Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng

Bạn đang xem: Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng tại tranquoctoan.edu.vn

Người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng, sự việc lập tức được báo cho chính quyền địa phương.

Ngày 16/11, ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể nam thanh niên ở khu vực hồ nước địa phương.

Thi thể nam thanh niên được đưa vào bờ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch. Sự việc ngay sau đó được báo cho chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, Công an xã Phúc Trạch phối hợp cùng người dân có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời trục vớt thi thể nam thanh niên. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch).
Công việc hiện tại Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trôi sông Sài Gòn

xem thêm thông tin chi tiết về Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng

Hình Ảnh về: Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng

Video về: Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng

Wiki về Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng -

Người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng, sự việc lập tức được báo cho chính quyền địa phương.

Ngày 16/11, ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể nam thanh niên ở khu vực hồ nước địa phương.

Hà Tĩnh: Tạo thế hệ trẻ mới nói trên Mã Lèng
Thi thể nam thanh niên được đưa vào bờ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch. Sự việc ngay sau đó được báo cho chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, Công an xã Phúc Trạch phối hợp cùng người dân có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời trục vớt thi thể nam thanh niên. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch).
Công việc hiện tại Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trôi sông Sài Gòn

[rule_{ruleNumber}]

Người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng, sự việc lập tức được báo cho chính quyền địa phương.

Ngày 16/11, ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể nam thanh niên ở khu vực hồ nước địa phương.

Hà Tĩnh: Tạo thế hệ trẻ mới nói trên Mã Lèng
Thi thể nam thanh niên được đưa vào bờ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch. Sự việc ngay sau đó được báo cho chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, Công an xã Phúc Trạch phối hợp cùng người dân có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời trục vớt thi thể nam thanh niên. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch).
Công việc hiện tại Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên hồ Mã Lèng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trôi sông Sài Gòn

#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

[rule_3_plain]

#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ Ma Leng, vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Ngày 16/11, ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên ở khu vực hồ trên địa bàn.

Thi thể nam thanh niên được đưa lên bờ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ Ma Leng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Phúc Trạch phối hợp với người dân bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời trục vớt thi thể nam thanh niên. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch).

Hiện vụ phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn
showvideo(‘video7165090’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/7887046277912088432abf201cc28a36/63766890/2022_07_12/ctvxahoi/phat_hien_thi_the_nguoi_dan_ong_dang_phan_huy_troi_tren_song_sai_gon_thdt.mp4’);
Nguồn: ĐTHĐT.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

[rule_2_plain]

#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

[rule_2_plain]

#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

[rule_3_plain]

#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ Ma Leng, vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Ngày 16/11, ông Trần Quốc Khánh – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên ở khu vực hồ trên địa bàn.

Thi thể nam thanh niên được đưa lên bờ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân địa phương hốt hoảng phát hiện thi thể một thanh niên nổi trên hồ Ma Leng, thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch. Vụ việc ngay sau đó được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Phúc Trạch phối hợp với người dân bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời trục vớt thi thể nam thanh niên. Đến 8h, nạn nhân được xác định là anh P. (23 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch).

Hiện vụ phát hiện thi thể thanh niên nổi trên hồ Ma Leng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn
showvideo(‘video7165090’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/7887046277912088432abf201cc28a36/63766890/2022_07_12/ctvxahoi/phat_hien_thi_the_nguoi_dan_ong_dang_phan_huy_troi_tren_song_sai_gon_thdt.mp4’);
Nguồn: ĐTHĐT.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Hà #Tĩnh #Phát #hiện #thi #thể #thanh #niên #nổi #trên #hồ #Leng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button