Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Bạn đang xem: Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 tại tranquoctoan.edu.vn

Công nghệ lớp 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 11, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 11 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 11.

Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬT

Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở

 • Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
 • Bài 2: Hình chiếu vuông góc
 • Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
 • Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
 • Bài 5: Hình chiếu trục đo
 • Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể
 • Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng

 • Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
 • Bài 9: Bản vẽ cơ khí
 • Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
 • Bài 11: Bản vẽ xây dựng
 • Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
 • Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
 • Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật

PHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

 • Bài 15: Vật liệu cơ khí
 • Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

 • Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại
 • Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện
 • Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

PHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong

 • Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
 • Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong

 • Bài 22: Thân máy và nắp máy
 • Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
 • Bài 24: Cơ cấu phân phối khí
 • Bài 25: Hệ thống bôi trơn
 • Bài 26: Hệ thống làm mát
 • Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
 • Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
 • Bài 29: Hệ thống đánh lửa
 • Bài 30: Hệ thống khởi động
 • Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong

 • Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
 • Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô
 • Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
 • Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy
 • Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
 • Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
 • Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong
 • Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 11 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

()

Giải bài tập Content

Expand All
Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở 7 Bài học SGK | 37 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể

Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng 7 Bài học SGK | 31 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 4 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật

Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps

Bài 15: Vật liệu cơ khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Giải bài thực hành 18 trang 85 – 88 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong 10 Bài học SGK | 34 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/10 Steps

Bài 22: Thân máy và nắp máy

Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 26: Hệ thống làm mát

Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen

Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 30: Hệ thống khởi động

Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Giải bài thực hành 31 trang 131 – 133 SGK Công nghệ lớp 11

Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong 8 Bài học SGK | 72 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/8 Steps

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 139 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Giải bài thực hành 38 trang 155 – 160 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 13 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 16 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 20 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 21 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 24 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 26 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

xem thêm thông tin chi tiết về Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Hình Ảnh về: Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Video về: Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Wiki về Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Công nghệ 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11 -

Công nghệ lớp 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 11, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 11 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 11.

Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

cong nghe 11 - giai bai tap sgk cong nghe lop 11

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬT

Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở

 • Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
 • Bài 2: Hình chiếu vuông góc
 • Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
 • Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
 • Bài 5: Hình chiếu trục đo
 • Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể
 • Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng

 • Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
 • Bài 9: Bản vẽ cơ khí
 • Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
 • Bài 11: Bản vẽ xây dựng
 • Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
 • Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
 • Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật

PHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

 • Bài 15: Vật liệu cơ khí
 • Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

 • Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại
 • Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện
 • Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

PHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong

 • Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
 • Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong

 • Bài 22: Thân máy và nắp máy
 • Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
 • Bài 24: Cơ cấu phân phối khí
 • Bài 25: Hệ thống bôi trơn
 • Bài 26: Hệ thống làm mát
 • Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
 • Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
 • Bài 29: Hệ thống đánh lửa
 • Bài 30: Hệ thống khởi động
 • Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong

 • Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
 • Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô
 • Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
 • Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy
 • Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
 • Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
 • Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong
 • Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 11 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

()

Giải bài tập Content

Expand All
Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở 7 Bài học SGK | 37 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể

Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng 7 Bài học SGK | 31 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 4 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật

Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps

Bài 15: Vật liệu cơ khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Giải bài thực hành 18 trang 85 – 88 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong 10 Bài học SGK | 34 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/10 Steps

Bài 22: Thân máy và nắp máy

Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 26: Hệ thống làm mát

Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen

Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 30: Hệ thống khởi động

Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Giải bài thực hành 31 trang 131 – 133 SGK Công nghệ lớp 11

Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong 8 Bài học SGK | 72 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/8 Steps

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 139 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Giải bài thực hành 38 trang 155 – 160 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 13 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 16 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 20 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 21 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 24 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 26 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

[rule_{ruleNumber}]

Công nghệ lớp 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 11, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 11 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 11.

Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.

cong nghe 11 - giai bai tap sgk cong nghe lop 11

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11

Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.

PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬT

Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở

 • Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
 • Bài 2: Hình chiếu vuông góc
 • Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
 • Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
 • Bài 5: Hình chiếu trục đo
 • Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể
 • Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng

 • Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
 • Bài 9: Bản vẽ cơ khí
 • Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
 • Bài 11: Bản vẽ xây dựng
 • Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
 • Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
 • Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật

PHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

 • Bài 15: Vật liệu cơ khí
 • Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

 • Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại
 • Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện
 • Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

PHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong

 • Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
 • Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong

 • Bài 22: Thân máy và nắp máy
 • Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
 • Bài 24: Cơ cấu phân phối khí
 • Bài 25: Hệ thống bôi trơn
 • Bài 26: Hệ thống làm mát
 • Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
 • Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen
 • Bài 29: Hệ thống đánh lửa
 • Bài 30: Hệ thống khởi động
 • Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong

 • Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
 • Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô
 • Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
 • Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy
 • Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
 • Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
 • Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong
 • Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong

Hy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 11 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.

()

Giải bài tập Content

Expand All
Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở 7 Bài học SGK | 37 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể

Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11

Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng 7 Bài học SGK | 31 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/7 Steps

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 4 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật

Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11

Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps

Bài 15: Vật liệu cơ khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11

Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/3 Steps

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện

Giải bài thực hành 18 trang 85 – 88 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11

Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/2 Steps

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11

Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong 10 Bài học SGK | 34 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/10 Steps

Bài 22: Thân máy và nắp máy

Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 26: Hệ thống làm mát

Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen

Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 30: Hệ thống khởi động

Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Giải bài thực hành 31 trang 131 – 133 SGK Công nghệ lớp 11

Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong 8 Bài học SGK | 72 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand

Mục học SGK Content
0% Complete 0/8 Steps

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 139 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Giải bài thực hành 38 trang 155 – 160 SGK Công nghệ lớp 11

Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 13 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 16 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 20 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 21 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 24 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 26 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_3_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

Công nghệ lớp 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 11, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 11 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 11.Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬTChương I – Vẽ kĩ thuật cơ sởBài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuậtBài 2: Hình chiếu vuông gócBài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giảnBài 4: Mặt cắt và hình cắtBài 5: Hình chiếu trục đoBài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thểBài 7: Hình chiếu phối cảnhChương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụngBài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtBài 9: Bản vẽ cơ khíBài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giảnBài 11: Bản vẽ xây dựngBài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựngBài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tínhBài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuậtPHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍChương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôiBài 15: Vật liệu cơ khíBài 16: Công nghệ chế tạo phôiChương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khíBài 17: Công nghệ cắt gọt kim loạiBài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiệnBài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khíPHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGChương V – Đại cương về động cơ đốt trongBài 20: Khái quát về động cơ đốt trongBài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trongChương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trongBài 22: Thân máy và nắp máyBài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyềnBài 24: Cơ cấu phân phối khíBài 25: Hệ thống bôi trơnBài 26: Hệ thống làm mátBài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăngBài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzenBài 29: Hệ thống đánh lửaBài 30: Hệ thống khởi độngBài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trongChương VII – Ứng dụng động cơ đốt trongBài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trongBài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tôBài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máyBài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủyBài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệpBài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điệnBài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trongBài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trongHy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 11 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.() Giải bài tập Content Expand All Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở 7 Bài học SGK | 37 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/7 Steps Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 3 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng 7 Bài học SGK | 31 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/7 Steps Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 4 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 6 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 11 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 12 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/2 Steps Bài 15: Vật liệu cơ khí Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện Giải bài thực hành 18 trang 85 – 88 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/2 Steps Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong 10 Bài học SGK | 34 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/10 Steps Bài 22: Thân máy và nắp máy Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 25: Hệ thống bôi trơn Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 26: Hệ thống làm mát Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 30: Hệ thống khởi động Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong Giải bài thực hành 31 trang 131 – 133 SGK Công nghệ lớp 11 Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong 8 Bài học SGK | 72 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/8 Steps Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 139 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong Giải bài thực hành 38 trang 155 – 160 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 13 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 16 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 20 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 21 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 24 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 26 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_2_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_2_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

[rule_3_plain]

#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

Công nghệ lớp 11 – Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11, Để học giỏi hơn môn Công nghệ 11, Bài viết giới thiệu chuyên mục giải bài tập Công nghệ 11 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám sát theo sách giáo khoa bài tập Công nghệ của học sinh lớp 11.Để thuận lợi nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh tham khảo lời giải, chúng tôi sắp xếp thứ tự và giải theo từng câu và phần ở từng trang trong SGK ở dưới đây.Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 11Để theo dõi từng phần mời các bạn click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được chúng tôi biên soạn sau đây.PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬTChương I – Vẽ kĩ thuật cơ sởBài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuậtBài 2: Hình chiếu vuông gócBài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giảnBài 4: Mặt cắt và hình cắtBài 5: Hình chiếu trục đoBài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thểBài 7: Hình chiếu phối cảnhChương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụngBài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtBài 9: Bản vẽ cơ khíBài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giảnBài 11: Bản vẽ xây dựngBài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựngBài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tínhBài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuậtPHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍChương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôiBài 15: Vật liệu cơ khíBài 16: Công nghệ chế tạo phôiChương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khíBài 17: Công nghệ cắt gọt kim loạiBài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiệnBài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khíPHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGChương V – Đại cương về động cơ đốt trongBài 20: Khái quát về động cơ đốt trongBài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trongChương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trongBài 22: Thân máy và nắp máyBài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyềnBài 24: Cơ cấu phân phối khíBài 25: Hệ thống bôi trơnBài 26: Hệ thống làm mátBài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăngBài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzenBài 29: Hệ thống đánh lửaBài 30: Hệ thống khởi độngBài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trongChương VII – Ứng dụng động cơ đốt trongBài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trongBài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tôBài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máyBài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủyBài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệpBài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điệnBài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trongBài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trongHy vọng với phần soạn và giải bài tập môn Công nghệ lớp 11 này sẽ giúp các bạn học tốt hơn và là tài liệu tham khảo, Nếu thấy hay hãy chia sẻ để ủng hộ Bài viết nhé.() Giải bài tập Content Expand All Chương I – Vẽ kĩ thuật cơ sở 7 Bài học SGK | 37 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/7 Steps Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 5 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 Trang 8 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản Giải bài thực hành 3 trang 15 – 21 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 22 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 23 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 3 Trang 25 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 28 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 Trang 30 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 31 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể Giải bài thực hành 6 trang 32 – 37 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh Giải câu hỏi 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 40 SGK Công nghệ lớp 11 Chương II – Vẽ kĩ thuật ứng dụng 7 Bài học SGK | 31 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/7 Steps Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 3 Trang 46 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 1 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 3 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Giải bài 4 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản Giải bài thực hành 10 trang 52 – 55 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 11: Bản vẽ xây dựng Giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 60 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng Giải bài thực hành 12 trang 62 – 64 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính Giải câu hỏi 1 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 14: Ôn tập phần – Vẽ kĩ thuật Giải câu hỏi 1 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 6 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 7 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 8 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 9 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 10 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 11 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 12 Trang 72 SGK Công nghệ lớp 11 Chương III – Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/2 Steps Bài 15: Vật liệu cơ khí Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi Giải câu hỏi 1 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 81 SGK Công nghệ lớp 11 Chương IV – Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí 3 Bài học SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/3 Steps Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại Giải câu hỏi 1 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện Giải bài thực hành 18 trang 85 – 88 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí Giải câu hỏi 1 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 6 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 11 Chương V – Đại cương về động cơ đốt trong 2 Bài học SGK | 8 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/2 Steps Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong Giải câu hỏi 1 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 96 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 103 SGK Công nghệ lớp 11 Chương VI – Cấu tạo của động cơ đốt trong 10 Bài học SGK | 34 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/10 Steps Bài 22: Thân máy và nắp máy Giải câu hỏi 1 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 106 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền Giải câu hỏi 1 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 109 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 24: Cơ cấu phân phối khí Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 113 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 25: Hệ thống bôi trơn Giải câu hỏi 1 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 115 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 26: Hệ thống làm mát Giải câu hỏi 1 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 118 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 120 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 121 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen Trả lời câu hỏi 1 Bài 28 Trang 123 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 28 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 125 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa Giải câu hỏi 1 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 30: Hệ thống khởi động Trả lời câu hỏi 1 Bài 30 Trang 129 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 130 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong Giải bài thực hành 31 trang 131 – 133 SGK Công nghệ lớp 11 Chương VII – Ứng dụng động cơ đốt trong 8 Bài học SGK | 72 Giải câu SGK Sample Mục học SGK Expand Mục học SGK Content 0% Complete 0/8 Steps Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong Trả lời câu hỏi 1 Bài 32 Trang 135 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 136 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô Trả lời câu hỏi 1 Bài 33 Trang 139 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 142 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 143 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy Giải câu hỏi 1 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 146 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy Giải câu hỏi 1 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 149 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Giải câu hỏi 1 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện Giải câu hỏi 1 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 155 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong Giải bài thực hành 38 trang 155 – 160 SGK Công nghệ lớp 11 Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 9 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 10 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 11 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 12 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 13 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 14 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 15 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 16 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 17 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 18 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 19 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 Giải câu hỏi 1 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 2 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 3 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 4 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 5 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 6 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 7 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 9 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 10 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 11 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 12 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 13 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 14 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 15 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 16 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 17 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 18 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 19 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 20 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 21 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 22 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 23 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 24 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 25 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 26 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 27 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 28 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 29 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong) Giải câu hỏi 30 Trang 164 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Chuyên mục: Giải Bài Tập
#Công #nghệ #Giải #bài #tập #SGK #Công #nghệ #lớp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button