Ẩn thân

Bạn đang xem bài thơ: Ẩn thân tại tranquoctoan.edu.vn

Danh lợi đã bỏ từ lâu
Được và mất không có gì phải cố chấp
Buổi sáng nhìn đàn cò bay trên bãi đất rộng
Chiều xem cá lội dưới hồ sâu
Vui cùng trăng dài ước mơ
Động vật và nông dân rũ bỏ bụi
Gió mát thổi trăng một mảnh
Bạn sẽ được thoải mái ở đâu?


Xem thêm: Thơ Tình Về Quê Hương – Thi Sĩ Phú Sĩ

xem thêm thông tin chi tiết về bài thơ Ẩn thân

Ẩn thân

Chuyên mục: Thơ Hay Về Công Việc
#Ẩn #thân

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button