Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Bạn đang xem:
Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tuần trước

1 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

chiase24.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh lớp 5 tham khảo tài liệu Bài toán áp dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc hiệu.

Bài toán vận dụng phép chia hết cho tổng hoặc hiệu lớp 5 bao gồm các bài tập vận dụng phép chia hết giúp các em học sinh giỏi nắm và vận dụng phép chia hết một tổng hay có hiệu quả vào việc giải toán nâng cao, các dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm: một số bài toán về dãy số và số trang, một số bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối. Mời các bạn xem và tải tài liệu tại đây.

Bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

1. Kiến thức cần nhớ:

– Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng cũng chia hết cho 2.

– Nếu số bị trừ và số bị trừ đều chia hết cho 2 thì hiệu của chúng cũng chia hết cho 2.

– Nếu một số hạng không chia hết cho 2 và các số hạng còn lại đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng không chia hết cho 2.

Xem thêm: Kể lại một câu chuyện đã học, trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian

– Sự khác nhau giữa số chia hết cho 2 và số không chia hết cho 2 là số không chia hết cho 2.

– Tính chất tương tự đối với các trường hợp chia hết cho 3, 4, 5, 9.

2. Một số ví dụ:

Ví dụ 1: Không làm phép tính, hãy cho biết tổng và hiệu sau có chia hết cho 3 hay không?

a) 240 + 123

b) 240 – 123

c) 459 + 690 + 1236

d) 2454 + 374

đ) 2454 – 374

f) 541 + 690 + 1236

Hướng dẫn giải:

Vì 240 và 123 chia hết cho 3 nên

a) 240 + 123 chia hết cho 3

b) 240 – 123 chia hết cho 3

c) Các số 459, 690, 1236 đều chia hết cho 3 nên 459 + 690 + 1236 chia hết cho 3.

d) Vì 2454 chia hết cho 3 và 374 không chia hết cho 3. Vậy 2454 + 374 không chia hết cho 3.

e) Tương tự phần d) ta được: 2454 – 374 không chia hết cho 3.

f) 690 và 1236 chia hết cho 3 nhưng 541 không chia hết cho 3 nên: 541 + 690 + 1236 không chia hết cho 3.

Ví dụ 2: Tổng kết năm học 2013-2014, Trường Tiểu học Rạng Đông có 321 học sinh tiên tiến, 123 học sinh giỏi. Ban giám hiệu định thưởng cho mỗi học sinh xuất sắc hơn mỗi học sinh xuất sắc hơn 3 quyển vở. Cô phụ trách nhẩm tính phải mua 2014 cuốn mới đủ phát giải. Hỏi cô phụ trách tính đúng hay sai vì sao?

Xem thêm: Bài viết số 6 lớp 6 đề 4: Tả một vận động viên đang nâng tạ

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: Số học sinh giỏi và số học sinh tiên tiến đều chia hết cho 3 nên số sách thưởng của mỗi loại học sinh chia hết cho 3. Vậy tổng số sách thưởng cũng là một số chia hết. cho 3 nhưng 2014 không chia hết cho 3. Do đó, cô phụ trách đã nhầm lẫn.

3. Bài tập

Bài 1: Gọi M là số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết M lớn hơn N. Chứng tỏ hiệu của M và N chia hết cho 3.

Phân tích:

Hiệu của hai số chia hết cho một số khi số bị trừ và số bị trừ chia hết cho cùng một số hoặc số bị trừ và số bị trừ có cùng số dư khi chia cho số đó. Dựa vào tính chất này, ta chứng tỏ hiệu chia hết cho một số nào đó bằng cách chứng tỏ rằng khi chia cho số bị trừ và số bị trừ thì có cùng số dư khi chia cho số đó.

Phần thưởng:

Gọi (a > c > 0 ; a, b, c là các chữ số) thì

Giả sử chia cho 3 thì dư r thì a + b + c chia cho 3 cũng dư r. Vì a + b + c = c + b + a nên chia cho 3 cũng dư r. Vậy hiệu M – N chia hết cho 3.

Bài 2: Nếu chia hai số 31513 và 34369 cho một số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có cùng số dư. Tìm số dư của hai phép chia đó.

Xem thêm: Bài Tuyên Truyền Luật Trẻ Em (2 Mẫu) – Mẫu bài tuyên truyền giáo dục Luật Trẻ Em

Phân tích:

Nếu hai số chia hết cho bất kỳ số nào có cùng số dư thì hiệu của chúng sẽ chia hết cho số đó. Vì các số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số đều có cùng số dư nên hiệu của chúng chia hết cho số có ba chữ số. Từ đó ta tìm số chia để suy ra số dư.

Phần thưởng:

Gọi ước của hai số đã cho là (a > 0; a, b, c < 10). Vì hai số đã cho chia hết cho cùng một số nên phần dư (34369 – 31513) chia hết cho hoặc 2856 chia hết cho. Vì 2856 = 4 x 714 nên = 714. Làm phép tính ta có: 31513 : 714 = 44 (dư 97); 34369 : 714 = 48 (dư 97). Vậy số dư của hai phép chia đó là 97.

5/5 – (420 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Hình Ảnh về:
Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Video về:
Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Wiki về
Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu


Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu -

1 tuần trước

1 tuần trước

2 tuần trước

2 tuần trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

chiase24.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh lớp 5 tham khảo tài liệu Bài toán áp dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc hiệu.

Bài toán vận dụng phép chia hết cho tổng hoặc hiệu lớp 5 bao gồm các bài tập vận dụng phép chia hết giúp các em học sinh giỏi nắm và vận dụng phép chia hết một tổng hay có hiệu quả vào việc giải toán nâng cao, các dạng bài tập ôn thi học sinh giỏi. Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm: một số bài toán về dãy số và số trang, một số bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối. Mời các bạn xem và tải tài liệu tại đây.

Bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

1. Kiến thức cần nhớ:

– Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng cũng chia hết cho 2.

– Nếu số bị trừ và số bị trừ đều chia hết cho 2 thì hiệu của chúng cũng chia hết cho 2.

– Nếu một số hạng không chia hết cho 2 và các số hạng còn lại đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng không chia hết cho 2.

Xem thêm: Kể lại một câu chuyện đã học, trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian

– Sự khác nhau giữa số chia hết cho 2 và số không chia hết cho 2 là số không chia hết cho 2.

– Tính chất tương tự đối với các trường hợp chia hết cho 3, 4, 5, 9.

2. Một số ví dụ:

Ví dụ 1: Không làm phép tính, hãy cho biết tổng và hiệu sau có chia hết cho 3 hay không?

a) 240 + 123

b) 240 – 123

c) 459 + 690 + 1236

d) 2454 + 374

đ) 2454 – 374

f) 541 + 690 + 1236

Hướng dẫn giải:

Vì 240 và 123 chia hết cho 3 nên

a) 240 + 123 chia hết cho 3

b) 240 – 123 chia hết cho 3

c) Các số 459, 690, 1236 đều chia hết cho 3 nên 459 + 690 + 1236 chia hết cho 3.

d) Vì 2454 chia hết cho 3 và 374 không chia hết cho 3. Vậy 2454 + 374 không chia hết cho 3.

e) Tương tự phần d) ta được: 2454 – 374 không chia hết cho 3.

f) 690 và 1236 chia hết cho 3 nhưng 541 không chia hết cho 3 nên: 541 + 690 + 1236 không chia hết cho 3.

Ví dụ 2: Tổng kết năm học 2013-2014, Trường Tiểu học Rạng Đông có 321 học sinh tiên tiến, 123 học sinh giỏi. Ban giám hiệu định thưởng cho mỗi học sinh xuất sắc hơn mỗi học sinh xuất sắc hơn 3 quyển vở. Cô phụ trách nhẩm tính phải mua 2014 cuốn mới đủ phát giải. Hỏi cô phụ trách tính đúng hay sai vì sao?

Xem thêm: Bài viết số 6 lớp 6 đề 4: Tả một vận động viên đang nâng tạ

Hướng dẫn giải:

Nhận xét: Số học sinh giỏi và số học sinh tiên tiến đều chia hết cho 3 nên số sách thưởng của mỗi loại học sinh chia hết cho 3. Vậy tổng số sách thưởng cũng là một số chia hết. cho 3 nhưng 2014 không chia hết cho 3. Do đó, cô phụ trách đã nhầm lẫn.

3. Bài tập

Bài 1: Gọi M là số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết M lớn hơn N. Chứng tỏ hiệu của M và N chia hết cho 3.

Phân tích:

Hiệu của hai số chia hết cho một số khi số bị trừ và số bị trừ chia hết cho cùng một số hoặc số bị trừ và số bị trừ có cùng số dư khi chia cho số đó. Dựa vào tính chất này, ta chứng tỏ hiệu chia hết cho một số nào đó bằng cách chứng tỏ rằng khi chia cho số bị trừ và số bị trừ thì có cùng số dư khi chia cho số đó.

Phần thưởng:

Gọi (a > c > 0 ; a, b, c là các chữ số) thì

Giả sử chia cho 3 thì dư r thì a + b + c chia cho 3 cũng dư r. Vì a + b + c = c + b + a nên chia cho 3 cũng dư r. Vậy hiệu M - N chia hết cho 3.

Bài 2: Nếu chia hai số 31513 và 34369 cho một số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có cùng số dư. Tìm số dư của hai phép chia đó.

Xem thêm: Bài Tuyên Truyền Luật Trẻ Em (2 Mẫu) - Mẫu bài tuyên truyền giáo dục Luật Trẻ Em

Phân tích:

Nếu hai số chia hết cho bất kỳ số nào có cùng số dư thì hiệu của chúng sẽ chia hết cho số đó. Vì các số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số đều có cùng số dư nên hiệu của chúng chia hết cho số có ba chữ số. Từ đó ta tìm số chia để suy ra số dư.

Phần thưởng:

Gọi ước của hai số đã cho là (a > 0; a, b, c < 10). Vì hai số đã cho chia hết cho cùng một số nên phần dư (34369 – 31513) chia hết cho hoặc 2856 chia hết cho. Vì 2856 = 4 x 714 nên = 714. Làm phép tính ta có: 31513 : 714 = 44 (dư 97); 34369 : 714 = 48 (dư 97). Vậy số dư của hai phép chia đó là 97.

5/5 - (420 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

[rule_3_plain]

#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

1 tuần ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

1 tuần ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tuần ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tuần ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu1. Kiến thức cần nhớ:2. Một số ví dụ:3. Bài tậpRelated posts:

chiase24.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 5 cùng tham khảo tài liệu Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc hiệu.
Các bài Toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu lớp 5 bao gồm các bài tập có vận dụng tính chất chia hết để giải giúp các em học sinh giỏi nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc hiệu để giải các bài Toán nâng cao, các dạng bài tập thi học sinh giỏi. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm: một số bài toán về dãy số và số trang, một số bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối. Mời các em cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu
1. Kiến thức cần nhớ:
– Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng cũng chia hết cho 2.
– Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho 2 thì hiệu của chúng cũng chia hết cho 2.
– Nếu một số hạng không chia hết cho 2 và các số hạng còn lại đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng không chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52:active, .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Kể lại một câu chuyện đã học, trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian– Hiệu giữa một số chia hết cho 2 và một số không chia hết cho 2 là một số không chia hết cho 2.
– Các tính chất tương tự đối với các trường hợp chia hết cho 3, 4, 5 và 9.
2. Một số ví dụ:
Ví dụ 1: Không làm phép tính, hãy cho biết các tổng và hiệu sau đây có chia hết cho 3 hay không?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 240 + 123
b) 240 – 123
c) 459 + 690 + 1236

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) 2454 + 374
e) 2454 – 374
f) 541 + 690 + 1236

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn giải:
Vì 240 và 123 chia hết cho 3 nên
a) 240 + 123 chia hết cho 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 240 – 123 chia hết cho 3
c) Các số 459, 690 và 1236 đều chia hết cho 3 nên 459 + 690 + 1236 chia hết cho 3.
d) Do 2454 chia hết cho 3 và 374 không chia hết cho 3. Vì vậy, 2454 + 374 không chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e) Tương tự phần d) ta có được: 2454 – 374 không chia hết cho 3.
f) 690 và 1236 chia hết cho 3, nhưng 541 không chia hết cho 3 nên: 541 + 690 + 1236 không chia hết cho 3.
Ví dụ 2: Tổng kết năm học 2013 – 2014, Trường Tiểu Học Rạng Đông có 321 học sinh tiên tiến và 123 học sinh giỏi. Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi học sinh tiên tiến nhiều hơn 3 quyển vở. Cô phụ trách tính phải mua 2014 quyển thì vừa đủ phát thưởng. Hỏi cô phụ trách tính đúng hay sai tại sao?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a:active, .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 6 lớp 6 đề 4: Tả một lực sĩ đang cử tạHướng dẫn giải:
Nhận xét: Số học sinh giỏi và số học sinh tiên tiến đều là những số chia hết cho 3, vì vậy số vở thưởng cho mỗi loại học sinh là số chia hết cho 3. Do đó, tổng số vở phát thưởng cũng là một số chia hết cho 3, mà số 2014 không chia hết cho 3. Do đó, cô phụ trách đã tính nhầm.
3. Bài tập
Bài 1: Cho M là một số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết M lớn hơn N. Hãy chứng tỏ rằng hiệu của M và N chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích:
Hiệu hai số chia hết cho một số nào đó khi số bị trừ và số trừ cùng chia hết cho số đó hoặc số bị trừ và số trừ có cùng số dư khi chia cho số đó. Dựa vào tính chất này ta chứng tỏ hiệu chia hết cho một số nào đó bằng cách chứng tỏ số bị trừ và số trừ có cùng số dư khi chia cho số đó.
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đặt (a > c > 0 ; a, b, c là chữ số), khi đó
Giả sử chia cho 3 dư r thì a + b + c chia cho 3 cũng dư r. Do a + b + c = c + b + a nên chia cho 3 cũng có số dư r. Vậy hiệu M – N chia hết cho 3.
Bài 2: Nếu đem số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có số dư bằng nhau. Hãy tìm số dư của hai phép chia đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4:active, .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tuyên truyền về Luật trẻ em (2 Mẫu) – Mẫu bài tuyên truyền giáo dục Luật trẻ emPhân tích:
Nếu hai số chia cho số nào đó có cùng số dư thì hiệu của chúng sẽ chia hết cho số đó. Vì số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số có số dư bằng nhau nên hiệu của chúng chia hết cho số có ba chữ số đó. Từ đó ta tìm được số chia để suy ra số dư.
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gọi số chia của hai số đã cho là (a > 0; a, b, c < 10). Vì hai số đã cho chia cho số đều có số dư bằng nhau nên (34369 – 31513) chia hết cho hay 2856 chia hết cho. Do 2856 = 4 x 714 nên = 714. Thực hiện phép tính ta có: 31513 : 714 = 44 (dư 97); 34369 : 714 = 48 (dư 97). Vậy số dư của hai phép chia đó là 97.

5/5 – (420 bình chọn)

Related posts:Bài tập Tính chất chia hết của một tổng – Bài tập toán lớp 6
Giải Toán 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Tập làm văn lớp 5: Đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật (10 mẫu)
Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

[rule_2_plain]

#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

[rule_2_plain]

#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

[rule_3_plain]

#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

1 tuần ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

1 tuần ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tuần ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tuần ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

3 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

3 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

3 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu1. Kiến thức cần nhớ:2. Một số ví dụ:3. Bài tậpRelated posts:

chiase24.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 5 cùng tham khảo tài liệu Các bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc hiệu.
Các bài Toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu lớp 5 bao gồm các bài tập có vận dụng tính chất chia hết để giải giúp các em học sinh giỏi nắm chắc và vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc hiệu để giải các bài Toán nâng cao, các dạng bài tập thi học sinh giỏi. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm: một số bài toán về dãy số và số trang, một số bài toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối. Mời các em cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu
1. Kiến thức cần nhớ:
– Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng cũng chia hết cho 2.
– Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho 2 thì hiệu của chúng cũng chia hết cho 2.
– Nếu một số hạng không chia hết cho 2 và các số hạng còn lại đều chia hết cho 2 thì tổng của chúng không chia hết cho 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52:active, .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0c37c7845d4ce6ce021c8d1c8e395e52:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Kể lại một câu chuyện đã học, trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian– Hiệu giữa một số chia hết cho 2 và một số không chia hết cho 2 là một số không chia hết cho 2.
– Các tính chất tương tự đối với các trường hợp chia hết cho 3, 4, 5 và 9.
2. Một số ví dụ:
Ví dụ 1: Không làm phép tính, hãy cho biết các tổng và hiệu sau đây có chia hết cho 3 hay không?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 240 + 123
b) 240 – 123
c) 459 + 690 + 1236

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) 2454 + 374
e) 2454 – 374
f) 541 + 690 + 1236

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hướng dẫn giải:
Vì 240 và 123 chia hết cho 3 nên
a) 240 + 123 chia hết cho 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 240 – 123 chia hết cho 3
c) Các số 459, 690 và 1236 đều chia hết cho 3 nên 459 + 690 + 1236 chia hết cho 3.
d) Do 2454 chia hết cho 3 và 374 không chia hết cho 3. Vì vậy, 2454 + 374 không chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e) Tương tự phần d) ta có được: 2454 – 374 không chia hết cho 3.
f) 690 và 1236 chia hết cho 3, nhưng 541 không chia hết cho 3 nên: 541 + 690 + 1236 không chia hết cho 3.
Ví dụ 2: Tổng kết năm học 2013 – 2014, Trường Tiểu Học Rạng Đông có 321 học sinh tiên tiến và 123 học sinh giỏi. Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn mỗi học sinh tiên tiến nhiều hơn 3 quyển vở. Cô phụ trách tính phải mua 2014 quyển thì vừa đủ phát thưởng. Hỏi cô phụ trách tính đúng hay sai tại sao?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a:active, .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u591be8ce377a72fdc349973614a17f2a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài viết số 6 lớp 6 đề 4: Tả một lực sĩ đang cử tạHướng dẫn giải:
Nhận xét: Số học sinh giỏi và số học sinh tiên tiến đều là những số chia hết cho 3, vì vậy số vở thưởng cho mỗi loại học sinh là số chia hết cho 3. Do đó, tổng số vở phát thưởng cũng là một số chia hết cho 3, mà số 2014 không chia hết cho 3. Do đó, cô phụ trách đã tính nhầm.
3. Bài tập
Bài 1: Cho M là một số có ba chữ số và N là số có ba chữ số viết theo thứ tự ngược lại của M. Biết M lớn hơn N. Hãy chứng tỏ rằng hiệu của M và N chia hết cho 3.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích:
Hiệu hai số chia hết cho một số nào đó khi số bị trừ và số trừ cùng chia hết cho số đó hoặc số bị trừ và số trừ có cùng số dư khi chia cho số đó. Dựa vào tính chất này ta chứng tỏ hiệu chia hết cho một số nào đó bằng cách chứng tỏ số bị trừ và số trừ có cùng số dư khi chia cho số đó.
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đặt (a > c > 0 ; a, b, c là chữ số), khi đó
Giả sử chia cho 3 dư r thì a + b + c chia cho 3 cũng dư r. Do a + b + c = c + b + a nên chia cho 3 cũng có số dư r. Vậy hiệu M – N chia hết cho 3.
Bài 2: Nếu đem số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số thì cả hai phép chia đều có số dư bằng nhau. Hãy tìm số dư của hai phép chia đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4:active, .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7a9850e84e354840ebe6fb0f4acc7af4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tuyên truyền về Luật trẻ em (2 Mẫu) – Mẫu bài tuyên truyền giáo dục Luật trẻ emPhân tích:
Nếu hai số chia cho số nào đó có cùng số dư thì hiệu của chúng sẽ chia hết cho số đó. Vì số 31513 và 34369 chia cho số có ba chữ số có số dư bằng nhau nên hiệu của chúng chia hết cho số có ba chữ số đó. Từ đó ta tìm được số chia để suy ra số dư.
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gọi số chia của hai số đã cho là (a > 0; a, b, c < 10). Vì hai số đã cho chia cho số đều có số dư bằng nhau nên (34369 – 31513) chia hết cho hay 2856 chia hết cho. Do 2856 = 4 x 714 nên = 714. Thực hiện phép tính ta có: 31513 : 714 = 44 (dư 97); 34369 : 714 = 48 (dư 97). Vậy số dư của hai phép chia đó là 97.

5/5 – (420 bình chọn)

Related posts:Bài tập Tính chất chia hết của một tổng – Bài tập toán lớp 6
Giải Toán 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Tập làm văn lớp 5: Đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật (10 mẫu)
Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Chuyên mục: Giáo dục
#Các #bài #toán #vận #dụng #tính #chất #chia #hết #của #một #tổng #hoặc #một #hiệu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button