Lấy chồng thợ mộc sướng sao – Ca dao

Bạn đang xem bài thơ: Lấy chồng thợ mộc sướng sao – Ca dao tại tranquoctoan.edu.vn

Lấy chồng mộc có hạnh phúc không?
Mùn cưa trong bếp, dăm bào nấu cơm
Vỏ cây vụn tốt hơn rơm
Mùn cưa gác bếp thơm hơn nhang


Xem thêm: Nhà báo – Thôn Đông

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Lấy chồng thợ mộc sướng sao – Ca dao

Lấy chồng thợ mộc sướng sao – Ca dao

Chuyên mục: Thơ Hay Về Công Việc
#Lấy #chồng #thợ #mộc #sướng #sao #dao

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button