Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Bạn đang xem: Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone tại tranquoctoan.edu.vn

Nếu bạn muốn có thêm một chút riêng tư để tra cứu nội dung cá nhân, thì bạn nên chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư.

Nhưng làm thế nào bạn có thể truy cập ẩn danh trên iPhone? Nó được cài đặt sẵn trên tất cả các iPhone có Safari và dưới đây là chi tiết về cách sử dụng Duyệt web riêng tư trên iPhone trong Safari, chức năng của nó và hơn thế nữa.

1. Duyệt web riêng tư là gì và dùng để làm gì?
Duyệt web riêng tư có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Mục đích chính của nó là để bạn có thể tự do duyệt web mà không cần đăng ký lịch sử duyệt web, mang lại cho bạn nhiều quyền riêng tư hơn. Cần lưu ý rằng sau khi bạn đóng cửa sổ duyệt web riêng tư đó, lịch sử của bạn sẽ không được lưu.
Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mà chế độ này có thể hữu ích:
– Khi bạn đang tìm một món quà và muốn giữ bí mật.
– Tìm kiếm điều gì đó tế nhị hoặc riêng tư mà bạn không muốn lưu.
– Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc điện thoại của người khác, việc đặt nó thành duyệt web ở chế độ riêng tư sẽ ngăn máy tính lưu bất kỳ tài khoản nào bạn đăng nhập hoặc các trang web bạn truy cập. .
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
– Khi đặt bất kỳ thứ gì liên quan đến du lịch, chế độ riêng tư có thể giúp bạn nhận được giá vé rẻ hơn bằng cách tắt số theo dõi mà các công ty có thể sử dụng để tăng giá cho bạn khi bạn xem một trang web nhiều lần.
Cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 1: Tới iPhone của bạn và mở Safari.
công nghệ, iphone, web riêng tư trên iphone, cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Bước 2: Nhấp vào nút tab – ở góc dưới cùng bên phải của màn hình
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 3: Nhấp vào nút “[số] Tab ”hoặc“ Trang bắt đầu ”ở cuối màn hình.
công nghệ, iphone, web riêng tư trên iphone, cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 4: Nhấp vào “Riêng tư”.
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 5: Nhấp vào “Xong” ở góc dưới bên trái của màn hình.
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone

xem thêm thông tin chi tiết về Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Hình Ảnh về: Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Video về: Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Wiki về Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone -

Nếu bạn muốn có thêm một chút riêng tư để tra cứu nội dung cá nhân, thì bạn nên chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư.

Nhưng làm thế nào bạn có thể truy cập ẩn danh trên iPhone? Nó được cài đặt sẵn trên tất cả các iPhone có Safari và dưới đây là chi tiết về cách sử dụng Duyệt web riêng tư trên iPhone trong Safari, chức năng của nó và hơn thế nữa.

1. Duyệt web riêng tư là gì và dùng để làm gì?
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Duyệt web riêng tư có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Mục đích chính của nó là để bạn có thể tự do duyệt web mà không cần đăng ký lịch sử duyệt web, mang lại cho bạn nhiều quyền riêng tư hơn. Cần lưu ý rằng sau khi bạn đóng cửa sổ duyệt web riêng tư đó, lịch sử của bạn sẽ không được lưu.
Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mà chế độ này có thể hữu ích:
- Khi bạn đang tìm một món quà và muốn giữ bí mật.
- Tìm kiếm điều gì đó tế nhị hoặc riêng tư mà bạn không muốn lưu.
- Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc điện thoại của người khác, việc đặt nó thành duyệt web ở chế độ riêng tư sẽ ngăn máy tính lưu bất kỳ tài khoản nào bạn đăng nhập hoặc các trang web bạn truy cập. .
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
- Khi đặt bất kỳ thứ gì liên quan đến du lịch, chế độ riêng tư có thể giúp bạn nhận được giá vé rẻ hơn bằng cách tắt số theo dõi mà các công ty có thể sử dụng để tăng giá cho bạn khi bạn xem một trang web nhiều lần.
Cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 1: Tới iPhone của bạn và mở Safari.
công nghệ, iphone, web riêng tư trên iphone, cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Bước 2: Nhấp vào nút tab - ở góc dưới cùng bên phải của màn hình
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 3: Nhấp vào nút “[số] Tab ”hoặc“ Trang bắt đầu ”ở cuối màn hình.
công nghệ, iphone, web riêng tư trên iphone, cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 4: Nhấp vào “Riêng tư”.
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 5: Nhấp vào “Xong” ở góc dưới bên trái của màn hình.
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone

[rule_{ruleNumber}]

Nếu bạn muốn có thêm một chút riêng tư để tra cứu nội dung cá nhân, thì bạn nên chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư.

Nhưng làm thế nào bạn có thể truy cập ẩn danh trên iPhone? Nó được cài đặt sẵn trên tất cả các iPhone có Safari và dưới đây là chi tiết về cách sử dụng Duyệt web riêng tư trên iPhone trong Safari, chức năng của nó và hơn thế nữa.

1. Duyệt web riêng tư là gì và dùng để làm gì?
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Duyệt web riêng tư có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Mục đích chính của nó là để bạn có thể tự do duyệt web mà không cần đăng ký lịch sử duyệt web, mang lại cho bạn nhiều quyền riêng tư hơn. Cần lưu ý rằng sau khi bạn đóng cửa sổ duyệt web riêng tư đó, lịch sử của bạn sẽ không được lưu.
Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mà chế độ này có thể hữu ích:
– Khi bạn đang tìm một món quà và muốn giữ bí mật.
– Tìm kiếm điều gì đó tế nhị hoặc riêng tư mà bạn không muốn lưu.
– Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc điện thoại của người khác, việc đặt nó thành duyệt web ở chế độ riêng tư sẽ ngăn máy tính lưu bất kỳ tài khoản nào bạn đăng nhập hoặc các trang web bạn truy cập. .
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
– Khi đặt bất kỳ thứ gì liên quan đến du lịch, chế độ riêng tư có thể giúp bạn nhận được giá vé rẻ hơn bằng cách tắt số theo dõi mà các công ty có thể sử dụng để tăng giá cho bạn khi bạn xem một trang web nhiều lần.
Cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 1: Tới iPhone của bạn và mở Safari.
công nghệ, iphone, web riêng tư trên iphone, cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Bước 2: Nhấp vào nút tab – ở góc dưới cùng bên phải của màn hình
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 3: Nhấp vào nút “[số] Tab ”hoặc“ Trang bắt đầu ”ở cuối màn hình.
công nghệ, iphone, web riêng tư trên iphone, cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 4: Nhấp vào “Riêng tư”.
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone
Bước 5: Nhấp vào “Xong” ở góc dưới bên trái của màn hình.
công nghệ, iphone, web riêng trên iphone, cách bật duyệt web riêng tư trên iPhone

#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

[rule_3_plain]

#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

Nếu bạn muốn có thêm một chút riêng tư để tra cứu nội dung cá nhân, thì bạn nên chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Nhưng làm thế nào bạn có thể truy cập ẩn danh trên iPhone? Nó được cài đặt sẵn trên tất cả các iPhone có Safari, và dưới đây là chi tiết cách sử dụng tính năng Duyệt web riêng tư trên iPhone trong Safari, chức năng của tính năng này và hơn thế nữa.
1. Duyệt web riêng tư là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Duyệt web riêng tư có thể được sử dụng với nhiều mục đích. Mục đích chính của nó là để bạn có thể tự do duyệt web mà không cần đăng ký trên lịch sử duyệt web của mình, mang lại cho bạn nhiều quyền riêng tư hơn. Điều cần lưu ý là sau khi bạn đóng cửa sổ duyệt web riêng tư đó, lịch sử của bạn sẽ không bị lưu lại.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mà chế độ này có thể hữu ích:

– Khi bạn đang tìm kiếm một món quà và muốn giữ bí mật.

– Tìm kiếm điều gì đó tế nhị hoặc riêng tư mà bạn không muốn lưu.

– Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc điện thoại của người khác, việc đặt máy ở chế độ duyệt web ở chế độ riêng tư sẽ ngăn máy tính lưu bất kỳ tài khoản nào bạn đăng nhập hoặc các trang web bạn truy cập.

– Khi đặt bất kỳ thứ gì liên quan đến du lịch, chế độ riêng tư có thể giúp bạn nhận được giá vé rẻ hơn bằng cách có thể tắt một số theo dõi mà các công ty có thể sử dụng để tăng giá của bạn khi bạn xem nhiều lần một trang web.

Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Bước 1: Vào iPhone của bạn và mở Safari.

Bước 2: Nhấp vào nút tab – ở góc dưới bên phải màn hình của bạn

Bước 3: Nhấp vào nút “[số] Tab” hoặc “Trang Bắt đầu” ở cuối màn hình.

Bước 4: Nhấp vào “Riêng tư”.

Bước 5: Nhấp vào “Xong” ở góc dưới bên trái của màn hình.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

[rule_2_plain]

#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

[rule_2_plain]

#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

[rule_3_plain]

#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

Nếu bạn muốn có thêm một chút riêng tư để tra cứu nội dung cá nhân, thì bạn nên chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư.

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Nhưng làm thế nào bạn có thể truy cập ẩn danh trên iPhone? Nó được cài đặt sẵn trên tất cả các iPhone có Safari, và dưới đây là chi tiết cách sử dụng tính năng Duyệt web riêng tư trên iPhone trong Safari, chức năng của tính năng này và hơn thế nữa.
1. Duyệt web riêng tư là gì và nó được sử dụng để làm gì?

Duyệt web riêng tư có thể được sử dụng với nhiều mục đích. Mục đích chính của nó là để bạn có thể tự do duyệt web mà không cần đăng ký trên lịch sử duyệt web của mình, mang lại cho bạn nhiều quyền riêng tư hơn. Điều cần lưu ý là sau khi bạn đóng cửa sổ duyệt web riêng tư đó, lịch sử của bạn sẽ không bị lưu lại.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mà chế độ này có thể hữu ích:

– Khi bạn đang tìm kiếm một món quà và muốn giữ bí mật.

– Tìm kiếm điều gì đó tế nhị hoặc riêng tư mà bạn không muốn lưu.

– Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc điện thoại của người khác, việc đặt máy ở chế độ duyệt web ở chế độ riêng tư sẽ ngăn máy tính lưu bất kỳ tài khoản nào bạn đăng nhập hoặc các trang web bạn truy cập.

– Khi đặt bất kỳ thứ gì liên quan đến du lịch, chế độ riêng tư có thể giúp bạn nhận được giá vé rẻ hơn bằng cách có thể tắt một số theo dõi mà các công ty có thể sử dụng để tăng giá của bạn khi bạn xem nhiều lần một trang web.

Cách bật tính năng duyệt web riêng tư trên iPhone

Bước 1: Vào iPhone của bạn và mở Safari.

Bước 2: Nhấp vào nút tab – ở góc dưới bên phải màn hình của bạn

Bước 3: Nhấp vào nút “[số] Tab” hoặc “Trang Bắt đầu” ở cuối màn hình.

Bước 4: Nhấp vào “Riêng tư”.

Bước 5: Nhấp vào “Xong” ở góc dưới bên trái của màn hình.

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Cách #bật #tính #năng #duyệt #web #riêng #tư #trên #iPhone

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button