Cái giá của cả tin

Bạn đang xem bài viết: Cái giá của cả tin tại tranquoctoan.edu.vn

Cái giá của niềm tin

Là một vị vua nổi tiếng trong thời kỳ đấu tranh chống ách đô hộ của các thế lực phong kiến ​​phương Bắc và giành độc lập dân tộc, nhưng sử sách lại ghi chép rất sơ lược về thân thế và sự nghiệp của Việt Vương Triệu Quang. Lễ Phục sinh. Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, con của Triệu Túc, một hào trưởng huyện Chu Diên (nay là vùng tiếp giáp giữa Sơn Tây và Vĩnh Phúc). Năm Nhâm Tuất (542), khi Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, cha con ông đã hưởng ứng nghĩa quân, có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc chiến đánh đổ ách đô hộ của giặc Lương, lập nhiều công lớn.

Năm Giáp Tý (544), nước Vạn Xuân thành lập, Lý Bí lên ngôi (Lý Nam Đế), sắc phong cho Triệu Quang Phục chức Tả quân… Năm Ất Sửu (545), quân Lương do các tướng Trần Bá Tiên, Dương Phiêu chỉ huy lại sang xâm lược nước Vạn Xuân, muốn đặt lại nền đô hộ. Lúc này thế giặc rất mạnh, Lý Nam Đế đánh vào thế bất lợi. Giữa năm Bính Dần (546), sau trận đánh kịch liệt ở hồ Điền Triệt (nay thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) với giặc Lương, quân của Lý Nam Đế bị tổn thất nặng nề, nhà vua liền giao sức mạnh quân sự của mình trước quân xâm lược Lương. Triệu Quang Phục rút về động Khuất Lão (nay thuộc Tam Nông, Phú Thọ) rồi lâm bệnh chết tại đó.


Được Lý Nam Đế giao cho tổ chức lại lực lượng đánh giặc, từ tháng giêng năm Đinh Mão (547) Triệu Quang Phục đã đưa một bộ phận quân vào đầm Dạ Trạch để cố thủ và tiêu diệt. sinh lực địch, gây cho chúng nhiều phiền toái. Đầm Dạ Trạch (bãi Mân Trò, nay thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cây cối um tùm, bụi rậm phủ kín, ở giữa có bãi đất cao sinh sống, bốn bề sình lầy, người và ngựa đi lại khó khăn. . có thể dùng xuồng nhỏ chống sào lướt trên cỏ nước mới vào được; Nếu bạn không biết đường, bạn sẽ bị lạc và không biết ở đâu. Nếu bạn rơi xuống nước, bạn sẽ bị rắn độc cắn.

Triệu Quang Phục biết đường lui, đem hơn 20.000 dân hạ trại trên đầm, dùng du kích đánh; Ban ngày không cho khói lửa giấu người, ban đêm dùng xuồng đem quân đánh doanh trại quân Lương, cướp lương thực khí giới, giết bắt được nhiều quân, lấy đó làm kế cầm cự lâu dài. thời gian dài. dài. Năm Canh Thìn (548), nghe tin Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục lên làm vua, xưng là Triệu Việt Vương, dân gian vẫn quen gọi là Dạ Trạch Vương. Bấy giờ tướng giặc là Trần Bá Tiên nhiều lần tấn công vào đầm mà không đánh được, không còn cách nào khác, chúng phải tính kế cầm cự lâu dài khiến Triệu Việt Vương phải đền tội hết. quân đội đã mệt mỏi. dễ vỡ. Tuy nhiên, lúc này nhà Lương có loạn Hầu Cảnh, triệu Trần Bá Tiên đi dẹp loạn, ủy quyền cho bề tôi là Dương Sán ở lại. Chớp thời cơ đó, Triệu Việt Vương tung quân đánh, giành được thắng lợi, quân Lương thua to phải rút về nước.

Trong sách “Đại Việt sử ký Toàn thư” có đoạn viết: Năm Canh Ngọ (550)…, mùa xuân, tháng giêng, nhà Lương phong Trần Bá Tiên làm Thứ sử. Thứ sử Giao Châu. Bá Tiên mưu cầm cự lâu ngày, lương vua cạn kiệt, đại quân tan vỡ. Gặp lúc nhà Lương có loạn, Hầu Cảnh tự Bá Tiên sai bề tôi là Dương Sàn đi đánh vua. Vua tung quân đi đánh; Sàn chống cự, bị thua và chết. Quân Lương tan rã chạy về phương Bắc. Đất nước thanh bình, vua vào thành Long Biên sinh sống.

Trong sử sách, Triệu Quang Phục thường được gọi là Việt Vương, nhưng Dạ Trạch Vương (vua đầm lầy một đêm) vẫn là cái tên gần gũi trong các giai thoại dân gian về ông. Làm vua đến năm Canh Dần (570), Triệu Việt Vương bất ngờ bị em rể là Lý Phật Tử, em họ Lý Nam Đế, thề kết ước. Sức yếu quá, ông đem theo con gái là Tào Nương chạy về phía nam, tìm chỗ nguy hiểm để ẩn náu, nhưng đi đến đâu cũng bị quân của Lý Phật Tử theo sát. Khi hai cha con cưỡi ngựa đến cửa Đại Nha, nước ngăn, dọc đường, Triệu Việt Vương rút gươm chém con gái rồi nhảy xuống biển tự tử.

Cuộc thảo luận:


Xem thêm: Chuyện Trần Minh Tông

Theo nội dung của giai thoại trên, Lý Phật Tử đã dùng lại mưu cũ của Triệu Đà bằng cách cho con trai là Trọng Thủy lấy con gái An Dương Vương là Mị Châu rồi xin ở lại. An Dương Vương vì mất cảnh giác mà mất nước vào tay Triệu Đà. Vì sự cả tin, ngây thơ, Mị Châu đã vô tình tiếp tay cho Trọng Thủy giở trò gian trá cướp nỏ thần. Đến lượt Triệu Việt Vương cũng mất cảnh giác, tin vào lời thề của Lý Phật Tử nên chìm xuống biển sâu. Vì muốn cướp ngôi Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử đã dùng mưu cho con trai là Nhã Lang lấy con gái Triệu Việt Vương là Tào Nương. Nhân cơ hội đó, Nhã Lang đánh tráo “móng rồng” của Triệu Việt Vương.

Giá như cha con An Dương Vương, Mỵ Châu, Triệu Việt Vương và con gái Tào Nương không mất cảnh giác, đồng thời nhận thức rõ địa vị, trách nhiệm của mình với trăm họ, xã tắc thì chắc chắn bi kịch nước mất nhà tan sẽ không xảy ra. Đây là bài học đắt giá về tinh thần cảnh giác trước kẻ thù của mọi người dân Việt Nam. Trong quá khứ, có những chiến công không đem lại vinh quang, trái lại bị sử sách nghiêm khắc, hậu thế phê phán, và những chiến công của Lý Phật Tử thuộc vào loại này. Trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, sử gia Ngô Sĩ Liên viết như sau: Xét về nghệ thuật tranh giành ưu thế, việc Lý Phật Tử đánh Triệu Việt Vương là kế, nhưng xét về đường lối của nhà vua, Không bằng chó lợn.

Theo Baihocdoisong.com

Xem thêm: Công thần khai quốc nhà Lý


xem thêm thông tin chi tiết: Cái giá của cả tin

Chuyên mục: Chuyện Xưa Tích Cũ
#Cái #giá #của #cả #tin

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button