Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Bạn đang xem: Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 tại tranquoctoan.edu.vn

công nghệ lớp 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ 12, Để học tốt Công nghệ 12, Bài viết giới thiệu chuyên mục Giải Công nghệ 12 đầy đủ và chi tiết nhất biên soạn bám sát SGK Công nghệ bài tập của học sinh lớp 12.

Để thuận tiện nhất cho học sinh và phụ huynh trong việc tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự cách giải từng câu, từng phần trên từng trang sách. sách giáo khoa phía dưới.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Để theo dõi từng phần các em click vào từng link tương ứng để xem phần soạn và lời giải của từng bài trong SGK mà chúng tôi biên soạn dưới đây.

PHẦN MỘT. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 • Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong sản xuất và đời sống

Chương I – Linh Kiện Điện Tử

 • Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
 • Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
 • Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
 • Bài 5: Thực hành: Điốt – Tirixto – Triac
 • Bài 6: Thực hành: Tranzito

Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản

 • Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
 • Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
 • Bài 9: Thiết kế một mạch điện tử đơn giản
 • Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
 • Bài 11: Thực hành: Lắp mạch chỉnh lưu cầu với biến áp nguồn và tụ lọc
 • Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài dùng Transistor

Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

 • Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
 • Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
 • Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha
 • Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng

 • Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông
 • Bài 18: Mạch Khuếch Đại
 • Bài 19: Máy thu thanh
 • Bài 20: Máy Ảnh
 • Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại

PHẦN HAI. KỸ THUẬT ĐIỆN

Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha

 • Bài 22: Hệ thống điện quốc gia
 • Bài 23: Mạch điện xoay chiều 3 pha
 • Bài 24: Thực hành: Nối tải 3 pha hình sao và hình tam giác

Chương VI – Máy ba pha

 • Bài 25: Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha
 • Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Chương VII – Lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

 • Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 30: Ôn tập

Hy vọng với sáng tác và Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Điều này sẽ giúp bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ bài viết.

()

Nội dung

Mở rộng tất cả
Chương I – Linh Kiện Điện Tử Sách giáo khoa 6 bài | 15 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/6 Bước

Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong sản xuất và đời sống

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 7 SGK Công nghệ 12

Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Giải bài tập 3 trang 15-18 SGK Công nghệ 12

Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Bài 5: Thực hành: Điốt – Tirixto – Triac

Giải bài tập 5 trang 29 – 32 SGK Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành: Tranzito

Giải bài tập thực hành 6 trang 33-35 SGK Công nghệ lớp 12

Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản Sách giáo khoa 6 bài | 16 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/6 Bước

Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 4 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung

Giải bài 1 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 9: Thiết kế một mạch điện tử đơn giản

Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ 12

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

Giải bài tập 10 trang 49 – 50 SGK Công nghệ 12

Bài 11: Thực hành: Lắp mạch chỉnh lưu cầu với biến áp nguồn và tụ lọc

Giải bài tập thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ 12

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài dùng Transistor

Giải bài tập 12 trang 53 – 54 SGK Công nghệ 12

Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản 4 Bài Sách Giáo Khoa | 9 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/4 bước

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Giải bài 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 61 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Giải bài tập 16 trang 65 – 68 SGK Công nghệ lớp 12

Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng Sách giáo khoa 5 bài | 14 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/5 bước

Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 71 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 18: Mạch Khuếch Đại

Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 19: Máy thu thanh

Giải bài 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ 12

Bài 20: Máy Ảnh

Giải bài 1 Trang 81 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 81 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại

Giải bài tập 21 trang 82 – 83 SGK Công nghệ lớp 12

Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha 3 Bài Sách Giáo Khoa | 15 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 23: Mạch điện xoay chiều 3 pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 24: Thực hành: Nối tải 3 pha hình sao và hình tam giác

Giải bài thực hành 24 trang 95 – 98 SGK Công nghệ lớp 12

Chương VI – Máy ba pha 3 Bài Sách Giáo Khoa | 13 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 25: Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 101 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập 27 trang 107 – 109 SGK Công nghệ 12

Chương VII – Lưới điện sản xuất quy mô nhỏ 3 Bài Sách Giáo Khoa | 23 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giải bài thực hành 29 trang 113 – 114 SGK Công nghệ 12

Bài 30: Ôn tập

Giải bài 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 5 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 7 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 12 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 13 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 14 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 15 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 18 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

xem thêm thông tin chi tiết về Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Hình Ảnh về: Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Video về: Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Wiki về Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Công nghệ 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 -

công nghệ lớp 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ 12, Để học tốt Công nghệ 12, Bài viết giới thiệu chuyên mục Giải Công nghệ 12 đầy đủ và chi tiết nhất biên soạn bám sát SGK Công nghệ bài tập của học sinh lớp 12.

Để thuận tiện nhất cho học sinh và phụ huynh trong việc tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự cách giải từng câu, từng phần trên từng trang sách. sách giáo khoa phía dưới.

nghe 12

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Để theo dõi từng phần các em click vào từng link tương ứng để xem phần soạn và lời giải của từng bài trong SGK mà chúng tôi biên soạn dưới đây.

PHẦN MỘT. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 • Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong sản xuất và đời sống

Chương I – Linh Kiện Điện Tử

 • Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
 • Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
 • Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
 • Bài 5: Thực hành: Điốt – Tirixto – Triac
 • Bài 6: Thực hành: Tranzito

Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản

 • Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
 • Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
 • Bài 9: Thiết kế một mạch điện tử đơn giản
 • Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
 • Bài 11: Thực hành: Lắp mạch chỉnh lưu cầu với biến áp nguồn và tụ lọc
 • Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài dùng Transistor

Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

 • Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
 • Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
 • Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha
 • Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng

 • Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông
 • Bài 18: Mạch Khuếch Đại
 • Bài 19: Máy thu thanh
 • Bài 20: Máy Ảnh
 • Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại

PHẦN HAI. KỸ THUẬT ĐIỆN

Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha

 • Bài 22: Hệ thống điện quốc gia
 • Bài 23: Mạch điện xoay chiều 3 pha
 • Bài 24: Thực hành: Nối tải 3 pha hình sao và hình tam giác

Chương VI – Máy ba pha

 • Bài 25: Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha
 • Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Chương VII – Lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

 • Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 30: Ôn tập

Hy vọng với sáng tác và Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Điều này sẽ giúp bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ bài viết.

()

Nội dung

Mở rộng tất cả
Chương I – Linh Kiện Điện Tử Sách giáo khoa 6 bài | 15 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/6 Bước

Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong sản xuất và đời sống

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 7 SGK Công nghệ 12

Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Giải bài tập 3 trang 15-18 SGK Công nghệ 12

Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Bài 5: Thực hành: Điốt – Tirixto – Triac

Giải bài tập 5 trang 29 – 32 SGK Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành: Tranzito

Giải bài tập thực hành 6 trang 33-35 SGK Công nghệ lớp 12

Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản Sách giáo khoa 6 bài | 16 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/6 Bước

Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 4 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung

Giải bài 1 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 9: Thiết kế một mạch điện tử đơn giản

Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ 12

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

Giải bài tập 10 trang 49 – 50 SGK Công nghệ 12

Bài 11: Thực hành: Lắp mạch chỉnh lưu cầu với biến áp nguồn và tụ lọc

Giải bài tập thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ 12

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài dùng Transistor

Giải bài tập 12 trang 53 – 54 SGK Công nghệ 12

Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản 4 Bài Sách Giáo Khoa | 9 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/4 bước

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Giải bài 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 61 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Giải bài tập 16 trang 65 – 68 SGK Công nghệ lớp 12

Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng Sách giáo khoa 5 bài | 14 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/5 bước

Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 71 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 18: Mạch Khuếch Đại

Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 19: Máy thu thanh

Giải bài 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ 12

Bài 20: Máy Ảnh

Giải bài 1 Trang 81 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 81 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại

Giải bài tập 21 trang 82 – 83 SGK Công nghệ lớp 12

Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha 3 Bài Sách Giáo Khoa | 15 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 23: Mạch điện xoay chiều 3 pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 24: Thực hành: Nối tải 3 pha hình sao và hình tam giác

Giải bài thực hành 24 trang 95 – 98 SGK Công nghệ lớp 12

Chương VI – Máy ba pha 3 Bài Sách Giáo Khoa | 13 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 25: Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 101 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập 27 trang 107 – 109 SGK Công nghệ 12

Chương VII – Lưới điện sản xuất quy mô nhỏ 3 Bài Sách Giáo Khoa | 23 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giải bài thực hành 29 trang 113 – 114 SGK Công nghệ 12

Bài 30: Ôn tập

Giải bài 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 5 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 7 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 12 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 13 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 14 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 15 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 18 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

[rule_{ruleNumber}]

công nghệ lớp 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ 12, Để học tốt Công nghệ 12, Bài viết giới thiệu chuyên mục Giải Công nghệ 12 đầy đủ và chi tiết nhất biên soạn bám sát SGK Công nghệ bài tập của học sinh lớp 12.

Để thuận tiện nhất cho học sinh và phụ huynh trong việc tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự cách giải từng câu, từng phần trên từng trang sách. sách giáo khoa phía dưới.

nghe 12

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12

Để theo dõi từng phần các em click vào từng link tương ứng để xem phần soạn và lời giải của từng bài trong SGK mà chúng tôi biên soạn dưới đây.

PHẦN MỘT. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

 • Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong sản xuất và đời sống

Chương I – Linh Kiện Điện Tử

 • Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
 • Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm
 • Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC
 • Bài 5: Thực hành: Điốt – Tirixto – Triac
 • Bài 6: Thực hành: Tranzito

Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản

 • Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều
 • Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung
 • Bài 9: Thiết kế một mạch điện tử đơn giản
 • Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều
 • Bài 11: Thực hành: Lắp mạch chỉnh lưu cầu với biến áp nguồn và tụ lọc
 • Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài dùng Transistor

Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản

 • Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển
 • Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu
 • Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha
 • Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng

 • Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông
 • Bài 18: Mạch Khuếch Đại
 • Bài 19: Máy thu thanh
 • Bài 20: Máy Ảnh
 • Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại

PHẦN HAI. KỸ THUẬT ĐIỆN

Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha

 • Bài 22: Hệ thống điện quốc gia
 • Bài 23: Mạch điện xoay chiều 3 pha
 • Bài 24: Thực hành: Nối tải 3 pha hình sao và hình tam giác

Chương VI – Máy ba pha

 • Bài 25: Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha
 • Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Chương VII – Lưới điện sản xuất quy mô nhỏ

 • Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
 • Bài 30: Ôn tập

Hy vọng với sáng tác và Giải bài tập Công nghệ lớp 12 Điều này sẽ giúp bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ bài viết.

()

Nội dung

Mở rộng tất cả
Chương I – Linh Kiện Điện Tử Sách giáo khoa 6 bài | 15 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/6 Bước

Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp điện tử trong sản xuất và đời sống

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 7 SGK Công nghệ 12

Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ 12

Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

Giải bài tập 3 trang 15-18 SGK Công nghệ 12

Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC

Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ 12

Bài 5: Thực hành: Điốt – Tirixto – Triac

Giải bài tập 5 trang 29 – 32 SGK Công nghệ 12

Bài 6: Thực hành: Tranzito

Giải bài tập thực hành 6 trang 33-35 SGK Công nghệ lớp 12

Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản Sách giáo khoa 6 bài | 16 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/6 Bước

Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Giải bài 4 Trang 41 SGK Công nghệ 12

Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung

Giải bài 1 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 9: Thiết kế một mạch điện tử đơn giản

Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ 12

Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

Giải bài tập 10 trang 49 – 50 SGK Công nghệ 12

Bài 11: Thực hành: Lắp mạch chỉnh lưu cầu với biến áp nguồn và tụ lọc

Giải bài tập thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ 12

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh thông số mạch tạo xung đa hài dùng Transistor

Giải bài tập 12 trang 53 – 54 SGK Công nghệ 12

Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản 4 Bài Sách Giáo Khoa | 9 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/4 bước

Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Giải bài 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 61 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Giải bài tập 16 trang 65 – 68 SGK Công nghệ lớp 12

Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng Sách giáo khoa 5 bài | 14 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/5 bước

Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 71 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 18: Mạch Khuếch Đại

Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 19: Máy thu thanh

Giải bài 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ 12

Bài 20: Máy Ảnh

Giải bài 1 Trang 81 SGK Công nghệ 12

Giải bài 2 Trang 81 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại

Giải bài tập 21 trang 82 – 83 SGK Công nghệ lớp 12

Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha 3 Bài Sách Giáo Khoa | 15 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 22: Hệ thống điện quốc gia

Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ 12

Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 23: Mạch điện xoay chiều 3 pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 24: Thực hành: Nối tải 3 pha hình sao và hình tam giác

Giải bài thực hành 24 trang 95 – 98 SGK Công nghệ lớp 12

Chương VI – Máy ba pha 3 Bài Sách Giáo Khoa | 13 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 25: Máy điện xoay chiều 3 pha – Máy biến áp 3 pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 101 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập 27 trang 107 – 109 SGK Công nghệ 12

Chương VII – Lưới điện sản xuất quy mô nhỏ 3 Bài Sách Giáo Khoa | 23 Giải câu hỏi SGK Phần sách giáo khoa mẫu
Mở rộng

Nội dung sách giáo khoa
0% hoàn thành 0/3 bước

Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12

Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Giải bài thực hành 29 trang 113 – 114 SGK Công nghệ 12

Bài 30: Ôn tập

Giải bài 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 5 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 7 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 12 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 13 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 14 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 15 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 18 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_3_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

Công nghệ lớp 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 12, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 12 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 12.Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.PHẦN MỘT. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬBài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sốngChương I – Linh kiện điện tửBài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảmBài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảmBài 4: Linh kiện bán dẫn và ICBài 5: Thực hành: Điôt – Tirixto- TriacBài 6: Thực hành: TranzitoChương II – Một số mạch điện tử cơ bảnBài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiềuBài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xungBài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giảnBài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiềuBài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọcBài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng TranzitoChương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giảnBài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiểnBài 14: Mạch điều khiển tín hiệuBài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một phaBài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một phaChương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụngBài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thôngBài 18: Máy tăng âmBài 19: Máy thu thanhBài 20: Máy thu hìnhBài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tầnPHẦN HAI. KĨ THUẬT ĐIỆNChương V – Mạch điện xoay chiều ba phaBài 22: Hệ thống điện quốc giaBài 23: Mạch điện xoay chiều ba phaBài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giácChương VI – Máy điện ba phaBài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba phaBài 26: Động cơ không đồng bộ ba phaBài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba phaChương VII – Mạng điện sản xuất quy mô nhỏBài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏBài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏBài 30: Ôn tậpHy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 12 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.() Giải bài tập Content Expand All Chương I – Linh kiện điện tử 6 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/6 Steps Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm Giải bài thực hành 3 trang 15 – 18 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 5: Thực hành: Điôt – Tirixto – Triac Giải bài thực hành 5 trang 29 – 32 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 6: Thực hành: Tranzito Giải bài thực hành 6 trang 33 – 35 SGK Công nghệ lớp 12 Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản 6 Bài học SGK | 16 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/6 Steps Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung Giải bài 1 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều Giải bài thực hành 10 trang 49 – 50 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc Giải bài thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito Giải bài thực hành 12 trang 53 – 54 SGK Công nghệ lớp 12 Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản 4 Bài học SGK | 9 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/4 Steps Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Giải bài 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha Giải bài thực hành 16 trang 65 – 68 SGK Công nghệ lớp 12 Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng 5 Bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/5 Steps Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 18: Máy tăng âm Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 19: Máy thu thanh Giải bài 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 20: Máy thu hình Giải bài 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần Giải bài thực hành 21 trang 82 – 83 SGK Công nghệ lớp 12 Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 22: Hệ thống điện quốc gia Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác Giải bài thực hành 24 trang 95 – 98 SGK Công nghệ lớp 12 Chương VI – Máy điện ba pha 3 Bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 101 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha Giải bài thực hành 27 trang 107 – 109 SGK Công nghệ lớp 12 Chương VII – Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 3 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Giải bài thực hành 29 trang 113 – 114 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 30: Ôn tập Giải bài 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 5 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 7 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 12 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 13 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 14 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 15 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 18 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_2_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_2_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_3_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

Công nghệ lớp 12 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 12, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 12 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 12.Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.PHẦN MỘT. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬBài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sốngChương I – Linh kiện điện tửBài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảmBài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảmBài 4: Linh kiện bán dẫn và ICBài 5: Thực hành: Điôt – Tirixto- TriacBài 6: Thực hành: TranzitoChương II – Một số mạch điện tử cơ bảnBài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiềuBài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xungBài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giảnBài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiềuBài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọcBài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng TranzitoChương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giảnBài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiểnBài 14: Mạch điều khiển tín hiệuBài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một phaBài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một phaChương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụngBài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thôngBài 18: Máy tăng âmBài 19: Máy thu thanhBài 20: Máy thu hìnhBài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tầnPHẦN HAI. KĨ THUẬT ĐIỆNChương V – Mạch điện xoay chiều ba phaBài 22: Hệ thống điện quốc giaBài 23: Mạch điện xoay chiều ba phaBài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giácChương VI – Máy điện ba phaBài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba phaBài 26: Động cơ không đồng bộ ba phaBài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba phaChương VII – Mạng điện sản xuất quy mô nhỏBài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏBài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏBài 30: Ôn tậpHy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 12 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.() Giải bài tập Content Expand All Chương I – Linh kiện điện tử 6 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/6 Steps Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 3: Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm Giải bài thực hành 3 trang 15 – 18 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 5: Thực hành: Điôt – Tirixto – Triac Giải bài thực hành 5 trang 29 – 32 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 6: Thực hành: Tranzito Giải bài thực hành 6 trang 33 – 35 SGK Công nghệ lớp 12 Chương II – Một số mạch điện tử cơ bản 6 Bài học SGK | 16 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/6 Steps Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn một chiều Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 39 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 41 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung Giải bài 1 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản Giải bài 1 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 10: Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều Giải bài thực hành 10 trang 49 – 50 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc Giải bài thực hành 11 trang 51 – 52 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng Tranzito Giải bài thực hành 12 trang 53 – 54 SGK Công nghệ lớp 12 Chương III – Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản 4 Bài học SGK | 9 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/4 Steps Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Giải bài 1 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 57 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 16: Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha Giải bài thực hành 16 trang 65 – 68 SGK Công nghệ lớp 12 Chương IV – Một số thiết bị điện tử dân dụng 5 Bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/5 Steps Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 18: Máy tăng âm Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 19: Máy thu thanh Giải bài 1 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 20: Máy thu hình Giải bài 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần Giải bài thực hành 21 trang 82 – 83 SGK Công nghệ lớp 12 Chương V – Mạch điện xoay chiều ba pha 3 Bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 22: Hệ thống điện quốc gia Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 22 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 23 Trang 92 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 93 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 24: Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác Giải bài thực hành 24 trang 95 – 98 SGK Công nghệ lớp 12 Chương VI – Máy điện ba pha 3 Bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 101 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 102 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha Giải bài thực hành 27 trang 107 – 109 SGK Công nghệ lớp 12 Chương VII – Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 3 Bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 12 Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 1 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Giải bài thực hành 29 trang 113 – 114 SGK Công nghệ lớp 12 Bài 30: Ôn tập Giải bài 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 2 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 3 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 5 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 6 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 7 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 10 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 11 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 12 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 13 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 14 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 15 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12 Giải bài 18 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Chuyên mục: Giải Bài Tập
#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button