Chồng em

Bạn đang xem bài thơ: Chồng em tại tranquoctoan.edu.vn

Giai đoạn 1: 20 – 30 tuổi

Chồng tôi không thích ăn quà
Mỗi ngày về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo và rất thơm
Chồng tôi chỉ thích ăn ở nhà

Giai đoạn 2: 30-40 tuổi

Chồng đã biết ăn quà rồi
Bây giờ thỉnh thoảng về ăn cơm
Cơm nhà vẫn dẻo thơm
Chồng tôi bây giờ chỉ biết ăn cơm, quà cáp.


Giai đoạn 3: 40 – 50 tuổi

Chồng chỉ thích ăn quà
Bây giờ tôi không về nhà để ăn
Cơm nhà vẫn dẻo thơm
Chồng tôi bây giờ đã bỏ thức ăn để lấy quà.

Giai đoạn 3: 50-60 tuổi

Chồng tôi không thích ăn quà
Và bây giờ tôi không về nhà để ăn
Cơm nhà dẻo và thơm
Chồng tôi giờ đã bỏ cơm, bỏ quà.

Giai đoạn 4: 60 tuổi trở lên

Chồng chỉ thích nhìn quà
Đi lâu thích về nhà xem cơm
Cơm quà vẫn dẻo thơm
Chồng tôi chỉ trông vào cơm và quà


Xem thêm: 1001 bài thơ xót thương người tình phụ, giận người dưng

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Chồng em

Chồng em

Chuyên mục: Thơ Vui Vẻ
#Chồng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button