12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường

Bạn đang xem:
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

12 dạng toán luyện thi Violympic lớp 4

1. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ CÓ TỔNG VÀ HIỆU

Ví dụ: Tìm hai số có tổng bằng 2015 và hiệu bằng 57. Theo cách giải thông thường ta có sơ đồ:

12 dạng toán luyện thi Violympic lớp 4

Vậy số nhỏ là (2015 – 57) : 2 = 1958 : 2 = 879

Số lớn là (2015 + 57) : 2 = 2072 : 2 = 1036

Mặc dù có thể tìm số lớn nhất sau số nhỏ hoặc ngược lại bằng cách trừ đi số tìm được trước nhưng vì để minh họa cho công thức nên ở đây hai số được tìm độc lập. Tổng quát, ta có công thức sau:

Số nhỏ = (tổng – hiệu): 2

Số lớn = (tổng + hiệu): 2

Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề thường không mô tả sự khác biệt một cách trực tiếp, mà là gián tiếp.

một. Ví dụ giữa hai số có 10 số tự nhiên khác thì hiệu của hai số đó là 11 (tăng thêm một đối với hiệu của các số tự nhiên giữa hai số). Trong trường hợp này, hai số chẵn hay lẻ không quan trọng.

b. Nếu có 15 số chẵn khác giữa hai số chẵn thì hiệu của hai số đó là (15 + 1) × 2 = 32 (tăng một cho số các số chẵn ở giữa hai số chẵn rồi nhân với hai) .

c. Nếu có 19 số lẻ khác giữa hai số lẻ thì hiệu của hai số đó là (19 + 1) × 2 = 40 (tăng một cho số các số lẻ giữa hai số lẻ rồi nhân với hai) . Tính chất này tương tự như hiệu của số chẵn giữa hai số chẵn.

một. Nếu có số chẵn và số lẻ thì bài toán thường không mô tả mà chỉ đưa ra số lẻ. Nếu giữa hai số này có 4 số chẵn hoặc 4 số lẻ thì hiệu của hai số đó là 4 × 2 + 1 (nhân đôi số lẻ hoặc số chẵn giữa hai số có tổng là số lẻ rồi cộng thêm một đơn vị) . .

Xem thêm: Văn mẫu lớp 11: Hình ảnh Nguyễn Khuyến qua bài Câu cá mùa thu

b. Nếu chuyển 21 đơn vị từ số lớn thành số bé hoặc từ số này sang số kia ta được hai số mới bằng nhau thì hiệu của hai số đó là 21 × 2 = 42 (gấp đôi số đơn vị đã chuyển để hai số bằng nhau). cùng với nhau). Thông thường, vấn đề này có thể không còn là tìm hai số mà là tìm số lượng dầu hoặc sản phẩm giữa hai thùng hoặc kho chứa, hoặc một vấn đề gián tiếp khác.

g. Nếu chỉ cộng hoặc trừ một trong hai số cần tìm ta được hai số mới bằng nhau thì số đơn vị cộng và trừ cho một số bằng hiệu của hai số đó. Cách mô tả này có thể hiểu gián tiếp, chẳng hạn viết thêm chữ số 2 vào bên trái số bé có ba chữ số ta được số lớn có nghĩa là hiệu của hai số là 2000. Nếu đề bài không cho biết chữ số đó có bao nhiêu số ít có thể có. phỏng đoán thông qua tổng. Ví dụ: nếu tổng của hai số là 2840, thì số nhỏ nhất có thể là số có ba chữ số. Các trường hợp khác cần suy nghĩ lý trí.

H. Có thể nêu một số trường hợp tổng hoặc hiệu bằng cách nêu tính chất và cấu tạo của số tự nhiên, như: số lớn nhất có một chữ số là 9; số chẵn lớn nhất có hai chữ số 98; số lẻ bé nhất có ba chữ số là 103; và nhiều mô tả tương tự khác.

tôi. Nếu bài toán cho trung bình cộng của hai số thì tổng gấp đôi trung bình cộng của hai số đó.

2. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

Các bài toán như tìm số thóc hai kho biết hai kho chứa tổng cộng 12 tấn và 360 kg. Nếu nhập thêm 500 kg vào kho A và bớt 140 kg ở kho B thì số gạo còn lại ở hai kho bây giờ là bằng nhau. Tìm số thóc ban đầu của hai vựa. Bây giờ ta cần tìm hiệu của hai kho với bài toán này là 500 + 140 = 640. Sau đó áp dụng cách tìm hai số biết tổng và hiệu với số thóc B ban đầu là số lớn và số thóc ban đầu A là số. nhỏ bé. Vậy số chuồng B là (12360 + 640) : 2 = 13000 : 2 = 6500 kg; và số lượng chuồng A là 12360 – 6500 = 5860 kg.

Xem thêm: Đề cương học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9

Bài toán tìm chiều dài hoặc chiều rộng hoặc diện tích hình chữ nhật biết chu vi và số đơn vị hiệu của chiều dài và chiều rộng cũng được rút gọn về dạng này.

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật có chu vi 320 m, nếu tăng chiều rộng thêm 12 m và giảm chiều dài đi 24 m thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật theo m². Vậy suy ra tổng chiều dài và chiều rộng bằng nửa chu vi hình chữ nhật.

Theo đề bài nửa chu vi hình chữ nhật là 320 : 2 = 160 m.

Cũng theo mô tả thì chiều dài và chiều rộng chênh lệch nhau là 24 + 12 = 36 m.

Chiều dài là số lớn nên nó bằng (160 + 36) : 2 = 196 : 2 = 98 m.

Chiều rộng là 160 – 98 = 62 m.

Diện tích hình chữ nhật là 98 × 62 = 6076 m².

Trên đây chỉ là 2 bài toán trong rất nhiều bài toán học sinh có thể gặp phải, học sinh cần luyện thêm ở trang luyện thi hoặc các vòng thi miễn phí.

3. BÀI TOÁN TÌM X VÀ ĐỊNH GIÁ CỦA BIỂU THỨC

Cách tìm x đã được học trên lớp nên tôi không nhắc lại ở đây. Vì không được phép sử dụng máy tính bỏ túi trong kỳ thi chính thức, học sinh cần học cách tính toán nhanh nếu có thể. Đặc điểm chung của bài toán tìm x và tính giá trị của biểu thức là học sinh cần thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia theo thứ tự thích hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thay đổi thứ tự theo quy tắc hoặc thêm bớt số hạng, thừa số để thuận tiện hơn khi tính toán.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn tả cảnh quê vào một buổi trưa hè (4 bài văn mẫu)

Ví dụ 1: Tính 98 × 32 + 98 × 68 = …………

Cách làm: tổng (hoặc hiệu) các tích có cùng thừa số bằng tích của chính thừa số đó với tổng (hoặc hiệu) các thừa số còn lại.

Áp dụng ví dụ: 98×32+98×68=98×(32+68)=98×100=9800.

Cách đó đã giảm số phép tính từ 3 xuống còn 2, mặt khác tìm tổng của hai số thường nhanh hơn tìm tích nếu hai số đó lớn, tổng của hai số này nếu là 10, 100 ,… việc tính toán càng thuận tiện. sau đó.

Ví dụ 2: Tính 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105 = ……..

Tại thời điểm này, nó là cần thiết để chọn ghép nối thích hợp. Ta thấy nếu cộng hai phép nhân đầu được tổng 123 + 82 = 205 thì dễ nhưng tính ra vẫn khó vì không cộng được với phép nhân còn lại. Thử cộng hai phép nhân sau sẽ ra tổng 18 + 105 = 123 chính là thừa số 123 của phép nhân thứ nhất nên tiện hơn.

Ứng dụng: 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105

= 123 × 18 + (18 + 105) × 82

= 123 × 18 + 123 × 82

= 123 × (18 + 82)

= 123 × 100 = 12300.

Cần lưu ý: phương pháp áp dụng cho cả tổng và hiệu của các tích có cùng thừa số. Cùng một thừa số có thể xuất hiện một mình và được xử lý như thể nó được nhân với hệ số 1.

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 – (537 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường

12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường

Hình Ảnh về:
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường

Video về:
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường

Wiki về
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường


12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4 – Tổng hợp 12 dạng toán thi Violympic lớp 4 cấp trường -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

12 dạng toán luyện thi Violympic lớp 4

1. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ CÓ TỔNG VÀ HIỆU

Ví dụ: Tìm hai số có tổng bằng 2015 và hiệu bằng 57. Theo cách giải thông thường ta có sơ đồ:

12 dạng toán luyện thi Violympic lớp 4
12 dạng toán luyện thi Violympic lớp 4

Vậy số nhỏ là (2015 – 57) : 2 = 1958 : 2 = 879

Số lớn là (2015 + 57) : 2 = 2072 : 2 = 1036

Mặc dù có thể tìm số lớn nhất sau số nhỏ hoặc ngược lại bằng cách trừ đi số tìm được trước nhưng vì để minh họa cho công thức nên ở đây hai số được tìm độc lập. Tổng quát, ta có công thức sau:

Số nhỏ = (tổng - hiệu): 2

Số lớn = (tổng + hiệu): 2

Tuy nhiên, hầu hết các vấn đề thường không mô tả sự khác biệt một cách trực tiếp, mà là gián tiếp.

một. Ví dụ giữa hai số có 10 số tự nhiên khác thì hiệu của hai số đó là 11 (tăng thêm một đối với hiệu của các số tự nhiên giữa hai số). Trong trường hợp này, hai số chẵn hay lẻ không quan trọng.

b. Nếu có 15 số chẵn khác giữa hai số chẵn thì hiệu của hai số đó là (15 + 1) × 2 = 32 (tăng một cho số các số chẵn ở giữa hai số chẵn rồi nhân với hai) .

c. Nếu có 19 số lẻ khác giữa hai số lẻ thì hiệu của hai số đó là (19 + 1) × 2 = 40 (tăng một cho số các số lẻ giữa hai số lẻ rồi nhân với hai) . Tính chất này tương tự như hiệu của số chẵn giữa hai số chẵn.

một. Nếu có số chẵn và số lẻ thì bài toán thường không mô tả mà chỉ đưa ra số lẻ. Nếu giữa hai số này có 4 số chẵn hoặc 4 số lẻ thì hiệu của hai số đó là 4 × 2 + 1 (nhân đôi số lẻ hoặc số chẵn giữa hai số có tổng là số lẻ rồi cộng thêm một đơn vị) . .

Xem thêm: Văn mẫu lớp 11: Hình ảnh Nguyễn Khuyến qua bài Câu cá mùa thu

b. Nếu chuyển 21 đơn vị từ số lớn thành số bé hoặc từ số này sang số kia ta được hai số mới bằng nhau thì hiệu của hai số đó là 21 × 2 = 42 (gấp đôi số đơn vị đã chuyển để hai số bằng nhau). cùng với nhau). Thông thường, vấn đề này có thể không còn là tìm hai số mà là tìm số lượng dầu hoặc sản phẩm giữa hai thùng hoặc kho chứa, hoặc một vấn đề gián tiếp khác.

g. Nếu chỉ cộng hoặc trừ một trong hai số cần tìm ta được hai số mới bằng nhau thì số đơn vị cộng và trừ cho một số bằng hiệu của hai số đó. Cách mô tả này có thể hiểu gián tiếp, chẳng hạn viết thêm chữ số 2 vào bên trái số bé có ba chữ số ta được số lớn có nghĩa là hiệu của hai số là 2000. Nếu đề bài không cho biết chữ số đó có bao nhiêu số ít có thể có. phỏng đoán thông qua tổng. Ví dụ: nếu tổng của hai số là 2840, thì số nhỏ nhất có thể là số có ba chữ số. Các trường hợp khác cần suy nghĩ lý trí.

H. Có thể nêu một số trường hợp tổng hoặc hiệu bằng cách nêu tính chất và cấu tạo của số tự nhiên, như: số lớn nhất có một chữ số là 9; số chẵn lớn nhất có hai chữ số 98; số lẻ bé nhất có ba chữ số là 103; và nhiều mô tả tương tự khác.

tôi. Nếu bài toán cho trung bình cộng của hai số thì tổng gấp đôi trung bình cộng của hai số đó.

2. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

Các bài toán như tìm số thóc hai kho biết hai kho chứa tổng cộng 12 tấn và 360 kg. Nếu nhập thêm 500 kg vào kho A và bớt 140 kg ở kho B thì số gạo còn lại ở hai kho bây giờ là bằng nhau. Tìm số thóc ban đầu của hai vựa. Bây giờ ta cần tìm hiệu của hai kho với bài toán này là 500 + 140 = 640. Sau đó áp dụng cách tìm hai số biết tổng và hiệu với số thóc B ban đầu là số lớn và số thóc ban đầu A là số. nhỏ bé. Vậy số chuồng B là (12360 + 640) : 2 = 13000 : 2 = 6500 kg; và số lượng chuồng A là 12360 – 6500 = 5860 kg.

Xem thêm: Đề cương học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9

Bài toán tìm chiều dài hoặc chiều rộng hoặc diện tích hình chữ nhật biết chu vi và số đơn vị hiệu của chiều dài và chiều rộng cũng được rút gọn về dạng này.

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật có chu vi 320 m, nếu tăng chiều rộng thêm 12 m và giảm chiều dài đi 24 m thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật theo m². Vậy suy ra tổng chiều dài và chiều rộng bằng nửa chu vi hình chữ nhật.

Theo đề bài nửa chu vi hình chữ nhật là 320 : 2 = 160 m.

Cũng theo mô tả thì chiều dài và chiều rộng chênh lệch nhau là 24 + 12 = 36 m.

Chiều dài là số lớn nên nó bằng (160 + 36) : 2 = 196 : 2 = 98 m.

Chiều rộng là 160 – 98 = 62 m.

Diện tích hình chữ nhật là 98 × 62 = 6076 m².

Trên đây chỉ là 2 bài toán trong rất nhiều bài toán học sinh có thể gặp phải, học sinh cần luyện thêm ở trang luyện thi hoặc các vòng thi miễn phí.

3. BÀI TOÁN TÌM X VÀ ĐỊNH GIÁ CỦA BIỂU THỨC

Cách tìm x đã được học trên lớp nên tôi không nhắc lại ở đây. Vì không được phép sử dụng máy tính bỏ túi trong kỳ thi chính thức, học sinh cần học cách tính toán nhanh nếu có thể. Đặc điểm chung của bài toán tìm x và tính giá trị của biểu thức là học sinh cần thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia theo thứ tự thích hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thay đổi thứ tự theo quy tắc hoặc thêm bớt số hạng, thừa số để thuận tiện hơn khi tính toán.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn tả cảnh quê vào một buổi trưa hè (4 bài văn mẫu)

Ví dụ 1: Tính 98 × 32 + 98 × 68 = …………

Cách làm: tổng (hoặc hiệu) các tích có cùng thừa số bằng tích của chính thừa số đó với tổng (hoặc hiệu) các thừa số còn lại.

Áp dụng ví dụ: 98×32+98×68=98×(32+68)=98×100=9800.

Cách đó đã giảm số phép tính từ 3 xuống còn 2, mặt khác tìm tổng của hai số thường nhanh hơn tìm tích nếu hai số đó lớn, tổng của hai số này nếu là 10, 100 ,… việc tính toán càng thuận tiện. sau đó.

Ví dụ 2: Tính 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105 = ……..

Tại thời điểm này, nó là cần thiết để chọn ghép nối thích hợp. Ta thấy nếu cộng hai phép nhân đầu được tổng 123 + 82 = 205 thì dễ nhưng tính ra vẫn khó vì không cộng được với phép nhân còn lại. Thử cộng hai phép nhân sau sẽ ra tổng 18 + 105 = 123 chính là thừa số 123 của phép nhân thứ nhất nên tiện hơn.

Ứng dụng: 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105

= 123 × 18 + (18 + 105) × 82

= 123 × 18 + 123 × 82

= 123 × (18 + 82)

= 123 × 100 = 12300.

Cần lưu ý: phương pháp áp dụng cho cả tổng và hiệu của các tích có cùng thừa số. Cùng một thừa số có thể xuất hiện một mình và được xử lý như thể nó được nhân với hệ số 1.

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

5/5 - (537 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

[rule_3_plain]

#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 41. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ VỚI TỔNG VÀ HIỆU2. BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU3. BÀI TOÁN TÌM X VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨCRelated posts:

12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4
1. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ VỚI TỔNG VÀ HIỆU
Ví dụ: Tìm hai số có tổng bằng 2015 và hiệu bằng 57. Theo cách giải bình thường ta có sơ đồ:
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4Như vậy số bé là (2015 – 57) : 2 = 1958 : 2 = 879

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là (2015 + 57) : 2 = 2072 : 2 = 1036
Mặc dù có thể tìm số lớn sau số bé hoặc ngược lại bằng các lấy tổng trừ cho số tìm được trước nhưng vì để minh họa thành công thức nên ở đây hai số được tìm độc lập với nhau. Khái quát cách tính ta có công thức sau:
Số bé = (tổng – hiệu) : 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2
Tuy nhiên, đa số bài toán lại thường không mô tả trực tiếp hiệu mà mô tả một cách gián tiếp.
a. Ví dụ giữa hai số có 10 số tự nhiên khác thì hiệu hai số là 11 (tăng một đơn vị cho số lượng số tự nhiên giữa hai số). Trường hợp này không cần quan tâm hai số là chẵn hay lẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Nếu giữa hai số chẵn có 15 số chẵn khác thì hiệu hai số là (15 + 1) × 2 = 32 (tăng một đơn vị cho số lượng số chẵn giữa hai số chẳn rồi nhân hai).
c. Nếu giữa hai số lẻ có 19 số lẻ khác thì hiệu hai số là (19 + 1) × 2 = 40 (tăng một đơn vị cho số lượng số lẻ giữa hai số lẻ rồi nhân hai). Tính chất này cũng giống số lượng số chẵn giữa hai số chẵn.
a. Nếu có một số chẵn và một số lẻ thì đề bài lại thường không mô tả mà chỉ cho tổng là một số lẻ. Nếu giữa hai số này có 4 số chẵn hoặc 4 số lẻ thì hiệu hai số là 4 × 2 + 1 (gấp hai lần cho số lượng số lẻ hoặc số chẵn giữa hai số có tổng là số lẻ rồi cộng thêm một đơn vị).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e:active, .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Hình ảnh con người Nguyễn Khuyến qua bài Câu cá mùa thub. Nếu chuyển 21 đơn vị từ số lớn sang số bé hoặc từ số này sang số còn lại ta được hai số mới bằng nhau thì hiệu hai số đó là 21 × 2 = 42 (gấp đôi số đơn vị chuyển đi làm cho hai số bằng nhau). Thường bài toán này có thể không còn là tìm hai số mà là tìm số lượng dầu hay sản phẩm giữa hai thùng hay kho chứa, hay bài toán gián tiếp khác.
g. Nếu thêm hoặc bớt chỉ một trong hai số cần tìm mà được hai số mới bằng nhau thì số đơn vị thêm bớt cho một số bằng hiệu của hai số. Mô tả này có thể hiểu gián tiếp chẳng hạn thêm chữ số 2 vào bên trái số bé có ba chữ ta được số lớn nghĩa là hiệu của hai số bằng 2000. Nếu đề bài không nói rõ số bé có bao nhiêu chữ số có thể phỏng đoán thông qua tổng. Ví dụ tổng của hai số là 2840 thì số bé chỉ có thể có là số có ba chữ số. Các trường hợp khác cần suy nghĩ sao cho hợp lý.
h. Một số trường hợp tổng hoặc hiệu có thể được mô tả thông qua mô tả tính chất và cấu tạo của số tự nhiên chẳn hạn như: số lớn nhất có một chữ số là số 9; số chẵn lớn nhất có hai chữ số 98; số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103; và nhiều mô tả tương tự khác.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

i. Nếu đề bài cho số trung bình cộng của hai số thì tổng gấp hai lần số trung bình cộng của hai số.
2. BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
Các bài toán như tìm số thóc hai kho biết hai chứa tất cả 12 tấn 360 kg. Nếu thêm vào kho A 500 kg và bớt ở kho B đi 140 kg thì số thóc còn lại của hai kho lúc này bằng nhau. Tìm số thóc hai kho ban đầu. Lúc này cần tìm hiệu của số thóc hai kho với bài này là 500 + 140 = 640. Rồi áp dụng cách tìm hai số biết tổng và hiệu với số thóc kho B ban đầu là số lớn và số thóc kho A ban đầu là số bé. Vậy, số thóc kho B là (12360 + 640) : 2 = 13000 : 2 = 6500 kg; và số thóc kho A là 12360 – 6500 = 5860 kg.
.ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9:active, .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đề cương ôn thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9Bài toán tìm chiều dài hoặc chiều rộng hoặc diện tích của hình chữ nhật biết chu vi và số đơn vị chênh lệch giữa chiều dài và chiều rộng cũng được đưa về dạng này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chẳng hạn, cho hình chữ nhật có chu vi là 320 m, biết nếu tăng chiều rộng thêm 12m và giảm chiều dài 24m thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật theo đơn vị m². Vậy phải suy ra rằng tổng chiều dài và chiều rộng là nửa chu vi hình chữ nhật.
Theo đề bài thì nửa chu vi hình chữ nhật bằng 320 : 2 = 160 m.
Cũng theo mô tả thì hiệu của chiều dài và chiều rộng là 24 + 12 = 36 m.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chiều dài là số lớn nên bằng (160 + 36) : 2 = 196 : 2 = 98 m.
Chiều rộng là 160 – 98 = 62 m.
Diện tích hình chữ nhật là 98 × 62 = 6076 m².

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trên đây chỉ là hai bài toán trong nhiều bài toán có thể gặp phải, học sinh cần rèn luyện thêm trên trang luyện thi hoặc các vòng thi tự do.
3. BÀI TOÁN TÌM X VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
Cách tìm x đã được học ở trên lớp, nên không nhắc lại ở đây. Do không được sử dụng máy tính cầm tay trong kỳ thi chính thức nên học sinh cần học cách tính nhanh nếu có thể. Đặc điểm chung của bài tìm x và tính giá trị của biểu thức là học sinh cần thực hiện phép toán cộng trừ nhân chia theo thứ tự thích hợp. Tuy nhiên một số trường hợp cần thay đổi thứ tự theo đúng quy tắc hoặc thêm bớt số hạng hoặc thừa số để thuận tiện hơn khi tính toán.
.ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6:active, .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Viết một đoạn văn tả cảnh quê hương trong buổi chiều hè (4 mẫu)Ví dụ 1: Tính 98 × 32 + 98 × 68 = ………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách làm: tổng (hoặc hiệu) của các tích có thừa số giống nhau bằng tích của thừa số giống nhau đó với tổng (hoặc hiệu) các thừa số còn lại.
Áp dụng cho ví dụ: 98 × 32 + 98 × 68 = 98 × (32 + 68) = 98 × 100 = 9800.
Cách làm đó vừa giảm số phép tính từ 3 xuống còn hai phép tính, mặt khác tìm tổng hai số thường nhanh hơn tìm tích nếu hai số lớn, tổng hai số này nếu là 10, 100, … thì càng thuận tiện cho phép tính sau đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Tính 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105 = ……..
Lúc này cần lựa chọn ghép cặp cho phù hợp. Ta thấy nếu ghép hai phép nhân đầu tiên thì tổng 123 + 82 = 205 tuy có dễ nhưng vẫn khó tính vì không thể gộp với phép nhân còn lại. Thử ghép hai phép nhân phía sau sẽ xuất hiện tổng 18 + 105 = 123 giống thừa số 123 của phép nhân thứ nhất nên thuận tiện hơn.
Áp dụng: 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 123 × 18 + (18 + 105) × 82
= 123 × 18 + 123 × 82
= 123 × (18 + 82)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 123 × 100 = 12300.
Cần lưu ý: cách làm áp dụng cho cả tổng và hiệu các tích có thừa số giống nhau. Thừa số giống nhau có thể xuất hiện một mình và xem nhƯ thừa số đó nhân với thừa số 1.
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (537 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp bài tập ôn thi Violympic lớp 2 – Luyện thi Violympic Toán lớp 2
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4

#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

[rule_2_plain]

#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

[rule_2_plain]

#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

[rule_3_plain]

#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 41. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ VỚI TỔNG VÀ HIỆU2. BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU3. BÀI TOÁN TÌM X VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨCRelated posts:

12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4
1. BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ VỚI TỔNG VÀ HIỆU
Ví dụ: Tìm hai số có tổng bằng 2015 và hiệu bằng 57. Theo cách giải bình thường ta có sơ đồ:
12 dạng toán ôn thi Violympic lớp 4Như vậy số bé là (2015 – 57) : 2 = 1958 : 2 = 879

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là (2015 + 57) : 2 = 2072 : 2 = 1036
Mặc dù có thể tìm số lớn sau số bé hoặc ngược lại bằng các lấy tổng trừ cho số tìm được trước nhưng vì để minh họa thành công thức nên ở đây hai số được tìm độc lập với nhau. Khái quát cách tính ta có công thức sau:
Số bé = (tổng – hiệu) : 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2
Tuy nhiên, đa số bài toán lại thường không mô tả trực tiếp hiệu mà mô tả một cách gián tiếp.
a. Ví dụ giữa hai số có 10 số tự nhiên khác thì hiệu hai số là 11 (tăng một đơn vị cho số lượng số tự nhiên giữa hai số). Trường hợp này không cần quan tâm hai số là chẵn hay lẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b. Nếu giữa hai số chẵn có 15 số chẵn khác thì hiệu hai số là (15 + 1) × 2 = 32 (tăng một đơn vị cho số lượng số chẵn giữa hai số chẳn rồi nhân hai).
c. Nếu giữa hai số lẻ có 19 số lẻ khác thì hiệu hai số là (19 + 1) × 2 = 40 (tăng một đơn vị cho số lượng số lẻ giữa hai số lẻ rồi nhân hai). Tính chất này cũng giống số lượng số chẵn giữa hai số chẵn.
a. Nếu có một số chẵn và một số lẻ thì đề bài lại thường không mô tả mà chỉ cho tổng là một số lẻ. Nếu giữa hai số này có 4 số chẵn hoặc 4 số lẻ thì hiệu hai số là 4 × 2 + 1 (gấp hai lần cho số lượng số lẻ hoặc số chẵn giữa hai số có tổng là số lẻ rồi cộng thêm một đơn vị).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e:active, .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub32e43d008cb877806567a18f20f5c6e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Hình ảnh con người Nguyễn Khuyến qua bài Câu cá mùa thub. Nếu chuyển 21 đơn vị từ số lớn sang số bé hoặc từ số này sang số còn lại ta được hai số mới bằng nhau thì hiệu hai số đó là 21 × 2 = 42 (gấp đôi số đơn vị chuyển đi làm cho hai số bằng nhau). Thường bài toán này có thể không còn là tìm hai số mà là tìm số lượng dầu hay sản phẩm giữa hai thùng hay kho chứa, hay bài toán gián tiếp khác.
g. Nếu thêm hoặc bớt chỉ một trong hai số cần tìm mà được hai số mới bằng nhau thì số đơn vị thêm bớt cho một số bằng hiệu của hai số. Mô tả này có thể hiểu gián tiếp chẳng hạn thêm chữ số 2 vào bên trái số bé có ba chữ ta được số lớn nghĩa là hiệu của hai số bằng 2000. Nếu đề bài không nói rõ số bé có bao nhiêu chữ số có thể phỏng đoán thông qua tổng. Ví dụ tổng của hai số là 2840 thì số bé chỉ có thể có là số có ba chữ số. Các trường hợp khác cần suy nghĩ sao cho hợp lý.
h. Một số trường hợp tổng hoặc hiệu có thể được mô tả thông qua mô tả tính chất và cấu tạo của số tự nhiên chẳn hạn như: số lớn nhất có một chữ số là số 9; số chẵn lớn nhất có hai chữ số 98; số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103; và nhiều mô tả tương tự khác.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

i. Nếu đề bài cho số trung bình cộng của hai số thì tổng gấp hai lần số trung bình cộng của hai số.
2. BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
Các bài toán như tìm số thóc hai kho biết hai chứa tất cả 12 tấn 360 kg. Nếu thêm vào kho A 500 kg và bớt ở kho B đi 140 kg thì số thóc còn lại của hai kho lúc này bằng nhau. Tìm số thóc hai kho ban đầu. Lúc này cần tìm hiệu của số thóc hai kho với bài này là 500 + 140 = 640. Rồi áp dụng cách tìm hai số biết tổng và hiệu với số thóc kho B ban đầu là số lớn và số thóc kho A ban đầu là số bé. Vậy, số thóc kho B là (12360 + 640) : 2 = 13000 : 2 = 6500 kg; và số thóc kho A là 12360 – 6500 = 5860 kg.
.ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9:active, .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub1808f491f92c54b2a292e1094aa10c9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đề cương ôn thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9Bài toán tìm chiều dài hoặc chiều rộng hoặc diện tích của hình chữ nhật biết chu vi và số đơn vị chênh lệch giữa chiều dài và chiều rộng cũng được đưa về dạng này.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chẳng hạn, cho hình chữ nhật có chu vi là 320 m, biết nếu tăng chiều rộng thêm 12m và giảm chiều dài 24m thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật theo đơn vị m². Vậy phải suy ra rằng tổng chiều dài và chiều rộng là nửa chu vi hình chữ nhật.
Theo đề bài thì nửa chu vi hình chữ nhật bằng 320 : 2 = 160 m.
Cũng theo mô tả thì hiệu của chiều dài và chiều rộng là 24 + 12 = 36 m.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chiều dài là số lớn nên bằng (160 + 36) : 2 = 196 : 2 = 98 m.
Chiều rộng là 160 – 98 = 62 m.
Diện tích hình chữ nhật là 98 × 62 = 6076 m².

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trên đây chỉ là hai bài toán trong nhiều bài toán có thể gặp phải, học sinh cần rèn luyện thêm trên trang luyện thi hoặc các vòng thi tự do.
3. BÀI TOÁN TÌM X VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
Cách tìm x đã được học ở trên lớp, nên không nhắc lại ở đây. Do không được sử dụng máy tính cầm tay trong kỳ thi chính thức nên học sinh cần học cách tính nhanh nếu có thể. Đặc điểm chung của bài tìm x và tính giá trị của biểu thức là học sinh cần thực hiện phép toán cộng trừ nhân chia theo thứ tự thích hợp. Tuy nhiên một số trường hợp cần thay đổi thứ tự theo đúng quy tắc hoặc thêm bớt số hạng hoặc thừa số để thuận tiện hơn khi tính toán.
.ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6:active, .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud5b607ac6003645139f74582b6bcc5f6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Viết một đoạn văn tả cảnh quê hương trong buổi chiều hè (4 mẫu)Ví dụ 1: Tính 98 × 32 + 98 × 68 = ………

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách làm: tổng (hoặc hiệu) của các tích có thừa số giống nhau bằng tích của thừa số giống nhau đó với tổng (hoặc hiệu) các thừa số còn lại.
Áp dụng cho ví dụ: 98 × 32 + 98 × 68 = 98 × (32 + 68) = 98 × 100 = 9800.
Cách làm đó vừa giảm số phép tính từ 3 xuống còn hai phép tính, mặt khác tìm tổng hai số thường nhanh hơn tìm tích nếu hai số lớn, tổng hai số này nếu là 10, 100, … thì càng thuận tiện cho phép tính sau đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ 2: Tính 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105 = ……..
Lúc này cần lựa chọn ghép cặp cho phù hợp. Ta thấy nếu ghép hai phép nhân đầu tiên thì tổng 123 + 82 = 205 tuy có dễ nhưng vẫn khó tính vì không thể gộp với phép nhân còn lại. Thử ghép hai phép nhân phía sau sẽ xuất hiện tổng 18 + 105 = 123 giống thừa số 123 của phép nhân thứ nhất nên thuận tiện hơn.
Áp dụng: 123 × 18 + 18 × 82 + 82 × 105

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 123 × 18 + (18 + 105) × 82
= 123 × 18 + 123 × 82
= 123 × (18 + 82)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 123 × 100 = 12300.
Cần lưu ý: cách làm áp dụng cho cả tổng và hiệu các tích có thừa số giống nhau. Thừa số giống nhau có thể xuất hiện một mình và xem nhƯ thừa số đó nhân với thừa số 1.
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (537 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp các dạng Toán có lời văn lớp 4 – Bài Toán có lời văn lớp 4
Tổng hợp bài tập ôn thi Violympic lớp 2 – Luyện thi Violympic Toán lớp 2
Tổng hợp các dạng bài tập môn Toán lớp 4 – Bài tập môn Toán lớp 4
Tổng hợp dạng Toán cơ bản lớp 4 – Các dạng Toán cơ bản lớp 4

Chuyên mục: Giáo dục
#dạng #toán #ôn #thi #Violympic #lớp #Tổng #hợp #dạng #toán #thi #Violympic #lớp #cấp #trường

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button