Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên

Bạn đang xem:
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

kinh nghiệm ý tưởng là những kiến ​​thức, kĩ năng, kĩ xảo mà người viết đã tích lũy được trong thực tiễn dạy học và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục những khó khăn mà các biện pháp thông thường không thể giải quyết được. được giải quyết, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả công việc của giáo viên.

Mẫu sáng kiến ​​kinh nghiệm chuẩn 2019 dưới đây được Shared24.com cập nhật đầy đủ và chi tiết, mời quý thầy cô tham khảo.

Sáng kiến ​​kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài văn miêu tả

CƠ CẤU TRẢI NGHIỆM KHUYẾN KHÍCH

BÌA CHÍNH

BÌA ĐỀ TÀI

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

A. GIỚI THIỆU

1. Lý do viết sáng kiến (khẩn cấp)

2. Mục tiêu của sáng kiến (Điểm đến cần đạt)

2.1. Mục tiêu chung

2.2. chi tiết mục tiêu

3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (Vấn đề là gì, phạm vi?)

3.2. Về không gian (Ở đâu?)

3.3. Khoảng thời gian (Từ đâu đến đâu, bây giờ và tương lai?)

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở viết ý tưởng

1.1. Cơ sở khoa học (Những khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên tạp chí chuyên ngành, lý thuyết khoa học, luận cứ khoa học về đề tài lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)

1.2. Cơ sở chính trị và pháp lý

– Cơ sở chính trị: Các văn bản, nghị quyết, chỉ thị,…, của Đảng liên quan đến vấn đề thực hiện chế độ chủ động.

– Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, ngành, tỉnh, địa phương liên quan đến vấn đề thực hiện sáng kiến.

2. Thực trạng vấn đề cần giải quyết

– Mô tả và phân tích hiện trạng của vấn đề cần giải quyết; các yếu tố, điều kiện tác động đến vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.

– Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần được giải quyết.

– Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.

3. Giải pháp/biện pháp thực hiện

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích 8 câu thơ giữa đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

– Cách thức/cách thức giải quyết nội dung cụ thể của sáng kiến ​​cần giải quyết.

– Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, sát thực tế và khả thi; chỉ ra cách thức (phương pháp) thực hiện để giải quyết vấn đề; có sản phẩm đã được chứng minh; điều kiện thực hiện; đề tài thực hiện).

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến ​​(Tác động đối với thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến ​​(tức là hiệu quả); khả năng chuyển ứng dụng sang đơn vị / địa phương khác)

4.2. Những người thụ hưởng sáng kiến ​​(Ai? Lợi ích gì?)

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề mà sáng kiến ​​giải quyết là gì?; Cần thực hiện những công việc gì?; Làm thế nào để làm nó?; Điều gì sẽ là ý nghĩa/tác động?

2. Khuyến nghị (nêu rõ đối tượng đề nghị, nội dung đề nghị; Với ai?; Nội dung gì?)

NGƯỜI GIỚI THIỆU (theo pháp luật, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

RUỘT THỪA (nếu có)

BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

—————————

TÊN BAN ĐẦU:…………………………………………………….

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

….., CÓ THỂ ……..

BÌA ĐỀ TÀI

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN BAN ĐẦU:…………………………………………………….

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CHỌN:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

….., CÓ THỂ ……..

Ghi chú:

Đầu tiên. Sáng kiến ​​phải viết đúng KẾT CẤU quy định.

2. Độ dài tối đa của sáng kiến ​​là 35 trang và ít nhất 20 trang. Không bao gồm: BÌA CHÍNH, BÌA ĐỀ TÀI, MỤC LỤC, DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.

Xem thêm: Khoa Học Công Nghệ Lớp 6 Bài 14: Phân loại thế giới sống

3. Các hạng mục chính như: A. GIỚI THIỆU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; NGƯỜI GIỚI THIỆU; RUỘT THỪA phải sang một trang mới. Các mục còn lại được trình bày hợp lý và khoa học.

4. Cần cân đối tỷ lệ giữa: Căn cứ viết sáng kiến ​​(khoảng 4-6 trang), tình trạng vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).

5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.

6. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ​​(Phụ lục 01 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến ​​giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

PHỤ LỤC SỐ 01

MẪU ĐƠN CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN ƯU ĐÃI

Kính thưa: …………………….

Tôi (chúng tôi) được liệt kê dưới đây:

KHÔNG

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi làm việc (hoặc nơi thường trú)

Tiêu đề

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ từng đồng tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị công nhận sáng kiến……………………

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ​​(trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến):……………………

– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến……………………

Ngày sáng kiến ​​được áp dụng hoặc thử nghiệm lần đầu tiên, (điền ngày sớm hơn)

…………………………………………………….

– Mô tả bản chất của sáng kiến

……………………………………………………

– Thông tin cần bảo mật (nếu có):

…………………………………………………….

– Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

……………………………………………………

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến ​​thu được từ việc áp dụng sáng kiến ​​theo quan điểm của tác giả

……………………………………………………

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến ​​thu được từ việc áp dụng sáng kiến ​​theo ý kiến ​​của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến ​​lần đầu, kể cả trường hợp áp dụng thử (nếu có).

……………………..

– Danh sách những người đã tham gia thử nghiệm, áp dụng lần đầu sáng kiến ​​(nếu có):

KHÔNGHọ và tênNgày sinhNơi làm việc (hoặc nơi thường trú)Tiêu đềTrình độ chuyên mônNội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin khai trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày tháng năm ………

ứng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

………….

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 – (310 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên

Hình Ảnh về:
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên

Video về:
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên

Wiki về
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên


Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn – Mẫu sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

kinh nghiệm ý tưởng là những kiến ​​thức, kĩ năng, kĩ xảo mà người viết đã tích lũy được trong thực tiễn dạy học và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục những khó khăn mà các biện pháp thông thường không thể giải quyết được. được giải quyết, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả công việc của giáo viên.

Mẫu sáng kiến ​​kinh nghiệm chuẩn 2019 dưới đây được Shared24.com cập nhật đầy đủ và chi tiết, mời quý thầy cô tham khảo.

Sáng kiến ​​kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài văn miêu tả

CƠ CẤU TRẢI NGHIỆM KHUYẾN KHÍCH

BÌA CHÍNH

BÌA ĐỀ TÀI

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

A. GIỚI THIỆU

1. Lý do viết sáng kiến (khẩn cấp)

2. Mục tiêu của sáng kiến (Điểm đến cần đạt)

2.1. Mục tiêu chung

2.2. chi tiết mục tiêu

3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (Vấn đề là gì, phạm vi?)

3.2. Về không gian (Ở đâu?)

3.3. Khoảng thời gian (Từ đâu đến đâu, bây giờ và tương lai?)

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở viết ý tưởng

1.1. Cơ sở khoa học (Những khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên tạp chí chuyên ngành, lý thuyết khoa học, luận cứ khoa học về đề tài lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)

1.2. Cơ sở chính trị và pháp lý

- Cơ sở chính trị: Các văn bản, nghị quyết, chỉ thị,..., của Đảng liên quan đến vấn đề thực hiện chế độ chủ động.

- Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, ngành, tỉnh, địa phương liên quan đến vấn đề thực hiện sáng kiến.

2. Thực trạng vấn đề cần giải quyết

- Mô tả và phân tích hiện trạng của vấn đề cần giải quyết; các yếu tố, điều kiện tác động đến vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.

– Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần được giải quyết.

- Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.

3. Giải pháp/biện pháp thực hiện

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích 8 câu thơ giữa đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

– Cách thức/cách thức giải quyết nội dung cụ thể của sáng kiến ​​cần giải quyết.

– Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, sát thực tế và khả thi; chỉ ra cách thức (phương pháp) thực hiện để giải quyết vấn đề; có sản phẩm đã được chứng minh; điều kiện thực hiện; đề tài thực hiện).

4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến ​​(Tác động đối với thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến ​​(tức là hiệu quả); khả năng chuyển ứng dụng sang đơn vị / địa phương khác)

4.2. Những người thụ hưởng sáng kiến ​​(Ai? Lợi ích gì?)

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề mà sáng kiến ​​giải quyết là gì?; Cần thực hiện những công việc gì?; Làm thế nào để làm nó?; Điều gì sẽ là ý nghĩa/tác động?

2. Khuyến nghị (nêu rõ đối tượng đề nghị, nội dung đề nghị; Với ai?; Nội dung gì?)

NGƯỜI GIỚI THIỆU (theo pháp luật, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái)

RUỘT THỪA (nếu có)

BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

—————————

TÊN BAN ĐẦU:…………………………………………………….

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

….., CÓ THỂ ……..

BÌA ĐỀ TÀI

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN BAN ĐẦU:…………………………………………………….

TÁC GIẢ:

CHỨC VỤ:

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CHỌN:

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

….., CÓ THỂ ……..

Ghi chú:

Đầu tiên. Sáng kiến ​​phải viết đúng KẾT CẤU quy định.

2. Độ dài tối đa của sáng kiến ​​là 35 trang và ít nhất 20 trang. Không bao gồm: BÌA CHÍNH, BÌA ĐỀ TÀI, MỤC LỤC, DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.

Xem thêm: Khoa Học Công Nghệ Lớp 6 Bài 14: Phân loại thế giới sống

3. Các hạng mục chính như: A. GIỚI THIỆU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; NGƯỜI GIỚI THIỆU; RUỘT THỪA phải sang một trang mới. Các mục còn lại được trình bày hợp lý và khoa học.

4. Cần cân đối tỷ lệ giữa: Căn cứ viết sáng kiến ​​(khoảng 4-6 trang), tình trạng vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).

5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.

6. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ​​(Phụ lục 01 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến ​​giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

PHỤ LỤC SỐ 01

MẪU ĐƠN CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN ƯU ĐÃI

Kính thưa: …………………….

Tôi (chúng tôi) được liệt kê dưới đây:

KHÔNG

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi làm việc (hoặc nơi thường trú)

Tiêu đề

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ từng đồng tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị công nhận sáng kiến……………………

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ​​(trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến):……………………

– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến……………………

Ngày sáng kiến ​​được áp dụng hoặc thử nghiệm lần đầu tiên, (điền ngày sớm hơn)

…………………………………………………….

– Mô tả bản chất của sáng kiến

……………………………………………………

– Thông tin cần bảo mật (nếu có):

…………………………………………………….

- Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

……………………………………………………

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến ​​thu được từ việc áp dụng sáng kiến ​​theo quan điểm của tác giả

……………………………………………………

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến ​​thu được từ việc áp dụng sáng kiến ​​theo ý kiến ​​của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến ​​lần đầu, kể cả trường hợp áp dụng thử (nếu có).

……………………..

– Danh sách những người đã tham gia thử nghiệm, áp dụng lần đầu sáng kiến ​​(nếu có):

KHÔNGHọ và tênNgày sinhNơi làm việc (hoặc nơi thường trú)Tiêu đềTrình độ chuyên mônNội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin khai trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày tháng năm ………

ứng viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

………….

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 - (310 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

[rule_3_plain]

#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMRelated posts:

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác của người giáo viên.

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn 2019 được chiase24.com cập nhật đầy đủ và chi tiết dưới đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài văn miêu tả
CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
BÌA CHÍNH
BÌA PHỤ

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)
2. Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)
3.2. Về không gian (ở đâu?)
3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)
B. NỘI DUNG
1. Cơ sở viết sáng kiến
1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)
1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý
– Cơ sở chính trị: Các Văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị, …, của Đảng liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
– Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh, địa phương liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết
– Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.
– Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.
– Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.
3. Các giải pháp/biện pháp thực hiện
.u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0:active, .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích 8 câu thơ giữa đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích– Bằng cách nào/làm như thế nào để giải quyết những nội dung cụ thể của sáng kiến cần giải quyết.
– Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thực tế, khả thi; chỉ ra được cách thức (phương pháp) triển khai thực hiện giải quyết vấn đề; có sản phẩm minh chứng; điều kiện để thực hiện; chủ thể thực hiện).
4. Hiệu quả của sáng kiến
4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến (Các tác động đến thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến (chính là hiệu quả); khả năng chuyển giao ứng dụng cho đơn vị/địa bàn khác)
4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến (Ai? Lợi gì?)
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề sáng kiến giải quyết là gì?; Cần thực hiện những nhiệm vụ gì?; Thực hiện bằng cách nào?; Ý nghĩa/tác động sẽ đem lại như thể nào?.
2. Kiến nghị (nêu cụ thể đối tượng kiến nghị, nội dung kiến nghị; với Ai?; nội dung gì?)
TÀI LIỆU THAM KHẢO (theo quy định, xếp theo thứ tự α)
PHỤ LỤC (nếu có)
BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
————————–
TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………
TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
….., THÁNG ….. NĂM ……..

BÌA PHỤ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………
TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
LĨNH VỰC CHỌN NGHIÊN CỨU:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
….., THÁNG ….. NĂM ……..

Lưu ý:
1. Sáng kiến phải được viết theo đúng CẤU TRÚC quy định.
2. Độ dài của sáng kiến tối đa là 35 trang và tối thiểu là 20 trang. Không kể: trang BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, MỤC LỤC, DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.
.uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2:active, .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 14: Phân loại thế giới sống3. Các mục chính như: A. MỞ ĐẦU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC phải sang trang mới. Các mục còn lại trình bày sao cho phù hợp, khoa học.
4. Cần đối tỷ lệ giữa: Cơ sở viết sáng kiến (khoảng 4-6 trang), Thực trạng của vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), các giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).
5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.
6. Phải có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Phụ lục 01 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
PHỤ LỤC SỐ 01
MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: ……………………………………………….
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến……………
– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): ……………………………………
– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến…………………………
Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)
………………………………………………………………….
– Mô tả bản chất của sáng kiến
………………………………………………………
– Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):
………………………………………………………………….
– Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
………………………………………………………
– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả
………………………………………………………
– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)
………………………..…………………………
– Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày … tháng… năm ………
Người nộp đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

…………….
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (310 bình chọn)

Related posts:Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Mầm non
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ Mẫu giáo
Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi

#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

[rule_2_plain]

#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

[rule_2_plain]

#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

[rule_3_plain]

#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMRelated posts:

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà người viết tích lũy được trong thực tiễn công tác giảng dạy và giáo dục, bằng những hoạt động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác của người giáo viên.

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn 2019 được chiase24.com cập nhật đầy đủ và chi tiết dưới đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt bài văn miêu tả
CẤU TRÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
BÌA CHÍNH
BÌA PHỤ

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do viết sáng kiến (tính cấp thiết)
2. Mục tiêu của sáng kiến (Đích cần đạt tới)
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Giới hạn của sáng kiến

3.1. Về đối tượng nghiên cứu (vấn đề gì, phạm vi?)
3.2. Về không gian (ở đâu?)
3.3. Về thời gian (Từ đâu đến đâu, hiện tại và trong tương lai?)
B. NỘI DUNG
1. Cơ sở viết sáng kiến
1.1. Cơ sở khoa học (Các khái niệm cơ bản, lý thuyết, kết luận khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, lý luận khoa học, luận chứng khoa học về vấn đề lựa chọn nghiên cứu của sáng kiến)
1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý
– Cơ sở chính trị: Các Văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị, …, của Đảng liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
– Cơ sở pháp lý: Các văn bản của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh, địa phương liên quan đến vấn tới vấn đề thực hiện sáng kiến.
2. Thực trạng của vấn đề cần giải quyết
– Miêu tả, phân tích hiện trạng vấn đề cần giải quyết; các nhân tố, các điều kiện ảnh hưởng tới vấn đề cần giải quyết của sáng kiến.
– Chỉ ra những hạn chế (hiện trạng tiêu cực) cần giải quyết.
– Tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trên.
3. Các giải pháp/biện pháp thực hiện
.u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0:active, .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9ed46277fdd60544fb86ba687f52dca0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích 8 câu thơ giữa đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích– Bằng cách nào/làm như thế nào để giải quyết những nội dung cụ thể của sáng kiến cần giải quyết.
– Yêu cầu cụ thể, rõ ràng, thực tế, khả thi; chỉ ra được cách thức (phương pháp) triển khai thực hiện giải quyết vấn đề; có sản phẩm minh chứng; điều kiện để thực hiện; chủ thể thực hiện).
4. Hiệu quả của sáng kiến
4.1. Ý nghĩa thực tiễn của sáng kiến (Các tác động đến thực tiễn mang lại từ việc thực hiện sáng kiến (chính là hiệu quả); khả năng chuyển giao ứng dụng cho đơn vị/địa bàn khác)
4.2. Đối tượng hưởng lợi của sáng kiến (Ai? Lợi gì?)
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận (tóm tắt kết quả của sáng kiến, vấn đề sáng kiến giải quyết là gì?; Cần thực hiện những nhiệm vụ gì?; Thực hiện bằng cách nào?; Ý nghĩa/tác động sẽ đem lại như thể nào?.
2. Kiến nghị (nêu cụ thể đối tượng kiến nghị, nội dung kiến nghị; với Ai?; nội dung gì?)
TÀI LIỆU THAM KHẢO (theo quy định, xếp theo thứ tự α)
PHỤ LỤC (nếu có)
BÌA CHÍNH

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
————————–
TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………
TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
….., THÁNG ….. NĂM ……..

BÌA PHỤ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
TÊN SÁNG KIẾN:……………………………………
TÁC GIẢ:
CHỨC VỤ:
LĨNH VỰC CHỌN NGHIÊN CỨU:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
….., THÁNG ….. NĂM ……..

Lưu ý:
1. Sáng kiến phải được viết theo đúng CẤU TRÚC quy định.
2. Độ dài của sáng kiến tối đa là 35 trang và tối thiểu là 20 trang. Không kể: trang BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, MỤC LỤC, DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC.
.uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2:active, .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uae10dd9bd596a303247abe8a18e072a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 14: Phân loại thế giới sống3. Các mục chính như: A. MỞ ĐẦU; B. NỘI DUNG; C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO; PHỤ LỤC phải sang trang mới. Các mục còn lại trình bày sao cho phù hợp, khoa học.
4. Cần đối tỷ lệ giữa: Cơ sở viết sáng kiến (khoảng 4-6 trang), Thực trạng của vấn đề cần giải quyết (khoảng 5-7 trang), các giải pháp/biện pháp thực hiện (khoảng 6-22 trang).
5. Không chọn vấn đề quá nhỏ và không chọn vấn đề quá lớn để viết sáng kiến.
6. Phải có đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Phụ lục 01 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
7. Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến giai đoạn từ … đến ….. của ….. (Phụ lục 4 – Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
PHỤ LỤC SỐ 01
MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: ……………………………………………….
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến……………
– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): ……………………………………
– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến…………………………
Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)
………………………………………………………………….
– Mô tả bản chất của sáng kiến
………………………………………………………
– Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):
………………………………………………………………….
– Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
………………………………………………………
– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả
………………………………………………………
– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)
………………………..…………………………
– Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày … tháng… năm ………
Người nộp đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

…………….
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (310 bình chọn)

Related posts:Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Mầm non
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ Mẫu giáo
Sáng kiến kinh nghiệm: Giúp trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi

Chuyên mục: Giáo dục
#Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #chuẩn #Mẫu #sáng #kiến #kinh #nghiệm #dành #cho #giáo #viên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button