Gái nhà nông – Nguyễn Lâm

Bạn đang xem bài thơ: Gái nhà nông – Nguyễn Lâm tại tranquoctoan.edu.vn

Thân gái nhà nông tuổi má hồng
Việc nhà, ruộng rẫy chẳng ai trông
Nương đồi cỏ mọc không người xới
Cống rãnh ao tù chẳng thợ thông

Mấy lượt bạn cày qua hỏi giúp
Nhiều lần thợ xới ngõ làm không
Má em luyến tiếc không trao ruộng
Để mỗi mình em việc án đồng.


Xem thêm:  Em mãi chờ anh – Sĩ Đại

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Gái nhà nông – Nguyễn Lâm

Gái nhà nông – Nguyễn Lâm

Chuyên mục: Thơ Hay Về Công Việc
#Gái #nhà #nông #Nguyễn #Lâm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button