Khất thực – Thu Hương

Bạn đang xem bài thơ: Khất thực – Thu Hương tại tranquoctoan.edu.vn

Ẩn mình bên cạnh
Dang tay xin chữ tình thế gian
Nhìn đi nhìn lại
Anh ta trông giống như anh ta bị điên!

Người xin tiền, xin tiền
Anh đi xin chữ tình lạ
Không phải điên mà là khùng
Đời người là miếng của chung

Phải là bộ trưởng hoặc công chức
Còn không thì phải giàu mới mong
Thư tình ai trao
Nhưng đi khất thực để mơ


Xem thêm: Nhà thơ Thái Bá Tân và tập thơ dịch của các tác giả khác phần 6

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Khất thực – Thu Hương

Khất thực – Thu Hương

Chuyên mục: Thơ Vui Vẻ
#Khất #thực #Thu #Hương

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button