Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ

Bạn đang xem: Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ tại tranquoctoan.edu.vn

Dùng điện thoại để dỗ con, cha mẹ không biết rằng hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức hành vi của trẻ.

Vào ngày 6 tháng 6, trang web của tạp chí có thẩm quyền quốc tế JAMA Pediatrics đã công bố một báo cáo về tác động của sản phẩm điện tử Cho trẻ em.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màn hình điện tử có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ em, đồng thời kêu gọi cha mẹ kiểm soát chặt chẽ thời gian dành cho nhau. trẻ em sử dụng sản phẩm điện tử.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Jiang Fan thuộc Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải thuộc Đại học Y Giao thông Thượng Hải đã công bố kết quả nghiên cứu về tác động của việc tiếp xúc với màn hình điện tử đối với trẻ em. với sự phát triển của trẻ.
Ảnh minh họa.
Kết quả cho thấy Sử dụng quá nhiều sản phẩm điện tử ảnh hưởng đến sự phát triển đầu đời của trẻ, trẻ từ 0 đến 3 tuổi thậm chí còn bị ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhận thức và phát triển chỉ số IQ.
Về vấn đề này, các chuyên gia khuyên rằng trẻ em trước 2 tuổi nên tránh tiếp xúc với các sản phẩm điện tử càng nhiều càng tốt. Sau 2 tuổi có thể cho bé tiếp xúc nhưng chỉ được dùng 1 tiếng mỗi ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ và khả năng chú ý, dẫn đến hành vi quá hiếu động.
Trong đó, mức độ thông minh bị ảnh hưởng chủ yếu ở mức độ hiểu ngôn ngữ và khả năng suy luận cảm quan thấp hơn. Nghiên cứu cho thấy trẻ em tiếp xúc với màn hình điện tử hàng ngày từ 4 giờ trở lên trong độ tuổi từ 3 đến 6. Đây là khoảng thời gian đòi hỏi các hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con cái ở mức độ cao.

Cuối cùng, các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng trẻ em trước 6 tuổi phải kiểm soát việc tiếp xúc với màn hình điện tử. Sử dụng màn hình điện tử ít hơn hoặc bằng 1 giờ mỗi ngày có lợi cho sự phát triển tâm lý và nhận thức tốt nhất.
Nếu trẻ em trước 6 tuổi tiếp xúc nhiều hơn lượng thời gian này thì sau này dù tần suất có giảm đi thì vẫn có những ảnh hưởng xấu đến nhận thức và chỉ số IQ.

xem thêm thông tin chi tiết về Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ

Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ

Hình Ảnh về: Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ

Video về: Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ

Wiki về Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ

Dỗ con bằng điện thoại, cha mẹ đang khiến con thụt lùi IQ -

Dùng điện thoại để dỗ con, cha mẹ không biết rằng hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức hành vi của trẻ.

Vào ngày 6 tháng 6, trang web của tạp chí có thẩm quyền quốc tế JAMA Pediatrics đã công bố một báo cáo về tác động của sản phẩm điện tử Cho trẻ em.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màn hình điện tử có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ em, đồng thời kêu gọi cha mẹ kiểm soát chặt chẽ thời gian dành cho nhau. trẻ em sử dụng sản phẩm điện tử.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Jiang Fan thuộc Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải thuộc Đại học Y Giao thông Thượng Hải đã công bố kết quả nghiên cứu về tác động của việc tiếp xúc với màn hình điện tử đối với trẻ em. với sự phát triển của trẻ.
Vì con bị điện thoại nên bố mẹ làm con tụt chỉ số IQ
Ảnh minh họa.
Kết quả cho thấy Sử dụng quá nhiều sản phẩm điện tử ảnh hưởng đến sự phát triển đầu đời của trẻ, trẻ từ 0 đến 3 tuổi thậm chí còn bị ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhận thức và phát triển chỉ số IQ.
Về vấn đề này, các chuyên gia khuyên rằng trẻ em trước 2 tuổi nên tránh tiếp xúc với các sản phẩm điện tử càng nhiều càng tốt. Sau 2 tuổi có thể cho bé tiếp xúc nhưng chỉ được dùng 1 tiếng mỗi ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ và khả năng chú ý, dẫn đến hành vi quá hiếu động.
Trong đó, mức độ thông minh bị ảnh hưởng chủ yếu ở mức độ hiểu ngôn ngữ và khả năng suy luận cảm quan thấp hơn. Nghiên cứu cho thấy trẻ em tiếp xúc với màn hình điện tử hàng ngày từ 4 giờ trở lên trong độ tuổi từ 3 đến 6. Đây là khoảng thời gian đòi hỏi các hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con cái ở mức độ cao.

Cuối cùng, các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng trẻ em trước 6 tuổi phải kiểm soát việc tiếp xúc với màn hình điện tử. Sử dụng màn hình điện tử ít hơn hoặc bằng 1 giờ mỗi ngày có lợi cho sự phát triển tâm lý và nhận thức tốt nhất.
Nếu trẻ em trước 6 tuổi tiếp xúc nhiều hơn lượng thời gian này thì sau này dù tần suất có giảm đi thì vẫn có những ảnh hưởng xấu đến nhận thức và chỉ số IQ.

[rule_{ruleNumber}]

Dùng điện thoại để dỗ con, cha mẹ không biết rằng hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức hành vi của trẻ.

Vào ngày 6 tháng 6, trang web của tạp chí có thẩm quyền quốc tế JAMA Pediatrics đã công bố một báo cáo về tác động của sản phẩm điện tử Cho trẻ em.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màn hình điện tử có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ em, đồng thời kêu gọi cha mẹ kiểm soát chặt chẽ thời gian dành cho nhau. trẻ em sử dụng sản phẩm điện tử.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Jiang Fan thuộc Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải thuộc Đại học Y Giao thông Thượng Hải đã công bố kết quả nghiên cứu về tác động của việc tiếp xúc với màn hình điện tử đối với trẻ em. với sự phát triển của trẻ.
Vì con bị điện thoại nên bố mẹ làm con tụt chỉ số IQ
Ảnh minh họa.
Kết quả cho thấy Sử dụng quá nhiều sản phẩm điện tử ảnh hưởng đến sự phát triển đầu đời của trẻ, trẻ từ 0 đến 3 tuổi thậm chí còn bị ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhận thức và phát triển chỉ số IQ.
Về vấn đề này, các chuyên gia khuyên rằng trẻ em trước 2 tuổi nên tránh tiếp xúc với các sản phẩm điện tử càng nhiều càng tốt. Sau 2 tuổi có thể cho bé tiếp xúc nhưng chỉ được dùng 1 tiếng mỗi ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ và khả năng chú ý, dẫn đến hành vi quá hiếu động.
Trong đó, mức độ thông minh bị ảnh hưởng chủ yếu ở mức độ hiểu ngôn ngữ và khả năng suy luận cảm quan thấp hơn. Nghiên cứu cho thấy trẻ em tiếp xúc với màn hình điện tử hàng ngày từ 4 giờ trở lên trong độ tuổi từ 3 đến 6. Đây là khoảng thời gian đòi hỏi các hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con cái ở mức độ cao.

Cuối cùng, các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng trẻ em trước 6 tuổi phải kiểm soát việc tiếp xúc với màn hình điện tử. Sử dụng màn hình điện tử ít hơn hoặc bằng 1 giờ mỗi ngày có lợi cho sự phát triển tâm lý và nhận thức tốt nhất.
Nếu trẻ em trước 6 tuổi tiếp xúc nhiều hơn lượng thời gian này thì sau này dù tần suất có giảm đi thì vẫn có những ảnh hưởng xấu đến nhận thức và chỉ số IQ.

#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

[rule_3_plain]

#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

Dùng điện thoại để dỗ con, cha mẹ không biết rằng hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Ngày 6/6, trang web của tạp chí có thẩm quyền quốc tế JAMA Pediatrics đã công bố báo cáo về tác động của các sản phẩm điện tử đối với trẻ em.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màn hình điện tử có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ, đồng thời kêu gọi các bậc cha mẹ kiểm soát chặt chẽ thời gian cho trẻ sử dụng các sản phẩm điện tử.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Giang Phàm thuộc Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải đã công bố kết quả nghiên cứu về tác động của việc tiếp xúc với màn hình điện tử đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Ảnh minh hoạ. 

Kết quả cho thấy việc sử dụng quá nhiều các sản phẩm điện tử ảnh hưởng đến sự phát triển ban đầu của trẻ, trẻ từ 0 đến 3 tuổi thậm chí còn bị ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhận thức và phát triển chỉ số IQ.

Về vấn đề này, các chuyên gia khuyến cáo trẻ em trước 2 tuổi tránh tiếp xúc với các sản phẩm điện tử càng nhiều càng tốt. Sau 2 tuổi có thể tiếp xúc nhưng chỉ được sử dụng 1 giờ mỗi ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ và sự chú ý, dẫn đến hiếu động trong hành vi.

Trong đó, mức độ thông minh chủ yếu bị ảnh hưởng ở phương diện khả năng hiểu ngôn ngữ và khả năng suy luận tri giác thấp hơn. Nghiên cứu chỉ ra do trẻ tiếp xúc với màn hình điện tử hàng ngày từ 4 tiếng đồng hồ đến hơn trong độ tuổi 3 – 6. Đây là khoảng thời gian cần các hoạt động tương tác chất lượng cao giữa cha mẹ và con cái.
Cuối cùng, các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng, trẻ em trước 6 tuổi phải được kiểm soát việc tiếp xúc với màn hình điện tử. Sử dụng màn hình điện tử dưới hoặc bằng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày có lợi cho sự phát triển tâm lý và nhận thức tốt nhất.

Nếu trẻ em trước 6 tuổi tiếp xúc với màn hình nhiều hơn lượng thời gian này, dù tần suất giảm dần về sau thì vẫn có tác dụng phụ đến nhận thức và IQ.

showvideo(‘video438434’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/d372b62da03f0c19cf49e190fceec607/6376e720/2020_12_25/bichhanh/vo_chong_tong_thong_obama_day_con_nhu_the_nao.mp4’);
Mời quý độc giả xem thêm video: Vợ chồng Tổng thống Obama dạy con như thế nào? (Nguồn video: Zing)

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

[rule_2_plain]

#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

[rule_2_plain]

#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

[rule_3_plain]

#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

Dùng điện thoại để dỗ con, cha mẹ không biết rằng hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Ngày 6/6, trang web của tạp chí có thẩm quyền quốc tế JAMA Pediatrics đã công bố báo cáo về tác động của các sản phẩm điện tử đối với trẻ em.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màn hình điện tử có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi nhận thức của trẻ, đồng thời kêu gọi các bậc cha mẹ kiểm soát chặt chẽ thời gian cho trẻ sử dụng các sản phẩm điện tử.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Giang Phàm thuộc Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải đã công bố kết quả nghiên cứu về tác động của việc tiếp xúc với màn hình điện tử đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Ảnh minh hoạ. 

Kết quả cho thấy việc sử dụng quá nhiều các sản phẩm điện tử ảnh hưởng đến sự phát triển ban đầu của trẻ, trẻ từ 0 đến 3 tuổi thậm chí còn bị ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát nhận thức và phát triển chỉ số IQ.

Về vấn đề này, các chuyên gia khuyến cáo trẻ em trước 2 tuổi tránh tiếp xúc với các sản phẩm điện tử càng nhiều càng tốt. Sau 2 tuổi có thể tiếp xúc nhưng chỉ được sử dụng 1 giờ mỗi ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ và sự chú ý, dẫn đến hiếu động trong hành vi.

Trong đó, mức độ thông minh chủ yếu bị ảnh hưởng ở phương diện khả năng hiểu ngôn ngữ và khả năng suy luận tri giác thấp hơn. Nghiên cứu chỉ ra do trẻ tiếp xúc với màn hình điện tử hàng ngày từ 4 tiếng đồng hồ đến hơn trong độ tuổi 3 – 6. Đây là khoảng thời gian cần các hoạt động tương tác chất lượng cao giữa cha mẹ và con cái.
Cuối cùng, các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng, trẻ em trước 6 tuổi phải được kiểm soát việc tiếp xúc với màn hình điện tử. Sử dụng màn hình điện tử dưới hoặc bằng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày có lợi cho sự phát triển tâm lý và nhận thức tốt nhất.

Nếu trẻ em trước 6 tuổi tiếp xúc với màn hình nhiều hơn lượng thời gian này, dù tần suất giảm dần về sau thì vẫn có tác dụng phụ đến nhận thức và IQ.

showvideo(‘video438434’, ‘https://streaming-cms-kienthuc.epicdn.me/d372b62da03f0c19cf49e190fceec607/6376e720/2020_12_25/bichhanh/vo_chong_tong_thong_obama_day_con_nhu_the_nao.mp4’);
Mời quý độc giả xem thêm video: Vợ chồng Tổng thống Obama dạy con như thế nào? (Nguồn video: Zing)

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Mẹ & Bé
#Dỗ #con #bằng #điện #thoại #cha #mẹ #đang #khiến #con #thụt #lùi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button