Dòng dõi công thần

Bạn đang xem bài viết: Dòng dõi công thần tại tranquoctoan.edu.vn

Hậu duệ của các vị thần

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Lê Niệm là con của Lê Lãm và là cháu của Trung Trực Vương Lê Lai. Quê ông ở xã Duy Tinh, huyện Thuận Hựu (nay thuộc Thanh Hóa). Ông làm quan 4 triều: Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân, Lê Thánh Tông. Cha của Lê Niệm là Lê Lãm theo vua Thái Tổ bình định quân Minh, lập công. Năm Thuận Thiên thứ nhất, Lê Lâm được trao chức Phó đội trưởng Thiết Đốc. Trong số những người theo vua dày công lập công ở Lũng Nhai, Lê Lâm đứng thứ ba, được phong Trung Lương tiến sĩ Cầu Kiệm vệ tướng quân, tước Thượng Trí tự Suy Trung Đổng Đức Hiệp mưu bảo công thần. Năm 1430, ông được cử làm tiên phong đánh quân Ai Lao. Tuy nhiên, trong lúc đuổi theo quân Ai Lao, ông trúng độc mà chết. Ông được thăng cấp Thiếu Úy. Về sau, Lê Niệm có công lập vua Lê Thánh Tông nên triều đình phong cho Lê Lâm làm Đô đốc; Năm 1484, ông được phong Trung Lễ Hầu, họ là Thái úy Trung Quốc Công, húy là Uy Vũ.

Cả họ Lê Lai có 5 người đều tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Đó là Lê Lân (Anh trai Lê Lai), Lê Lai và 3 người con là Lê Lữ, Lê Lô, Lê Lam. 5 người tham gia thì 4 người đã anh dũng hy sinh, chỉ có Lê Lam được chứng kiến ​​ngày trọng đại, được Lê Lợi trao tước vị và trọng trách trong những ngày đầu thái bình. Lê Niệm là con Lê Lâm, nhưng sử cũ không ghi ông sinh năm nào. Lê Niệm lập nhiều công trạng từ triều trước, đến đời vua Lê Thánh Tông, ông làm Phụ tướng, nắm quyền Quốc báo 30 năm. Nhiều lần xuất binh lập được công lớn, đức lớn, tiếng tăm lẫy lừng. Ông là người hoàn toàn có danh tiếng, được hưởng đầy đủ bổng lộc của khoa cử, được người đương thời khen ngợi.


Xem thêm: Hai Quốc Khôi Nguyên

Năm 1439, nhờ có chế độ tập ấm, Lê Niệm được phong làm Tham mưu trưởng. Năm 1446, ông được thăng làm Tham tri nội giám. Năm 1449, ông được trao chức An Phụ Phó sứ ở Tây Đạo và ít lâu sau được thăng Tuyên úy sứ ở An Bang. Năm 1460, Lê Niệm giữ chức Xa Kỵ Tổng binh, cùng các võ tướng Lê Lăng (tức Lý Lăng, con Lý Triện), Nguyễn Xí, Đinh Liệt dẹp loạn Lê Nghi Dân, lập nên Lê Tư Thành. lên ngôi.

Nhờ công lao này, ông được phong Suy Trung Bảo Chính Công Thần, Sùng Tiến Nhập Tư Mã Thượng Tướng, tham dự triều chính, được tước Định Thượng Hầu. Ông được vua Lê Thánh Tông khen ngợi như sau: “Lê Niệm là người chí khí, thông minh, trí tuệ, thuộc hàng có công. Hoa trong vườn quý rực rỡ, thơm ngát hương danh”. Năm 1462, ông được thăng Đô đốc, Đồng Bình Chương, Tri Đồng Đạo Chủ Vệ Quân, kiêm chức Quốc Tử Giám Tế Tửu, sau còn được truy tặng tước Diệu Quốc Tử Giám. Năm 1467, vua Lê Thánh Tông đến thăm Lam Kinh, Lê Niệm được cử vào coi kinh đô. Năm 1468, ông là một võ quan cao sang, hộ vệ vua đến thăm Lam Kinh. Năm 1470 và 1471, vua Lê Thánh Tông cử quân đánh Chiêm Thành, Lê Niệm được phong làm Chính Lộ phó tướng, cùng Đinh Liệt dẫn thủy quân đi tiên phong. Thắng trận trở về, được vua ban 300 sắc phong.

Năm 1479, ông được cử dẫn quân đi đánh Bồn Man và lập được công lớn. Lê Niệm đem quân đuổi đánh đến biên giới Miến Điện ngày nay. Năm 1482, Lê Niệm được phong là Suy Trung Bảo chính, Minh Nghĩa Đồng Đức Thần Tín Công Thần, Khai Phủ Thái phó, tước Tĩnh Quốc công. Lê Niệm mất tháng 3 năm 3485 vì bệnh. Sau khi mất, ông được vua Lê Thánh Tông truy tặng hàm Thái úy, thụy là Trịnh Ý. Ông có tổng cộng 25 người con, trong đó có 10 gái và 15 trai. Hầu hết các con của ông đều là những người có danh vọng lớn trong thiên hạ.

Cuộc thảo luận:

Dù có công lớn, làm tể tướng gần 30 năm, nghĩa là trong vạn người chỉ có một người làm vua, Lê Niệm lại rất khiêm tốn, thanh đạm, không thích khoe khoang. Theo sử sách ghi lại, tại nhà ông treo tấm biển đề hai chữ Hiên thuyền, để thể hiện chí khí cao cả của mình. Vì vậy, sử gia Lê Quý Đôn đã viết về Lê Niệm trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” như sau: Lê Niệm vì là dòng dõi công bộc, lại có công với triều trước, từng làm phò tá tướng quân, giữ chức sức mạnh của lời nói. nhà nước trong 30 năm. Nhiều lần xuất binh lập được công lớn, đức lớn, tiếng tăm lẫy lừng. Ông là người có danh tiếng, hưởng đầy đủ bổng lộc trong khoa thi, được người đương thời khen ngợi.


Xem thêm: Vay và trả

Sống trên đời này mà được vua yêu, được đồng bào kính trọng, được thiên hạ vinh danh và ghi vào sử sách, quả là điều phúc lớn. Nhưng với Lê Niệm, điều đó chưa kết thúc, bởi ở ông còn có một điều cao quý hơn mà hậu thế ngày nay phải luôn tôn vinh, đó là ông đã kế thừa được cơ nghiệp của cha, ông và cả con cháu mai sau. noi gương và trở thành người hiền tài giúp ích cho nước, cho dân. Tiếc rằng ngày nay không phải ai cũng học và làm theo tiền nhân. Chính vì vậy đâu đó đã xảy ra chuyện cả nhà làm quan, cả hai người đều làm quan, nhưng việc thăng quan tiến chức này không căn cứ vào thực tài của người được bổ làm quan mà chỉ căn cứ vào lý lịch. Đó là lý do tại sao có những người ngồi nhầm ghế, thật đáng buồn.

Theo Baihocdoisong.com


xem thêm thông tin chi tiết: Dòng dõi công thần

Chuyên mục: Chuyện Xưa Tích Cũ
#Dòng #dõi #công #thần

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button