Khát vọng độc lập

Bạn đang xem bài viết: Khát vọng độc lập tại tranquoctoan.edu.vn

Khát vọng độc lập

Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Thừa Hạo, có sách chép là Dương Đình Nghệ. Quê ông ở làng Ràng, nay là xã Dương Xá, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa. Làng Rạng nằm bên hữu ngạn sông Mã, gần nơi sông Chu hợp lưu với sông Mã, gọi là ngã ba Dầu. Đây là một trong những ngôi làng cổ hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống, vừa mang nét chung của làng cổ truyền Việt Nam, vừa mang nét riêng của làng cổ vùng châu thổ sông Mã. Và chính nơi đây đã hình thành nên người anh hùng Dương Diên Nghệ – một võ tướng tài ba.

Thời Hậu Lương bên Trung Quốc, năm xưa Lưu Nghiễm nhà Nam Hán xưng vương ở Quảng Châu, lấy cớ Khúc Hạo chiếm Giao Châu, sai Lý Khắc Chính và Lý Trí Thuấn đánh chiếm Giao Châu. Ông hết lòng giúp Khúc trị dân, trị quốc. Năm Đinh Sửu 917 Khúc Hạo mất, con của Hạo là Khúc Thừa Mỹ giúp. Mùa thu, tháng 7 – 23 tháng 9, Hán vương sai tướng Lý Khắc Chính đánh Giao Châu. Lý Khắc Chính bắt được thống soái Khúc Thừa Mỹ đem về… Dương Diên Nghệ tạm lánh nạn, lập mưu báo thù cho họ Khúc. Sau đó, Dương Diên Nghệ tập hợp hơn 3.000 “con nuôi” làm vây tại các lò võ ở làng Rạng, Tư Phố, dùng Ngô Quyền, Đinh Công Trứ (cha Đinh Bộ Lĩnh), Kiều Công Tiễn… làm nha hoàn. . .

Để lay chuyển Dương Diên Nghệ, Hán vương Lưu Cung đã cử sứ sang phong ông làm Thứ sử Ái Châu. Về sau, Dương Diên Nghệ giả vờ nhận chức để dễ bề phát triển lực lượng, chờ thời cơ đẩy lùi quân xâm lược. Năm 931, Dương Diên Nghệ được sự ủng hộ của nhân dân và các bậc hiền tài địa phương như Ngô Quyền, Đinh Công Trứ… đã vượt núi rừng tiến quân từ Thanh Hóa vào Giao Châu, bao vây và tấn công thành Đại La. thành lũy của quân xâm lược Nam Hán. Từ bên kia biên giới, vua Nam Hán vội sai Thừa Thiên Huế đem quân sang cứu viện. Trước khi viện binh đến, Dương Diên Nghệ hạ được thành, quân Nam Hán tan vỡ, tướng giặc là Khắc Trinh bị giết, tổng đốc Lý Tiến trốn về nước. viện binh Nam Hán kéo vào nước ta; Chưa kịp ổn định, Dương Diên Nghệ đã chủ động đem quân ra khỏi thành, tấn công tiêu diệt. Quân Nam Hán bị đánh bất ngờ, hoang mang, tan rã. Tướng giặc là Trịnh Bảo tử trận.

Xem thêm: Hiện trạng không có thời gian

Cuộc kháng chiến thắng lợi của nhân dân ta do Dương Diên Nghệ lãnh đạo đã đánh bại âm mưu chiếm lại nước ta của nhà Nam Hán. Nền độc lập, tự chủ của đất nước tiếp tục được giữ vững. Sau chiến thắng vang dội, Dương Diên Nghệ xưng là Tiết Độ Sứ làm chủ huyện Tĩnh Hải; tuyên bố Việt Nam độc lập. Tháng 3 năm Đinh Dậu (937), Dương Diên Nghệ bị phản tặc giết để cướp chính quyền. Người đó là Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn cũng là con nuôi và là một trong những nha hoàn từng được Dương Diên Nghệ coi trọng, tin tưởng. Tuy nhiên, người con rể tài ba của Dương Diên Nghệ là Ngô Quyền đã dẫn quân Ái Châu vào thành Đại La để trừ gian phu phản quốc Kiều Công Tiễn và xuất sắc tiếp bước Dương Diên Nghệ.


Chiến thắng oanh liệt Đại La mùa xuân năm 931 đã tạo đòn bẩy cần thiết để dân tộc ta vượt qua gông cùm Bắc thuộc, bước vào thời kỳ chấn hưng đại đoàn kết toàn dân tộc. Chiến công của Dương Diên Nghệ là cơ sở để sau này Ngô Quyền lập nên kỳ tích hiển hách: Đánh tan quân Nam Hán xâm lược trên sông Bạch Đằng năm 938. Ở làng Dương Xá, Dương Diên Nghệ trở thành ông tổ của nhà Nam Hán. họ Dương và một anh hùng của Việt Nam. Khi mất được tôn là phúc thần. Tưởng nhớ công ơn của ông, nhân dân đã lập đền thờ hương khói quanh năm. Câu đối ở đền ca ngợi danh tướng, uy danh của ông: “Dưỡng tam thiên công tử trả thù gian phụ. Chủ tám vạn dũng sĩ, con ra trận oai hùng”. Nghĩa là: Nuôi ba ngàn con nuôi khí thì vô cùng. Cầm tám vạn quân xông pha trận danh hiển hách.

Xem thêm: Truyện Nguyễn Khuyến

Cuộc thảo luận:

TỶTheo sách “Đại Việt sử ký Toàn thư”, năm 931, người anh hùng dân tộc Dương Diên Nghệ đã làm nên trang sử độc lập, tự cường cho đất nước. Và dù nền độc lập ấy chỉ kéo dài 6 năm, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để người dân Việt Nam lúc bấy giờ tự tin và quyết tâm thoát khỏi gông cùm hà khắc của Nam Tống và tạo tiền đề cho Ngô Quyền. đánh thắng Bạch Đằng Giang, giữ vững nền độc lập của nước Việt Nam. Với chiến thắng năm 931, Dương Diên Nghệ đã chứng tỏ mình là một tướng giỏi và huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ dù không hùng mạnh. Dương Diên Nghệ làm được điều đó là nhờ ông đã nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hết lòng thương yêu các tướng, khiến họ đoàn kết đánh giặc và thu được thắng lợi nhanh chóng.

Chiến thắng quân Nam Hán của ông tuy không được đánh giá cao bằng trận Bạch Đằng của con rể là Ngô Quyền sau này nhưng đã thể hiện rõ khát vọng về một đất nước độc lập tự chủ không bao giờ nguôi trong lòng nhân dân. Người Việt Nam trong suốt những năm qua. Phía Bắc của. Đồng thời, cho thế hệ mai sau thấy rằng: Dù bị Bắc thuộc 1000 năm nhưng dân tộc Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể đứng lên chống giặc ngoại xâm để xây dựng một đất nước độc lập. .

Theo Baihocdoisong.com

Xem thêm: Sống mãi trong lòng nhân dânxem thêm thông tin chi tiết: Khát vọng độc lập

Chuyên mục: Chuyện Xưa Tích Cũ
#Khát #vọng #độc #lập

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button