42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Bạn đang xem:
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, rèn luyện các dạng toán trong dịp hè sắp tới, chuẩn bị cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Bộ đề ôn tập hè toán lớp 4

Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

bộ đề ôn tập hè toán lớp 5

chủ đề 1

Bài 1: Mua 20 bút chì giá 16000₫. Hỏi mua 21 cây bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Có một nhóm công nhân làm đường, muốn làm xong công việc trong 6 ngày thì cần 27 công nhân. Muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?

Bài 3: Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường. Hỏi với năng suất như vậy thì 20 công nhân sẽ sửa được bao nhiêu mét đường trong một ngày?

Bài 4: (HSKG)

Có một số quyển sách, nếu xếp theo từng hộp 24 quyển thì cần 9 hộp. Nếu đóng sách vào mỗi thùng 18 cuốn thì cần bao nhiêu thùng?

chủ đề 2

Bài 1: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16 000 đồng. Hỏi Hải mua 8 cái bút như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Bà An mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Nếu chị Bình mua nhiều hơn chị An 4 hộp thịt thì chị phải trả bao nhiêu tiền?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 10: Nghị luận về vấn đề nhận lỗi và sửa lỗi

Bài 3: (HSKG)

Mẹ mua 9 quả cam, mỗi quả 800 đồng. Nếu mua mỗi quả chưa đến 200 đồng thì số tiền đó mua được bao nhiêu quả?

Chủ đề số 3

Bài 1: Cửa hàng đã mua một chục chiếc bút chì hết 18.000 đồng. Hỏi nếu mua 7 chiếc bút chì cùng loại thì Hằng phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 2: Một người làm 2 ngày được trả 126.000 đồng tiền công. Với tiền lương như vậy thì người đó làm trong 3 ngày được trả bao nhiêu tiền?

Bài 3: (HSKG)

Một nhà máy làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày. Bây giờ có thêm 30 người nữa thì sẽ mất bao nhiêu ngày?

chủ đề 4

Bài 1: 14 người làm một công việc trong 10 ngày sẽ xong. Bây giờ, bạn cần bao nhiêu người làm trong 1 tuần?

Bài 2: Có 5 máy bơm làm việc liên tục trong 18 giờ thì hút hết một hồ nước. Hỏi có bao nhiêu máy bơm để bơm hết nước trong 10 giờ?

Bài 3: (HSKG)

Cứ 15 công nhân sửa một đoạn đường thì mất 6 ngày. Bây giờ muốn sửa đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần thêm bao nhiêu công nhân?

Chủ đề số 5

Bài 1: Một rổ đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả trứng. Số quả trứng gà bằng số quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả trứng? Có bao nhiêu quả trứng vịt?

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ thơ đầu bài thơ “Nói với con” của Y Phương

Bài 2: Có tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua 5000 đồng một bịch được 18 bịch. Cùng số tiền đó nếu mua một gói kẹo 7500 đồng thì mua được bao nhiêu gói?

Bài 3: (HSKG)

Theo kế hoạch, một xưởng dệt phải làm việc trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do kỹ thuật cải tiến nên mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm. Nhà máy làm việc trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

5/5 – (356 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Hình Ảnh về:
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Video về:
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5

Wiki về
42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5


42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 5 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, rèn luyện các dạng toán trong dịp hè sắp tới, chuẩn bị cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các bạn xem chi tiết dưới đây:

Bộ đề ôn tập hè toán lớp 4

Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2

bộ đề ôn tập hè toán lớp 5

chủ đề 1

Bài 1: Mua 20 bút chì giá 16000₫. Hỏi mua 21 cây bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Có một nhóm công nhân làm đường, muốn làm xong công việc trong 6 ngày thì cần 27 công nhân. Muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?

Bài 3: Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường. Hỏi với năng suất như vậy thì 20 công nhân sẽ sửa được bao nhiêu mét đường trong một ngày?

Bài 4: (HSKG)

Có một số quyển sách, nếu xếp theo từng hộp 24 quyển thì cần 9 hộp. Nếu đóng sách vào mỗi thùng 18 cuốn thì cần bao nhiêu thùng?

chủ đề 2

Bài 1: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16 000 đồng. Hỏi Hải mua 8 cái bút như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Bà An mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Nếu chị Bình mua nhiều hơn chị An 4 hộp thịt thì chị phải trả bao nhiêu tiền?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 10: Nghị luận về vấn đề nhận lỗi và sửa lỗi

Bài 3: (HSKG)

Mẹ mua 9 quả cam, mỗi quả 800 đồng. Nếu mua mỗi quả chưa đến 200 đồng thì số tiền đó mua được bao nhiêu quả?

Chủ đề số 3

Bài 1: Cửa hàng đã mua một chục chiếc bút chì hết 18.000 đồng. Hỏi nếu mua 7 chiếc bút chì cùng loại thì Hằng phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 2: Một người làm 2 ngày được trả 126.000 đồng tiền công. Với tiền lương như vậy thì người đó làm trong 3 ngày được trả bao nhiêu tiền?

Bài 3: (HSKG)

Một nhà máy làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày. Bây giờ có thêm 30 người nữa thì sẽ mất bao nhiêu ngày?

chủ đề 4

Bài 1: 14 người làm một công việc trong 10 ngày sẽ xong. Bây giờ, bạn cần bao nhiêu người làm trong 1 tuần?

Bài 2: Có 5 máy bơm làm việc liên tục trong 18 giờ thì hút hết một hồ nước. Hỏi có bao nhiêu máy bơm để bơm hết nước trong 10 giờ?

Bài 3: (HSKG)

Cứ 15 công nhân sửa một đoạn đường thì mất 6 ngày. Bây giờ muốn sửa đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần thêm bao nhiêu công nhân?

Chủ đề số 5

Bài 1: Một rổ đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả trứng. Số quả trứng gà bằng số quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả trứng? Có bao nhiêu quả trứng vịt?

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ thơ đầu bài thơ "Nói với con" của Y Phương

Bài 2: Có tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua 5000 đồng một bịch được 18 bịch. Cùng số tiền đó nếu mua một gói kẹo 7500 đồng thì mua được bao nhiêu gói?

Bài 3: (HSKG)

Theo kế hoạch, một xưởng dệt phải làm việc trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do kỹ thuật cải tiến nên mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm. Nhà máy làm việc trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

5/5 - (356 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5Đề số 1Đề số 2Đề số 3Đề số 4Đề số 5Related posts:

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, rèn luyện các dạng Toán trong dịp hè sắp tới, để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi ôn tập hè môn Toán lớp 4
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Đề số 1
Bài 1: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Có một nhóm thợ làm đường, nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 công nhân. Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?
Bài 3: Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường. Với năng suất như vậy thì 20 công nhân làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?
Bài 4: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?
Đề số 2
Bài 1: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải mua 8 hộp bút như vậy hết bao nhiêu tiền?
Bài 2: Bà An mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Bà Bình mua nhiều hơn bà An là 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584:active, .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Nghị luận về vấn đề nhìn nhận và sữa chữa sai lầmBài 3: (HSKG)
Mẹ mua 9 qua cam, mỗi quả 800 đồng . Nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả?
Đề số 3
Bài 1: Cửa hàng mua 1 tá bút chì hết số tiền là 18 000 đồng. Bạn Hằng mua 7 cái bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày được trả 126.000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền công?
Bài 3: (HSKG)
Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đề số 4
Bài 1: 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?
Bài 2: Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế?
Bài 3: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu công nhân?
Đề số 5
Bài 1: Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà? Có bao nhiêu quả trứng vịt?
.u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65:active, .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ thơ đầu bài Nói với con của Y PhươngBài 2: Có một số tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì mua được mấy gói như thế?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3: (HSKG)
Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (356 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6
Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 7 – Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – 10 đề ôn hè môn Toán lớp 4
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5Đề số 1Đề số 2Đề số 3Đề số 4Đề số 5Related posts:

42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, rèn luyện các dạng Toán trong dịp hè sắp tới, để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi ôn tập hè môn Toán lớp 4
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5
Đề số 1
Bài 1: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng. Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Có một nhóm thợ làm đường, nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 công nhân. Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?
Bài 3: Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường. Với năng suất như vậy thì 20 công nhân làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?
Bài 4: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?
Đề số 2
Bài 1: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng. Hỏi Hải mua 8 hộp bút như vậy hết bao nhiêu tiền?
Bài 2: Bà An mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng. Bà Bình mua nhiều hơn bà An là 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584:active, .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u06f3cf3ff2d1f7732b87c6ea65826584:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Nghị luận về vấn đề nhìn nhận và sữa chữa sai lầmBài 3: (HSKG)
Mẹ mua 9 qua cam, mỗi quả 800 đồng . Nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả?
Đề số 3
Bài 1: Cửa hàng mua 1 tá bút chì hết số tiền là 18 000 đồng. Bạn Hằng mua 7 cái bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Một người làm trong 2 ngày được trả 126.000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền công?
Bài 3: (HSKG)
Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đề số 4
Bài 1: 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?
Bài 2: Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế?
Bài 3: (HSKG)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu công nhân?
Đề số 5
Bài 1: Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 128 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà? Có bao nhiêu quả trứng vịt?
.u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65:active, .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8e690219abe717e42bde736f86f6df65:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ thơ đầu bài Nói với con của Y PhươngBài 2: Có một số tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì mua được mấy gói như thế?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 3: (HSKG)
Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?
Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo 42 đề ôn tập hè môn Toán lớp 5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (356 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 5 – Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6
Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 7 – Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán
Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 – 10 đề ôn hè môn Toán lớp 4
Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3 – Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Chuyên mục: Giáo dục
#đề #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp #Đề #cương #ôn #tập #hè #môn #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button