Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

Bạn đang xem:
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Kế hoạch ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp nhiều bài ôn tập kiến ​​thức của giáo viên dạy kèm hè cho học sinh vừa học xong lớp 2 và chuẩn bị lên lớp 3. Việc luyện đề nhằm giúp các em củng cố lại kiến ​​thức, ôn tập toàn bộ kiến ​​thức đã học để chuẩn bị bước vào năm học mới đạt kết quả cao. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án hè lớp 2 lên lớp 3

Toán học

Ôn tập phép cộng và phép trừ

(Dạy 3 tiếng)

A. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng và phép trừ.

Học sinh hiểu và làm được bài tập.

B. Hoạt động dạy học

Tôi kiểm tra: Kết hợp trong giờ.

II. Bài học mới:

một. Kiến thức cần ghi nhớ

Cách đặt và thực hiện phép tính?

Làm thế nào để tìm các thành phần chưa biết? (Số hạng, số bị trừ, số bị trừ)

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số bị trừ.

– Muốn tìm số bị trừ ta trừ hiệu của số bị trừ.)

b. học sinh làm bài

Bài 1: Tính nhanh:

a, 26+ 17 + 23 + 14

b, 46+ 82 + 18 + 54

c, 37 – 5 + 37 – 7

– Giáo viên phổ thông

Bài 2: Tìm x

a, x + 36 = 72 b, x – 45 = 37

c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 – x = 28

– GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính là gì? làm thế nào để tìm thấy?

bài 3: Điền dấu thích hợp > < = vào chỗ chấm

a,25 + 36…. 17 + 48

b,74 – 36…. 83 – 37

c,56 – 19…. 18 + 19

Bài 4: (Dành cho HSKG)

Tìm một số mà số đó cộng với 45 bằng 62

kỳ 2

Bài 5: Điền dấu thích hợp > < = vào chỗ chấm

a, x + 32…. 41 + x

b,56–y…. 45 – năm

c,x – 26…. x – 21

Bài 6: (Dành cho HSKG)

Tìm một số biết rằng trừ 26 bằng 38

Bài 7: Đúng, viết D sai, viết NÊN

25 + 48 = 73

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

76 – 29 = 57

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

57 – 28 = 29

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

– Hs nêu cách làm.

– 2 HS trả lời miệng.

– Lớp nhận xét.

– HS nêu các thành phần chưa biết trong phép tính.

– HS làm nháp.

– HS làm vào vở.

– GV hướng dẫn HS về dạng tìm thành phần chưa biết.

– HS lên bảng làm.

– GV hướng dẫn HS về dạng tìm thành phần chưa biết.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ thơ 6 Bài thơ về tiểu đội xe không kính

kỳ 3

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

bài 9 : Tìm x

a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24

c/ x + 25 = 100 – 25 d/ 89 – x = 28

Yêu cầu HS làm việc theo nhóm rồi đại diện lên bảng:

bài 10:

– Yêu cầu HS làm vào vở.

Thêm 2 số vào dãy sau:

a/ 9; thứ mười hai ; 15; 18; ….; ….

B 4; số 8 ; 16; ….; ….

c/100; 200 ; 300; 400; ….; ….

d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

HS làm vào vở.

…, 21, 24.

…, 32, 64.

…,500,600.

…, 150,160.

III. củng cố: Khái quát nội dung bài viết

IV- Đầu dò: Về nhà làm BT 11 (Phần C, D dành cho HSKG)

Tìm x :

A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17

B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 – 21

Tài liệu vẫn còn để bạn download về xem thêm

5/5 – (453 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

Hình Ảnh về:
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

Video về:
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3

Wiki về
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3


Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 – Giáo án dạy thêm hè lớp 2 lên lớp 3 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Kế hoạch ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp nhiều bài ôn tập kiến ​​thức của giáo viên dạy kèm hè cho học sinh vừa học xong lớp 2 và chuẩn bị lên lớp 3. Việc luyện đề nhằm giúp các em củng cố lại kiến ​​thức, ôn tập toàn bộ kiến ​​thức đã học để chuẩn bị bước vào năm học mới đạt kết quả cao. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án hè lớp 2 lên lớp 3

Toán học

Ôn tập phép cộng và phép trừ

(Dạy 3 tiếng)

A. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng và phép trừ.

Học sinh hiểu và làm được bài tập.

B. Hoạt động dạy học

Tôi kiểm tra: Kết hợp trong giờ.

II. Bài học mới:

một. Kiến thức cần ghi nhớ

Cách đặt và thực hiện phép tính?

Làm thế nào để tìm các thành phần chưa biết? (Số hạng, số bị trừ, số bị trừ)

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số bị trừ.

– Muốn tìm số bị trừ ta trừ hiệu của số bị trừ.)

b. học sinh làm bài

Bài 1: Tính nhanh:

a, 26+ 17 + 23 + 14

b, 46+ 82 + 18 + 54

c, 37 – 5 + 37 – 7

- Giáo viên phổ thông

Bài 2: Tìm x

a, x + 36 = 72 b, x – 45 = 37

c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 – x = 28

- GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính là gì? làm thế nào để tìm thấy?

bài 3: Điền dấu thích hợp > < = vào chỗ chấm

a,25 + 36…. 17 + 48

b,74 – 36…. 83 – 37

c,56 – 19…. 18 + 19

Bài 4: (Dành cho HSKG)

Tìm một số mà số đó cộng với 45 bằng 62

kỳ 2

Bài 5: Điền dấu thích hợp > < = vào chỗ chấm

a, x + 32…. 41 + x

b,56–y…. 45 – năm

c,x – 26…. x – 21

Bài 6: (Dành cho HSKG)

Tìm một số biết rằng trừ 26 bằng 38

Bài 7: Đúng, viết D sai, viết NÊN

25 + 48 = 73

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

76 – 29 = 57

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

57 – 28 = 29

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

- Hs nêu cách làm.

- 2 HS trả lời miệng.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu các thành phần chưa biết trong phép tính.

- HS làm nháp.

- HS làm vào vở.

- GV hướng dẫn HS về dạng tìm thành phần chưa biết.

- HS lên bảng làm.

- GV hướng dẫn HS về dạng tìm thành phần chưa biết.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ thơ 6 Bài thơ về tiểu đội xe không kính

kỳ 3

Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3
Kế hoạch học hè lớp 2 lên lớp 3

bài 9 : Tìm x

a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24

c/ x + 25 = 100 – 25 d/ 89 – x = 28

Yêu cầu HS làm việc theo nhóm rồi đại diện lên bảng:

bài 10:

- Yêu cầu HS làm vào vở.

Thêm 2 số vào dãy sau:

a/ 9; thứ mười hai ; 15; 18; ….; ….

B 4; số 8 ; 16; ….; ….

c/100; 200 ; 300; 400; ….; ….

d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

HS làm vào vở.

…, 21, 24.

…, 32, 64.

…,500,600.

…, 150,160.

III. củng cố: Khái quát nội dung bài viết

IV- Đầu dò: Về nhà làm BT 11 (Phần C, D dành cho HSKG)

Tìm x :

A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17

B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 – 21

Tài liệu vẫn còn để bạn download về xem thêm

5/5 - (453 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3Related posts:

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp rất nhiều các bài giảng ôn tập kiến thức dành cho giáo viên dạy thêm hè cho học sinh mới học xong lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3. Việc luyện tập nhằm giúp các em củng cố kiến thức, ôn lại toàn bộ những kiến thức đã học để chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả cao. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.
Giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3
Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ôn tập về phép cộng và phép trừ
(Dạy 3 tiết)
A. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HS hiểu và làm được bài tập.
B. Các hoạt động dạy học
I. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. Bài mới:
a. Kiến thức cần ghi nhớ
Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nêu cách tìm thành phần chưa biết? (Số hạng, số bị trừ, số trừ)
– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.)
b. HS làm bài tập

Bài 1: Tính nhanh:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, 26+ 17 + 23 + 14
b, 46+ 82 + 18 + 54
c, 37 – 5 + 37 – 7

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– GV khái quát
Bài 2: Tìm x
a, x + 36 = 72 b, x – 45 = 37

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 – x = 28
– GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính là gì? nêu cách tìm?
Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a,25 + 36 …. 17 + 48
b,74 – 36 …. 83 – 37
c,56 – 19 …. 18 + 19

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: (Dành cho HSKG)
Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62
Tiết 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a, x + 32 …. 41 + x
b,56 – y …. 45 – y

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c,x – 26 …. x – 21
Bài 6: (Dành cho HSKG)
Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S
25 + 48 = 73 Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3
76 – 29 = 57 Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

57 – 28 = 29 Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

– HS nêu cách làm.
– 2 HS trả lời miệng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Lớp nhận xét.
– HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính.
– HS làm ra nháp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– HS làm vào vở.
– GV hướng dẫn HS đưa về dạng tìm thành phần chưa biết.
– HS lên bảng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– GV hướng dẫn HS đưa về dạng tìm thành phần chưa biết.

.u1338403295a796e657d11dce11874b9f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f:active, .u1338403295a796e657d11dce11874b9f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ 6 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Tiết 3
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 9 : Tìm x
a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24
c/ x + 25 = 100 – 25 d/ 89 – x = 28

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Yêu cầu HS làm bài theo nhóm rồi đại diện lên bảng:
Bài 10:

– Yêu cầu HS làm vào vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Viết thêm 2 số vào dãy số sau:
a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….
b/ 4; 8 ; 16; ….; ….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….
d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

HS làm vào vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…, 21, 24.
…, 32, 64.
…,500,600.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…, 150,160.

III. Củng cố: Khái quát nội dung bài
IV- Dặn dò: Về nhà làm BT 11 (Phần C, D dành cho HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tìm x :
A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17
B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 – 21

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (453 bình chọn)

Related posts:Giáo án ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 – Giáo án dạy thêm hè lớp 4 lên lớp 5
Giáo án ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán
Giáo án dạy hè ôn lớp 5 lên lớp 6 – Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh lớp 5 lên lớp 6
Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5 – Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán, tiếng Việt

#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3Related posts:

Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp rất nhiều các bài giảng ôn tập kiến thức dành cho giáo viên dạy thêm hè cho học sinh mới học xong lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3. Việc luyện tập nhằm giúp các em củng cố kiến thức, ôn lại toàn bộ những kiến thức đã học để chuẩn bị cho năm học mới đạt kết quả cao. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.
Giáo án dạy hè lớp 2 lên lớp 3
Toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ôn tập về phép cộng và phép trừ
(Dạy 3 tiết)
A. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh về phép cộng, phép trừ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

HS hiểu và làm được bài tập.
B. Các hoạt động dạy học
I. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

II. Bài mới:
a. Kiến thức cần ghi nhớ
Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nêu cách tìm thành phần chưa biết? (Số hạng, số bị trừ, số trừ)
– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.)
b. HS làm bài tập

Bài 1: Tính nhanh:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a, 26+ 17 + 23 + 14
b, 46+ 82 + 18 + 54
c, 37 – 5 + 37 – 7

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– GV khái quát
Bài 2: Tìm x
a, x + 36 = 72 b, x – 45 = 37

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 – x = 28
– GV yêu cầu HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính là gì? nêu cách tìm?
Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a,25 + 36 …. 17 + 48
b,74 – 36 …. 83 – 37
c,56 – 19 …. 18 + 19

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: (Dành cho HSKG)
Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62
Tiết 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm
a, x + 32 …. 41 + x
b,56 – y …. 45 – y

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c,x – 26 …. x – 21
Bài 6: (Dành cho HSKG)
Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S
25 + 48 = 73 Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3
76 – 29 = 57 Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

57 – 28 = 29 Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

– HS nêu cách làm.
– 2 HS trả lời miệng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Lớp nhận xét.
– HS nêu thành phần chưa biết trong phép tính.
– HS làm ra nháp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– HS làm vào vở.
– GV hướng dẫn HS đưa về dạng tìm thành phần chưa biết.
– HS lên bảng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– GV hướng dẫn HS đưa về dạng tìm thành phần chưa biết.

.u1338403295a796e657d11dce11874b9f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f:active, .u1338403295a796e657d11dce11874b9f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1338403295a796e657d11dce11874b9f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích khổ 6 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Tiết 3
Giáo án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 9 : Tìm x
a/ x – 21 = 33 – 21 b/ 78- x = 42 + 24
c/ x + 25 = 100 – 25 d/ 89 – x = 28

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Yêu cầu HS làm bài theo nhóm rồi đại diện lên bảng:
Bài 10:

– Yêu cầu HS làm vào vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Viết thêm 2 số vào dãy số sau:
a/ 9; 12 ; 15; 18; ….; ….
b/ 4; 8 ; 16; ….; ….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c/ 100; 200 ; 300; 400; ….; ….
d/ 110; 120 ; 130; 140; ….; ….

HS làm vào vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…, 21, 24.
…, 32, 64.
…,500,600.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

…, 150,160.

III. Củng cố: Khái quát nội dung bài
IV- Dặn dò: Về nhà làm BT 11 (Phần C, D dành cho HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tìm x :
A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17
B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 – 21

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (453 bình chọn)

Related posts:Giáo án ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 – Giáo án dạy thêm hè lớp 4 lên lớp 5
Giáo án ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán
Giáo án dạy hè ôn lớp 5 lên lớp 6 – Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh lớp 5 lên lớp 6
Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5 – Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán, tiếng Việt

Chuyên mục: Giáo dục
#Giáo #án #ôn #tập #hè #lớp #lên #lớp #Giáo #án #dạy #thêm #hè #lớp #lên #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button