Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Bạn đang xem:
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Hi vọng có thể giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tin học trong kì thi học kì 2 sắp tới, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu Bộ đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12. Các em tham khảo.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn ôn tập toàn bộ kiến ​​thức Tin học lớp 12 học kỳ 2. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung. nội dung của tài liệu này.

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Câu hỏi 1. Thành phần nào sau đây cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ:

A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ B. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

C. Hệ cơ sở dữ liệu D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 2. Trong mô hình quan hệ, thuật ngữ quan hệ dùng để chỉ:

A. Tập hợp B. Liên kết C. Thuộc tính D. Bảng

Câu 3. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, một hàng của bảng được xem là:

A. Tập hợp B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết

Câu 4. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, một cột của bảng được coi là:

A. Tập hợp B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết

Câu 5. Tạo liên kết giữa các mối quan hệ nhằm mục đích:

A. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng B. Nhập thông tin dễ dàng

C. In dữ liệu ở định dạng D. Để xem, chỉnh sửa và nhập dữ liệu

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

A. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu trong đó dữ liệu có quan hệ với nhau

B. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ

C. Cơ sở dữ liệu quan hệ là tập hợp các bảng dữ liệu

D. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được tạo ra từ một DBMS

Câu 7. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, tất cả các giá trị xử lý là hữu hạn (mặc dù chúng có thể rất lớn). Vì vậy, số lượng bản ghi tối đa (số lượng bộ dữ liệu) trong một mối quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

Xem thêm: Bài viết số 5 lớp 7 đề 1: Lúc nhỏ chúng ta không chăm chỉ học tập thì lớn lên sẽ không làm được việc gì có ích

A. Khả năng xử lý của ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được cài đặt trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

B. Kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành

C. Theo từng quy định cụ thể của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ trống khả dụng trên thiết bị bên ngoài nơi tệp được lưu trữ.

Câu 8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, tất cả các giá trị xử lý là hữu hạn (mặc dù chúng có thể rất lớn). Vì vậy, số lượng bản ghi tối đa (số lượng bộ dữ liệu) trong một mối quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

A. Kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành

B. Theo từng quy định cụ thể của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

C. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị khác với nơi lưu trữ tệp tin

D. Giá trị tối thiểu giữa kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ trống trên thiết bị bên ngoài nơi tệp được lưu trữ

Câu 9. Dữ liệu của cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu trong hệ cơ sở dữ liệu nói chung khi sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access?

A. Bảng B. Báo cáo C. Biểu mẫu D. Bảng câu hỏi

Câu 10. Phần mềm nào sau đây không có chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ:

A. Microsoft Windows B. My SQL

C. Máy chủ Microsoft SQL D. Truy cập Microsoft

Câu 11. Giáo viên bộ môn cần xem kết quả từ cơ sở dữ liệu HỌC SINH để quyết định bổ sung một học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện. Thao tác của giáo viên bộ môn đối với cơ sở dữ liệu trên thuộc nhóm:

A. Cập nhật dữ liệu B. Cập nhật cấu trúc

C. Tạo cơ sở dữ liệu D. Khai thác cơ sở dữ liệu

Câu 12. Cập nhật cấu trúc nào sau đây làm thay đổi dữ liệu hiện có trong bảng?

Xem thêm: Soạn bài Lập làng giữ biển trang 36 – Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – Tuần 22

A. Thêm trường vào cuối bảng

B. Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

C. Đổi tên trường

D. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có

Câu 13. Hãy cho biết ý kiến ​​nào sai. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép:

A. Xem mối quan hệ giữa bảng đó với các bảng khác B. Xem nội dung của các bản ghi

C. Xem nhiều trường của mỗi bản ghi D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

Câu 14. Hãy cho biết ý kiến ​​nào sai. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép:

A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng

B. Xem riêng từng bản ghi (thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)

C. Xem từng bản ghi hoặc nhóm bản ghi theo thiết kế (xem biểu mẫu)

D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

Câu 15. Hãy cho biết ý kiến ​​nào sai. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép:

A. Xem một số trường của mỗi bản ghi

B. Xem từng bản ghi hoặc nhóm bản ghi theo thiết kế (xem biểu mẫu)

C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

D. Xem cấu trúc bảng

Câu 16. Hãy cho biết câu trả lời nào đúng. Dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo không?”:

A. Không được phép chỉnh sửa, nếu cần thay đổi phải xây dựng lại báo cáo mới

B. Có thể chỉnh sửa định dạng đầu ra, nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo

C. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa định dạng đầu ra

D. Cả nội dung báo cáo và định dạng đầu ra đều có thể được chỉnh sửa

Câu 17. Điều đầu tiên cần làm để tạo một cơ sở dữ liệu quan hệ là điều nào sau đây?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Bài văn xin lỗi (6 bài)

A. Tạo một hoặc nhiều bảng B. Tạo một hoặc nhiều bảng câu hỏi

C. Tạo một hoặc nhiều biểu mẫu D. Tạo một hoặc nhiều báo cáo

Câu 18. Câu nào sau đây sai?

A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ có các công cụ để kiểm soát việc liên kết dữ liệu đã nhập

B. Một bộ của bảng dữ liệu không thể bị xóa vĩnh viễn

C. DBMS quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập qua biểu mẫu

D. DBMS có thể tự động chọn khóa

Câu 19. Học sinh nào báo cáo đúng?

A. HS1: Có thể lấy dữ liệu từ bảng để làm báo cáo

B. HS2: Có thể lấy số liệu từ bảng hoặc phiếu để làm báo cáo

C. HS3: Có thể lấy số liệu từ bảng, phiếu thậm chí từ các báo cáo khác để làm báo cáo

D. HS4: Số liệu có thể lấy từ bảng, phiếu hoặc biểu mẫu để làm báo cáo

Câu 20. Chọn phương án kết hợp tốt nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là:

A. Mô hình cấu trúc dữ liệu

B. Mô hình quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu

C. Tập hợp các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, thao tác dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu của cơ sở dữ liệu.

D. Là mô hình toán học xác định các đối tượng, các thao tác trên đối tượng, các thao tác trên đối tượng.

……………………..

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết trong file bên dưới!

5/5 – (333 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Hình Ảnh về:
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Video về:
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Wiki về
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12


Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Hi vọng có thể giúp các em học sinh đạt điểm cao môn Tin học trong kì thi học kì 2 sắp tới, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu Bộ đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12. Các em tham khảo.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn ôn tập toàn bộ kiến ​​thức Tin học lớp 12 học kỳ 2. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo nội dung. nội dung của tài liệu này.

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Câu hỏi 1. Thành phần nào sau đây cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ:

A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ B. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

C. Hệ cơ sở dữ liệu D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 2. Trong mô hình quan hệ, thuật ngữ quan hệ dùng để chỉ:

A. Tập hợp B. Liên kết C. Thuộc tính D. Bảng

Câu 3. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, một hàng của bảng được xem là:

A. Tập hợp B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết

Câu 4. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, một cột của bảng được coi là:

A. Tập hợp B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết

Câu 5. Tạo liên kết giữa các mối quan hệ nhằm mục đích:

A. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng B. Nhập thông tin dễ dàng

C. In dữ liệu ở định dạng D. Để xem, chỉnh sửa và nhập dữ liệu

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về cơ sở dữ liệu quan hệ là đúng?

A. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu trong đó dữ liệu có quan hệ với nhau

B. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ

C. Cơ sở dữ liệu quan hệ là tập hợp các bảng dữ liệu

D. Cơ sở dữ liệu quan hệ là cơ sở dữ liệu được tạo ra từ một DBMS

Câu 7. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, tất cả các giá trị xử lý là hữu hạn (mặc dù chúng có thể rất lớn). Vì vậy, số lượng bản ghi tối đa (số lượng bộ dữ liệu) trong một mối quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

Xem thêm: Bài viết số 5 lớp 7 đề 1: Lúc nhỏ chúng ta không chăm chỉ học tập thì lớn lên sẽ không làm được việc gì có ích

A. Khả năng xử lý của ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được cài đặt trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu

B. Kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành

C. Theo từng quy định cụ thể của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ trống khả dụng trên thiết bị bên ngoài nơi tệp được lưu trữ.

Câu 8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, tất cả các giá trị xử lý là hữu hạn (mặc dù chúng có thể rất lớn). Vì vậy, số lượng bản ghi tối đa (số lượng bộ dữ liệu) trong một mối quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

A. Kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành

B. Theo từng quy định cụ thể của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

C. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị khác với nơi lưu trữ tệp tin

D. Giá trị tối thiểu giữa kích thước tệp tối đa cho phép trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ trống trên thiết bị bên ngoài nơi tệp được lưu trữ

Câu 9. Dữ liệu của cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu trong hệ cơ sở dữ liệu nói chung khi sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access?

A. Bảng B. Báo cáo C. Biểu mẫu D. Bảng câu hỏi

Câu 10. Phần mềm nào sau đây không có chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ:

A. Microsoft Windows B. My SQL

C. Máy chủ Microsoft SQL D. Truy cập Microsoft

Câu 11. Giáo viên bộ môn cần xem kết quả từ cơ sở dữ liệu HỌC SINH để quyết định bổ sung một học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện. Thao tác của giáo viên bộ môn đối với cơ sở dữ liệu trên thuộc nhóm:

A. Cập nhật dữ liệu B. Cập nhật cấu trúc

C. Tạo cơ sở dữ liệu D. Khai thác cơ sở dữ liệu

Câu 12. Cập nhật cấu trúc nào sau đây làm thay đổi dữ liệu hiện có trong bảng?

Xem thêm: Soạn bài Lập làng giữ biển trang 36 - Tiếng Việt lớp 5 tập 2 - Tuần 22

A. Thêm trường vào cuối bảng

B. Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

C. Đổi tên trường

D. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có

Câu 13. Hãy cho biết ý kiến ​​nào sai. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép:

A. Xem mối quan hệ giữa bảng đó với các bảng khác B. Xem nội dung của các bản ghi

C. Xem nhiều trường của mỗi bản ghi D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

Câu 14. Hãy cho biết ý kiến ​​nào sai. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép:

A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng

B. Xem riêng từng bản ghi (thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)

C. Xem từng bản ghi hoặc nhóm bản ghi theo thiết kế (xem biểu mẫu)

D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

Câu 15. Hãy cho biết ý kiến ​​nào sai. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép:

A. Xem một số trường của mỗi bản ghi

B. Xem từng bản ghi hoặc nhóm bản ghi theo thiết kế (xem biểu mẫu)

C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

D. Xem cấu trúc bảng

Câu 16. Hãy cho biết câu trả lời nào đúng. Dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo không?”:

A. Không được phép chỉnh sửa, nếu cần thay đổi phải xây dựng lại báo cáo mới

B. Có thể chỉnh sửa định dạng đầu ra, nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo

C. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa định dạng đầu ra

D. Cả nội dung báo cáo và định dạng đầu ra đều có thể được chỉnh sửa

Câu 17. Điều đầu tiên cần làm để tạo một cơ sở dữ liệu quan hệ là điều nào sau đây?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Bài văn xin lỗi (6 bài)

A. Tạo một hoặc nhiều bảng B. Tạo một hoặc nhiều bảng câu hỏi

C. Tạo một hoặc nhiều biểu mẫu D. Tạo một hoặc nhiều báo cáo

Câu 18. Câu nào sau đây sai?

A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ có các công cụ để kiểm soát việc liên kết dữ liệu đã nhập

B. Một bộ của bảng dữ liệu không thể bị xóa vĩnh viễn

C. DBMS quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập qua biểu mẫu

D. DBMS có thể tự động chọn khóa

Câu 19. Học sinh nào báo cáo đúng?

A. HS1: Có thể lấy dữ liệu từ bảng để làm báo cáo

B. HS2: Có thể lấy số liệu từ bảng hoặc phiếu để làm báo cáo

C. HS3: Có thể lấy số liệu từ bảng, phiếu thậm chí từ các báo cáo khác để làm báo cáo

D. HS4: Số liệu có thể lấy từ bảng, phiếu hoặc biểu mẫu để làm báo cáo

Câu 20. Chọn phương án kết hợp tốt nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là:

A. Mô hình cấu trúc dữ liệu

B. Mô hình quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu

C. Tập hợp các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, thao tác dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu của cơ sở dữ liệu.

D. Là mô hình toán học xác định các đối tượng, các thao tác trên đối tượng, các thao tác trên đối tượng.

……………………..

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết trong file bên dưới!

5/5 - (333 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12Related posts:

Hy vọng rằng có thể giúp cho các bạn học sinh có thể đạt điểm cao môn Tin học trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới, thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tài liệu đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 12.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm nhiều câu trắc nghiệm, giúp cho các bạn ôn tập lại toàn bộ kiến thức môn Tin học lớp 12 ở học kỳ 2. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12
Câu 1. Thành phần nào sau đây cho phép thực hiện các thao tác với CSDL quan hệ:
A. Hệ QT CSDL quan hệ B. Hệ CSDL quan hệ
C. Hệ CSDL D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 2. Trong mô hình quan hệ, thuật ngữ quan hệ để chỉ:
A. Bộ B. Liên kết C. Thuộc tính D. Bảng
Câu 3. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một dòng của bảng được xem là:
A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết
Câu 4. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một cột của bảng được xem là:
A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết
Câu 5. Tạo liên kết giữa các quan hệ nhằm mục đích:
A. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng B. Nhập thông tin dễ dàng

C. In dữ liệu theo khuôn dạng D. Để xem, sửa và nhập dữ liệu
Câu 6. Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
A. CSDL quan hệ là CSDL mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau
B. CSDL quan hệ là CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
C. CSDL quan hệ là tập hợp các bảng dữ liệu
D. CSDL quan hệ là CSDL được tạo ra từ hệ quản trị CSDL
Câu 7. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?
.u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040:active, .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 5 lớp 7 đề 1: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có íchA. Khả năng xử lí của ngôn ngữ CSDL cài đặt trong hệ QTCSDL
B. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành
C. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể
D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp.
Câu 8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?
A. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành
B. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể
C. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nơi lưu trữ tệp
D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp
Câu 9. Dữ liệu của CSDL được lưu ở đâu trong hệ CSDL nói chung khi dùng hệ QT CSDL Access thể hiện:
A. Các bảng B. Các báo cáo C. Các biểu mẫu D. Các mẫu hỏi
Câu 10. Phần mềm nào sau đây không có chức năng của hệ quản trị CSDL quan hệ:
A. Microsoft Windows B. My SQL
C. Microsoft SQL Server D. Microsoft Access
Câu 11. Một giáo viên bộ môn cần xem kết quả học tập từ CSDL HỌC SINH để quyết định thêm một học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi của huyện. Thao tác của giáo viên bộ môn đối với CSDL trên thuộc nhóm:
A. Cập nhật dữ liệu B. Cập nhật cấu trúc
C. Tạo lập CSDL D. Khai thác CSDL
Câu 12. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?
.u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104:active, .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lập làng giữ biển trang 36 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 2 – Tuần 22A. Thêm một trường vào cuối bảng
B. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường
C. Đổi tên một trường
D. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có
Câu 13. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác B. Xem nội dung các bản ghi
C. Xem một số trường của mỗi bản ghi D.Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
Câu 14. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng
B. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)
C. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)
D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
Câu 15. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem một số trường của mỗi bản ghi
B. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)
C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
D. Xem cấu trúc bảng
Câu 16. Hãy cho biết câu trả lời nào là đúng. Sau đây là các câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?”:
A. Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi
B. Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo
C. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng dưa ra
D. Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra
Câu 17. Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây?
.u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25:active, .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về lời xin lỗi (6 Mẫu)A. Tạo lập một hay nhiều bảng B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
C. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu D. Tạo ra một hay nhiều báo cáo
Câu 18. Câu nào sai trong các câu dưới đây?
A. Hệ quản trị CSDL quan hệ có công cụ để kiểm soát sự ràng buộc dữ liệu được nhập vào
B. Không thể xóa được vĩnh viễn một bộ của bảng dữ liệu
C. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập thông qua biểu mẫu
D. Hệ quản trị CSDL có thể tự động chọn khóa
Câu 19. Học sinh nào nói đúng khi nói về lập báo cáo?
A. HS1: Có thể lấy dữ liệu từ bảng để lập báo cáo
B. HS2: Có thể lấy dữ liệu từ bảng hoặc mẫu hỏi để lập báo cáo
C. HS3: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi thậm chí cả từ báo cáo khác để lập báo cáo
D. HS4: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi hoặc biểu mẫu để lập báo cáo
Câu 20. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là:
A. Mô hình về cấu trúc của dữ liệu
B. Mô hình về quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu
C. Tập các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu , các ràng buộc dữ liệu của một CSDL
D. Là một mô hình toán học trong đó có định nghĩa các đối tượng , các phép toán trên đối tượng, các phép toán trên các đối tượng
…………………..
Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

5/5 – (333 bình chọn)

Related posts:Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12
Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 12
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

[rule_3_plain]

#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12Related posts:

Hy vọng rằng có thể giúp cho các bạn học sinh có thể đạt điểm cao môn Tin học trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới, thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tài liệu đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 12.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm nhiều câu trắc nghiệm, giúp cho các bạn ôn tập lại toàn bộ kiến thức môn Tin học lớp 12 ở học kỳ 2. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12
Câu 1. Thành phần nào sau đây cho phép thực hiện các thao tác với CSDL quan hệ:
A. Hệ QT CSDL quan hệ B. Hệ CSDL quan hệ
C. Hệ CSDL D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 2. Trong mô hình quan hệ, thuật ngữ quan hệ để chỉ:
A. Bộ B. Liên kết C. Thuộc tính D. Bảng
Câu 3. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một dòng của bảng được xem là:
A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết
Câu 4. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một cột của bảng được xem là:
A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết
Câu 5. Tạo liên kết giữa các quan hệ nhằm mục đích:
A. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng B. Nhập thông tin dễ dàng

C. In dữ liệu theo khuôn dạng D. Để xem, sửa và nhập dữ liệu
Câu 6. Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?
A. CSDL quan hệ là CSDL mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau
B. CSDL quan hệ là CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ
C. CSDL quan hệ là tập hợp các bảng dữ liệu
D. CSDL quan hệ là CSDL được tạo ra từ hệ quản trị CSDL
Câu 7. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?
.u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040:active, .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u57dbc7edc4909d51f1c72ac57157d040:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 5 lớp 7 đề 1: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có íchA. Khả năng xử lí của ngôn ngữ CSDL cài đặt trong hệ QTCSDL
B. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành
C. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể
D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp.
Câu 8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?
A. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành
B. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể
C. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nơi lưu trữ tệp
D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp
Câu 9. Dữ liệu của CSDL được lưu ở đâu trong hệ CSDL nói chung khi dùng hệ QT CSDL Access thể hiện:
A. Các bảng B. Các báo cáo C. Các biểu mẫu D. Các mẫu hỏi
Câu 10. Phần mềm nào sau đây không có chức năng của hệ quản trị CSDL quan hệ:
A. Microsoft Windows B. My SQL
C. Microsoft SQL Server D. Microsoft Access
Câu 11. Một giáo viên bộ môn cần xem kết quả học tập từ CSDL HỌC SINH để quyết định thêm một học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi của huyện. Thao tác của giáo viên bộ môn đối với CSDL trên thuộc nhóm:
A. Cập nhật dữ liệu B. Cập nhật cấu trúc
C. Tạo lập CSDL D. Khai thác CSDL
Câu 12. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?
.u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104:active, .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u579bc6aecf45582f0e37b9c92772c104:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lập làng giữ biển trang 36 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 2 – Tuần 22A. Thêm một trường vào cuối bảng
B. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường
C. Đổi tên một trường
D. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có
Câu 13. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác B. Xem nội dung các bản ghi
C. Xem một số trường của mỗi bản ghi D.Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
Câu 14. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng
B. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)
C. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)
D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
Câu 15. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:
A. Xem một số trường của mỗi bản ghi
B. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)
C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
D. Xem cấu trúc bảng
Câu 16. Hãy cho biết câu trả lời nào là đúng. Sau đây là các câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?”:
A. Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi
B. Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo
C. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng dưa ra
D. Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra
Câu 17. Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây?
.u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25:active, .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1d9e13ab5e5b23eb89db4640c0bfcc25:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về lời xin lỗi (6 Mẫu)A. Tạo lập một hay nhiều bảng B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
C. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu D. Tạo ra một hay nhiều báo cáo
Câu 18. Câu nào sai trong các câu dưới đây?
A. Hệ quản trị CSDL quan hệ có công cụ để kiểm soát sự ràng buộc dữ liệu được nhập vào
B. Không thể xóa được vĩnh viễn một bộ của bảng dữ liệu
C. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập thông qua biểu mẫu
D. Hệ quản trị CSDL có thể tự động chọn khóa
Câu 19. Học sinh nào nói đúng khi nói về lập báo cáo?
A. HS1: Có thể lấy dữ liệu từ bảng để lập báo cáo
B. HS2: Có thể lấy dữ liệu từ bảng hoặc mẫu hỏi để lập báo cáo
C. HS3: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi thậm chí cả từ báo cáo khác để lập báo cáo
D. HS4: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi hoặc biểu mẫu để lập báo cáo
Câu 20. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là:
A. Mô hình về cấu trúc của dữ liệu
B. Mô hình về quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu
C. Tập các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu , các ràng buộc dữ liệu của một CSDL
D. Là một mô hình toán học trong đó có định nghĩa các đối tượng , các phép toán trên đối tượng, các phép toán trên các đối tượng
…………………..
Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

5/5 – (333 bình chọn)

Related posts:Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 12
Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 12
Đề cương ôn thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Chuyên mục: Giáo dục
#Đề #cương #ôn #thi #học #kì #môn #Tin #học #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button