Con nhà nông – Lê Sáng

Bạn đang xem bài thơ: Con nhà nông – Lê Sáng tại tranquoctoan.edu.vn

Cha mẹ nghèo làm ruộng
Nuôi con học thành người
Nhà dột nát tả tơi
Chẳng có đồng để sửa.

Sắn ngô khoai trừ bữa
No đói cũng cầm lòng
Đời cha mẹ chỉ mong
Con có bằng đại học.

Thương cha già cực nhọc
Thương mẹ gánh còng lưng
Con quyết chí học chăm
Thi đậu thừa một điểm.

Mẹ cha mừng hãnh diện
Con đã được tựu trường
Mời dòng họ tiễn chân
Dăm mâm bày sình soạn.


Không có tiền cũng mượn
Cho đủ món đủ đồ,
Rồi cha mẹ còn lo
Cả tiền con cất bước.

Nơi cả nhà mộng ước
Lại là chốn thành đô
Trăm thứ đụng là mua
Thật khó lòng để nói.

Nghĩ về cha thấy tội
Nghĩ về mẹ thấy thương
Sa chân chốn giảng đường
Bốn năm dài vô kể.

Tháng bình quân cha mẹ
Bán thóc chẳng đủ tiền
Cha lọ mọ làm thêm
Thợ hồ theo các bác.

Cơm qua ngày đạm bạc
Tiền gom cả gửi con
Vì chữ nghĩa chữ ơn
Công sinh thành khó trả.

Bốn năm cha vất vả
Cho con được tấm bằng
Ngày bịn rịn ra trường
Cha mẹ cùng đến đón.

Không quen ai làm lớn
Không có chợ đường dây
Con xách thước cầm bai
Cha chỉ bày con kéo.


Giờ mẹ già cha yếu
Con lại phải học cày
Nghề nối nghiệp là đây
Con nông về làm ruộng.

MC Quang Sáng Đêm 23 _ 06 _ 2018


Xem thêm:  Tiễn con gái lớn về nhà chồng – Nguyễn Hoàng Sơn

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Con nhà nông – Lê Sáng

Con nhà nông – Lê Sáng

Chuyên mục: Thơ Hay Về Công Việc
#Con #nhà #nông #Lê #Sáng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button