Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Bạn đang xem:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

bộ đề ôn tập hè toán lớp 5

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các em học sinh. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh dễ dàng củng cố kiến ​​thức môn Toán lớp 5 chuẩn bị cho các kì thi, kì thi đạt chuẩn. cho năm học mới. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

ÔN TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 5 – CHỦ ĐỀ 1

PHẦN 1: PHẦN THI

Mỗi bài tập sau đây kèm theo các câu hỏi A, B, C và D. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

1. 76% của 2 giờ là:

A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

2. Cô ấy đi quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ tôi đi được 5,652 km. Tính bán kính của cái ao đó.

A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m

3. Một trang trại có 408 con trâu, vừa để phòng bệnh, vừa để nuôi ngựa và nuôi bò. Biết: Số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Tính số bò của trang trại đó.

A. 99 chiếc B. 198 chiếc C. 111 chiếc D. 146 chiếc

4. Một người đi xe đạp xuôi chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h. Khi trở về, do ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B sang tỉnh A) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường đi và về.

A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

5. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, rồi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

Xem thêm: Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về đồ dùng học tập (6 bài văn mẫu)

A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km

6. Tính chiều cao của hình thang có đáy lớn là 56 m, đáy bé là 29 m và diện tích một nửa là 497,25

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A, B, C đều sai

PHẦN 2: PHẦN THẢO LUẬN

1. Tính giá trị của biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. đập …. tôi

36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

3. Tìm y, biết: 2 giờ 40 phút: y = 5/7 giờ

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8m và giảm chiều dài đi 8m thì mảnh vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

ÔN TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 5 – CHỦ ĐỀ 2

Bài 1: Các câu sau đây kèm theo đáp án A, B, C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

A. Một trường có 864 em. Nữ sinh chiếm 54% tổng số học sinh của trường. Hỏi số học sinh nam của trường đó là bao nhiêu?

một. 46 con b. 736 con c. 637 con d. Cả a, b, c đều sai

B. Thương của hai số là 32. Nếu bớt số chia đi 8 thì được thương mới là 35,2. Vậy ước của phép chia đó là:

một. 2816 b. 281,6 c. 88 đ. 80

C. Số tự nhiên có ba chữ số. Nếu trừ đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu đem số đó chia cho số mới thì thương là 5 dư 12. Vậy có bao nhiêu số bằng số ban đầu?

một. 2 b. 3 c. 4 đ. 5

D. Đuôi cá nặng 250 gam, đầu cá nặng bằng đuôi và nửa thân, thân nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó nặng:

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: So sánh cảnh cho chữ của Huấn Cao và cảnh vượt thác sông Đà (Dàn ý + 4 bài văn mẫu)

một. 1,5kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag

E. Tìm số có số đó chia 3 trừ 7 thì được 9.

một. 48 b. 4,8 c. 54 đ. Cả a, b, c đều sai

G. Tìm số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm thì tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu chia số đó cho 5 thì dư 2.

một. 362,0 b. 328 c. 876 đ. Cả a, b, c đều sai.

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ, ngược dòng từ bến B đến bến A mất 5 giờ. Hỏi một đám lục bình trôi theo dòng nước từ bến A đến bến B mất bao lâu?

bài 4: Có 4 bình nước A, B, C và D. Thể tích nước ở cả ba bình A, B, C là 0,95 lít. Thể tích nước ở cả ba bình B, C, D là 0,825 lít. Thể tích nước ở cả ba bình A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước ở mỗi bình.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết diện tích tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.

ÔN TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 5 – CHỦ ĐỀ 3

BÀI 1: Mỗi câu sau đây kèm theo các đáp án A, B, C và D. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

MỘT. Một phép chia có thương là 37, nếu bớt số chia đi 5 thì được thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

một. 1665 b. 45 c. 125,7 đ. Cả a, b, c đều sai.

b. Hai người cùng làm một công việc thì sau 4 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất đi một mình thì sau 7 giờ sẽ xong. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về câu Thỏa hiệp là chiếc ô tốt

một. 3 giờ b. 12 giờ C. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

C. Một người đàn ông mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng mẹ bán 2/5 số trứng và mua thêm 230 quả trứng. Số trứng mang về bằng 10/9 số trứng lấy ra. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng?

một. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả a, b, c đều sai

Đ. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Và chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5. Tổng của chúng là 115. Tìm số thứ nhất.

một. 70 b. 35 c. 55 đ. mười

BÀI 2: Tìm y, biết: yx 134–yx 24–yx 10 = 710000

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

BÀI 5: Thầy chia 105 quyển vở cho 3 em theo tỉ số: Cứ Hồng 4 quyển, Cúc được 3 quyển, Mai được 7 quyển, Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển sách.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

BÀI 6: Có một số cái kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì còn dư 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 thì còn lại một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 – (611 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Hình Ảnh về:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Video về:
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

Wiki về
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6


Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

bộ đề ôn tập hè toán lớp 5

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các em học sinh. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh dễ dàng củng cố kiến ​​thức môn Toán lớp 5 chuẩn bị cho các kì thi, kì thi đạt chuẩn. cho năm học mới. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

ÔN TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 5 – CHỦ ĐỀ 1

PHẦN 1: PHẦN THI

Mỗi bài tập sau đây kèm theo các câu hỏi A, B, C và D. Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

1. 76% của 2 giờ là:

A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

2. Cô ấy đi quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ tôi đi được 5,652 km. Tính bán kính của cái ao đó.

A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m

3. Một trang trại có 408 con trâu, vừa để phòng bệnh, vừa để nuôi ngựa và nuôi bò. Biết: Số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Tính số bò của trang trại đó.

A. 99 chiếc B. 198 chiếc C. 111 chiếc D. 146 chiếc

4. Một người đi xe đạp xuôi chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h. Khi trở về, do ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B sang tỉnh A) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường đi và về.

A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

5. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, rồi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

Xem thêm: Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về đồ dùng học tập (6 bài văn mẫu)

A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km

6. Tính chiều cao của hình thang có đáy lớn là 56 m, đáy bé là 29 m và diện tích một nửa là 497,25

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A, B, C đều sai

PHẦN 2: PHẦN THẢO LUẬN

1. Tính giá trị của biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.

45,89 ha = ..... dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ..... đập …. tôi

36,897 m = ..... m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25.....

3. Tìm y, biết: 2 giờ 40 phút: y = 5/7 giờ

4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8m và giảm chiều dài đi 8m thì mảnh vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

ÔN TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 5 – CHỦ ĐỀ 2

Bài 1: Các câu sau đây kèm theo đáp án A, B, C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

A. Một trường có 864 em. Nữ sinh chiếm 54% tổng số học sinh của trường. Hỏi số học sinh nam của trường đó là bao nhiêu?

một. 46 con b. 736 con c. 637 con d. Cả a, b, c đều sai

B. Thương của hai số là 32. Nếu bớt số chia đi 8 thì được thương mới là 35,2. Vậy ước của phép chia đó là:

một. 2816 b. 281,6 c. 88 đ. 80

C. Số tự nhiên có ba chữ số. Nếu trừ đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu đem số đó chia cho số mới thì thương là 5 dư 12. Vậy có bao nhiêu số bằng số ban đầu?

một. 2 b. 3 c. 4 đ. 5

D. Đuôi cá nặng 250 gam, đầu cá nặng bằng đuôi và nửa thân, thân nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó nặng:

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: So sánh cảnh cho chữ của Huấn Cao và cảnh vượt thác sông Đà (Dàn ý + 4 bài văn mẫu)

một. 1,5kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag

E. Tìm số có số đó chia 3 trừ 7 thì được 9.

một. 48 b. 4,8 c. 54 đ. Cả a, b, c đều sai

G. Tìm số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm thì tổng của ba chữ số đó bằng 11 và nếu chia số đó cho 5 thì dư 2.

một. 362,0 b. 328 c. 876 đ. Cả a, b, c đều sai.

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.

Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ, ngược dòng từ bến B đến bến A mất 5 giờ. Hỏi một đám lục bình trôi theo dòng nước từ bến A đến bến B mất bao lâu?

bài 4: Có 4 bình nước A, B, C và D. Thể tích nước ở cả ba bình A, B, C là 0,95 lít. Thể tích nước ở cả ba bình B, C, D là 0,825 lít. Thể tích nước ở cả ba bình A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước ở mỗi bình.

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết diện tích tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.

ÔN TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 5 – CHỦ ĐỀ 3

BÀI 1: Mỗi câu sau đây kèm theo các đáp án A, B, C và D. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

MỘT. Một phép chia có thương là 37, nếu bớt số chia đi 5 thì được thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

một. 1665 b. 45 c. 125,7 đ. Cả a, b, c đều sai.

b. Hai người cùng làm một công việc thì sau 4 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất đi một mình thì sau 7 giờ sẽ xong. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về câu Thỏa hiệp là chiếc ô tốt

một. 3 giờ b. 12 giờ C. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

C. Một người đàn ông mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng mẹ bán 2/5 số trứng và mua thêm 230 quả trứng. Số trứng mang về bằng 10/9 số trứng lấy ra. Hỏi lúc đầu người đó mang ra chợ bao nhiêu quả trứng?

một. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả a, b, c đều sai

Đ. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Và chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5. Tổng của chúng là 115. Tìm số thứ nhất.

một. 70 b. 35 c. 55 đ. mười

BÀI 2: Tìm y, biết: yx 134–yx 24–yx 10 = 710000

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

BÀI 5: Thầy chia 105 quyển vở cho 3 em theo tỉ số: Cứ Hồng 4 quyển, Cúc được 3 quyển, Mai được 7 quyển, Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển sách.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

BÀI 6: Có một số cái kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì còn dư 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 thì còn lại một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 - (611 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao để giúp các em học sinh dễ dàng củng cố lại kiến thức của môn Toán lớp 5 nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi và chuẩn bị cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường ấy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h. Lúc quay về, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.uc846f6de10477555d74e39b628114418 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418:active, .uc846f6de10477555d74e39b628114418:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về đồ dùng học tập (6 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy bé 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính giá trị biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260:active, .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: So sánh cảnh cho chữ của Huấn Cao và cảnh vượt thác sông Đà (Dàn ý + 4 mẫu)a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số ấy bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A đến bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc ấy ?
.ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4:active, .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về câu nói Phải chăng sự thỏa hiệp là một cái ô tốta. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi mua thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người ấy mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3Related posts:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 là tài liệu dành cho quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo. Bộ tài liệu ôn tập Toán lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao để giúp các em học sinh dễ dàng củng cố lại kiến thức của môn Toán lớp 5 nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi và chuẩn bị cho năm học mới. Chúc các em học tốt!
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 1
PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A ,B, C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. 76% của 2 giờ là:
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A, B, C đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
3. Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường ấy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
4. Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h. Lúc quay về, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình cả quãng đường đi và về.
A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27 km/h

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:
.uc846f6de10477555d74e39b628114418 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418:active, .uc846f6de10477555d74e39b628114418:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc846f6de10477555d74e39b628114418:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Thuyết minh về đồ dùng học tập (6 mẫu)A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
6. Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy bé 29 m và một nửa diện tích là 497,25

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN
1. Tính giá trị biểu thức sau: 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm.
45,89 ha = ….. dag 98,621 tấn = …… dag 21,09 hm = ….. dam …. m
36,897 m = ….. m 890 dm 4,533 yến = …. kg 31 dag 12 tạ = 3/25…..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Tìm y, biết: 2giờ 40 phút: y = 5/7 giờ
4. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 2
Bài 1: Các câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C và D. Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của toàn trường. Vậy số em nam của trường đó là bao nhiêu?
a. 46 em b. 736 em c. 637 em d. Cả A, B, C đều sai
B. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2. Vậy số bị chia của phép chia đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 2816 b. 281,6 c. 88 d. 80
C. Một số tự nhiên có ba chữ số. Nếu bớt đi chữ số hàng trăm của số đó thì được số mới. Nếu lấy số đó chia cho số mới ta được thương là 5 dư 12. Vậy có mấy số thích hợp với số lúc đầu?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D. Đuôi con cá nặng 250 gam, đầu con cá nặng bằng đuôi và một nửa thân, thân con cá nặng bằng đầu và đuôi. Vậy con cá đó cân nặng:
.uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260:active, .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc6b0ad66d2f9d81bb3e1173f6d454260:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: So sánh cảnh cho chữ của Huấn Cao và cảnh vượt thác sông Đà (Dàn ý + 4 mẫu)a. 1,5 kg b. 0,2 yến c. 0,75 tạ d. 300 dag
E. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 48 b. 4,8 c. 54 d. Cả A, B, C đều sai
G. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, tổng của ba chữ số ấy bằng 11 và nếu lấy số đó chia cho 5 thì số dư là 2.
a. 362,0 b. 328 c. 876 d. Cả A, B, C đều sai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Tính A, biết A = 46,8 + 9,15 x 46,8 + 90,85 x 46,8.
Bài 3: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2 giờ, ngược dòng từ bến B về bến A hết 5 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ bến A đến bến B hết bao lâu?
Bài 4: Có 4 chai nước A, B, C và D. Lượng nước trong cả ba chai A, B, C là 0,95 lít. Lượng nước trong cả ba chai B, C, D là 0,825 lít. Lượng nước trong cả ba chai A, B, D là 0,875 lít. Tính lượng nước trong mỗi chai.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Tính diện tích hình thang đó, biết rằng diện tích hình tam giác AEB là 7,5 cm2 và diện tích hình tam giác BEC gấp 2 lần diện tích tam giác AEB.
ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 – ĐỀ 3
BÀI 1: Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoang tròn vào câu trả lời đúng nhất.
A. Một phép chia có thương là 37 và nếu giảm số chia 5 đơn vị thì thương mới là 41,625. Vậy số bị chia là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đều sai.
B. Hai người làm chung một công việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc ấy ?
.ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4:active, .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud00087f6d5afc1d03b3da3e5e039a7e4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về câu nói Phải chăng sự thỏa hiệp là một cái ô tốta. 3 giờ b. 12 giờ c. 9 giờ 20 phút d. 9 giờ 30 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. Một người mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi mua thêm 230 quả. Tất cả số trứng mang về bằng 10/9 số trứng mang đi. Hỏi lúc đầu người ấy mang ra chợ bao nhiêu quả trứng ?
a. 350 quả b. 450 quả c. 540 quả d. Cả A,B,C đều sai
D. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. 70 b. 35 c. 55 d. 10
BÀI 2: Tìm y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 5: Ông chia 105 quyển vở cho 3 cháu theo tỉ lệ : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển và cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi người được bao nhiêu quyển vở.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI 6: Có một số kẹo, nếu chia cho mỗi em 5 cái thì thừa 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 cái thì sẽ có một em không có kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em .
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 – (611 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3

Chuyên mục: Giáo dục
#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #lên #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button