60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Bạn đang xem:
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Với 60 bộ câu hỏi phỏng vấn thi viên chức giáo dục giáo viên tiểu học, trung học cơ sở này, hi vọng các bạn sẽ có thêm những kiến ​​thức cơ bản để tham gia phỏng vấn thi chuyển ngạch viên chức đạt hiệu quả cao.

60 câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức ngành giáo dục: Giáo viên Tiểu học, Sư phạm

SỐ CÂU HỎI: 01
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Xin cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Xin ông cho biết những hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) và yêu cầu về lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD-ĐT GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

SỐ CÂU HỎI: 02
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác

Câu hỏi 1: Xin cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Xin ông cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định cụ thể tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Câu 3: Hãy nêu các tiêu chí sau: Trung thực trong công việc, đoàn kết đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

CÂU SỐ: 03
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Hãy nêu các tiêu chí: lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo định hướng đổi mới tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Câu 3: Xin ông cho biết những hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận của em về bài thơ lục bát

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

CÂU HỎI SỐ: 04
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Xin cho biết quyền được nghỉ của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến ​​thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp tiểu học giáo viên trường học? (30 điểm).

Câu 3: Xin cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT. Ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

CÂU SỐ: 05
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Xin cho biết các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Xin cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 8: Bài văn số 3 (Đề 1 đến đề 4)

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu nội dung của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn. nghề giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Để xem đầy đủ 60 bộ đề thi giáo viên dạy tiểu học, THCS các bạn vui lòng tải file PDF hoặc Word về máy tính.

5/5 – (636 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Hình Ảnh về:
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Video về:
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục

Wiki về
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục


60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Với 60 bộ câu hỏi phỏng vấn thi viên chức giáo dục giáo viên tiểu học, trung học cơ sở này, hi vọng các bạn sẽ có thêm những kiến ​​thức cơ bản để tham gia phỏng vấn thi chuyển ngạch viên chức đạt hiệu quả cao.

60 câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức ngành giáo dục: Giáo viên Tiểu học, Sư phạm

SỐ CÂU HỎI: 01
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Xin cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Xin ông cho biết những hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) và yêu cầu về lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ GD-ĐT GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

SỐ CÂU HỎI: 02
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác

Câu hỏi 1: Xin cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Xin ông cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định cụ thể tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Câu 3: Hãy nêu các tiêu chí sau: Trung thực trong công việc, đoàn kết đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

CÂU SỐ: 03
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Hãy nêu các tiêu chí: lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo định hướng đổi mới tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Câu 3: Xin ông cho biết những hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận của em về bài thơ lục bát

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

CÂU HỎI SỐ: 04
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Xin cho biết quyền được nghỉ của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến ​​thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp tiểu học giáo viên trường học? (30 điểm).

Câu 3: Xin cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT. Ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

CÂU SỐ: 05
VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VIÊN

Câu hỏi 1: Xin cho biết các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Xin cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 8: Bài văn số 3 (Đề 1 đến đề 4)

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu nội dung của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn. nghề giáo viên tiểu học? (30 điểm).

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Để xem đầy đủ 60 bộ đề thi giáo viên dạy tiểu học, THCS các bạn vui lòng tải file PDF hoặc Word về máy tính.

5/5 - (636 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

[rule_3_plain]

#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụRelated posts:

Với 60 bộ đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục dành cho giáo viên Tiểu học và Giáo vụ này, hy vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức cơ bản để tham gia phỏng vấn thi chuyển chính thức đạt hiệu quả cao.
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
.u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720:active, .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng BácCâu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).
.u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6:active, .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ lục bátLưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).
.u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9:active, .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu Lớp 8: Bài viết số 3 (Đề 1 đến Đề 4)Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Để xem đầy đủ 60 bộ đề thi tuyển viên chức giáo dục dành cho giáo viên Tiểu học và Giáo vụ, mời các bạn tải file PDF hoặc Word về máy.

5/5 – (636 bình chọn)

Related posts:Bộ câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục
Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung
Đề cương ôn tập thi tuyển công chức giáo viên Tiểu học môn tiếng Anh
Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học môn Kiến thức chung

#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

[rule_2_plain]

#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

[rule_2_plain]

#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

[rule_3_plain]

#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụRelated posts:

Với 60 bộ đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục dành cho giáo viên Tiểu học và Giáo vụ này, hy vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức cơ bản để tham gia phỏng vấn thi chuyển chính thức đạt hiệu quả cao.
60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
.u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720:active, .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5cfe8b1a97e1e36a42ce50f0719e2720:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Phân tích hai khổ cuối bài thơ Viếng lăng BácCâu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch dạy học; biết soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).
.u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6:active, .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u16b8a0ac0c895acb61f0dc1ed81ce4a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ lục bátLưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên chức được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm).
.u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9:active, .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9c41a017efc51b51627bde791e14a9a9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu Lớp 8: Bài viết số 3 (Đề 1 đến Đề 4)Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm).
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Để xem đầy đủ 60 bộ đề thi tuyển viên chức giáo dục dành cho giáo viên Tiểu học và Giáo vụ, mời các bạn tải file PDF hoặc Word về máy.

5/5 – (636 bình chọn)

Related posts:Bộ câu hỏi phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục
Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục môn Kiến thức chung
Đề cương ôn tập thi tuyển công chức giáo viên Tiểu học môn tiếng Anh
Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học môn Kiến thức chung

Chuyên mục: Giáo dục
#đề #phỏng #vấn #thi #tuyển #viên #chức #giáo #dục

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button