Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện

Bạn đang xem: Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện tại tranquoctoan.edu.vn

Mới đây, VCCI đã lấy ý kiến ​​về dự thảo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện năng để khuyến khích người dân sử dụng xe điện. Theo đó, VCCI đề xuất giảm giá điện cho xe điện và áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính cước hộ gia đình thường phải trả ở mức 3.100 – 3.200 đồng/kWh, tính cước tại các điểm dịch vụ thường từ 3.100 đồng/kWh. VCCI cho rằng cơ chế giá như vậy là không khuyến khích người dân sử dụng xe điệnchưa góp phần điều chỉnh hành vi người dùng để thay đổi giờ tính phí vào giờ thấp điểm.

Theo VCCI, một số công ty điện lực ở các nước phát triển áp dụng Giá riêng sạc xe điện. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét phương án đưa ra mức giá riêng, thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng xe điện để khuyến khích phát triển loại phương tiện này.
VCCI giải thích thêm về đề xuất: “Giả định, một ô tô điện trả khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho việc sạc ắc quy ô tô với mức giá khoảng 3.100 đồng/kWh. Nếu giảm giá điện giờ thấp điểm chỉ còn 1.600 đồng/kWh thì mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 450 nghìn đồng, mỗi năm 5,4 triệu đồng. Nếu tuổi thọ của công tơ điện là 10 năm thì số tiền điện tiết kiệm được sau 10 năm là khoảng 54 triệu đồng.
VCCI kiến ​​nghị giảm giá điện cho người sử dụng ô tô điện

Bên cạnh đó, VCCI cũng đề xuất giá điện của nhóm khách hàng sử dụng xe điện sẽ được chia thành giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Điều này sẽ khuyến khích người dân sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
VCCI cho biết, người dân thường sạc xe tại nhà khi đi làm về, trùng với giờ cao điểm. Nếu số lượng xe điện trong tương lai tăng lên sẽ không có lợi cho hệ thống điện.
Cuối cùng, VCCI đề xuất áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng này. Điều này sẽ giúp hạn chế việc khách hàng có nhu cầu sử dụng điện nhưng không sử dụng, đồng thời có vai trò tuyên truyền để người dân quen dần với hình thức giá điện 2 thành phần.
VCCI cho rằng cơ chế giá điện hai thành phần là hướng đi đúng và cần thúc đẩy. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về cơ chế giá điện hai thành phần.

xem thêm thông tin chi tiết về Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện

Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện

Hình Ảnh về: Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện

Video về: Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện

Wiki về Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện

Đề xuất giảm giá điện cho người sử dụng xe ôtô điện -

Mới đây, VCCI đã lấy ý kiến ​​về dự thảo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện năng để khuyến khích người dân sử dụng xe điện. Theo đó, VCCI đề xuất giảm giá điện cho xe điện và áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính cước hộ gia đình thường phải trả ở mức 3.100 - 3.200 đồng/kWh, tính cước tại các điểm dịch vụ thường từ 3.100 đồng/kWh. VCCI cho rằng cơ chế giá như vậy là không khuyến khích người dân sử dụng xe điệnchưa góp phần điều chỉnh hành vi người dùng để thay đổi giờ tính phí vào giờ thấp điểm.

Theo VCCI, một số công ty điện lực ở các nước phát triển áp dụng Giá riêng sạc xe điện. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét phương án đưa ra mức giá riêng, thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng xe điện để khuyến khích phát triển loại phương tiện này.
VCCI giải thích thêm về đề xuất: “Giả định, một ô tô điện trả khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho việc sạc ắc quy ô tô với mức giá khoảng 3.100 đồng/kWh. Nếu giảm giá điện giờ thấp điểm chỉ còn 1.600 đồng/kWh thì mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 450 nghìn đồng, mỗi năm 5,4 triệu đồng. Nếu tuổi thọ của công tơ điện là 10 năm thì số tiền điện tiết kiệm được sau 10 năm là khoảng 54 triệu đồng.
Giảm giá xe cho những người sử dụng xe động cơ diesel
VCCI kiến ​​nghị giảm giá điện cho người sử dụng ô tô điện

Bên cạnh đó, VCCI cũng đề xuất giá điện của nhóm khách hàng sử dụng xe điện sẽ được chia thành giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Điều này sẽ khuyến khích người dân sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
VCCI cho biết, người dân thường sạc xe tại nhà khi đi làm về, trùng với giờ cao điểm. Nếu số lượng xe điện trong tương lai tăng lên sẽ không có lợi cho hệ thống điện.
Cuối cùng, VCCI đề xuất áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng này. Điều này sẽ giúp hạn chế việc khách hàng có nhu cầu sử dụng điện nhưng không sử dụng, đồng thời có vai trò tuyên truyền để người dân quen dần với hình thức giá điện 2 thành phần.
VCCI cho rằng cơ chế giá điện hai thành phần là hướng đi đúng và cần thúc đẩy. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về cơ chế giá điện hai thành phần.

[rule_{ruleNumber}]

Mới đây, VCCI đã lấy ý kiến ​​về dự thảo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện năng để khuyến khích người dân sử dụng xe điện. Theo đó, VCCI đề xuất giảm giá điện cho xe điện và áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tính cước hộ gia đình thường phải trả ở mức 3.100 – 3.200 đồng/kWh, tính cước tại các điểm dịch vụ thường từ 3.100 đồng/kWh. VCCI cho rằng cơ chế giá như vậy là không khuyến khích người dân sử dụng xe điệnchưa góp phần điều chỉnh hành vi người dùng để thay đổi giờ tính phí vào giờ thấp điểm.

Theo VCCI, một số công ty điện lực ở các nước phát triển áp dụng Giá riêng sạc xe điện. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét phương án đưa ra mức giá riêng, thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng xe điện để khuyến khích phát triển loại phương tiện này.
VCCI giải thích thêm về đề xuất: “Giả định, một ô tô điện trả khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho việc sạc ắc quy ô tô với mức giá khoảng 3.100 đồng/kWh. Nếu giảm giá điện giờ thấp điểm chỉ còn 1.600 đồng/kWh thì mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 450 nghìn đồng, mỗi năm 5,4 triệu đồng. Nếu tuổi thọ của công tơ điện là 10 năm thì số tiền điện tiết kiệm được sau 10 năm là khoảng 54 triệu đồng.
Giảm giá xe cho những người sử dụng xe động cơ diesel
VCCI kiến ​​nghị giảm giá điện cho người sử dụng ô tô điện

Bên cạnh đó, VCCI cũng đề xuất giá điện của nhóm khách hàng sử dụng xe điện sẽ được chia thành giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Điều này sẽ khuyến khích người dân sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
VCCI cho biết, người dân thường sạc xe tại nhà khi đi làm về, trùng với giờ cao điểm. Nếu số lượng xe điện trong tương lai tăng lên sẽ không có lợi cho hệ thống điện.
Cuối cùng, VCCI đề xuất áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng này. Điều này sẽ giúp hạn chế việc khách hàng có nhu cầu sử dụng điện nhưng không sử dụng, đồng thời có vai trò tuyên truyền để người dân quen dần với hình thức giá điện 2 thành phần.
VCCI cho rằng cơ chế giá điện hai thành phần là hướng đi đúng và cần thúc đẩy. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về cơ chế giá điện hai thành phần.

#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

[rule_3_plain]

#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

Mới đây, VCCI đã có góp ý dự thảo của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá lẻ điện nhằm khuyến khích người dân dùng xe điện. Theo đó, VCCI đề xuất giảm giá điện cho xe điện và áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sạc điện ở hộ gia đình thường phải trả với mức 3.100 – 3.200 đồng/kWh, sạc tại các điểm dịch vụ cũng thường thu ở mức từ 3.100 đồng/kWh. VCCI nhận định cơ chế giá như vậy là chưa khuyến khích người dân sử dụng xe điện, chưa góp phần điều chỉnh hành vi của người dùng để thay đổi giờ sạc vào những giờ thấp điểm.

Theo VCCI, một số công ty điện lực tại các quốc gia phát triển áp dụng mức giá riêng dành cho việc sạc xe điện. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án đưa ra mức giá riêng, thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng xe điện nhằm khuyến khích phát triển loại phương tiện này.

VCCI nói rõ hơn về đề xuất: “Giả sử, một chiếc ôtô điện mỗi tháng chi trả khoảng 1 triệu đồng cho sạc pin ôtô với mức giá khoảng 3.100 đồng/kWh. Nếu giá điện giờ thấp điểm giảm xuống chỉ còn 1.600 đồng/kWh thì mỗi tháng có thể tiết kiệm khoảng 450 nghìn đồng, mỗi năm là 5,4 triệu đồng. Nếu lấy tuổi thọ của công tơ điện là 10 năm, vậy tiền điện tiết kiệm được sau 10 năm là khoảng 54 triệu đồng”.

VCCI đề xuất giảm giá điện cho người dùng xe ôtô điện.

Bên cạnh đó, VCCI còn đề xuất giá điện của nhóm khách hàng sử dụng xe điện sẽ được chia theo giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Điều này sẽ khuyến khích người dân dùng điện theo khung giờ thấp điểm.
VCCI cho biết người dân thường sạc xe tại nhà vào lúc đi làm về, trùng giờ cao điểm. Nếu số lượng xe điện trong tương lai tăng lên thì sẽ không có lợi cho hệ thống điện.
Cuối cùng, VCCI đề xuất áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng này. Như vậy sẽ giúp hạn chế những khách hàng yêu cầu mắc điện nhưng không sử dụng, đồng thời đóng vai trò tuyên truyền để người dân quen với hình thức giá điện 2 thành phần.

VCCI cho rằng cơ chế giá điện 2 thành phần là hướng đi đúng đắn và cần đẩy mạnh. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về cơ chế giá điện 2 thành phần.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

[rule_2_plain]

#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

[rule_2_plain]

#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

[rule_3_plain]

#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

Mới đây, VCCI đã có góp ý dự thảo của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá lẻ điện nhằm khuyến khích người dân dùng xe điện. Theo đó, VCCI đề xuất giảm giá điện cho xe điện và áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sạc điện ở hộ gia đình thường phải trả với mức 3.100 – 3.200 đồng/kWh, sạc tại các điểm dịch vụ cũng thường thu ở mức từ 3.100 đồng/kWh. VCCI nhận định cơ chế giá như vậy là chưa khuyến khích người dân sử dụng xe điện, chưa góp phần điều chỉnh hành vi của người dùng để thay đổi giờ sạc vào những giờ thấp điểm.

Theo VCCI, một số công ty điện lực tại các quốc gia phát triển áp dụng mức giá riêng dành cho việc sạc xe điện. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án đưa ra mức giá riêng, thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng xe điện nhằm khuyến khích phát triển loại phương tiện này.

VCCI nói rõ hơn về đề xuất: “Giả sử, một chiếc ôtô điện mỗi tháng chi trả khoảng 1 triệu đồng cho sạc pin ôtô với mức giá khoảng 3.100 đồng/kWh. Nếu giá điện giờ thấp điểm giảm xuống chỉ còn 1.600 đồng/kWh thì mỗi tháng có thể tiết kiệm khoảng 450 nghìn đồng, mỗi năm là 5,4 triệu đồng. Nếu lấy tuổi thọ của công tơ điện là 10 năm, vậy tiền điện tiết kiệm được sau 10 năm là khoảng 54 triệu đồng”.

VCCI đề xuất giảm giá điện cho người dùng xe ôtô điện.

Bên cạnh đó, VCCI còn đề xuất giá điện của nhóm khách hàng sử dụng xe điện sẽ được chia theo giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Điều này sẽ khuyến khích người dân dùng điện theo khung giờ thấp điểm.
VCCI cho biết người dân thường sạc xe tại nhà vào lúc đi làm về, trùng giờ cao điểm. Nếu số lượng xe điện trong tương lai tăng lên thì sẽ không có lợi cho hệ thống điện.
Cuối cùng, VCCI đề xuất áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) cho nhóm khách hàng này. Như vậy sẽ giúp hạn chế những khách hàng yêu cầu mắc điện nhưng không sử dụng, đồng thời đóng vai trò tuyên truyền để người dân quen với hình thức giá điện 2 thành phần.

VCCI cho rằng cơ chế giá điện 2 thành phần là hướng đi đúng đắn và cần đẩy mạnh. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về cơ chế giá điện 2 thành phần.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Mẹ & Bé
#Đề #xuất #giảm #giá #điện #cho #người #sử #dụng #ôtô #điện

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button