Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

Bạn đang xem: Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung tại tranquoctoan.edu.vn

Máy duỗi tóc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng chúng thường xuyên.

“Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng máy ép tóc sẽ có ung thư tử cung trước 70 tuổi, nhưng đối với người dùng thường xuyên, nguy cơ đó lên tới 4,05%”, Alexandra White, nhà nghiên cứu thuộc Viện An toàn Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NIEHS), cho biết.

Alexandra White và cộng sự đã theo dõi 33.947 phụ nữ đa chủng tộc tuổi từ 35-74 trong thời gian trung bình gần 11 năm. Trong thời gian đó, 378 người bị ung thư buồng trứng.

Sau khi xem xét các yếu tố rủi ro khác của đối tượng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ người dùng nước trái cây từ bốn lần trở lên trong năm trước cao gấp 2,5 lần so với người không dùng.

Chat ep toc co the dung de tang nguy co ung thu - Hinh-2

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc duỗi tóc có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ảnh: Lifeberrys.

Đối với những người sử dụng máy duỗi tóc từ 1 đến 4 lần trong năm trước, nguy cơ ung thư tử cung cũng tăng lên, nhưng sự khác biệt so với người không sử dụng không có ý nghĩa thống kê, tức là tỷ lệ này là ngẫu nhiên. .

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc duỗi tóc có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết. Những chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.

“Phát hiện của chúng tôi là bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về mối liên quan giữa việc sử dụng các sản phẩm duỗi tóc và ung thư tử cung. Chúng tôi cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định các hóa chất cụ thể gây ra mối liên quan này”, White và các đồng nghiệp viết trên tạp chí Viện Ung thư Quốc gia.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết: ung thư U xơ tử cung vẫn là bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng, đặc biệt là ở phụ nữ da màu.

Chủng tộc không phải là một yếu tố gây nguy cơ ung thư tử cung. Tuy nhiên, theo Che-Jung Chang, thành viên nhóm nghiên cứu, do phụ nữ da màu sử dụng máy ép tóc thường xuyên hơn và sớm hơn so với phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nên phát hiện này rất có ý nghĩa. ý nghĩa đối với họ.

xem thêm thông tin chi tiết về Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

Hình Ảnh về: Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

Video về: Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

Wiki về Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

Chất ép tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung -

Máy duỗi tóc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng chúng thường xuyên.

Chat ep toc co the dung de tang nguy co ung thu

"Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng máy ép tóc sẽ có ung thư tử cung trước 70 tuổi, nhưng đối với người dùng thường xuyên, nguy cơ đó lên tới 4,05%", Alexandra White, nhà nghiên cứu thuộc Viện An toàn Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NIEHS), cho biết.

Alexandra White và cộng sự đã theo dõi 33.947 phụ nữ đa chủng tộc tuổi từ 35-74 trong thời gian trung bình gần 11 năm. Trong thời gian đó, 378 người bị ung thư buồng trứng.

Sau khi xem xét các yếu tố rủi ro khác của đối tượng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ người dùng nước trái cây từ bốn lần trở lên trong năm trước cao gấp 2,5 lần so với người không dùng.

Chat ep toc co the dung de tang nguy co ung thu - Hinh-2

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc duỗi tóc có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ảnh: Lifeberrys.

Đối với những người sử dụng máy duỗi tóc từ 1 đến 4 lần trong năm trước, nguy cơ ung thư tử cung cũng tăng lên, nhưng sự khác biệt so với người không sử dụng không có ý nghĩa thống kê, tức là tỷ lệ này là ngẫu nhiên. .

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc duỗi tóc có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết. Những chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.

"Phát hiện của chúng tôi là bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về mối liên quan giữa việc sử dụng các sản phẩm duỗi tóc và ung thư tử cung. Chúng tôi cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định các hóa chất cụ thể gây ra mối liên quan này", White và các đồng nghiệp viết trên tạp chí Viện Ung thư Quốc gia.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết: ung thư U xơ tử cung vẫn là bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng, đặc biệt là ở phụ nữ da màu.

Chủng tộc không phải là một yếu tố gây nguy cơ ung thư tử cung. Tuy nhiên, theo Che-Jung Chang, thành viên nhóm nghiên cứu, do phụ nữ da màu sử dụng máy ép tóc thường xuyên hơn và sớm hơn so với phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nên phát hiện này rất có ý nghĩa. ý nghĩa đối với họ.

[rule_{ruleNumber}]

Máy duỗi tóc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng chúng thường xuyên.

Chat ep toc co the dung de tang nguy co ung thu

“Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng máy ép tóc sẽ có ung thư tử cung trước 70 tuổi, nhưng đối với người dùng thường xuyên, nguy cơ đó lên tới 4,05%”, Alexandra White, nhà nghiên cứu thuộc Viện An toàn Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NIEHS), cho biết.

Alexandra White và cộng sự đã theo dõi 33.947 phụ nữ đa chủng tộc tuổi từ 35-74 trong thời gian trung bình gần 11 năm. Trong thời gian đó, 378 người bị ung thư buồng trứng.

Sau khi xem xét các yếu tố rủi ro khác của đối tượng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ người dùng nước trái cây từ bốn lần trở lên trong năm trước cao gấp 2,5 lần so với người không dùng.

Chat ep toc co the dung de tang nguy co ung thu - Hinh-2

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc duỗi tóc có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ảnh: Lifeberrys.

Đối với những người sử dụng máy duỗi tóc từ 1 đến 4 lần trong năm trước, nguy cơ ung thư tử cung cũng tăng lên, nhưng sự khác biệt so với người không sử dụng không có ý nghĩa thống kê, tức là tỷ lệ này là ngẫu nhiên. .

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng thuốc duỗi tóc có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết. Những chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.

“Phát hiện của chúng tôi là bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về mối liên quan giữa việc sử dụng các sản phẩm duỗi tóc và ung thư tử cung. Chúng tôi cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định các hóa chất cụ thể gây ra mối liên quan này”, White và các đồng nghiệp viết trên tạp chí Viện Ung thư Quốc gia.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết: ung thư U xơ tử cung vẫn là bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng, đặc biệt là ở phụ nữ da màu.

Chủng tộc không phải là một yếu tố gây nguy cơ ung thư tử cung. Tuy nhiên, theo Che-Jung Chang, thành viên nhóm nghiên cứu, do phụ nữ da màu sử dụng máy ép tóc thường xuyên hơn và sớm hơn so với phụ nữ thuộc các chủng tộc khác nên phát hiện này rất có ý nghĩa. ý nghĩa đối với họ.

#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

[rule_3_plain]

#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

Các sản phẩm ép tóc có thể làm tăng mạnh nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng chúng thường xuyên.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

“Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng chất ép tóc sẽ mắc ung thư tử cung trước tuổi 70, nhưng đối với những người sử dụng thường xuyên, nguy cơ đó lên đến 4,05%”, Alexandra White, nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia Mỹ về An toàn Sức khỏe Môi trường (NIEHS), tuyên bố.
Alexandra White cùng các cộng sự theo dõi 33.947 phụ nữ thuộc nhiều chủng tộc ở độ tuổi 35-74 trong khoảng thời gian trung bình gần 11 năm. Trong khoảng thời gian ấy, 378 người mắc ung thư buồng trứng.
Sau khi xem xét những yếu tố rủi ro khác của đối tượng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy cơ mắc ung thư tử cung ở phụ nữ dùng chất ép từ 4 lần trở lên trong năm trước cao gấp 2,5 lần so với những người không dùng.

Một số nghiên cứu trước đây chứng minh các sản phẩm ép tóc chứa những hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ảnh: Lifeberrys.

Với những người dùng chất ép tóc từ 1 tới 4 lần trong năm trước nguy cơ mắc ung thư tử cung cũng tăng, song mức độ khác biệt so với người không dùng không lớn về phương diện thống kê, tức tỷ lệ mang tính ngẫu nhiên.Một số nghiên cứu trước đây chứng minh các sản phẩm ép tóc chứa những hóa chất gây rối loạn nội tiết. Các chất đó có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.
“Phát hiện của chúng tôi là bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về mối liên quan giữa việc sử dụng các sản phẩm ép tóc và ung thư tử cung. Chúng ta cần thêm những nghiên cứu để xác định những hóa chất cụ thể gây nên mối liên hệ này”, White và các đồng nghiệp viết trên tạp chí National Cancer Institute.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết ung thư tử cung vẫn là bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Mỹ, với tỷ lệ người mắc tăng dần, đặc biệt ở phụ nữ da màu.
Chủng tộc không phải là nhân tố tạo nên khác biệt về nguy cơ ung thư tử cung. Tuy nhiên, theo Che-Jung Chang, một thành viên của nhóm nghiên cứu, do phụ nữ da màu dùng chất ép tóc thường xuyên hơn và ở thời điểm sớm hơn so với phụ nữ thuộc các chủng tộc khác, phát hiện này rất có ý nghĩa đối với họ.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

[rule_2_plain]

#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

[rule_2_plain]

#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

[rule_3_plain]

#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

Các sản phẩm ép tóc có thể làm tăng mạnh nguy cơ phát triển ung thư tử cung ở những người sử dụng chúng thường xuyên.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

“Chúng tôi ước tính rằng 1,64% phụ nữ không bao giờ sử dụng chất ép tóc sẽ mắc ung thư tử cung trước tuổi 70, nhưng đối với những người sử dụng thường xuyên, nguy cơ đó lên đến 4,05%”, Alexandra White, nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia Mỹ về An toàn Sức khỏe Môi trường (NIEHS), tuyên bố.
Alexandra White cùng các cộng sự theo dõi 33.947 phụ nữ thuộc nhiều chủng tộc ở độ tuổi 35-74 trong khoảng thời gian trung bình gần 11 năm. Trong khoảng thời gian ấy, 378 người mắc ung thư buồng trứng.
Sau khi xem xét những yếu tố rủi ro khác của đối tượng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy cơ mắc ung thư tử cung ở phụ nữ dùng chất ép từ 4 lần trở lên trong năm trước cao gấp 2,5 lần so với những người không dùng.

Một số nghiên cứu trước đây chứng minh các sản phẩm ép tóc chứa những hóa chất gây rối loạn nội tiết. Ảnh: Lifeberrys.

Với những người dùng chất ép tóc từ 1 tới 4 lần trong năm trước nguy cơ mắc ung thư tử cung cũng tăng, song mức độ khác biệt so với người không dùng không lớn về phương diện thống kê, tức tỷ lệ mang tính ngẫu nhiên.Một số nghiên cứu trước đây chứng minh các sản phẩm ép tóc chứa những hóa chất gây rối loạn nội tiết. Các chất đó có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.
“Phát hiện của chúng tôi là bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về mối liên quan giữa việc sử dụng các sản phẩm ép tóc và ung thư tử cung. Chúng ta cần thêm những nghiên cứu để xác định những hóa chất cụ thể gây nên mối liên hệ này”, White và các đồng nghiệp viết trên tạp chí National Cancer Institute.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết ung thư tử cung vẫn là bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhất ở Mỹ, với tỷ lệ người mắc tăng dần, đặc biệt ở phụ nữ da màu.
Chủng tộc không phải là nhân tố tạo nên khác biệt về nguy cơ ung thư tử cung. Tuy nhiên, theo Che-Jung Chang, một thành viên của nhóm nghiên cứu, do phụ nữ da màu dùng chất ép tóc thường xuyên hơn và ở thời điểm sớm hơn so với phụ nữ thuộc các chủng tộc khác, phát hiện này rất có ý nghĩa đối với họ.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Chất #ép #tóc #có #thể #làm #tăng #nguy #cơ #ung #thư #tử #cung

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button