Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn mới nhất năm 2019 hiện nay

Bạn đang xem bài thơ: Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn mới nhất năm 2019 hiện nay tại tranquoctoan.edu.vn

Tải xuống các mẫu ngay bây giờ hợp đồng thử việc tốttiêu chuẩn mới nhất 2019 dưới đây để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nội dung cơ bản của hợp đồng thử việc này cũng nêu rõ các thông tin chính liên quan đến họ tên, quê quán, lý lịch của người sử dụng lao động và người lao động, bao gồm quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên.

1. Mẫu hợp đồng thử việc mới chuẩn mực phù hợp thông dụng nhất hiện nay

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng thử việc chi tiết nhất

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

…………………………., ngày tháng năm……….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: …………../HĐTV


QUA MỘT BÊN:

Ông bà:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:………………………………………………………………………………………………………

BÊN B:

Ông bà:…………………………………………………………………………………………………….


Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………

Mang theo CMND: ……………………………………………………………………………………………….

Đồng ý ký kết hợp đồng thử việc và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản sau:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại hợp đồng thử việc với thời hạn là……. từ …. tháng …. năm …. đến nay …. tháng …. năm …….

Tại địa chỉ này: ………………………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:…………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm:

 • Thực hiện công việc theo đúng chức danh nghề nghiệp dưới sự quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (và các cá nhân do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, ủy quyền);
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để thúc đẩy hiệu quả công việc;
 • Các công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, ủy quyền)

Xem thêm: Nhà thơ Huy Cận và những vần thơ đặc sắc để đời phần 4

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48h/tuần (sáng 8h – 12h, chiều 13h30 – 17h30);
 • Các công cụ được cung cấp: Cần thiết theo yêu cầu công việc.
 • Điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

 • Vận chuyển:……………………………………………………………………;
 • Lương thử việc:………………………………………………………;
 • Phụ cấp:………………………………………………………………………………………….;
 • Hình thức trả lương: Trả 1 lần vào ngày……hàng tháng;
 • Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)
 • Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trường hợp người lao động được cử đi đào tạo thì người lao động phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, phải cam kết làm việc lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khóa học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như nhân viên. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo, người lao động không tiếp tục hợp tác với Công ty thì người lao động phải hoàn trả 100% phí đào tạo và các quyền lợi đã nhận trong thời gian đào tạo.
 • Các thỏa thuận khác: Trong thời hạn 15 (ngày làm việc) kể từ ngày ký hợp đồng thử việc này, vì bất kỳ lý do gì mà người lao động không tiếp tục hợp tác với công ty (kể cả trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng). hợp đồng thử việc trước thời hạn), người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty thanh toán bất kỳ khoản chế độ, quyền lợi nào của người lao động trong thời gian trên.

Xem thêm: Top 10 Bài Thơ Hay Về Tháng 10

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành các nội dung và công việc đã cam kết trong Hợp đồng;
 • Nộp bản chính các văn bằng, chứng chỉ (có học vị cao nhất theo chức danh nghề nghiệp) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;
 • Tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,…….
 • Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để tư lợi;
 • Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và trong vòng 24 tháng kể từ khi ra khỏi Công ty, người lao động không được: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra bên ngoài, không được hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, sản phẩm và các sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để phục vụ công việc của mình mà không được sự đồng ý trước. được sự đồng ý bằng văn bản của công ty. Vụ việc bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Đảm bảo công việc và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng;
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;
 • Bảo quản bản chính các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) cho người lao động trong thời gian hợp đồng có hiệu lực;
 • Trả lại bản chính các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) cho người lao động sau khi người lao động đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thử việc này.

Xem thêm: Những bài thơ chế 4 chữ 5 chữ hài hước nhất

2. Quyền hạn:

 • Quản lý người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, thuyên chuyển, tạm dừng công việc);
 • Hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, xử lý kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển sang hợp đồng chính thức hoặc ngừng làm việc;
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: Bên A hoặc Bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu Bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho Bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

 • Các vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này sẽ được áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật về lao động;
 • Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng tại ………………………………………………………………………………………………

công nhân

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhà tuyển dụng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu hợp đồng thử việc theo mẫu chuẩn nhất 2019, các cá nhân hay doanh nghiệp đang cần thông tin để tải về tham khảo, tìm hiểu và áp dụng khi cần thì đây sẽ là một gợi ý. ý tưởng cho bạn. Hiện tại mẫu hợp đồng này đang phổ biến, được nhiều công ty, doanh nghiệp tải về để đáp ứng nhu cầu của các bạn.

Theo Thuvientho.com


xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn mới nhất năm 2019 hiện nay

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn mới nhất năm 2019 hiện nay

Chuyên mục: Thơ Hay Về Công Việc
#Mẫu #hợp #đồng #thử #việc #hay #chuẩn #mới #nhất #năm #hiện #nay

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button