Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Bạn đang xem:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11 giúp các em học sinh ôn tập lý thuyết và luyện tập các dạng bài chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề cương học kì 2 môn Lịch sử lớp 11

Đề cương kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 11

TÔI. TRÊN RIÊNG MÌNH THẢO LUẬN

  • Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản để phát triển kinh tế.
  • Nêu những đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp Nhật Bản. Vì sao diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm?
  • Nêu sự phát triển của nền công nghiệp Nhật Bản.
  • Cơ cấu kinh tế hai tầng là gì? Cơ cấu kinh tế 2 tầng tác động như thế nào đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản?

Bài 1. Cho bảng dữ liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM CẢ NƯỚC THEO VÙNG KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN NĂM 2000 VÀ 2010

(Đơn vị: tỷ USD)

Ngành kinh tế

2000

2010

Nông lâm thủy sản

71.0

60,5

Công nghiệp và xây dựng

1471.3

1511.1

Dịch vụ

3188.7

3923.4

toàn bộ

4731.0

5495.0

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật chị Gió trong truyện Cô gió lạc tên

(Nguồn: Số liệu kinh tế – xã hội các nước và khu vực trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

một. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội phân theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 2000 và 2010.

b. Bình luận.

Bài 2. Cho bảng dữ liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN NĂM 1990 2010

(Đơn vị: tỷ ĐÔ LA MỸ)

Năm

2000

2005

2010

Xuất khẩu

514.6

654.4

833,7

Nhập khẩu

446.1

590.0

768.0

(Nguồn: Số liệu kinh tế – xã hội các nước và khu vực trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

một. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2010.
b. Bình luận.

II. ĐỨA BÉ TRẢI QUA

Câu hỏi 1. Địa hình chủ yếu của Nhật Bản là

A. Đồi.

B. Cao nguyên.

C. Đồng bằng.

D. Đồng bằng và cao nguyên.

Câu 2. Các hòn đảo của Nhật Bản được sắp xếp theo thứ tự lần lượt từ Bắc xuống Nam

A. Honsu, Cisco, Hocaido, Kiusiu.

B. Hôcaido, Honsu, Siccou, Kiuxiu.

C. Ki-siu, Honsu, Cisco, Hocaido.

D. Cisco, Hocaido, Honsu, Kisuu.

Câu 3. Thiên tai thường xảy ra ở Nhật Bản là

A. Núi lửa.

B. Bão tố.

C. Động đất.

D. Hạn hán.

Câu 4. Khí hậu ở miền bắc Nhật Bản là

A. Ôn đới hải dương.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Tả một trận bóng đá mà em được chứng kiến

B. Ôn đới gió mùa.

C. Cận nhiệt đới gió mùa.

D. Nhiệt đới gió mùa.

Câu 5. Điều nào sau đây là ý tưởng? không đúng với đặc điểm tự nhiên Nhật Bản?

A. Bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh.

B. Sông ngắn, dốc.

C. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. Nghèo khoáng sản.

Câu 6. Đặc điểm khí hậu ở phía nam Nhật Bản là

A. Ôn đới hải dương.

B. Ôn đới gió mùa.

C. Cận nhiệt đới gió mùa.

D. Nhiệt đới gió mùa.

Câu 7. Ngành kinh tế đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Dịch vụ.

D. Ngoại thương.

Câu 8. Chiếm khoảng 40% giá trị xuất khẩu công nghiệp của Nhật Bản là ngành

A. Nghề dệt.

B. Xây dựng và công trình công cộng.

C. Chế tạo điện tử.

D. Công nghiệp chế tạo.

Câu 9. Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất của Nhật Bản là

A. Phía bắc đảo Honsu.

B. Phía nam đảo Honsu.

C. Phía đông đảo Kiuxiu.

D. Phía nam đảo Xi-xi-li.

Câu 10. Năm 2004, ngành dịch vụ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP của Nhật Bản?

A. 66%.

B. 67%.

C. 68%.

D. 69%.

Câu 11. Ngành nào đóng vai trò chính trong nền nông nghiệp của Nhật Bản?

A. Trồng trọt.

B. chăn nuôi.

C. Lâm nghiệp.

D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Câu 12. Ngành nông nghiệp đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản do

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 7

A. Tập trung phát triển công nghiệp.

B. Thiếu lao động nông nghiệp.

C. Diện tích đất nông nghiệp ít.

D. Đóng góp vào GDP còn nhỏ.

5/5 – (688 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Hình Ảnh về:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Video về:
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Wiki về
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11


Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11 giúp các em học sinh ôn tập lý thuyết và luyện tập các dạng bài chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề cương học kì 2 môn Lịch sử lớp 11

Đề cương kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 11

TÔI. TRÊN RIÊNG MÌNH THẢO LUẬN

  • Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản để phát triển kinh tế.
  • Nêu những đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp Nhật Bản. Vì sao diện tích trồng lúa của Nhật Bản ngày càng giảm?
  • Nêu sự phát triển của nền công nghiệp Nhật Bản.
  • Cơ cấu kinh tế hai tầng là gì? Cơ cấu kinh tế 2 tầng tác động như thế nào đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản?

Bài 1. Cho bảng dữ liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM CẢ NƯỚC THEO VÙNG KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN NĂM 2000 VÀ 2010

(Đơn vị: tỷ USD)

Ngành kinh tế

2000

2010

Nông lâm thủy sản

71.0

60,5

Công nghiệp và xây dựng

1471.3

1511.1

Dịch vụ

3188.7

3923.4

toàn bộ

4731.0

5495.0

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật chị Gió trong truyện Cô gió lạc tên

(Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội các nước và khu vực trên thế giới giai đoạn 1990 - 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

một. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội phân theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 2000 và 2010.

b. Bình luận.

Bài 2. Cho bảng dữ liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN NĂM 1990 2010

(Đơn vị: tỷ ĐÔ LA MỸ)

Năm

2000

2005

2010

Xuất khẩu

514.6

654.4

833,7

Nhập khẩu

446.1

590.0

768.0

(Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội các nước và khu vực trên thế giới giai đoạn 1990 - 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

một. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2010.
b. Bình luận.

II. ĐỨA BÉ TRẢI QUA

Câu hỏi 1. Địa hình chủ yếu của Nhật Bản là

A. Đồi.

B. Cao nguyên.

C. Đồng bằng.

D. Đồng bằng và cao nguyên.

Câu 2. Các hòn đảo của Nhật Bản được sắp xếp theo thứ tự lần lượt từ Bắc xuống Nam

A. Honsu, Cisco, Hocaido, Kiusiu.

B. Hôcaido, Honsu, Siccou, Kiuxiu.

C. Ki-siu, Honsu, Cisco, Hocaido.

D. Cisco, Hocaido, Honsu, Kisuu.

Câu 3. Thiên tai thường xảy ra ở Nhật Bản là

A. Núi lửa.

B. Bão tố.

C. Động đất.

D. Hạn hán.

Câu 4. Khí hậu ở miền bắc Nhật Bản là

A. Ôn đới hải dương.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Tả một trận bóng đá mà em được chứng kiến

B. Ôn đới gió mùa.

C. Cận nhiệt đới gió mùa.

D. Nhiệt đới gió mùa.

Câu 5. Điều nào sau đây là ý tưởng? không đúng với đặc điểm tự nhiên Nhật Bản?

A. Bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh.

B. Sông ngắn, dốc.

C. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. Nghèo khoáng sản.

Câu 6. Đặc điểm khí hậu ở phía nam Nhật Bản là

A. Ôn đới hải dương.

B. Ôn đới gió mùa.

C. Cận nhiệt đới gió mùa.

D. Nhiệt đới gió mùa.

Câu 7. Ngành kinh tế đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Dịch vụ.

D. Ngoại thương.

Câu 8. Chiếm khoảng 40% giá trị xuất khẩu công nghiệp của Nhật Bản là ngành

A. Nghề dệt.

B. Xây dựng và công trình công cộng.

C. Chế tạo điện tử.

D. Công nghiệp chế tạo.

Câu 9. Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất của Nhật Bản là

A. Phía bắc đảo Honsu.

B. Phía nam đảo Honsu.

C. Phía đông đảo Kiuxiu.

D. Phía nam đảo Xi-xi-li.

Câu 10. Năm 2004, ngành dịch vụ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP của Nhật Bản?

A. 66%.

B. 67%.

C. 68%.

D. 69%.

Câu 11. Ngành nào đóng vai trò chính trong nền nông nghiệp của Nhật Bản?

A. Trồng trọt.

B. chăn nuôi.

C. Lâm nghiệp.

D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Câu 12. Ngành nông nghiệp đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản do

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 7

A. Tập trung phát triển công nghiệp.

B. Thiếu lao động nông nghiệp.

C. Diện tích đất nông nghiệp ít.

D. Đóng góp vào GDP còn nhỏ.

5/5 - (688 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

[rule_3_plain]

#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11I. TỰ LUẬNII. TRẮC NGHIỆMRelated posts:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11 giúp các em học sinh ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài khác nhau để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11
I. TỰ LUẬN
Trình bày những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.
Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng lúa của Nhật Bản giảm?
Trình bày tình hình phát triển của công nghiệp Nhật Bản.
Thế nào là cơ cấu kinh tế 2 tầng? Cơ cấu kinh tế 2 tầng có tác dụng như thế nào đối với phát triển nền kinh tế Nhật Bản?.
Bài 1. Cho bảng số liệu sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN NĂM 2000 VÀ NĂM 2010
(Đơn vị: tỉ USD)

Khu vực kinh tế

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000

2010

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

71,0

60,5

Công nghiệp và xây dựng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1471,3

1511,1

Dịch vụ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3188,7

3923,4

Tổng số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4731,0

5495,0

.ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90:active, .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió trong truyện Cô Gió mất tên(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

b. Nhận xét.
Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 – 2010
(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000

2005

2010

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xuất khẩu

514,6

654,4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

833,7

Nhập khẩu

446,1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

590,0

768,0

(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2010.b. Nhận xét.
II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Địa hình chủ yếu của Nhật Bản là
A. Đồi núi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Cao nguyên.
C. Đồng bằng.
D. Đồng bằng và cao nguyên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2. Các đảo của Nhật Bản sắp xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt là
A. Hôn-su, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô, Kiu-xiu.
B. Hô-cai-đô, Hônsu, Xicôcư, Kiuxiu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Kiu-xiu, Hôn-su, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô.
D. Xi-cô-cư, Hô-cai-đô, Hôn-su, Kiu-xiu.
Câu 3. Thiên tai thường xảy ra ở Nhật Bản là

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Núi lửa.
B. Bão.
C. Động đất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Hạn hán.
Câu 4. Đặc điểm khí hậu ở phía bắc Nhật Bản là
A. Ôn đới hải dương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02:active, .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tả lại một trận bóng đá mà em đã chứng kiếnB. Ôn đới gió mùa.
C. Cận nhiệt gió mùa.
D. Nhiệt đới gió mùa.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên Nhật Bản?

A. Bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh.
B. Sông ngòi ngắn, dốc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
D. Nghèo khoáng sản.
Câu 6. Đặc điểm khí hậu ở phía nam Nhật Bản là

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Ôn đới hải dương.
B. Ôn đới gió mùa.
C. Cận nhiệt gió mùa.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 7. Ngành kinh tế đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là
A. Nông nghiệp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Công nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Ngoại thương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8. Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành
A. Dệt.
B. Xây dựng và công trình công cộng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Sản xuất điện tử.
D. Công nghiệp chế tạo.
Câu 9. Khu vực có mật độ tập trung công nghiệp cao nhất Nhật Bản là

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Phía Bắc đảo Hônsu.
B. Phía Nam đảo Hônsu.
C. Phía đông đảo Kiuxiu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Phía Nam đảo Xicôcư.
Câu 10. Năm 2004, ngành dịch vụ chiếm bao nhiêu % giá trị GDP của Nhật Bản?
A. 66%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 67%.
C. 68%.
D. 69%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11. Ngành nào đóng vai trò chủ yếu trong nông nghiệp của Nhật Bản?
A. Trồng trọt.
B. Chăn nuôi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Lâm nghiệp.
D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Câu 12. Ngành nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là do

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26:active, .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7A. Chú trọng phát triển công nghiệp.
B. Thiếu lao động nông nghiệp.
C. Diện tích đất nông nghiệp ít.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Tỉ lệ đóng góp trong GDP ít.

5/5 – (688 bình chọn)

Related posts:Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 12
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 11
Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 11

#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

[rule_2_plain]

#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

[rule_2_plain]

#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

[rule_3_plain]

#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11I. TỰ LUẬNII. TRẮC NGHIỆMRelated posts:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11 giúp các em học sinh ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài khác nhau để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 11

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 11
I. TỰ LUẬN
Trình bày những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.
Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng lúa của Nhật Bản giảm?
Trình bày tình hình phát triển của công nghiệp Nhật Bản.
Thế nào là cơ cấu kinh tế 2 tầng? Cơ cấu kinh tế 2 tầng có tác dụng như thế nào đối với phát triển nền kinh tế Nhật Bản?.
Bài 1. Cho bảng số liệu sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN NĂM 2000 VÀ NĂM 2010
(Đơn vị: tỉ USD)

Khu vực kinh tế

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000

2010

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

71,0

60,5

Công nghiệp và xây dựng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1471,3

1511,1

Dịch vụ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3188,7

3923,4

Tổng số

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4731,0

5495,0

.ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90:active, .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue73aab20cf1e4a5d2763920c4127ab90:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật cô Gió trong truyện Cô Gió mất tên(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

b. Nhận xét.
Bài 2. Cho bảng số liệu sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 – 2010
(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2000

2005

2010

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xuất khẩu

514,6

654,4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

833,7

Nhập khẩu

446,1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

590,0

768,0

(Nguồn: Số liệu KT-XH các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB Thống kê, Hà Nội, 2013)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2010.b. Nhận xét.
II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Địa hình chủ yếu của Nhật Bản là
A. Đồi núi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Cao nguyên.
C. Đồng bằng.
D. Đồng bằng và cao nguyên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2. Các đảo của Nhật Bản sắp xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt là
A. Hôn-su, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô, Kiu-xiu.
B. Hô-cai-đô, Hônsu, Xicôcư, Kiuxiu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Kiu-xiu, Hôn-su, Xi-cô-cư, Hô-cai-đô.
D. Xi-cô-cư, Hô-cai-đô, Hôn-su, Kiu-xiu.
Câu 3. Thiên tai thường xảy ra ở Nhật Bản là

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Núi lửa.
B. Bão.
C. Động đất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Hạn hán.
Câu 4. Đặc điểm khí hậu ở phía bắc Nhật Bản là
A. Ôn đới hải dương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02:active, .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6cd4300fb3c0d73bc6c3870cd55f4f02:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tả lại một trận bóng đá mà em đã chứng kiếnB. Ôn đới gió mùa.
C. Cận nhiệt gió mùa.
D. Nhiệt đới gió mùa.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên Nhật Bản?

A. Bờ biển dài, có nhiều vũng vịnh.
B. Sông ngòi ngắn, dốc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
D. Nghèo khoáng sản.
Câu 6. Đặc điểm khí hậu ở phía nam Nhật Bản là

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Ôn đới hải dương.
B. Ôn đới gió mùa.
C. Cận nhiệt gió mùa.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 7. Ngành kinh tế đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là
A. Nông nghiệp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. Công nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Ngoại thương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8. Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành
A. Dệt.
B. Xây dựng và công trình công cộng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Sản xuất điện tử.
D. Công nghiệp chế tạo.
Câu 9. Khu vực có mật độ tập trung công nghiệp cao nhất Nhật Bản là

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Phía Bắc đảo Hônsu.
B. Phía Nam đảo Hônsu.
C. Phía đông đảo Kiuxiu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Phía Nam đảo Xicôcư.
Câu 10. Năm 2004, ngành dịch vụ chiếm bao nhiêu % giá trị GDP của Nhật Bản?
A. 66%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B. 67%.
C. 68%.
D. 69%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11. Ngành nào đóng vai trò chủ yếu trong nông nghiệp của Nhật Bản?
A. Trồng trọt.
B. Chăn nuôi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Lâm nghiệp.
D. Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Câu 12. Ngành nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là do

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26:active, .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8f9aee4d12d8cd826fd997267c7ebd26:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7A. Chú trọng phát triển công nghiệp.
B. Thiếu lao động nông nghiệp.
C. Diện tích đất nông nghiệp ít.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Tỉ lệ đóng góp trong GDP ít.

5/5 – (688 bình chọn)

Related posts:Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 12
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 6
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 11
Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 11

Chuyên mục: Giáo dục
#Đê #cương #ôn #tâp #hoc #môn #Đia #lơp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button