252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3

Bạn đang xem:
252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Với 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập tốt các dạng toán, các cách giải để tự tin bước vào kỳ thi giải toán qua mạng năm học 2016 – 2017. Mời các bạn xem chi tiết:

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

Đề thi Toán Violympic lớp 3 năm học 2016 – 2017

Một số dạng toán luyện thi Violympic lớp 3

Bài 1: Tìm x?

một. x – 452 = 77 + 48

b. x + 58 = 64 + 58

c. x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ Năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Thứ Năm tới là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 có 169 học sinh được chia thành các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn kém nhau.

Bài 4: Quãng đường AB dài 102 km. Ở A có cột mốc đánh số 0 km là cột mốc đầu tiên và cứ 1 km lại có một cột mốc đánh dấu 1km, 2km v.v… đến B có một cột mốc đánh dấu 102 km. Có bao nhiêu cột mốc trên con đường AB? Cột mốc ở giữa quãng đường AB là cột mốc gì và ghi số mấy?

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có 2 cửa, mỗi cửa rộng 3m). Hàng rào đó dài bao nhiêu?

Xem thêm: Sáng kiến ​​kinh nghiệm: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn học

Bài 6: An, Bình và Hoa được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 quyển vở và Bình cho Hoà 4 quyển vở thì số vở của mỗi bạn là 12. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Viết biểu thức sau dưới dạng tích 2 thừa số và tính giá trị của biểu thức đó:

a) 15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 8: An viết dãy số: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1… (Bắt đầu là 1, rồi đến 2 chữ số 0, rồi đến 1,…) Hỏi:

một. Số hạng thứ 31 là 1 hay 0?

b. Khi viết đến số hạng thứ 100 ta viết bao nhiêu chữ số 1 và chữ số 0?

Bài 9: Tích của hai số bằng 75. Người A viết thêm một chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số đó với nhau. Số tiền mới là bao nhiêu?

Bài 10: Cần có một chiếc ô tô 40 chỗ để chở 195 người đến đại hội. Phải cử ít nhất bao nhiêu ô tô cùng loại để chở hết người dự hội nghị?

Bài 11: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật.

Bài 12: Anh ấy đi từ nhà đến trường mọi lúc. Tôi đi từ nhà đến trường mọi lúc. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu tôi đến trường trước bạn 5 phút, bạn có đuổi kịp tôi không? Nếu vậy, bạn bắt kịp đường đua đó ở đâu?

Xem thêm: Bài tập về động từ khuyết thiếu May và Might trong tiếng Anh

Bài 13: Tính giá trị của biểu thức:

a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 14: Hiện em đang học lớp 1 còn anh học lớp 6. Hỏi 5 năm nữa bạn sẽ ở bao nhiêu lớp, biết rằng mỗi năm mọi người đều được lên lớp?

Bài 15: Gia đình Bình có 3 người, trung bình mỗi người thu nhập 250.000 đồng/tháng. Nếu gia đình Bình thêm 3 người nữa và tổng thu nhập không thay đổi thì trung bình mỗi tháng thu được bao nhiêu nghìn đồng?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chiều rộng gấp 2 lần chiều dài là 5m. Nhưng hai lần chiều dài hơn hai lần chiều rộng là 10m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 17: Lúc đầu, trường thuê 3 ô tô để chở đủ 120 học sinh lớp 3 đi tham quan. Sau đó, có thêm 80 học sinh lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh lớp 3 và học sinh lớp 4 đi tham quan.

Bài 18: Biết mảnh vải đỏ dài bằng mảnh vải xanh nên cả hai mảnh vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét?

Tải xuống đầy đủ chi tiết 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 tại nút Tải xuống

5/5 – (495 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3

252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3

Hình Ảnh về:
252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3

Video về:
252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3

Wiki về
252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3


252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 – Đề luyện thi giải toán qua Internet lớp 3 -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Với 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập tốt các dạng toán, các cách giải để tự tin bước vào kỳ thi giải toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Mời các bạn xem chi tiết:

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5

Đề thi Toán Violympic lớp 3 năm học 2016 - 2017

Một số dạng toán luyện thi Violympic lớp 3

Bài 1: Tìm x?

một. x – 452 = 77 + 48

b. x + 58 = 64 + 58

c. x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ Năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Thứ Năm tới là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 có 169 học sinh được chia thành các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn kém nhau.

Bài 4: Quãng đường AB dài 102 km. Ở A có cột mốc đánh số 0 km là cột mốc đầu tiên và cứ 1 km lại có một cột mốc đánh dấu 1km, 2km v.v... đến B có một cột mốc đánh dấu 102 km. Có bao nhiêu cột mốc trên con đường AB? Cột mốc ở giữa quãng đường AB là cột mốc gì và ghi số mấy?

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có 2 cửa, mỗi cửa rộng 3m). Hàng rào đó dài bao nhiêu?

Xem thêm: Sáng kiến ​​kinh nghiệm: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn học

Bài 6: An, Bình và Hoa được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 quyển vở và Bình cho Hoà 4 quyển vở thì số vở của mỗi bạn là 12. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Viết biểu thức sau dưới dạng tích 2 thừa số và tính giá trị của biểu thức đó:

a) 15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 8: An viết dãy số: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1… (Bắt đầu là 1, rồi đến 2 chữ số 0, rồi đến 1,…) Hỏi:

một. Số hạng thứ 31 là 1 hay 0?

b. Khi viết đến số hạng thứ 100 ta viết bao nhiêu chữ số 1 và chữ số 0?

Bài 9: Tích của hai số bằng 75. Người A viết thêm một chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số đó với nhau. Số tiền mới là bao nhiêu?

Bài 10: Cần có một chiếc ô tô 40 chỗ để chở 195 người đến đại hội. Phải cử ít nhất bao nhiêu ô tô cùng loại để chở hết người dự hội nghị?

Bài 11: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật.

Bài 12: Anh ấy đi từ nhà đến trường mọi lúc. Tôi đi từ nhà đến trường mọi lúc. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu tôi đến trường trước bạn 5 phút, bạn có đuổi kịp tôi không? Nếu vậy, bạn bắt kịp đường đua đó ở đâu?

Xem thêm: Bài tập về động từ khuyết thiếu May và Might trong tiếng Anh

Bài 13: Tính giá trị của biểu thức:

a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 14: Hiện em đang học lớp 1 còn anh học lớp 6. Hỏi 5 năm nữa bạn sẽ ở bao nhiêu lớp, biết rằng mỗi năm mọi người đều được lên lớp?

Bài 15: Gia đình Bình có 3 người, trung bình mỗi người thu nhập 250.000 đồng/tháng. Nếu gia đình Bình thêm 3 người nữa và tổng thu nhập không thay đổi thì trung bình mỗi tháng thu được bao nhiêu nghìn đồng?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chiều rộng gấp 2 lần chiều dài là 5m. Nhưng hai lần chiều dài hơn hai lần chiều rộng là 10m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 17: Lúc đầu, trường thuê 3 ô tô để chở đủ 120 học sinh lớp 3 đi tham quan. Sau đó, có thêm 80 học sinh lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh lớp 3 và học sinh lớp 4 đi tham quan.

Bài 18: Biết mảnh vải đỏ dài bằng mảnh vải xanh nên cả hai mảnh vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm dài bao nhiêu mét?

Tải xuống đầy đủ chi tiết 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 tại nút Tải xuống

5/5 - (495 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

[rule_3_plain]

#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Một số bài toán luyện thi Violympic lớp 3Related posts:

Với 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3, với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thật tốt các dạng toán, kiểu ra đề để tự tin bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2016 – 2017. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017

Một số bài toán luyện thi Violympic lớp 3
Bài 1: Tìm x?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. x – 452 = 77 + 48
b. x + 58 = 64 + 58
c. x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi lớp còn lại.
Bài 4: Một quãng đường AB dài 102 km. ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B có cột mốc ghi số 102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3 m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?
.u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43:active, .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn họcBài 6: An, Bình, Hoà được cụ giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
Bài 7: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 8: Bạn An viết dãy số: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1… (Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:
a. Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
b. Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 9: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Bài 10: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?
Bài 11: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 12: Anh đi từ nhà đến trường hết giờ. Em đi từ nhà đến trường hết giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
.u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b:active, .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập động từ khuyết thiếu May và Might trong tiếng AnhBài 13: Tính giá trị của biểu thức:
a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39
Bài 14: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em mấy lớp, biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?
Bài 15: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 16: Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 17: Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ 120 học sinh khối lớp 3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh khối lớp 3 và khối lớp 4 đi tham quan.
Bài 18: Biết tấm vải đỏ dài bằng tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải chi tiết trọn bộ 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 tại nút Tải về

5/5 – (495 bình chọn)

Related posts:120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 – Bộ đề luyện thi Violympic Toán
Tuyển tập các bài Toán hay luyện thi Violympic lớp 5 (Phần 1)
Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 (19 vòng)
95 bài Toán ôn thi Violympic lớp 5 – Tài liệu luyện thi Violympic lớp 5
.uf59bb27849c59041705215456c1ae515 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515:active, .uf59bb27849c59041705215456c1ae515:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ cách mix đồ với túi đeo chéo thời trang và cá tính cho nam và nữ

#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

[rule_2_plain]

#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

[rule_2_plain]

#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

[rule_3_plain]

#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Một số bài toán luyện thi Violympic lớp 3Related posts:

Với 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3, với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thật tốt các dạng toán, kiểu ra đề để tự tin bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2016 – 2017. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017

Một số bài toán luyện thi Violympic lớp 3
Bài 1: Tìm x?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a. x – 452 = 77 + 48
b. x + 58 = 64 + 58
c. x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?
Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi lớp còn lại.
Bài 4: Một quãng đường AB dài 102 km. ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B có cột mốc ghi số 102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3 m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?
.u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43:active, .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4aca1790976df5920790f05a7da43b43:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 qua các môn họcBài 6: An, Bình, Hoà được cụ giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
Bài 7: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 15 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5
b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)
c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 8: Bạn An viết dãy số: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1… (Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:
a. Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?
b. Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 9: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Bài 10: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?
Bài 11: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 12: Anh đi từ nhà đến trường hết giờ. Em đi từ nhà đến trường hết giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi kịp em không? Nếu có, thì đuổi kịp chỗ nào trên quãng đường đó?
.u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b:active, .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5853e632f8eb941e80abc8ffce77ae3b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập động từ khuyết thiếu May và Might trong tiếng AnhBài 13: Tính giá trị của biểu thức:
a) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39
Bài 14: Hiện tại em học lớp 1, còn anh học lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em mấy lớp, biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?
Bài 15: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 16: Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài 17: Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ 120 học sinh khối lớp 3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh khối lớp 3 và khối lớp 4 đi tham quan.
Bài 18: Biết tấm vải đỏ dài bằng tấm vải xanh, cả hai tấm vải dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tải chi tiết trọn bộ 252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 tại nút Tải về

5/5 – (495 bình chọn)

Related posts:120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 – Bộ đề luyện thi Violympic Toán
Tuyển tập các bài Toán hay luyện thi Violympic lớp 5 (Phần 1)
Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 (19 vòng)
95 bài Toán ôn thi Violympic lớp 5 – Tài liệu luyện thi Violympic lớp 5
.uf59bb27849c59041705215456c1ae515 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515:active, .uf59bb27849c59041705215456c1ae515:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf59bb27849c59041705215456c1ae515:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ cách mix đồ với túi đeo chéo thời trang và cá tính cho nam và nữ

Chuyên mục: Giáo dục
#bài #Toán #luyện #thi #Violympic #lớp #Đề #luyện #thi #giải #toán #qua #Internet #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button