Có thể, hài cốt của Thành Cát Tư Hãn và lăng mộ của ông nằm ở vùng Ordos phía tây bắc Trung Quốc.

Nhà thám hiểm Marco Polo (1254 – 1324) và sống 17 năm ở Trung Quốc, tiết lộ rằng 20.000 người biết vị trí của ngôi mộ đã bị giết để giữ bí mật trong cuốn sách “Marco Polo’s Travels” của ông. Tính chính xác của lời kể của Polo vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà sử học hiện đại.

Bạn cũng có thể tìm đọc qua cuốn sách: Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại để biết thêm về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn nhé!

#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

[rule_3_plain]

#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy dấu vết ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn và hài cốt của ông.
Thành Cát Tư Hãn là người thống nhất Mông Cổ và tạo ra đế quốc khổng lồ trải rộng từ Thái Bình Dương tới Ukraine trước khi qua đời vào năm 1227. Tuy nhiên, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm được vị trí ngôi mộ của ông. Một khả năng là Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở tỉnh Khentii phía đông Mông Cổ, nơi ông ra đời. Nancy Steinhardt, giáo sư nghệ thuật Đông Á ở Bảo tàng Pennsylvania thuộc Đại học Pennsylvania, suy đoán ngôi mộ nằm ở vùng núi của tỉnh Khentii.

Chân dung Thành Cát Tư Hãn
Theo một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tạp chí PLOS One, không có tài liệu lịch sử hoặc khảo cổ nào mô tả hình dáng ngôi mộ. Các nhà khoa học sử dụng ảnh vệ tinh để tìm kiếm ngôi mộ. Kết quả khảo sát bằng vệ tinh xác định một loạt tàn tích nhưng trong đó không có mộ của Thành Cát Tư Hãn.
Mông Cổ Bí Sử, tác phẩm văn chương tiếng Mông Cổ lâu đời nhất còn tồn tại, không đề cập tới ngôi mộ của ông. Văn bản chỉ viết vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn “lên thiên đường”. Tuy nhiên, văn bản cho biết Thành Cát Tư Hãn rất chú ý tới Burkhan Khaldun, ngọn núi linh thiêng ở tỉnh Khentii. Thời trẻ, ông từng dựa vào địa thế ngọn núi để trốn chạy kẻ thù. Vì vậy, nhiều học giả nghi ngờ ông được chôn cất tại đó, nhưng tính đến nay, họ vẫn chưa phát hiện dấu vết của ngôi mộ.
Khi qua đời ở tuổi 67, Thành Cát Tư Hãn đang chỉ huy binh lính trong trận chiến chống lại người Đảng Hạng tại khu vực ngày nay là vùng tây bắc Trung Quốc. Do đó, rất khó để mang thi thể ông về Mông Cổ, theo sử gia Frank McLynn. Ông có thể ở cách biên giới Mông Cổ 500 km. Người Mông Cổ thời đó không biết kỹ thuật ướp xác và buộc phải chôn cất Thành Cát Tư Hãn ở nơi khác bởi họ không kịp đưa thi thể về quê hương trước khi phân hủy. Có thể, hài cốt của Thành Cát Tư Hãn và ngôi mộ của ông nằm ở vùng Ordos phía tây bắc Trung Quốc.
Nhà thám hiểm Marco Polo (1254 – 1324) và đã sống 17 năm ở Trung Quốc, tiết lộ 20.000 người biết vị trí ngôi mộ đã bị giết chết nhằm giữ kín bí mật trong cuốn “Marco Polo du ký”. Độ chính xác trong lời kể của Polo vẫn là đề tài gây tranh cãi giữa các sử gia hiện đại.
Các bạn cũng có thể đọc qua sách : Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại để biết thêm về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn Nhé!

#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

[rule_2_plain]

#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

[rule_2_plain]

#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

[rule_3_plain]

#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy dấu vết ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn và hài cốt của ông.
Thành Cát Tư Hãn là người thống nhất Mông Cổ và tạo ra đế quốc khổng lồ trải rộng từ Thái Bình Dương tới Ukraine trước khi qua đời vào năm 1227. Tuy nhiên, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm được vị trí ngôi mộ của ông. Một khả năng là Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở tỉnh Khentii phía đông Mông Cổ, nơi ông ra đời. Nancy Steinhardt, giáo sư nghệ thuật Đông Á ở Bảo tàng Pennsylvania thuộc Đại học Pennsylvania, suy đoán ngôi mộ nằm ở vùng núi của tỉnh Khentii.

Chân dung Thành Cát Tư Hãn
Theo một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tạp chí PLOS One, không có tài liệu lịch sử hoặc khảo cổ nào mô tả hình dáng ngôi mộ. Các nhà khoa học sử dụng ảnh vệ tinh để tìm kiếm ngôi mộ. Kết quả khảo sát bằng vệ tinh xác định một loạt tàn tích nhưng trong đó không có mộ của Thành Cát Tư Hãn.
Mông Cổ Bí Sử, tác phẩm văn chương tiếng Mông Cổ lâu đời nhất còn tồn tại, không đề cập tới ngôi mộ của ông. Văn bản chỉ viết vào năm 1227, Thành Cát Tư Hãn “lên thiên đường”. Tuy nhiên, văn bản cho biết Thành Cát Tư Hãn rất chú ý tới Burkhan Khaldun, ngọn núi linh thiêng ở tỉnh Khentii. Thời trẻ, ông từng dựa vào địa thế ngọn núi để trốn chạy kẻ thù. Vì vậy, nhiều học giả nghi ngờ ông được chôn cất tại đó, nhưng tính đến nay, họ vẫn chưa phát hiện dấu vết của ngôi mộ.
Khi qua đời ở tuổi 67, Thành Cát Tư Hãn đang chỉ huy binh lính trong trận chiến chống lại người Đảng Hạng tại khu vực ngày nay là vùng tây bắc Trung Quốc. Do đó, rất khó để mang thi thể ông về Mông Cổ, theo sử gia Frank McLynn. Ông có thể ở cách biên giới Mông Cổ 500 km. Người Mông Cổ thời đó không biết kỹ thuật ướp xác và buộc phải chôn cất Thành Cát Tư Hãn ở nơi khác bởi họ không kịp đưa thi thể về quê hương trước khi phân hủy. Có thể, hài cốt của Thành Cát Tư Hãn và ngôi mộ của ông nằm ở vùng Ordos phía tây bắc Trung Quốc.
Nhà thám hiểm Marco Polo (1254 – 1324) và đã sống 17 năm ở Trung Quốc, tiết lộ 20.000 người biết vị trí ngôi mộ đã bị giết chết nhằm giữ kín bí mật trong cuốn “Marco Polo du ký”. Độ chính xác trong lời kể của Polo vẫn là đề tài gây tranh cãi giữa các sử gia hiện đại.
Các bạn cũng có thể đọc qua sách : Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại để biết thêm về cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn Nhé!

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Mộ #Thành #Cát #Tư #Hãn #nằm #ở #đâu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button