Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022

Bạn đang xem: Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022 tại tranquoctoan.edu.vn

Sang năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng 36% lên 420 tỷ đồng.

Quý IV/2022, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) ghi nhận doanh thu thuần 174 tỷ đồng, giảm 60%, trong đó, doanh thu bất động sản đầu tư ở mức 109 tỷ đồng, giảm 73 %.

Tuy nhiên, Hodeco ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến với 255 tỷ đồng, trong đó có 254,6 tỷ đồng lãi bán cổ phần từ việc chuyển nhượng hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng. Vũng Tàu Ocean Entertainment (công ty con do HDC sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2022) cho đối tác để cùng phát triển dự án Ocean Resort.
Cuối cùng, Hodeco ghi nhận lãi ròng 172 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

HDC có lãi cao trong năm 2022 nhờ chuyển nhượng cổ phần.

Sang năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng 36% lên 420 tỷ đồng.
Tổng tài sản cuối năm 2022 ở mức 4.422 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 1.092 tỷ đồng, giảm 41% do không ghi nhận hàng tồn kho tại Khu du lịch giải trí Ocean phường 11, TP.Vũng Tàu (đầu năm ghi nhận 640 tỷ đồng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn trích lập dự phòng giảm giá 40 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán với giá gốc hơn 111 tỷ đồng.
Nợ phải trả tăng 12% lên 2.558 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.690 tỷ đồng, trong đó có 722 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

xem thêm thông tin chi tiết về Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022

Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022

Hình Ảnh về: Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022

Video về: Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022

Wiki về Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022

Bất động sản sụt giảm mạnh, Hodeco vẫn báo lãi tăng trưởng năm 2022 -

Sang năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng 36% lên 420 tỷ đồng.

Quý IV/2022, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) ghi nhận doanh thu thuần 174 tỷ đồng, giảm 60%, trong đó, doanh thu bất động sản đầu tư ở mức 109 tỷ đồng, giảm 73 %.

Tuy nhiên, Hodeco ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến với 255 tỷ đồng, trong đó có 254,6 tỷ đồng lãi bán cổ phần từ việc chuyển nhượng hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng. Vũng Tàu Ocean Entertainment (công ty con do HDC sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2022) cho đối tác để cùng phát triển dự án Ocean Resort.
Cuối cùng, Hodeco ghi nhận lãi ròng 172 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Hodeco sẽ tiếp tục chiến đấu đến hết năm 2022
HDC có lãi cao trong năm 2022 nhờ chuyển nhượng cổ phần.

Sang năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng 36% lên 420 tỷ đồng.
Tổng tài sản cuối năm 2022 ở mức 4.422 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 1.092 tỷ đồng, giảm 41% do không ghi nhận hàng tồn kho tại Khu du lịch giải trí Ocean phường 11, TP.Vũng Tàu (đầu năm ghi nhận 640 tỷ đồng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn trích lập dự phòng giảm giá 40 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán với giá gốc hơn 111 tỷ đồng.
Nợ phải trả tăng 12% lên 2.558 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.690 tỷ đồng, trong đó có 722 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

[rule_{ruleNumber}]

Sang năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng 36% lên 420 tỷ đồng.

Quý IV/2022, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) ghi nhận doanh thu thuần 174 tỷ đồng, giảm 60%, trong đó, doanh thu bất động sản đầu tư ở mức 109 tỷ đồng, giảm 73 %.

Tuy nhiên, Hodeco ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính đột biến với 255 tỷ đồng, trong đó có 254,6 tỷ đồng lãi bán cổ phần từ việc chuyển nhượng hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng. Vũng Tàu Ocean Entertainment (công ty con do HDC sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2022) cho đối tác để cùng phát triển dự án Ocean Resort.
Cuối cùng, Hodeco ghi nhận lãi ròng 172 tỷ đồng trong quý IV/2022, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Hodeco sẽ tiếp tục chiến đấu đến hết năm 2022
HDC có lãi cao trong năm 2022 nhờ chuyển nhượng cổ phần.

Sang năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% xuống 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng 36% lên 420 tỷ đồng.
Tổng tài sản cuối năm 2022 ở mức 4.422 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 1.092 tỷ đồng, giảm 41% do không ghi nhận hàng tồn kho tại Khu du lịch giải trí Ocean phường 11, TP.Vũng Tàu (đầu năm ghi nhận 640 tỷ đồng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn trích lập dự phòng giảm giá 40 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán với giá gốc hơn 111 tỷ đồng.
Nợ phải trả tăng 12% lên 2.558 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.690 tỷ đồng, trong đó có 722 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

[rule_3_plain]

#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

Luỹ kế năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% về mức 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng đến 36% lên mức 420 tỷ đồng.
 

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Quý 4/2022, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) ghi nhận doanh thu thuần 174 tỷ đồng, giảm 60%, trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ở mức 109 tỷ đồng, giảm 73%. 
Tuy nhiên, Hodeco ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính đột biến 255 tỷ đồng, trong đó có đến 254,6 tỷ đồng là lãi bán cổ phần từ việc chuyển nhượng hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu (công ty con do HDC nắm 100% vốn điều lệ tại ngày 30/6/2022) cho đối tác để cùng phát triển dự án Khu du lịch Đại Dương.

Sau cùng, Hodeco ghi nhận lãi ròng 172 tỷ đồng trong quý 4/2022, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

 HDC lãi cao năm 2022 nhờ chuyển nhượng cổ phần.

Luỹ kế năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% về mức 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng đến 36% lên mức 420 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối năm 2022 ở mức 4.422 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 1.092 tỷ đồng, giảm 41% do không còn ghi nhận tồn kho ở khu du lịch Giải trí Đại Dương tại phường 11, TP Vũng Tàu (đầu năm ghi nhận 640 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thực hện trích lập dự phòng giảm giá 40 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán có giá gốc hơn 111 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 12% lên mức 2.558 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 1.690 tỷ đồng, với 722 tỷ đồng là vay ngắn hạn. 

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

[rule_2_plain]

#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

[rule_2_plain]

#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

[rule_3_plain]

#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

Luỹ kế năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% về mức 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng đến 36% lên mức 420 tỷ đồng.
 

try { if ((true || $(window).width() 0) { document.write(Article_AfterSapo); Article_AfterSapo.start(); } else { document.getElementById(‘bannerArticle_AfterSapo’).remove(); } } catch (e) { }

Quý 4/2022, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) ghi nhận doanh thu thuần 174 tỷ đồng, giảm 60%, trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ở mức 109 tỷ đồng, giảm 73%. 
Tuy nhiên, Hodeco ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính đột biến 255 tỷ đồng, trong đó có đến 254,6 tỷ đồng là lãi bán cổ phần từ việc chuyển nhượng hơn 11,4 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu (công ty con do HDC nắm 100% vốn điều lệ tại ngày 30/6/2022) cho đối tác để cùng phát triển dự án Khu du lịch Đại Dương.

Sau cùng, Hodeco ghi nhận lãi ròng 172 tỷ đồng trong quý 4/2022, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

 HDC lãi cao năm 2022 nhờ chuyển nhượng cổ phần.

Luỹ kế năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 4% về mức 1.298 tỷ đồng nhưng lãi ròng tăng đến 36% lên mức 420 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối năm 2022 ở mức 4.422 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 1.092 tỷ đồng, giảm 41% do không còn ghi nhận tồn kho ở khu du lịch Giải trí Đại Dương tại phường 11, TP Vũng Tàu (đầu năm ghi nhận 640 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thực hện trích lập dự phòng giảm giá 40 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán có giá gốc hơn 111 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 12% lên mức 2.558 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức 1.690 tỷ đồng, với 722 tỷ đồng là vay ngắn hạn. 

$(‘table.contentimg’).wrap(”);
$(‘.box-relate’).each(function () { if ($(this).width() > 480) $(this).width(480); });
$(‘.contentimg img, .entry-content img’).each(function () {
if ($(this).width() > 480) $(this).width(480).height(‘auto’);
$(this).wrap(“”);
});
$(“.contentimg td”).css(“text-align”, “center”);
$(“#abody span”).css(“font-size”, “14px”);
$(“div.player_div”).wrap(”

Chuyên mục: Tin Tức Đời Sống
#Bất #động #sản #sụt #giảm #mạnh #Hodeco #vẫn #báo #lãi #tăng #trưởng #năm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button